×

دوره آموزشی غیر حضوری بهداشت و سلامت به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
75245 متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی The fire charging officer E-learningA 121 570000
74956 دوره آموزشی کارشناس تغذیه nutritionist E-learning 90 550000
69583 دوره آموزشی فرماندهی سوانح و حریق Disaster and Fire Command E-Learning 36 570000
69580 دوره آموزشی سیاست های کلی سلامت General Health Policies E-Learning 36 470000
69573 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی health requirements of the safety and security in the safety and health environment E-Learning 54 500000
69557 دوره آموزشی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی Responsible for the disposal of hospital waste E-Learning 120 680000
69554 دوره آموزشی پاکبان Sweeper E-Learning 180 650000
69551 دوره آموزشی سرپرست خدمات و ضایعات Waste Services Supervisor E-Learning 72 560000
69548 دوره آموزشی کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Worker (Hospital Laundry) E-Learning 80 520000
69543 دوره آموزشی مسئول لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Officer (Hospital Laundry) E-Learning 88 550000
69539 دوره آموزشی بازرس بررسی علل حریق Inspector Investigating Causes of Fire E-Learning 156 690000
69532 دوره آموزشی رفتار شناسی حریق Fire Behaviorology E-Learning 57 580000
69529 دوره آموزشی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته Ventilation operations in buildings and indoors E-Learning 33 490000
69524 دوره آموزشی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه Hazard and accident hazard assessment E-Learning 21 550000
69521 دوره آموزشی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی Evaluation of pump water supply and fire hydraulic calculations E-Learning 52 560000
69487 دوره آموزشی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی Occupational Health and Safety Risk Assessor E-learning 60 540000
69488 دوره آموزشی مسئول حفاظت و ایمنی Responsible for protection and safety E-learning 200 690000
69473 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار فناوری اطلاعات Observing health, health and safety requirements in the IT environment E-learning 47 500000
69460 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار ماشین آلات کشاورزی Observing the health, hygiene and safety requirements of the working environment of agricultural machinery E-learning 47 530000
69436 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(چوب ، سفال، فلز و …) Observance of health, hygiene and safety requirements in the working environment of crafts (wood, pottery, metal, etc.) E-learning 54 470000
69438 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار زیست فناوری Observing health, health and safety requirements in a biotech environment E-learning 57 470000
69439 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار خدمات تغذیه ای Observing the health, safety and health requirements of the Nutrition Service E-learningA 54 470000
69433 دوره آموزشی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت Preparedness against natural disasters and man-made E-Learning 40 490000
69430 دوره آموزشی امدادگر حوادث Disaster Relief E-LearningA 150 560000
69417 دوره آموزشی دستیار قفسه چینی دارو Drug shelf Design assistant E-LearningA 104 540000
69414 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار Observing the health, safety and health requirements of the workplace E-learning 55 520000
69410 دوره آموزشی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده Caregiver of family health E-Learning 234 750000
69386 دوره آموزشی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه Vehicle Repair Safety Inspector E-learning 240 750000
69381 دوره آموزشی بازرس ایمنی ساختمان Building Safety Inspector E-learning 240 750000
69376 دوره آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی Responsible for human or ergonomic engineering E-learning 300 750000
69372 دوره آموزشی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی Responsible for evaluating posture in ergonomics E-learning 60 490000
69364 دوره آموزشی بازرسی بر مبنای ریسک Risk-based inspection E-learning 100 520000
69351 دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۱ Medical Secretary Grade 1 E-Learning 144 580000
69348 دوره آموزشی افسرHSEدرپروژه های نفتی HSE Officer in Oil Projects E-learningA 130 560000
69347 دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۲ Medical Secretary Grade 2 E-Learning 50 495000
69344 دوره آموزشی راننده امدادگر Rescue driver E-LearningA 110 530000
69341 دوره آموزشی انجام عملیات کمک های اولیه Perform first aid operations E-LearningA 19 450000
69338 دوره آموزشی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار Inspection and Control of Workplace Safety and Mental Health E-Learning 16 450000
69334 دوره آموزشی مسئول بهداشت کار Responsible for occupational health E-Learning 339 730000
69330 دوره آموزشی پیاده سازی سامانه مدیریتResponsible for implementing hse-ms management system E-Learning hse-ms 90 520000
69325 دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) Application of HSE in Advanced Industries E-LearningA 60 480000
69324 دوره آموزشی شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST Simulation of fire and explosion events with PHAST software E-learning 67 510000
69320 دوره آموزشی ماساژ کمپرس گیاهیHerbal compress massage (herbal) 32 490000
69317 دوره آموزشی ماساژ شمع Massage candles E-learning 95 490000
69309 دوره آموزشی ماساژ تای Thai massage E-learning A 90 490000
69306 دوره آموزشی ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) Deep Tissue Massage (Deep Tissue) E-learnng 32 450000
69303 دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی Aromatherapy Massage E-learningA 30 450000
69293 دوره آموزشی ماساژ سوئدی Swedish massage E-learningA 35 450000
69297 دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) Implementation of HSE in Industries (Introductory) E-Learning 40 450000
69294 دوره آموزشی بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات) Applying health and safety requirements in the workplace (service sector) E-Learning 80 500000
69286 دوره آموزشی مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی Health, Safety and Environment Management in Research and Laboratory Affairs E-Learning 60 480000
69285 دوره آموزشی ماساژ سنگ Massage stone E-learning 45 450000
69280 دوره آموزشی ماساژ شیاتسو (فشاری)Shiatsu Massage E-learningA 48 450000
69273 دوره آموزشی پدافند غیر عامل در صنایع Non-operating defense in industries E-Learning 105 480000
69267 دوره آموزشی ماساژ ایرانی Iranian massage E-learning 40 450000
69258 دوره آموزشی کاربر ماساژ Massage user E-learningA 200 600000
69253 دوره آموزشی سیاست های کلی جمعیت General population policyE-learning 24 450000
69246 دوره آموزشی سیاست های کلی سازمان General Organization Policies E-learning 36 450000
69239 دوره آموزشی سبک زندگی طبیعی و سبز Natural and green lifestyle E-learning 90 450000
69234 دوره آموزشی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم Healthy lifestyle skills consultant E-learning 469 750000
69228 دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زبالهEnvironmental Monitoring of Landfills E-learning 120 510000
69216 دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی Environmental Monitoring of Industrial Pollutants E-learning 120 480000
66909 دوره آموزشی PBA فنون مذاکره و زبان بدن PBA Negotiation Techniques and Body Language E-learningA 300 799000
66907 دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش PBA Effective and effective communication management E-learning 300 799000
66904 دوره آموزشی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی PBA Business Management in Life E-learning 300 799000
66896 دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning 300 799000
66871 دوره آموزشی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان PBA Specialized Management of Organizational Behavior and Culture in Hospital E-learning 487 799000
66869 دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning 300 799000
66865 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning B 300 799000
66860 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning 300 799000
66846 دوره آموزشی PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning 300 799000
66844 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان PBA Professional Staff Performance Management E-learning 300 799000
66837 دوره آموزشی PBA مدیریت موفق در کلینیک Successful PBA management in the clinic E-learning 300 799000
35052 دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه Slaughterhouse Management E-learning 75 540000
29793 دوره آموزشی آشنایی با ساخت عینک Training Course on Making Glasses E-learningB 50 450000
28476 دوره آموزشی مزاج شناسی Temperament Survey E-learningB 80 490000
22782 دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی HL7 International Standard for Medical Information Exchange E-learning 50 480000
16200 دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی Master of Business Administration (MBA) management – Food Industry tendency E-learning 300 799000
16123 دوره آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی Food health education course E-learningB 60 470000
15388 دوره آموزشی آمار و بایگانی مدارک پزشکی Statistics and medical records archive E-learning 98 490000
15200 دوره آموزشی حشره شناسی Entomology E-learning 60 490000
12052 دوره آموزشی ارگونومی Ergonomics E-learning 35 450000
12010 دوره آموزشی کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار Control of chemical agents in the workplace E-learning 60 480000
12006 دوره آموزشی بهداشت و ایمنی در محیط کار Health and Safety at Work E-learning 50 460000
3136 دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک Mother and Child Health E-learning 50 460000
1198 مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای Safety Management & Professional Health E-learningB OHSAS 18001 30 450000
975 دوره آموزشی بهداشت روانی Mental Health E-learningB 50 460000
882 دوره آموزشی کارشناس سم شناسی Toxicology Expert E-learningB 60 450000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کتاب های الکترونیکی دانلود رایگان :

آخرین دانلودهای رایگان