0
021284284

دوره آموزشی مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی Quality Standard Topics of IWA1 Health Centers E-learning IWA1

سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی، بیمارستان‌ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مرتبط بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدمتی که ارائه میکنند  و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی، الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش‌های کسب و کار تفسیر می‌شوند.
استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی iwa1 به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه مراکز طرح ریزی و پیاده سازی کنند.

استاندارد IWA1 به شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا الگو برداری از سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، ویژگیهای این استاندارد کیفی را در سازمان ها و مراکز بهداشتی طراحی و اجرا نمایند.

استاندارد IWA1 در کلیه سازمان‌ها و مراکز مرتبط با ارائه خدمات بهداشتی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی فعالیت دارند، کاربرد دارد.

  • دوره آموزش مجازی مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی برای شما توسط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان تهیه شده، تا به آسانی اینترنتی ثبت نام کنید.

بنیاد آموزش مجازی ایرانیان با اعتبار بسیار بالا برای شما شرایطی فراهم آورده که در مدت زمان کوتاه میتوانید مدرک مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی را اخذ نمایید.

unnamed file

آموزش مجازی مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی : امکان ثبت نام در دوره مجازی​

ما در بنیاد آموزش مجازی ایرانیان امکان ثبت نام در دوره آموزش مجازی مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی و اخذ مدرک معتبر مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی را به صورت کاملا غیر حضوری فراهم آورده ایم.

5/5

استاندارد مراکز بهداشتی چیست؟

با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش های کسب و کار تفسیر می شوند.استاندارد IWA 1 به دلایل زیر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و تعامل میان این فرایندها را با یک نگاه تخصصی و به صورت خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:
در فرایند ارائه خدمات بهداشتی بیمار به شکل فیزیکی و فکری در فرایند ارائه خدمات (درمان) حضور دارد در نتیجه رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی باشد و متخصص مربوطه و بیمار می باشد.کلیه سازمان‌های مرتبط با خدمات بهداشتی که در حوزه مدیریت و عرضه خدمات و تولیدات بهداشتی فعالیت می‌کنند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی، بیمارستان‌ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مربوطه بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدمتی که عرضه میکنند  و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تولیدات دارویی با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی ، مقرارت سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش‌های کسب و کار شرح می دهد.ممکن است مشتری دارای دانش ناچیزی در خصوص جنبه های تخصصی خدمات قابل ارائه باشد  در نتیجه  رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی باشد و متخصص تاثیر بیش تری در شکل و نوع خدمات قابل ارائه دارد.

هدف از تنظیم راهنمای مجزا برای مراکز بهداشتی:

1. ارتقا کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی

2. ارتقا فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان و مشتری

3. بهبود تصویر سازمان در جامعه،
افزایش اعتماد مشتری و دسترسی به ابزاری برای ارزش‌گذاری بر کیفیت  یکپارچگی با رویکرد نگاه تخصص

استاندارد IWA1 چیست؟

جهت اخذ ایزو IWA1 ( دریافت ایزو IWA1 – صدور ایزو IWA1 ) ایزوسیستم آماده ارائه خدمات به شرکت ها و سازمان ها می باشد.استاندارد بین المللی IWA1 جهت برآورده کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی طراحی و تدوین شده است. این استاندارد رهنمودهایی کاربردی برای دستیابی به کیفیت در مراکز بهداشتی ارائه می دهد.استاندارد IWA1 به شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا الگو برداری از سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، ویژگیهای این استاندارد کیفی را در سازمان ها و مراکز بهداشتی طراحی و اجرا نمایند.

دامنه کاربرد IWA1 :

استاندارد IWA1 در کلیه سازمان‌ها و مراکز مرتبط با ارائه خدمات بهداشتی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی فعالیت دارند، کاربرد دارد.دامنه کاربرد استاندارد IWA1 شامل مراکز آموزشی و پژوهشی پزشکی، بیمارستان‌ها و درمانگاه ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان‌های مرتبط بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه، محصول و خدماتی که ارائه میکنند می باشد. همچنین این استاندارد برای تولیدکنندگان وتوزیع‌کنندگان محصولات دارویی با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و اینکه الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبت به سایر صنایع و بخش‌های کسب و کار تعریف می گردد کاربرد دارد.

لزوم پیاده سازی IWA1 :

لزوم پیاده سازی و توجه به IWA1 زمانی احساس شد که علی رغم اینکه استاندارد مدیریت کیفیت خدمات یا تولیدات ایزو ۹۰۰۱ برای کلیه سازمان ها و مراکز کاربرد داشته و هر سازمان فارغ از نوع تولید یا خدمت، می تواند با اجرای آن از مزایای آن بهره برد اما مدیران بیمارستان ها و مراکز بهداشتی معمولا استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را استانداردی برای مراکز تولیدی و خدماتی می دانستند و اعلام کردند این قبیل استاندارد ها قابلیت پیاده سازی در مراکز بهداشتی را نداشته و لازم است که مراکز بهداشتی استانداردی تخصصی ویژه حوزه بهداشت داشته باشند.با توجه به موارد فوق با بهره گیری از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ استاندارد تخصصی ویژه مراکز بهداشتی ، بیمارستان ها ، کلینیک ها و سایر سازمان های مرتبط با حوزه دارو و درمان با نام IWA1 نگارش گردید.

هدف از نگارش استاندارد :

1. نگرش سیستماتیک به مدیریت کیفیت در مراکز بهداشتی ، کلینیک ها و بیمارستان ها
2. مدیریت کیفیت و بهبود مستمر در خدمات بهداشتی
3. بهبود فرایندها با هدف افزایش ارزش افزوده برای  سازمان ها و ذینفعان
4. ایجاد اعتماد در مشتری همچنین دسترسی به ابزاری جهت ارزش‌گذاری بر کیفیت یکپارچگی با رویکرد تخصصی

پیاده سازی استاندارد :

هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان با تیمی مجرب آماده مشاوره پیاده سازی و صدور گواهینامه IWA1 در کلینیک ها ، بیمارستان ها ، شرکت های دارویی و سایر سازمان ها مرتبط با درمان می باشد. همچنین به سازمان ها و مراکز بهداشتی توصیه می گردد که نسبت به دریافت سایر استانداردهای مدیریتی پایه نظیر سیستم یکپارچه مدیریت IMS شامل استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ و OHSAS18001 و همچنین استانداردهای رضایتمندی مشتریان مانند ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴ اقدام فرمایند .
نظر به اینکه در مراکز بهداشتی بحث سلامت ، ایمنی و محیط زیست نیز اهمیت می یابد توصیه می گردد در کنار IWA1 به اخذ استاندارد HSE نیز توجه شود.

[wp-rss-aggregator sources=”91932″]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *