عضویت

دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Managing the scope of test E-learningA

مدیریت برحوزه آزمون یکی از شایستگیهای شغل کارشناس آزمون در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارهایی از قبیل کاربرد رفتار سازمانی، بهکارگیری دستورالعمل، قوانین و اطلاعات عمومی ویژه رییس حوزه آزمون، قبل از شروع ، حین و بعد از برگزاری جلسه آزمون می باشد. این فعالیت بهمنظور مدیریت برحسن اجرای فرایندهای آزمون، بررسی نیازمندیهای روز آزمون، بررسی گنجایشسالنها، شناسایی عوامل اجرایی حوزه آزمون، اخذ لیست اسامی، شمارهصندلی و آلبومعکس شرکت کنندگان، کنترل نصب تابلو و اعلامیههای مورد نیاز، نظارت بر تحویل پاکتهای سوال و پاسخنامه، تحویل کارت شناسایی و ابلاغ صادر شده برای عوامل اجرایی آزمون به آنان، نظارت بر حسناجرای وظایف عواملاجرایی، کنترل آمار حاضرین، غائبین، متخلفین و تنظیم صورتجلسات مربوطه و به کارگیری دستورالعمل های آزمونی در امور مربوط به آزمون و تعامل با نیروهای انتظامی، اورژانس ، مسئولان حوادث غیرمترقبه و دیگر مسولان ذیربط در اجرای هر چه بهتر آزمون میباشد.

مدیریت آزمون و کسب این مهارت قبل از آزمون اصلی به ما این امکان را می دهد که با توجه به شرایط علمی خود فرصت ها و تهدید های خود را بشناسیم و از دانش و زمان خود استفاده ی حداکثری کنیم.

کاربرد رفتار سازمانی

به کارگیری دستورالعمل

قوانین و اطلاعات عمومی ویژه رییس حوزه آزمون قبل از شروع ، حین و بعد از برگزاری جلسه آزمون

شما با کلیک بر روی کادر سبز رنگ رو به رو (ثبت نام در دوره مجازی) میتوانید محتوای دوره را به سه طریق دریافت نمایید.

شما با کسب مدرک در پایان دوره میتوانید در حوزه های کاری مرتبط مشغول به کار و رزومه شغلی خود را به همراه این مدرک ارتقا دهید. تمامی مدارک معتبر،قابل استعلام و قابل ترجمه می باشند.

unnamed file

آموزش مجازی مدیریت بر حوزه آزمون : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مدیریت بر حوزه آزمون و اخذ مدرک معتبر مدیریت بر حوزه آزمون را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

5/5

مدیریت برحوزه آزمون یکی از شایستگیهای شغل کارشناس آزمون در حوزه خدمات آموزشی بوده و شامل کارهایی از قبیل کاربرد رفتار سازمانی، بهکارگیری دستورالعمل، قوانین و اطلاعات عمومی ویژه رییس حوزه آزمون، قبل از شروع ، حین و بعد از برگزاری جلسه آزمون می باشد. این فعالیت بهمنظور مدیریت برحسن اجرای فرایندهای آزمون، بررسی نیازمندیهای روز آزمون، بررسی گنجایشسالنها، شناسایی عوامل اجرایی حوزه آزمون، اخذ لیست اسامی، شمارهصندلی و آلبومعکس شرکت کنندگان، کنترل نصب تابلو و اعلامیههای مورد نیاز، نظارت بر تحویل پاکتهای سوال و پاسخنامه، تحویل کارت شناسایی و ابلاغ صادر شده برای عوامل اجرایی آزمون به آنان، نظارت بر حسناجرای وظایف عواملاجرایی، کنترل آمار حاضرین، غائبین، متخلفین و تنظیم صورتجلسات مربوطه و به کارگیری دستورالعمل های آزمونی در امور مربوط به آزمون و تعامل با نیروهای انتظامی، اورژانس ، مسئولان حوادث غیرمترقبه و دیگر مسولان ذیربط در اجرای هر چه بهتر آزمون میباشد.

bama step

[wp-rss-aggregator sources=”88936″]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *