0
021284284

آموزش گرامر زبان انگلیسی: دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی گرامر زبان انگلیسی

همه ما از زمانی که می توانیم جملات قابل فهمی را صحبت کنیم از گرامر استفاده می کنیم زیرا گرامر سیستم انتزاعی قواعدی است که بوسیله ان نحوه تسلط یک شخص به زبان مادریش قابل توضیح می باشد.ما می پنداریم که این تسلط به طور طبیعی رخ می دهد و تنها زمانی که  بخواهیم زبان دیگیری یاد بگیریم یا انگلیسی را به دیگران اموزش دهیم نیازمند فهم گرامر و نحوه کاربرد ان هستیم.بنابراین گرامر را چگونه تعریف کنیم؟ ساده ترین و معتبرترین تعریف گرامر این است که “زبانی برای صحبت کردن در مورد زبان”.در این دوره آموزشی با گرامر زبان انگلیسی به صورت کامل آشنا خواهید شد. اصول نگارش صحیح جملات انگلیسی و کاربرد آنها را می آموزید و تسلط کاملی بر روی زبان انگلیسی و گرامر زبان انگلیسی نحوه درست جمله سازی می آموزید. با گذراندن دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی می توانید با اعتماد به نفس بالایی جمله سازی نموده و در مکالمات خود و همچنین نگارش ها و نامه های خود قواعد صحیح نگارش انگلیسی را به کار ببرید.

آموزش مجازی گرامر زبان انگلیسی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی گرامر زبان انگلیسی و اخذ مدرک معتبر گرامر زبان انگلیسی را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

5/5
گرامر زبان انگلیسی

گرامر یا Grammar به معنی ساختار و سیستم یک زبان است یعنی همان دستور زبان خودمان. 

گرامر زبان انگلیسی به شما کمک می کند تا این زبان را سریعتر و موثرتر فرا بگیرید.

دوره آموزش مجازی گرامر زبان انگلیسی برای شما توسط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان تهیه شده، تا به آسانی اینترنتی ثبت نام کنید.

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با اعتبار بسیار بالا برای شما شرایطی فراهم آورده که در مدت زمان کوتاه میتوانید مدرک گرامر زبان انگلیسی را اخذ نمایید.

گرامر چیست؟

گرامر یا Grammar به معنی ساختار و سیستم یک زبان است یعنی همان دستور زبان خودمان. مردم اغلب اوقات گرامر را به عنوان قوانین یک زبان تعبیر می کنند در صورتی که این طور نیست. این طرز فکر مستلزم این است که ابتدا کسی قوانینی برای صحبت کردن گذاشته باشد و بعد مردم طبق آن شروع به صحبت کرده باشند. یک زبان بوسیله مردم از طریق تکامل صداها به کلمات و سپس به اصطلاحات و جملات بوجود آمده است.

گرامر به زبانی دیگر:

یک تعریف دیگر از گرامر این است که اصولا هیچ گونه قوانینی برای یادگیری زبان انگلیسی به طور اخص و سایر زبانها به زور اعم وجود ندارد و اصلا گرامر هیچ ارتباطی با قوانین ندارد. بلکه بر اساس مقتضیات زبانی در دوره ای این دستورالعمل ها وضع شده و پس از مدت زمان مشخصی چیزهای دیگری جایگزین آن می شود که بیانگر عدم ثبت گرامر و قواعد دستوری از یک سو و نیز ارائه یک تعریف واحد برای آن از سوی دیگر می باشد. قوانین را افراد ایجاد کرده اند .

بنابراین گرامر زبان می تواند در نوع خود قراردادی و قابل تغییر و یا اصلاح پذیر باشد. گروهی که به عنوان دسته دوم این تعریف را از گرامر ارائه داده اند معتقد هستند که در واقع گرامر بازتابی از زبان است که در برهه خاصی از زمان شکل گرفته است.

زبان، ذاتی است؟!

آیا ما حتما باید برای یادگیری یک زبان از گرامر و به اصطلاح چم و خم و ریزه کاری  های آن سر در بیاوریم یا خیر؟ جواب این سوال بسیار کوتاه و مختصر است: خیر. بسیاری از مردم جهان بدون یادگیری هرگونه گرامر ی یاد گرفته اند. در واقع از همان بدو تولید و بدون فراگیری قواعد یا اسلوب خاصی برای آموزش گرامر توانسته اند زبان قابل فهم و رایج در کشورشان را یاد بگیرند.

البته این یادگیری مستلزم آداب و اصول صرف و نحو و شرایط دیگر نبوده است و بشر به صورت ذاتی آن را فرا گرفته است. هر چند این مباحث که در حیطه مباحث فلسفی و زبان شناسی قرار می گیرند مورد اختلاف قدما و علمای زبان شناسی متاخر می باشد و کاملا منتج به نتیجه نهایی نشده است ولی قضیه آموزش گرامر به موازات آموزش زبان انگلیسی  از جدی ترین مقوله های زبان آموزی به شمار می رود.

در واقع با توجه به تعاریف مدرن که از گرامر ارائه داده اند آن را بازتاب یک زبان مشخص در زمان نامیده اند که در مطالب بالا نیز به آن اشاره کردیم.

اصطلاحات تخصصی پر کاربرد در گرامر

برای تفهیم بیشتر این مطلب سعی کرده ایم تا فهرست کوتاهی از اصطلاحات گرامری را برای شما ارائه کنیم و توضیحات مختصری را نیز در این زمینه برای شما بازگو نماییم.

active voice یا فعل معلوم:

در فعل معلوم فاعل یا subject  انجام دهنده عمل مشخصی است و هویت وی معلوم است مانند جمله :

They killed the President –آنها رئیس جمهور را کشتند.

Adjective یا صفت:

هر چیزی که اسم را توصیف کند صفت نام دارد. کلماتی که بیانگر اندازه، ابعاد، رنگ و… هستند در این گروه جای می گیرند. مانند: قرمز، بزرگ، آسان، فرانسوی و… .

همچنین یک صفت می تواند اسم یا ضمایر را نیز تعریف کند.

درس های صفت در این بخش به طور کامل گذاشته شده اند

بخش صفت ها

Adverb یا قید:

Adverb بیانگر توضیحی در خصوص فعل جمله است. به عبارت دیگر به فعل چیزی می افزاید تا آن را بیان کند. انواع حالت ها می تواند در زمره قیود قرار گیرند از قبیل به آرامی، بی سر و صدا، خوب، بد و … .

درس های قیدها در این بخش به طور کامل گذاشته شده اند

بخش قید هاا

Article یا حروف معرفه و نکره

حروف نامعین زبان انگلیسی یا نکره  a و an هستند. حروف معین نیز عبارت است از : the

auxiliary verb یا فعل کمکی:

فعلی که قبل از فعل اصلی در جمله واقع می شود و از آن به عنوان فعل معین نیز نام می برند.

مانندBe :  ، do  و  I have   .

Can،   may  و      must  افعال مدال نیز نامیده می شوند.

Clause یا جمله کوتاه:

گروهی از کلمات می باشد که حاوی یک موضوع و فعل ان است.

مثال: It was late when he arrived

Conjunction  یا حرف ربط:

این حروف دو یا چند جمله را به هم متصل می سازند. مانند: and، but و . if

Infinitive یا مصدر:

شکل ریشه ای و پایه ای یک فعل را بیان می کند. مانند to work  و .work

Interjection یا حروف ندا:

از قبیل: oh! ah! ouch! ، well!

modal verb یا فعل معین شرطی:

فعل کمکی که فعل اصلی را تغییر دهد  از قبیل: can, may, must و یا فعلی که بتواند این افعال را تغییر دهد که افعال معین مدال نیز نامیده می شوند.

Noun یا اسم:

اسم بیانگر نام یا هویت یک شی، مفهوم یا مکان می باشد. از قبیل table, dog, teacher,   و غیره. اسم یا ذاتی است مانند ماشین یا هر چیز دیگری که قابل لمس است و یا انتزاعی و ذهنی است که قابل لمس نیست از قبیل شادی، غم و گریه. اسامی شمارشی اشاره به چیزهایی دارد که می توان آنها را شمارش کرد از قبیل: بطری، دلار یا توپ های داخل یک بطری. اسم غیر قابل شمارشی نیز به اشیا یا چیزهایی اشاره دارد که غیر قابل شمارش است از قبیل:آب، موسیقی و… .

بخش اسم ها در سایت همیارزبان

Object یا مفعول:

در افعال معلوم مفعول کسی است که فعل بر او انجام گرفته است. مفعول در افعال غیر معلوم یا مجهول  مترادف با کسی است که فعل را به انجام می رساند.

 Participle یا وجه وصفی:

وجه وصفی چگونگی انجام عمل را به شکل واقعی و درست ارائه می دهد. وجه وصفی از ترکیب فعل    +       ed  یا   ing   به دست می آید.

part of speech یا ادات سخن:

عناصر هشت گانه ای را که نقش مهمی را در جمله ایفا می کنند ادات گفتاری می نامند. این عناصر در معنا و کاربرد این نقش را می توانند بر عهده بگیرند. اسم، فعل، صفت، قید، ضمیر، حروف ندا و… از آن جمله می باشند.

 

passive voice یا افعال مجهول:

این افعال به منظور بیان اعمالی که روی فاعل انجام می گیرد می تواند مورد استفاده واقع شود. مثال:

The President was killed که نوعی ابهام در ان وجود دارد.

Phrase یا عبارت:

یک عبارت متشکل از گروهی از کلمات که شامل فعل و یک موضوع می باشند از قبیل :

on the table, the girl in a red dress

predicate یا گزاره:

هر جمله از دو بخش تشکیل شده است: نهاد و گزاره. گزاره خبری است که در مورد نهاد می دهیم.

Preposition یا حرف اضافه:

کلماتی مانند at, to, in, over از زمره حروف اضافه هستند که قبل از اسم می آیند و اطلاعاتی در خصوص زمان، مکان و موقعیت چیزی می دهند.

Pronoun یا ضمیر:

کلماتی مانند I, me, you, he, him, it که می توانند به عنوان جایگزین اسامی شوند جزو ضمایر هستند.

Sentence یا جمله: گروهی از کلمات است که اندیشه نگارنده را بیان می کند. جمله می تواند پرسشی، امری یا ندایی باشد. یک جمله مشتمل بر یک مفعول و یک گزاره است. به عبارت ساده تر یک جمله باید مشتمل بر یک فعل و یک مفعول باشد.  جملات در زبان انگلیسی با حروف بزرگ شروع می شوند و با علائم مختلف پرسشی (؟)، تعجب(!)، و یا نقطه پایان می یابد.

بخش ضمیر ها در همیارزبان

Tense یا زمان:

یک نوع فعل که زمان ما را در حال انجام فعل دیگری مشخص می کند. از قبیل زمان گذشته، زمان حال یا آینده. توجه داشته باشید که زمان یک فعل همیشه بیانگر زمان انجام یک فعل نمی باشد بلکه  می تواند در مورد اکنون صدق کند ولی بیانگر آینده باشد

بخش زمان ها در همیارزبان.

Verb یا فعل:

فعل بیانگر یک عمل یا حالت خاصی است از قبیل (to) work, (to) love, (to) begin.

بخش افعال در زبان انگلیسی

bama step

[wp-rss-aggregator sources=”109757″]

دیدگاه کاربران
  • کلید ثروت 4 دی 1397

    مفید بود !
    با سپاس از سایت خوب تان !

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *