0
021284284

لیست دوره های امنیت سایبری

لیست دوره های امنیت سایبری + مدرک معتبر

 
تصویر کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئيات و ثبت نام
آموزش مجازی امنیت فناوری اطلاعات 116662 آموزش مجازی امنیت فناوری اطلاعات 897,000 تومان
آموزش مجازی مبانی امنیت IT : امنیت شبکه 116638 آموزش مجازی مبانی امنیت IT : امنیت شبکه 997,000 تومان
آموزش مجازی رمزنگاری و امنیت شبکه 100275 آموزش مجازی رمزنگاری و امنیت شبکه 795,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت شبکه ISO 27033 6568 آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت شبکه ISO 27033 699,000 تومان
آموزش مجازی کارور امنیت اطلاعات 52770 آموزش مجازی کارور امنیت اطلاعات 699,000 تومان
آموزش مجازی امنیت بی‌سیم 7732 آموزش مجازی امنیت بی‌سیم 698,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 24763 6560 آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 24763 390,000 تومان
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ISO 17799 6241 آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ISO 17799 390,000 تومان
آموزش مجازی تکنسین امنیت سیستم های لینوکس 53838 آموزش مجازی تکنسین امنیت سیستم های لینوکس 390,000 تومان
آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در نفوذگری 53338 آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در نفوذگری 390,000 تومان
آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 53341 آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی 390,000 تومان
آموزش مجازی نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم 53071 آموزش مجازی نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم 390,000 تومان
آموزش مجازی  اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی 52821 آموزش مجازی اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی 390,000 تومان
آموزش مجازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ۲۷۰۰۱ 1254 آموزش مجازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو ۲۷۰۰۱ 390,000 تومان