×

دوره آموزشی غیر حضوری بهداشت و سلامت به همراه مدرک معتبر

کد دورهنام دورهمدت دوره معادلشهریهثبت نامجزئیات
74956دوره آموزشی کارشناس تغذیه nutritionist E-learning90 399000
69583دوره آموزشی فرماندهی سوانح و حریق Disaster and Fire Command E-Learning36 390000
69580دوره آموزشی سیاست های کلی سلامت General Health Policies E-Learning36 390000
69573دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی health requirements of the safety and security in the safety and health environment E-Learning54 390000
69557دوره آموزشی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی Responsible for the disposal of hospital waste E-Learning120 399000
69554دوره آموزشی پاکبان Sweeper E-Learning180 399000
69551دوره آموزشی سرپرست خدمات و ضایعات Waste Services Supervisor E-Learning72 399000
69548دوره آموزشی کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Worker (Hospital Laundry) E-Learning80 395000
69543دوره آموزشی مسئول لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Officer (Hospital Laundry) E-Learning88 399000
69539دوره آموزشی بازرس بررسی علل حریق Inspector Investigating Causes of Fire E-Learning156 399000
69532دوره آموزشی رفتار شناسی حریق Fire Behaviorology E-Learning57 390000
69529دوره آموزشی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته Ventilation operations in buildings and indoors E-Learning33 390000
69524دوره آموزشی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه Hazard and accident hazard assessment E-Learning21 395000
69521دوره آموزشی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی Evaluation of pump water supply and fire hydraulic calculations E-Learning52 390000
69487دوره آموزشی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی Occupational Health and Safety Risk Assessor E-learning60 390000
69488دوره آموزشی مسئول حفاظت و ایمنی Responsible for protection and safety E-learning200 499000
69473دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار فناوری اطلاعات Observing health, health and safety requirements in the IT environment E-learning47 390000
69460دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار ماشین آلات کشاورزی Observing the health, hygiene and safety requirements of the working environment of agricultural machinery E-learning47 395000
69436دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(چوب ، سفال، فلز و …) Observance of health, hygiene and safety requirements in the working environment of crafts (wood, pottery, metal, etc.) E-learning54 390000
69438دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار زیست فناوری Observing health, health and safety requirements in a biotech environment E-learning57 390000
69439دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار خدمات تغذیه ای Observing the health, safety and health requirements of the Nutrition Service E-learning54 390000
69433دوره آموزشی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت Preparedness against natural disasters and man-made E-Learning40 390000
69430دوره آموزشی امدادگر حوادث Disaster Relief E-Learning150 399000
69417دوره آموزشی دستیار قفسه چینی دارو Drug shelf Design assistant E-Learning104 399000
69414دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار Observing the health, safety and health requirements of the workplace E-learning55 390000
69410دوره آموزشی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده Caregiver of family health E-Learning234 499000
69386دوره آموزشی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه Vehicle Repair Safety Inspector E-learning240 399000
69381دوره آموزشی بازرس ایمنی ساختمان Building Safety Inspector E-learning240 499000
69376دوره آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی Responsible for human or ergonomic engineering E-learning300 599000
69372دوره آموزشی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی Responsible for evaluating posture in ergonomics E-learning60 390000
69364دوره آموزشی بازرسی بر مبنای ریسک Risk-based inspection E-learning100 399000
69351دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۱ Medical Secretary Grade 1 E-Learning144 399000
69348دوره آموزشی افسرHSEدرپروژه های نفتی HSE Officer in Oil Projects E-learning130 399000
69347دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۲ Medical Secretary Grade 2 E-Learning50 395000
69344دوره آموزشی راننده امدادگر Rescue driver E-LearningA110 399000
69341دوره آموزشی انجام عملیات کمک های اولیه Perform first aid operations E-Learning19 390000
69338دوره آموزشی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار Inspection and Control of Workplace Safety and Mental Health E-Learning16 390000
69334دوره آموزشی مسئول بهداشت کار Responsible for occupational health E-Learning339 599000
69330دوره آموزشی پیاده سازی سامانه مدیریتResponsible for implementing hse-ms management system E-Learning hse-ms90 399000
69325دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) Application of HSE in Advanced Industries E-Learning60 390000
69324دوره آموزشی شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST Simulation of fire and explosion events with PHAST software E-learning67 390000
69320دوره آموزشی ماساژ کمپرس گیاهیHerbal compress massage (herbal)32 390000
69317دوره آموزشی ماساژ شمع Massage candles E-learning95 399000
69309دوره آموزشی ماساژ تای Thai massage E-learning90 399000
69306دوره آموزشی ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) Deep Tissue Massage (Deep Tissue) E-learnng32 398750
69303دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی Aromatherapy Massage E-learning30 390000
69293دوره آموزشی ماساژ سوئدی Swedish massage E-learning35 390000
69297دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) Implementation of HSE in Industries (Introductory) E-Learning40 396000
69294دوره آموزشی بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات) Applying health and safety requirements in the workplace (service sector) E-Learning80 399000
69286دوره آموزشی مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی Health, Safety and Environment Management in Research and Laboratory Affairs E-Learning60 398000
69285دوره آموزشی ماساژ سنگ Massage stone E-learning45 397500
69280دوره آموزشی ماساژ شیاتسو (فشاری)Shiatsu Massage E-learning48 397500
69273دوره آموزشی پدافند غیر عامل در صنایع Non-operating defense in industries E-Learning105 399000
69267دوره آموزشی ماساژ ایرانی Iranian massage E-learning40 390000
69258دوره آموزشی کاربر ماساژ Massage user E-learning200 499000
69253دوره آموزشی سیاست های کلی جمعیت General population policyE-learning24 390000
69246دوره آموزشی سیاست های کلی سازمان General Organization Policies E-learning36 390000
69239دوره آموزشی سبک زندگی طبیعی و سبز Natural and green lifestyle E-learning90 399000
69234دوره آموزشی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم Healthy lifestyle skills consultant E-learning469 699000
69228دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زبالهEnvironmental Monitoring of Landfills E-learning120 399000
69216دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی Environmental Monitoring of Industrial Pollutants E-learning120 399000
66909دوره آموزشی PBA فنون مذاکره و زبان بدن PBA Negotiation Techniques and Body Language E-learningA300 599000
66907دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش PBA Effective and effective communication management E-learning300 499000
66904دوره آموزشی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی PBA Business Management in Life E-learning300 699000
66896دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning300 699000
66871دوره آموزشی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان PBA Specialized Management of Organizational Behavior and Culture in Hospital E-learning487 799000
66869دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning300 750000
66865دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning300 599000
66860دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning300 599000
66846دوره آموزشی PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning300 699000
66844دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان PBA Professional Staff Performance Management E-learning300 699000
66837دوره آموزشی PBA مدیریت موفق در کلینیک Successful PBA management in the clinic E-learning300 599000
35052دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه Slaughterhouse Management E-learning75 599000
29793دوره آموزشی آشنایی با ساخت عینک Training Course on Making Glasses E-learning50 399000
28476دوره آموزشی مزاج شناسی Temperament Survey E-learningB80 399000
22782دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی HL7 International Standard for Medical Information Exchange E-learning50 496000
16200دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی Master of Business Administration (MBA) management – Food Industry tendency E-learning300 699000
16123دوره آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی Food health education course E-learning60 390000
15388دوره آموزشی آمار و بایگانی مدارک پزشکی Statistics and medical records archive E-learning98 399000
15200دوره آموزشی حشره شناسی Entomology E-learning60 493125
12052دوره آموزشی ارگونومی Ergonomics E-learning35 497875
12010دوره آموزشی کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار Control of chemical agents in the workplace E-learning60 394375
12006دوره آموزشی بهداشت و ایمنی در محیط کار Health and Safety at Work E-learning50 394375
3136دوره آموزشی بهداشت مادر و کودک Mother and Child Health E-learning50 396875
1198مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای Safety Management & Professional Health E-learning OHSAS 1800130 498750
975دوره آموزشی بهداشت روانی Mental Health E-learning50 497500
882دوره آموزشی کارشناس سم شناسی Toxicology Expert E-learning60 499000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟