0
021284284
محتوای مدیریت کشتارگاه

دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه Slaughterhouse Management E-learning

آموزش مدیریت کشتارگاه : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی مدیریت کشتارگاه  کشتارگاه (انگلیسی: Slaughterhouse) به محلی گفته می‌شود که جانوران در آن و به منظور تهیه گوشت کشته می‌شوند. برخی کشتارگاه‌ها نیز هستند که به منظور کشتن ...