×

استعلام گواهینامه ایباما

استعلام گواهینامه ایباما

ضمن تشکر از حسن انتخاب جنابعالی
جهت استعلام گواهینامه های آموزشی خود بایستی جزئیات گواهینامه آموزشی و یا تصویر آن را از طریق ارسال ایمیل به آدرس زیر اقدام نمایید .

cert@iranElearn.com

سازمان ها و موسسات جهت دریافت پاسخ استعلام بایستی نامه رسمی روی سربرگ سازمان همراه با مهر و امضا ارسال نمایند

به اشتراک بگذارید :

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟