0
021284284

دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان (سطح مقدماتی) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (basic level) E- learningA

شغل مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان شغلی خدماتی است که اهداف زیر را دنبال می کند -۱ تقویت هوشهای چندگانه کودکان از طریق روش بازی -۲ شناسایی و کشف استعداد کودکان و نوجوانان -۳ رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان -۴ هدایت استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمتی که در آینده در رده نخبگان و کارآفرینان کشور قرار بگیرند سطح یک دوره بیشتر بر کودکان ۵ ۱۲تا سال تمرکز دارد.

1. تقویت هوشهای چندگانه کودکان از طریق روش بازی

2.  شناسایی و کشف استعداد کودکان و نوجوانان

3.  رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان

4. هدایت استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمتی که در آینده در رده نخبگان و کارآفرینان کشور قرار بگیرند سطح یک دوره بیشتر بر کودکان ۵ ۱۲تا سال تمرکز دارد.

شما میتوانید محتوای دوره آموزشی را با کلیک بر روی کادر سبز رنگ رو به رو (ثبت نام در دوره مجازی) به سه طریق دریافت کنید.

با شرکت در دوره مجازی و پس از ارایه دادن پروژه و یا شرکت در آزمون آنلاین، مدرک داخلی بنیاد آموزش مجازی ایرانیان برایتان صادر و ارسال می گردد. همچنین میتوانید مدارک دیگری از جمله WTG . NOBEL . AXFORD و … را اخذ کنید.

با اخذ مدرک داخلی و یا بین المللی دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودکان میتوانید در مراکز ادارای مربوطه استخدام و شروع به کار کنید و در نهایت رزومه شغلی خود را ارتقا دهید.

unnamed file

آموزش مجازی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان و اخذ مدرک معتبر تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

5/5

شغل مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان شغلی خدماتی است که اهداف زیر را دنبال می کند -۱ تقویت هوشهای چندگانه کودکان از طریق روش بازی -۲ شناسایی و کشف استعداد کودکان و نوجوانان -۳ رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان -۴ هدایت استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمتی که در آینده در رده نخبگان و کارآفرینان کشور قرار بگیرند سطح یک دوره بیشتر بر کودکان ۵ ۱۲تا سال تمرکز دارد.

bama step

[wp-rss-aggregator sources=””]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *