یک پست فشار قوی مجموعه ای از تجهیزات می باشد که به منظور تغییر سطح ولتاژ و یا به وجود آوردن امکان تغذیه نقاط مختلف و تقسیم انرژی الکتریکی بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد .

چه تجهیزاتی در پست برق استفاده می شود؟

ترانسفورماتور یکی از مهم ترین قسمت های پست برق می باشد و می تواند با کلیدی ترین تغییرات سطح ولتاژ را تغییر دهدالبته ابن مورد در پست های سوئیچی و کلید زنی صدق نمی کنداز مهم ترین تجهیزات به کار رفته در پست برق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. باس بار یا شین

2. مقره

3. برقگیر

4. مدار شکن یا بریکر

5. سکسیونر

6. کلید زمین

7. ترانسفورماتور جریان

8. ترانسفورماتور ولتاژ

9 . راکتور شنت

10. کابل های توان

11. کابل کنترل

12. تابلوی حفاظت و کنترل

13. پست برق فشار ضعیف AC

14. تجهیزات شارژ و باتری های DC

15. سازه های فولادی

چگونه یک پست برق را تعمیر می کنند؟

تعمیر و نصب پست برق معمولا در ایستگاه های مختلف مانند سوئیچ انجام می شوددر این ایستگاه ها توزیع برق به صورتی است که ترانسفورمر ندارد و گاهی نیز می تواند به صورت جمع کننده و توزیع کننده عمل کندهمچنین طراحی پست های برق نیز می تواند نقش مهمی در تعمیرات بعدی ان داشته باشدطراحی پست های برق باید به گونه ای باشد که با کمترین هزینه هم بتوان بیشترین اطمینان و ایمنی را ایجاد کرداما به طور کلی تعمیر پست برق را به افراد ماهر در این زمینه بسپاریدزیرا تخصص در هر زمینه ای مختص افراد کاربلد در آن موضوع است.

مزایای ترانس خشک در پست برق:

استفاده از ترانس خشک در پست برق می تواند از ایجاد صدای زیاد جلوگیری کندنصب آن آسان است و در برابر اتصالات کوتاه نیز می تواند مقاومت کندعمر مفیدی دارد و تعمیر و نگهداری آن آسان تر می باشد.