×

دوره آموزشی غیر حضوری بهداشت و سلامت به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
66909 PBA فنون مذاکره و زبان بدنPBA Negotiation Techniques and Body Language E-learning 300 637500
66907 PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش PBA Effective and effective communication management E-learning 300 625000
66904 PBA مدیریت استراتژیک در زندگیPBA Business Management in Life E-learning 300 637500
66896 PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning 300 600000
66871 PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستانPBA Specialized Management of Hospital Behavior and Organizational Culture E-learning 300 600000
66869 PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning 300 650000
66865 PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning 300 600000
66860 PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning 300 637500
66846 PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning 300 612500
66844 PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنانPBA Professional Staff Performance Management E-learning 300 618750
66837 PBA مدیریت موفق در کلینیک Successful PBA management in the clinic E-learning 300 606250
35052 دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه Slaughterhouse Management E-learning 75 247500
29793 دوره آموزشی آشنایی با ساخت عینک Training Course on Making Glasses E-learning 50 331250
28476 دوره آموزشی مزاج شناسی Temperament Survey E-learning 80 247500
22782 دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی HL7 International Standard for Medical Information Exchange E-learning 50 246250
16200 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذاییMaster of Business Administration (MBA) – Food Industry E-learning 300 481250
16123 دوره آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی Food health education course E-learning 60 248125
15388 دوره آموزشی آمار و بایگانی مدارک پزشکی Statistics and medical records archive E-learning 98 335000
15200 دوره آموزشی حشره شناسی Entomology E-learning 60 263125
12052 دوره آموزشی ارگونومیErgonomics E-learning 35 247875
12010 دوره آموزشی کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار Control of chemical agents in the workplace E-learning 60 244375
12006 دوره آموزشی بهداشت و ایمنی در محیط کار Health and Safety at Work E-learning 50 244375
3136 دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک Mother and Child Health E-learning 50 246875
1198 مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001 Safety Management & Occupational Health E-learning OHSAS 18001 30 298750
975 دوره آموزشی بهداشت روانی Mental Health E-learning 50 247500
882 دوره آموزشی کارشناس سم شناسی Toxicology Expert E-learning 60 247500
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟