×

به همراه مدرک معتبر

کد دورهنام دورهمدت دوره معادلشهریهثبت نامجزئیات
75085مددکار اجتماعی social worker E-learningC186 395000
75050دوره آموزشی نقاشی رنگ و روغن Oil Painting e-learningC200 390000
74992دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه و گزینش Interview and selection techniques E-learning90 420000
74956دوره آموزشی کارشناس تغذیه nutritionist E-learning90 399000
72448دوره آمورشی پرورش بوقلمون Breeding turkey E-learning290 499000
71965مربیگری خودشناسی (پیشرفته ) Self cognitive Coaching (Advanced) E-learningA200 399000
71964کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق Intellectual Development Expert of creative children and adolescents E-Learning295 399000
71957کارشناس پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان Expert for advanced training of children and adolescents E-Learning250 399000
71951دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی (پیشرفته ) Life Skills Coaching (Advanced) E-learningA200 399000
71953کارشناس پرورش مقدماتی کودک و نوجوان Child and Adolescent Primary training Expert E-LearningC250 399000
71880دوره آموزشی عکاسی خبری photojournalisme E-learning90 399000
70393دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learning296 510000
70385دوره آموزشی مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت property buying and selling Adviser in internet E-learningA90 390000
70382دوره آموزشی مشاور خرید و فروش اتومبیل Car sales consultant E-learning105 298000
70378دوره آموزشی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی Responsible for educational courses and equipments E-learning104 398000
70375دوره آموزشی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) Ecotourism Guide E-learning388 525000
70262دوره آموزشی مدیریت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for learners) E-learning80 418750
70259دوره آموزشی کتابدار Librarian E-learning80 412500
70255دوره آموزشی برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده Planner of family Social- Economic Affairs E-learning324 581250
70246دوره آموزشی تند خوانی skimming E-learning187 390000
70243دوره آموزشی تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر Verbal warning in the field of commanding the obligatory and refraining from evil16 390000
70240دوره آموزشی مربی روخوانی و روانی خوانی قرآن کریم Instructor of Quran Reading and Fluent Reading E-learning180 480000
70237دوره آموزشی روخوانی و روانی خوانی قرآن کریم The reading and the Fluent Reading of the Holy Quran E-learning10 390000
70234دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر The persuasion for good and dissuasion from evil E-learning36 399125
70231امر به نهی و معروف از منکر در خانواده ها commanding the obligatory and refraining from evil in the families E-learning14 390000
70226دوره آموزشی مشاور امور قضائی خانواده Family Judicial Advisor E-learning100 398000
70220دوره آموزشی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم Instructor of Translation and Concepts of the Holy Quran E-learning229 510000
70217دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning64 490000
70212دوره آموزشی مددیاربازپروری اعتیاد Addiction Rehabilitation Assistant E-learning240 535000
70209دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد Assistant for addicted family E-learningA186 500000
70206دوره آموزشی مامور اورژانس اجتماعی Social Emergency Agent E-learning150 465000
70203دوره آموزشی لایحه نویس قضایی Judicial Bill E-learning151 465000
70200دوره آموزشی کارآفرین پروری مادران Training Mothers as Entrepreneur E-learning36 395000
70197دوره آموزشی کاربینی Carbine E-learning32 390000
70193دوره آموزشی دستیار اجرایی امور حقوقی Executive Assistant of Legal Affairs E-learning40 395000
70190دوره آموزشی دستیار پژوهشگر Assistant of researcher E-learning169 550000
70187دوره آموزشی تهیه و تدوین پروپوزال Preparing and Editing Proposal E-learning40 395000
70184دوره آموزشی پژوهشگر ماهر Skilled researcher E-learning401 465000
70181دوره آموزشی پژوهشگر Researcher E-learning268 510000
70178دوره آموزشی بکارگیری امور حقوقی کودک Applying child legal affairs E-learning124 480000
70175دوره آموزشی آمادگی شغلیJob Preparation E-learning45 390000
70172دوره آموزشی آفرینشگر Creator E-learning90 395000
70165دوره آموزشی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی trainer of preventing from Addiction and Other Social Injuries E-learning282 510000
70164دوره آموزشی کارشناس پرورش کودکان خلاق Expert of nurturing creative children E-learning105 398000
70161دوره آموزشی مشاوره تاسیس آموزشگاه Consultation for establishing institute E-learning69 390000
70158دوره آموزشی کارشناس آسیب های اجتماعی Expert of Social Injury E-learning135 480000
70155دوره آموزشی مهارت وتقویت توسعه های هوش حر کتی Developing and Strengthening Mobility Intelligence Skills E-learning82 390000
70152دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (Advanced Level) E-learning101 395000
70149دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (basic level) E- learning71 390000
70146دوره آموزشی مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) Mobility intelligence consultant (for people with special and general needs) E-learning85 390000
70143دوره آموزی مشاور مشاغل Jobs Consultant E-learning383 565000
70139دوره آموزشی مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام Mobility intelligence trainer for people with special and general needs E-learning186 390000
70136دوره آموزشی مراقبت از آزمون Care of Test E-learning24 390000
70133دوره آموزشی مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی Effective management of training by implementing E-learning ISO 1001598 499000
70130دوره آموزشی ساماندهی محیط کار(Workplace organization (5S) E-learning (5S50 390000
70127دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در محیط کار Creativity and innovation in the workplace E-learningC51 390000
70124دوره آموزشی حل مسئله در محیط کار Workplace problem solving E-learning50 390000
70122دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Editor of Educational Standard E-learning200 400000
70119دوره آموزشی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای Surveying the technical and vocational education systems E-learning18 390000
70116دوره آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی Educational counseling and guiding E-learning50 390000
70113دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learningA200 400000
70110دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح سه)Literacy Trainer (Level Three) E-learning84 390000
70107دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح دو) Literacy Trainer (Level Two) E-learning126 390000
70104دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح یک) Literacy Trainer (Level One) E-learning198 400000
70098دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Managing the scope of test E-learning50 390000
70093دوره آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ The penetrant expression and anxiety management E-learning20 390000
70090دوره آموزشی مدیر مهد کودک Kindergarden manager E-learning260 510000
70087دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد The Director of the Free Technical and Vocational institute E-learning100 420000
70082دوره آموزشی کارشناس آموزش Education Expert E-learning155 465000
70079دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای Professional lecture E-learning100 398000
70076دوره آموزشی تکنیک های تدوین چشم انداز Techniques of editing Landscape E-learning57 390000
70073دوره آموزشی پداگوژی Pedagogy E-learning90 395000
70070دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی Strategic planning for developing personal capabilities E-learning22 390000
70067دوره آموزشی آموزش حقوق شهروندی Educating Citizenship Rights E-learning120 460000
70064دوره آموزشی آزمونگرtester E-learning40 295000
70059دوره آموزشی ارزیابی درونی مراکز آموزشی Internal evaluation of educational centers E-learning35 290000
69898دوره آموزشی راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز) به زبان عربی Guide to Pilgrims of Iran’s Religious Cities (Mashhad-Qom-Shiraz) in Arabic E-learning150 465000
69937دوره آموزشی راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز)به زبان انگلیسی Guide to Pilgrims of Iran’s Religious Cities (Mashhad – Qom – Shiraz) in English E-learning150 465000
69934دوره آموزشی راننده وسایل نقلیه گردشگری Driver of tourism vehicles E-learning68 390000
69931دوره آموزشی کارمند پیشرفته فروش بلیط Ticket sales Advanced employee E-learning58 390000
69928دوره آموزشی کارمند متوسط فروش بلیط Ticket sales Average employee E-learning141 480000
69925دوره آموزشی کارمند مقدماتی فروش بلیط Ticket Sales Preparatory employee E-learning115 460000
69922دوره آموزشی عکاسی تورهای گردشگری Tours photography E-learning46 395000
69919دوره آموزشی اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی Run and guide tours with personal cars E-learning60 390000
69916دوره آموزشی راهنمای محلی بومی Native local guide E-learning120 460000
69913دوره آموزشی مدیر اردوهای گردشگری ورزشی Sport tourism camps manager E-learning128 470000
69910دوره آموزشی برنامه ریزی و طراحی بسته سفر Travel package planning and design E-learning80 390000
69907دوره آموزشی نقشه خوانی و مسیر یابی تورهای گردشگری Map reading and routing of tours E-learning45 395000
69901دوره آموزشی راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی Guide to tourism in rural and mountainous areas E-learning100 399000
69895دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره Principles and techniques of negotiation E-learning24 390000
69892دوره آموزشی مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی Routing natural tourism areas E-learning53 395000
69889دوره آموزشی راهنمای گردشگری ورزشی Sports Tourism Guide E-learning132 470000
69885مدیریت و برنامه ریزی در اردو (ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) Management and Planning in the camp (Special for educators at the Ministry of Education) E-learning45 395000
69879راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز)Guide to pilgrims of Iran’s religious cities (Mashhad, Qom, Shiraz) E-learning60 390000
69867دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Management and policy of the Educational Data science E-learning50 390000
69846دوره آموزشی راهنمای موزه Museum guide E-learning280 410000
69843دوره آموزشی راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی Spanish Tourism Guide E-learning210 500000
69840دوره آموزشی راهنمای عمومی گردشگری General Tourism Guide E-learning100 565000
69837دوره آموزشی راهنمایی گردشگران کویر و بیابان Guide to desert tourists E-learning70 390000
69834دوره آموزشی راهنمای زبان تخصصی گردشگری Guide to specialized tourism language E-learning140 480000
69831دوره آموزشی برگزاری و اجرای اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) Holding and executing camps (especially for educators at the Ministry of Education) E-learning50 395000
69828دوره آموزشی برگزاری اردوی آموزشی Holding educational camp E-learning70 390000
69809دوره آموزشی استقرار و بقا در طبیعت درشرایط دشوار Establishment and survival in nature in difficult conditions E-learning120 460000
69825دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی communication with tourists in Russian E-learning230 510000
69821دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح پیشرفته)Communication with tourists in Arabic (advanced level) E-learning93 395000
69818دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح متوسطه)Communication with Tourists in Arabic (Secondary Level) E-learning93 395000
69815دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح مقدماتی) Communication with tourists in Arabic (introductory level) E-learning96 395000
69812دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته) Communication with Tourists in English (Advanced Level) E-learning93 395000
69805دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) Communication with tourists in English (Secondary level) E-learning93 395000
69802دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) Communication with tourists in English (introductory level) E-learning96 395000
69799دوره آموزشی مهماندارد اتوبوس Bus hostess E-learning62 390000
69780دوره آموزشی مربی گردشگری کودکان Children’s Tourism Instructor E-learning120 395000
69760دوره آموزشی مدیر کمپینگ(تفرجگاه)گردشگری ورزشی Camping manager of sport tourism E-learning115 420000
69740دوره آموزشی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی Manager of Travel and Tourism Services Offices E-learning145 480000
69721دوره آموزشی مدیر تور Tour Manager E-learning141 480000
69718دوره آموزشی مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی Manager of Sport Tourism Clubs E-learning122 460000
69715دوره آموزشی مدیر اماکن تفریحی-گردشگری Manager of Recreational-Tourism places E-learning108 398000
69712دوره آموزشی کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی Marketing and Sales employee in Tourism Agencies E-learning270 550000
69636دوره آموزشی کارآفرینی در گردشگری Entrepreneurship in Tourism E-learning43 390000
69620دوره آموزشی سرپرست کاروان های زیارتی Head of the pilgrimage convoys E-learning80 390000
69614دوره آموزشی راهنمای گردشگری سلامت Health Tourism Guide E-learning108 398000
69611دوره آموزشی راهنمای گردشگری فرهنگیCultural Tourism Guide E-learning226 525000
69608دوره آموزشی راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری Guide to Tourism Information Offices E-learning113 415000
69605دوره آموزشی راهنمای تورهای ماجراجویانه Adventure Tours Guide E-learning185 480000
69595دوره آموزشی راهنمای تورهای زمین گردشگری(ژئوتوریسم) Geotourism Tour Guide E-learning155 465000
69593دوره آموزشی خبرنگار گردشگری Tourism reporter E-learning114 420000
69592دوره آموزشی امدادگری تورهای گردشگری reliefing tours E-learning45 390000
69587دوره آموزشی مدیر اکوکمپ EcoCamp manager E-learning120 460000
69583دوره آموزشی فرماندهی سوانح و حریق Disaster and Fire Command E-Learning36 390000
69580دوره آموزشی سیاست های کلی سلامت General Health Policies E-Learning36 390000
69573دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی health requirements of the safety and security in the safety and health environment E-Learning54 390000
69557دوره آموزشی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی Responsible for the disposal of hospital waste E-Learning120 399000
69554دوره آموزشی پاکبان Sweeper E-Learning180 399000
69551دوره آموزشی سرپرست خدمات و ضایعات Waste Services Supervisor E-Learning72 399000
69548دوره آموزشی کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Worker (Hospital Laundry) E-Learning80 395000
69543دوره آموزشی مسئول لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Officer (Hospital Laundry) E-Learning88 399000
69539دوره آموزشی بازرس بررسی علل حریق Inspector Investigating Causes of Fire E-Learning156 399000
69532دوره آموزشی رفتار شناسی حریق Fire Behaviorology E-Learning57 390000
69529دوره آموزشی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته Ventilation operations in buildings and indoors E-Learning33 390000
69524دوره آموزشی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه Hazard and accident hazard assessment E-Learning21 395000
69521دوره آموزشی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی Evaluation of pump water supply and fire hydraulic calculations E-Learning52 390000
69487دوره آموزشی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی Occupational Health and Safety Risk Assessor E-learning60 390000
69488دوره آموزشی مسئول حفاظت و ایمنی Responsible for protection and safety E-learning200 499000
69473دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار فناوری اطلاعات Observing health, health and safety requirements in the IT environment E-learning47 390000
69460دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار ماشین آلات کشاورزی Observing the health, hygiene and safety requirements of the working environment of agricultural machinery E-learning47 395000
69436دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(چوب ، سفال، فلز و …) Observance of health, hygiene and safety requirements in the working environment of crafts (wood, pottery, metal, etc.) E-learning54 390000
69438دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار زیست فناوری Observing health, health and safety requirements in a biotech environment E-learning57 390000
69439دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار خدمات تغذیه ای Observing the health, safety and health requirements of the Nutrition Service E-learning54 390000
69433دوره آموزشی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت Preparedness against natural disasters and man-made E-Learning40 390000
69430دوره آموزشی امدادگر حوادث Disaster Relief E-Learning150 399000
69417دوره آموزشی دستیار قفسه چینی دارو Drug shelf Design assistant E-Learning104 399000
69414دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار Observing the health, safety and health requirements of the workplace E-learning55 390000
69410دوره آموزشی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده Caregiver of family health E-Learning234 499000
69386دوره آموزشی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه Vehicle Repair Safety Inspector E-learning240 399000
69381دوره آموزشی بازرس ایمنی ساختمان Building Safety Inspector E-learning240 499000
69376دوره آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی Responsible for human or ergonomic engineering E-learning300 599000
69372دوره آموزشی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی Responsible for evaluating posture in ergonomics E-learning60 390000
69364دوره آموزشی بازرسی بر مبنای ریسک Risk-based inspection E-learning100 399000
69351دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۱ Medical Secretary Grade 1 E-Learning144 399000
69348دوره آموزشی افسرHSEدرپروژه های نفتی HSE Officer in Oil Projects E-learning130 399000
69347دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۲ Medical Secretary Grade 2 E-Learning50 395000
69344دوره آموزشی راننده امدادگر Rescue driver E-LearningA110 399000
69341دوره آموزشی انجام عملیات کمک های اولیه Perform first aid operations E-Learning19 390000
69338دوره آموزشی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار Inspection and Control of Workplace Safety and Mental Health E-Learning16 390000
69334دوره آموزشی مسئول بهداشت کار Responsible for occupational health E-Learning339 599000
69330دوره آموزشی پیاده سازی سامانه مدیریتResponsible for implementing hse-ms management system E-Learning hse-ms90 399000
69325دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) Application of HSE in Advanced Industries E-Learning60 390000
69324دوره آموزشی شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST Simulation of fire and explosion events with PHAST software E-learning67 390000
69320دوره آموزشی ماساژ کمپرس گیاهیHerbal compress massage (herbal)32 390000
69317دوره آموزشی ماساژ شمع Massage candles E-learning95 399000
69309دوره آموزشی ماساژ تای Thai massage E-learning90 399000
69306دوره آموزشی ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) Deep Tissue Massage (Deep Tissue) E-learnng32 398750
69303دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی Aromatherapy Massage E-learning30 390000
69293دوره آموزشی ماساژ سوئدی Swedish massage E-learning35 390000
69297دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) Implementation of HSE in Industries (Introductory) E-Learning40 396000
69294دوره آموزشی بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات) Applying health and safety requirements in the workplace (service sector) E-Learning80 399000
69286دوره آموزشی مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی Health, Safety and Environment Management in Research and Laboratory Affairs E-Learning60 398000
69285دوره آموزشی ماساژ سنگ Massage stone E-learning45 397500
69280دوره آموزشی ماساژ شیاتسو (فشاری)Shiatsu Massage E-learning48 397500
69273دوره آموزشی پدافند غیر عامل در صنایع Non-operating defense in industries E-Learning105 399000
69267دوره آموزشی ماساژ ایرانی Iranian massage E-learning40 390000
69258دوره آموزشی کاربر ماساژ Massage user E-learning200 499000
69253دوره آموزشی سیاست های کلی جمعیت General population policyE-learning24 390000
69246دوره آموزشی سیاست های کلی سازمان General Organization Policies E-learning36 390000
69239دوره آموزشی سبک زندگی طبیعی و سبز Natural and green lifestyle E-learning90 399000
69234دوره آموزشی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم Healthy lifestyle skills consultant E-learning469 699000
69228دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زبالهEnvironmental Monitoring of Landfills E-learning120 399000
69216دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی Environmental Monitoring of Industrial Pollutants E-learning120 399000
69212آموزش پیشرفته نورپردازی تری‌دی‌اس مکس ۳DS Max Lighting advanced E-learning85 399000
67663طراحی و نصب سیستم های فتوولتائیک خورشیدی Design and installation of solar photovoltaic systems E-learning70 392500
67631آموزش مجازی تحلیلگر بازار های مالی طلا Analysing gold Financial Markets E-learning80 390000
67621آموزش مجازی تحلیلگر بازارهای مالی سهام و ارز Base Financial and Currency Markets Analyst E-learning80 390000
67616آموزش مجازی تحلیلگر اقتصادی Economic analyst E-learning80 390000
67464زبان شناسی Linguistics E-learning70 399000
67306بسندگی زبان عربی (تافل عربی) Arabic Language Proficiency (Arabic TOEFL) E-learning70 412500
67302رزومه نویسی Resume writing E-learning40 290000
66909دوره آموزشی PBA فنون مذاکره و زبان بدنPBA Negotiation Techniques and Body Language E-learning300 599000
66907دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش PBA Effective and effective communication management E-learning300 499000
66904دوره آموزشی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی PBA Business Management in Life E-learning300 699000
66896دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning300 699000
66871دوره آموزشی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان PBA Specialized Management of Organizational Behavior and Culture in Hospital E-learning487 799000
66869دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning300 750000
66865دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning300 599000
66860دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning300 599000
66846دوره آموزشی PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning300 699000
66844دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان PBA Professional Staff Performance Management E-learning300 699000
66837دوره آموزشی PBA مدیریت موفق در کلینیک Successful PBA management in the clinic E-learning300 599000
66813آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار Sepidar accounting software E-learning80 399000
65668بکارگیری خط شکسته در کتابت متن قرآن کریم Using the broken line in the textbook of the Holy Quran E-learning55 399000
65665نقاشی خط و طراحی گل و مرغ ایرانی Iranian Golo Morgh designing and line Painting E-learningA60 396250
65660آموزش تخصصی خوشنویسی Professional Calligraphy Training E-learning50 396250
65551آموزش نرم افزار مکانیکال دسکتاپ Mechanical Desktop Software E-learning70 471250
65415مشاور خانواده Family counselor E-learning60 443750
63080روانشناسی ورزشی Sport Psychology E-learning70 492000
61986استاندارد ایزو سازگاری و در دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش Availability of electronic tools in education organization and ISO compatibility standard E-learning ISO 2475130 399000
60782آموزش نرم افزار پاور میل Power Mill Software E-learning50 399000
59792آشنایی با جوشکاریIntroduction to Welding E-learning80 468750
59771کار با سیستم عامل مک Working with MAC OS E-learning70 399000
59047دوره آموزشی کامپتیا CompTIA A+ E-learningB70 399000
59021دوره آموزشی فست فود Fast Food E-learning80 397500
58924دوره آموزشی نقاشی با مدادرنگی Drawing with colored pencil E-learning60 399000
58906دوره آموزشی هواوی Huawei HCNA E-learning HCNA20 431250
58363طراحی لباس با نرم افزار اپتیتکس Designing dress With Optitex Software E-learning70 406250
57907مدیریت حفاظت فیزیکیPhysical Protection Management E-learning30 406250
57232نرم افزار اسپایس PSpice Software E-learning10 390000
55689طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا (دروپال) Designer and developer of Content Management System (Drupal) E-learning30 398000
55687بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی Introductory game maker with Unity Engine E-learning30 390500
55683مدیر بازی های شبکه ای Network Games Manager (GAME NET) E-learning50 399000
55679مهندس کیفیت نرم افزار Software Quality Engineer E-learning90 399000
55677تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم Wireless computer network technician E-learning50 399000
55675کار با واژه پرداز Working with ICDL-WORD word processor E-learning ICDL-WORD8 393500
55671تعمیرکار عمومی رایانه شخصی General PC repairman E-learning30 399700
55669کار با صفحه گسترده Working with ICDL-EXCEL spreadsheet E-learning ICDL- EXCEL8 393000
55667کار با ارائه مطالبWorking with ICDL-POWERPOINT content presentation E-learning ICDL-POWER POINT8 393000
55662کار با پایگاه داده Working with ICDL-ACCESS database E-learning ICDL-ACCESS8 394500
55658مسئول خرید داخلی Responsible for internal purchase E-learning40 397500
55653کارمند امور خرید داخلی Employee of the Internal purchase affairs E-learning30 393750
55560کارپرداز Supplier E-learning60 396250
55555کارشناسی حقوقی سرمایه داران legal expert of investors E-learningB30 498750
55553کارشناس نمایشگاه Exhibition Expert E-learning60 390000
55549کارشناس فروش اینترنتی Internet Sales Expert E-learning60 723750
55547نماینده فروش Sales Representative E-learning30 390000
55543مسئول پرداخت حقوق و دستمزد Responsible for Paying Salary E-learning30 390000
55541مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and concluding sells’ Contracts E-learning30 390000
55535مدیریت شبکه های توزیع Distribution Network Management E-learning20 493750
55533مدیریت حمایت از کارآفرینان Managing Entrepreneur Support E-learning20 393750
55531محاسبه هزینه ها و کنترل کالاهای خریداری شده و صورت حساب ها Calculating costs and controlling purchased goods and invoices E-learning20 393750
55526متصدی تنظیم اسناد مالی Financial Documentation Officer E-learning90 399000
55524فنون مذاکرات تجاری Principles of Economic Negotiations E-learning30 556250
55512سفارش(مسئول سفارشات) (کار و دانش) Order (responsible for orders) (work and knowledge) E-learning30 390000
55507سفارش گیرنده Receiver of the order E-learning8 391250
55504سرپرست ترخیص محصول Product clearance supervisor E-learning30 392500
55502رییس فروش ( عمده فروش ) صنایع Head of Sales (Wholesale) of Industries E-learning8 390000
55500رفتار سازمانی organizational behavior E-learning8 393750
55498حسابرس درجه ۲ Auditor  Grade 2 E-learning90 399000
55496حسابرس درجه ۱ auditor Grade 1 E-learning40 399000
55494حسابداری هزینه Cost accounting E-learning30 390000
55492حسابداری عمومی تکمیلی General and supplementary Accounting E-learning90 399000
55490حسابداری دفاتر Accounting of financial notebooks E-learning20 290000
55396حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) Fixed asset accounting (Equipment, property and machinery) E-learning30 290000
55394حسابداری تنخواه گردان Accounting of revolving fund E-learning8 292500
55392حسابداری بودجه Budget Accounting E-learning8 290000
55388حسابدار(عمومی مقدماتی) Accountant (Basic Public) E-learning30 296250
55385حسابدار موسسات بازرگانی و صنعتی Accountant of the Commercial and Industrial Institutions E-learning30 290000
55382ثبت شرکت Company registration E-learning90 299000
55380توانایی طبقه بندی کالا و رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن Ability to classify goods and to comply with its laws and regulations E-learning8 290000
55377توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار و بازاریابی مستقیم و بین المللی Ability to measure market demand and direct and international marketing E-learning30 290000
55375توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار Ability to measure market demand E-learning8 291250
55373توانایی اجرای قراردادهای بازرگانی Ability to execute commercial contracts E-learning20 290000
55367تدارکات خارجیExternal procurement E-learning90 399000
55362دفترداری دفاتر قانونی حسابداری Operator of the Accounting legal and financial notebooks E-learning20 299000
55358تحلیل گر بورس (کار و دانش) Exchange analyst (work and knowledge) E-learning40 456250
55356تحلیل بازار و رقابت پذیری Analyzing Market and competitiveness E-learning8 290000
55354برنامه ریز خرید داخلی Internal Shopping Planner E-learning8 290000
55352بازاریابی مستقیمDirect marketing E-learning80 393750
55348بازاریابی تلفنی Telephone marketing E-learningA8 393750
55339بازاریاب شبکه ایNetwork Marketing E-learning8 493750
55337MBA پیشرفته Advanced MBA E-learning90 399000
55335مدیریت کسب و کار- سطح ۲ – MBA level 2 -E-learning90 399000
55243مدیریت کسب و کار- سطح ۱ – MBA level 1 -E-learning90 399000
55239کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی) Entrepreneurship with KAB (Additional Level) Approach E-learning30 291250
55236کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح مقدماتی) Entrepreneurship with the KAB approach (elementary level ) E-learning30 291250
55232شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک Identifying the Principles Of Starting Small And Medium-Sized businesses E-learning65 291250
55228راه اندازی کسب و کار به روش لنزی Starting a business by the lens method E-learning90 299000
55225بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور) In-person marketer and salesman (visitor) E-learning50 299000
55221متصدی فروش بازی های رایانه ای Computer Games Dealer E-learning90 399000
55219اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری validating and rating Credit E-learning Validation and Credit Rating E-learning50 299000
55216فروشنده مصالح ساختمانی Building Materials Dealer E-learning50 299000
55211فروشنده لوازم یدکی اتومبیل Car Spare Parts Dealer E-learning50 399000
55208فروشنده لوازم ورزشی Sports Equipment Dealer E-learning50 299000
55204فروشنده لوازم خانگی home appliances seller E-learning50 299000
55201متصدی سوپر فروشگاه Super Store Curator E-learning8 291250
55107فروشنده Seller E-learning70 299000
55103مسئول خرید خارجی ( صنایع ) Foreign Purchasing Officer (Industry) E-learning90 299000
55099سرپرست خرید داخلی Internal purchasing supervisor E-learning30 290000
55095رئیس تدارکات Head of Logistics E-learning20 290000
55091متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار reception operator of the order to buy and sell worthy documents E-learning90 299000
55087تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها Preparing and regulating the financial reports in cooperatives E-learning8 293750
55083کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی Preliminary application of governmental and financial regulations E-learning8 290000
55079بیمه گر بیمه های بازرگانی Insurer of the Commercial Insurances E-learning50 390000
55075حسابدار عمومی تکمیلی Additional Public Accountant E-learning50 290000
55069رایانه کار حسابداری مالی Computer financial accounting work E-learning30 390000
55066حسابدار فروش sales accountant E-learning30 290000
55062حسابداری حقوق و دستمزد پالایشگاه ها Accounting of the Rights and Wages Refineries E-learningAccounting Rights and Wages Refineries E-learning20 290000
55052حسابدار حقوق و دستمزد salary Accountants E-learning40 290000
55047مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی Financial Management for Non-Financial Managers E-learning20 336250
55043حسابداری کارخانجات تولید مصالح Accounting of the materials production Factories E-learning20 336250
55039حسابداری کارخانجات تولید آجر Accounting of the Brick production factories E-learning20 336250
55035حسابداری پتروشیمی ها Petrochemical Accounting E-learning20 290000
55031حسابداری پالایشگاه ها خرید و فروش Refinery Accounting- Buying and Selling E-learning20 290000
54936حسابداری سهام شرکت های نیمه خصوصی Semi-Private Companies Stock Accounting E-learning20 296250
54932حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها Accounting for fixed assets of municipalities E-learning20 290000
54929حسابداری خزانه Treasury Accounting E-learning20 293750
54925حسابداری واحدهای صنفی ۱ Accounting for the Trade Unions 1 E-learning20 290000
54922حسابداری واحدهای صنفی ۲ Accounting for the Trade Unions 2 E-learning20 290000
54919حسابداری مدارس School Accounting E-learning20 290000
54916حسابداری طلا و جواهر فروشی ها Accounting for jewelry stores E-learning20 293750
54912حسابداری دانشگاهها University Accounting E-learning20 290000
54909حسابداری دامداری ها LIvestocks Accounting E-Learning20 292500
54906حسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی) Operational Audit (Basic Level) E-learning8 290000
54902کاربر امور بانکی user of Banking affairs E-learning90 523750
54899بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی Examining the duties of organizations and legal authorities to combat against money laundering E-learning8 293750
54895بررسی روش‌ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویی Examining the common methods and tools in combating against money laundering E-learning8 293750
54892شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی Identify the fundamentals of combating against money laundering E-learningA8 293750
54889مشاور مالیات بر ارزش افزوده Value Added Tax Advisor E-learning30 290000
54878مسئول صادرات و واردات Responsible for export and import E-learning90 517500
54874مسئول استعلامات و مناقصات Responsible for inquiries and tenders E-learning50 290000
54871مدیریت قراردادها Contract Management E-learning20 292500
54867مسئول قراردادها Responsible for contracts E-learning30 291250
54862مامور خرید ارشد Senior Shopping Agent E-learning30 290000
54858بازاریاب The marketer E-learning30 298750
54853کارشناس بیمه خودرو Auto Insurance Expert E-learning30 373750
54848متصدی صدور بیمه های مسئولیت Operator for exporting Liability Insurances E-learning30 290000
54666مدیریت فروشگاه های زنجیره ای managing the Chain stores E-learning30 399000
54659مسئول سفارشات Responsible for orders E-learning30 390000
54653مسئول سفارشات خارجی Responsible for foreign orders E-learningB30 385000
54654کارشناس ارزیابی بیمه باربری Expert of Cargo Insurance Evaluation E-learning90 299000
54648کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه Expertise and assessment of car damage in insurance E-learning30 399000
54638کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی Expert of evaluating the Fire Insurance E-learning50 391000
54634مسئول فروش Responsible for sales E-learning90 399000
54630کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری Expert of evaluating the damage of cargo Insurance E-learning30 392500
54629مدیر فروشگاه store manager E-learning30 390000
54622کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو Auto Insurance Damage Assessment Expert E-learning90 565000
54620مدیر گالری (عمومی) Gallery Manager (General) E-learning90 299000
54617کارشناس ارزیابی بیمه خودرو Auto Insurance Evaluation Expert E-learning90 299000
54613کارشناس سفارشات Expert of orders E-learning50 390000
54611کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص Expert for evaluating the damage of Personal insurance E-learning30 397500
54605فن ورز ( تکنسین ) بیمه های مهندسی technician ( Engineering Insurance) E-learning30 390000
54606کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص Expert of evaluating the Personal Insurance E-learningA30 391250
54598بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال Investigating the Relationship between Resistance Economy and Employment E-learning5 290000
54597کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اتش سوزی Fire Insurance Damage Assessment Expert E-learning30 390000
54591بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی Investigating the Position of Skills in Resistance Economics E-learning5 290000
54590نماینده فروش بیمه Insurance sales representative E-learning30 391000
54496شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی Identifying the principles of resistance economics E-learning8 291250
54488اقتصاد سنجی کاربردی Applied Econometrics E-learning8 290000
54484تحلیلگر تکنیکال بورس Stock Technical Analyst E-learning50 399000
54478تحلیلگری بنیادی( فاندامنتال) Fundamental Analysis (Fundamentals) E-learning30 290000
54475عارضه یابی واحدهای صنفی Troubleshooting Units E-learning8 291000
54472بهره وری واحدهای صنفی Productivity of the Trade Unions E-learning8 296250
54469تحلیل گر بورس اوراق بهادار Stock exchange analyst E-learning50 399000
54466شناسایی اصول بازار سرمایه Identifying the principles of capital market E-learning30 292000
54463شناسایی آیین رفتار حرفه ای بازار سرمایه Identifying the ethic of Professional Conduct for the Capital Market E-learning5 291250
54460معامله گر بورس اوراق بهادارstock exchange trader E-learning30 295000
54457معامله گر بورس های کالایی Commodity exchange trader E-learning30 388750
54453شناسایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی Identifying the general policies of the resistance economy E-learning5 290000
54444صندوقدار فروشگاه Store cashier E-learning30 291250
54439نماینده فروش ( صنایع ) Sales Representative (Industry) E-learning8 290500
54433مدیر کسب و کار الکترونیکی E-Business Manager E-learning90 393750
54334مهندس فروش sales engineer E-learning90 521250
54331مدیر ارشد کسب و کار Senior MBA Business Manager E-learning MBA400 599000
54327مدیریت بازاریابی Marketing Management E-learning30 302500
54312مدیر بازاریابی Marketing Manager E-learning90 299000
54318مدیر بازاریابی بین المللی International Marketing Manager E-learning90 299000
54310کارآفرینی SYB Entrepreneurship E-learning SYB8 296250
54309آموزش FPGA E-learning FPGA8 436250
54306کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح کامل) Entrepreneurship with the KAB Approach (Full Level) E-learning30 293750
54302تشریفات اخذ کارت بازرگانی Commerce card formality E-learning8 291250
54298مهارت های کارآفرینی Entrepreneurial skills E-learning8 293750
54294کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان Entrepreneurship in knowledge-based companies E-learning30 331250
54292مسئول فروش در صنایع Responsible for sales in industries E-learning8 290000
54191شناسایی اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانه Identifying the principles of open innovation in innovative businesses E-learning30 295000
54188حسابرس ارشد ( امور تولید و کنترل کالا ) Senior Auditor (producing and Controlling of Goods) E-learning90 299000
54185مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری Senior Advisor in Technology and Innovation Commercialization E-learning90 887500
54181ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت Evaluation and financial self-evaluation based on quality excellence model E-learning30 292500
54168تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی International Financial Markets Analyst E-learning50 295000
54164معاون حسابرس(داخلی) Deputy Auditor (Internal) E-learning50 293750
54072معاون حسابرسی Deputy Auditor E-learning50 390000
54068مدیر حسابرسی Audit Manager E_learning50 293750
54065حسابرس ارشد ( امور تولید و کنترل موجودی ) Senior Auditor (controlling stock and produce affairs ) E-learning40 293750
54057حسابرس ارشدChief Auditor E-learning40 293750
54047سرپرست انبار عمومی Supervisor of Public Warehouse E-learningB90 348750
54044حسابدار مالیاتیTax accountant E-learning50 348750
54043ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت Internal Quality Management System Audit E-learning50 399000
54038کاست کنترل ( بررسی قیمت تمام شده ) (کار و دانش) Cost Control (Price check) (work and knowledge) E-learning50 299000
54025مدیر حسابداری فروش Sales Accounting Manager E-learning50 296875
54023مدیر فروش صنایع (عمده فروش ) Industries Sales Manager E-learning90 399000
54006حسابدار صنعتی درجه۱ Industrial Accounting Level 1 E-learning50 296250
54019مربی کارآفرینی کودک و نوجوان (سطح مقدماتی ) Child and Adolescent Entrepreneurship Instructor (Primary Level) E-learning30 398750
54012مدیریت تغییر و تحول سازمانیOrganizational Change Management E-learning30 452500
53997مدیریت بهره وری Productivity Management E-learning30 399000
54001حسابدار صنعتی درجه۲ Industrial Accounting Level 2 E-learning50 298750
53994سرممیز داخلیInterior cooling E-learning50 430000
53988مدیر تضمین کیفیتQuality Assurance Manager E-learning50 488750
53984مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید Manager of Planning and Controlling production E-learning90 588750
53980کارآفرین Entrepreneur E-learning50 388750
53976سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید Supervisor of planning and controlling production E-learning90 586250
53972کنترلر کیفیتQuality controller E-learning90 397500
53968مدیر تولیدproduction manager E-learning50 348750
53966مدیر ممیزی داخلیInternal Audit Manager E-learning90 718750
53964کارشناس تضمین کیفیتQuality Assurance Specialist E-learning90 722500
53962تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق Techniques and Techniques of Working with Supervisors E-learningC10 396250
53958مدیرامور مهندسی و تعمیرات Engineering and Repairs affairs Manager E-learning90 493750
53954اتوماسیون اداری درجه ۲ Administrative Automation Grade 2 E-learning30 393750
53802دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت (Microsoft Project) درجه ۱ (مقدماتی)16 231250
53855توسعه دهنده وب با Web developer with PHP E-learningB PHP 50 399000
53841رایانه کار SPSS درجه ۱ SPSS Operator grade 1 E-learning8 393750
53842تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری General computer network technician E-learning90 406250
53838تکنسین امنیت سیستمهای لینوکس Linux Systems Security Technician E-learning90 399000
53833رایانه کار SPSS درجه ۲ SPSS Operator grade 2 E-learning8 390000
53825طراح و توسعه دهنده وب سیستم ها با Designer and developer of web systems with SHARE POINT E-learning SHARE POINT30 390000
53821رایانه کار TCP / IP Operator E-learning TCP/IP8 393750
53819تولید کننده چندرسانه ای با Autoware (کارودانش) Multimedia Producing with Autoware E-learning30 399000
53813رایانه کار تدوین فیلم و صدا با editing Video and audio with SSP Operator E-learning SSP90 585000
53807رایانه کار فایرورک Firework Operator E-learning8 393750
53793آماده سازی و تست نفوذ در شبکه Preparing and testing intrusion in the network E-learning30 493750
53770سخت افزار روبوتیک Robotic Hardware E-learning30 398750
53766شهروند الکترونیکی Electronic Citizen E_learning8 393750
53762طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش) Primary Design of WEB Pages E-learning90 399000
53755طراح و تحلیگر عمومی سیستمها General Systems analyzer and Designer E-learning90 399000
53734مبانی روبوتیک Robotic Basics E-learning90 399000
53725مدیر ISP مراکز IT تحت ISP Manager of IT Centers under UNIX / LINUX E-learning UNIX/ LINUX8 390000
53713مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت Microsoft Server providers Manager E-learning90 593750
53705مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و General Manager of IT and Computer Projects E-learning IT90 472500
53518مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار Software Configuration Management Engineer E-learning90 399000
53519مهندس تحلیگر oo و طراحی با Oo analyzer engineer and designing with UML E-learning UML90 399000
53515رایانه کار اوراکل Oracle Operator E-learning30 398750
53512مهندس توسعه دهنده وب با جاوا اسکریپت Web Developer Engineer with JavaScript E-learning90 399000
53495مهندس در توسعه وب های Enterprise باEngineer in Developing enterprise webs with ASP.NET E-learning ASP.NET90 722500
53506کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server And Access Database User E-learning SQL Server، Access90 399000
53501کاربر نرم افزار اداری Administrative software user E-learning90 472500
53497کاربر رایانه (کار و دانش) Computer User (ICDL) E-learning90 402000
53494کارور CORELDRAW (کار و دانش) CORELDRAW Operator E-learning30 402000
53492کارور Flash MX (کار و دانش) Flash MX Operator E-learning30 399000
53488اصول حسابداری principles of Accounting E-learning70 295000
53392مهندس سازنده وب سایت های Engineer of creating E-Commerce Web Sites E-learning E-Commerce90 399000
53389مهندس طراح DB رابطه ای Relational DB Design Engineer E-learning90 399000
53380مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی وب Web optimizing and advertisement Designer Engineer E-learning90 399000
53360مدیر BI در فناوری اطلاعات(هوش تجاری) BI Manager in Information Technology (Business Intelligence) E-learning50 4387500
53366مهندس طراح سیستمهای اوراکل Oracle Systems Design Engineer E-learning90 399000
53365مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در لینوکس Open Source Software Backup Engineer on Linux E-learning90 399000
53356مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت Computer Engineer in managing time and Priority E-learning90 7625008
53352مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه Computer Engineer in Project Quality Management E-learning90 499000
53349مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار Computer Engineer In the field of Business Process Reengineering E-learning90 399000
53348مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب Web Designer & Developer Engineer E-learning90 399000
53338مهندس کامپیوتر در نفوذگری Computer Engineer in the field of Penetration E-learning90 399000
53341مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی Computer Engineer in the field of Electronic Business Security E-learning90 399000
53333مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و آی تی Manager of Computer and IT Human Resources Productivity Engineering E-learning90 399000
53326برنامه نویسی بازی های رایانه ای Computer game programming E-learning90 399000
53323مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور Computer Engineer in the field of supervising virtual and remote teams E-learning90 399000
53320مهندس برنامه نویس J2EE Program Engineer E-learning J2EE50 399000
53315مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش Computer Engineer in Knowledge Management E-learning90 399000
53308برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی Basic Visual Basic Programming E-learning90 436250
53304طراح و توسعه دهنده پایگاه داده با Database and Designer developer with MYSQL-XAMPP E-learning MYSQL- XAMPP30 399000
53299مدیر سرور ۲۰۰۸ Server Manager 2008 E-learning30 399000
53287نصب و نظارت سرویسهای لینوکس Installing and monitoring Linux services E-learning30 399000
53290تولید کننده چندرسانه ای درجه۲ Multimedia producer Grade 2 E-learning90 399000
53284تولید کننده چندرسانه ای درجه۱ Multimedia producer Grade 1 E-learning90 561250
53283کارور شبکه اینترنت مقدماتی Basic Internet network Operator E-learning8 390500
53281مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی (کار و دانش) Assembling and upgrading PCs E-learning30 392500
53275کارور شبکه اینترنت Internet Network Operator E-learning8 397500
53272مدیر کافی نت Cafe Net Manager E-learning50 399000
53260مدیر فروشگاه اینترنتی Online store manager E-learning30 399000
53263نصب و پیکربندی PHP – Mysql – آپاچی Installing and Configuring PHP-MYSQL-APACHE E-learning8 396250
53066طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا Designing and Developing Content Management Systems (CMS) E-learning50 397500
53139نرم افزار حقوق و دستمزد Salary software E-learning30 399000
53133انجام مهارت های عمومی ICT در کسب و کار دانش بنیان (ویژه طرح مشاغل دانش بنیان) Performing ICT public skills in the field of knowledge base business (Special for Knowledge Base Business Plan) E-Learning50 397500
53125کاربر android(تلفن ها و سایر دستگاه های هوشمند)8 136250
53112مهارت های زندگی آنلاین Online life skills E-learning8 396250
53092بازاریابی الکترونیکی Electronic marketing E-learning30 399000
53083برنامه نویس ارشد جاوا Java Senior programmer E-learning35 436250
53080مدیر وبلاگ Weblog Administrator E-learning8 393750
53067بازاریاب فروشگاه مجازی Virtual store marketer E-learning30 400500
53075روش تحقیق در شبکه های اجتماعی Research Method in Social Network E-learning30 436250
53071نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم Wireless intrusion and counterattack E-learning30 399000
53062برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا Socket and Application programming with Java E-learning30 399000
53058ECDL CAD E-learning20 398750
53047مدیر آموزش الکترونیکی Electronic Learning Manager E-Learning30 399000
53025تحلیل ریاضی با نرم افزار متلب Mathematical analysis with Matlab software E-learning60 390500
53044طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش) Computer Graphic Designer E-learning90 498750
53040مربی آموزش الکترونیکی E-learning instructor20 392500
53037مونتاژ رایانه Computer assembly E-learning30 392500
53033لینوکس Junior Level Linux Certification E-learning LPIC-120 398750
53020برنامه نویس MVC programmer E-learning MVC40 399000
53013سازنده چند رسانه ای با کیوبیس (آهنگ سازی) Multimedia Builder with CUBASE E-learning40 399000
53010کاربر نرم افزار کپتیویت Adobe Captivate software Operator E-learning40 398750
53008کپتیویت Captivate E-learning35 396250
53005مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه Administrative and Professional skills to work with computer E-learning50 397500
53000تولید کننده ویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش و ارائه Video electronical content producer for training and presenting E-learning35 399000
52998مسیریابی و سوئیچینگ شبکه سیسکو Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and switching) ICND1 and ICND2 E-learning30 487500
52995تولیدکننده محتوای الکترونیکی درفرآیند آموزش Electronic content producer in the training process E-learning50 399000
52992مهندس بین شبکه ای میکروتیک MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) E-learning35 399000
52966کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control)8 150000
52982پیاده سازی امنیت شبکه سیسکو CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) E-learning30 399000
52978شبکه سازی سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP switching) E-learning20 399000
52957رایانه کار CIW90 493750
52845ویرایش حرفه ای ویدئو با یولید ویدئو استودیو Professional video editing with Ulead video studio E-learning40 399000
52846شبکه سازی سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP TShoot) E-learning20 399000
52839تولید محتوای آموزشی کمتازیا Educational Content Production with Camtasia E-learning35 398750
52838رایانه کار ICDL درجه۲ Computer Operator ICDL 2 E-learning16 390000
52829رایانه کار ICDL درجه۱ Computer Operator ICDL 1 E-learning50 396250
52814برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری)40 281250
52828اکسل EXCEL E-learning30 293750
52822طراح انیمیشن ساز با افتر افکت Animation Designer with After Effects E-learning90 399000
52821اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی Security items implementation in introductory electronic business E-learning30 393750
52811طراحی وب سایت با html5 و Designing Web With html5 and CSS3 E-learning CSS340 399000
52806مایکروسافت ویزیو Microsoft Visio E-learning35 399000
52802برنامه نویسی Basic 4 Android (تلفن همراه- تبلت و سایر دستگاه های اندرویدی) Programming (mobile,tablet and other android devices) with Basic 4 android E-learning50 436250
52801افتر افکت After Effects 301 Black Belt E-learning35 399000
52795انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با مایا Animated movie and PC games with MAYA E-learning30 431250
52774کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار Computer and Internet use in the workplace E-learning50 399000
52785مهندس MicroTik Certified User Management Engineer E-learning MTCUME35 399000
52783کارشناس ارشد شبکه های عصبی در متلب Master of neural networks in Matlab E-learning50 395000
52780مهندس MikroTik Certified Wireless Engineer E-learning MTCWE35 340750
52769کاردان MikroTik Certified Network Associate E-learning MTCNA30 397500
52770کارور امنیت اطلاعات Information Security Operator E-learning100 397500
52761مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک Microtic network engineering E-learning30 399000
52204انگلیسی برای ایمیل English For Emails E-learning50 3975000
40792دوره آموزشی طراحی صنعتی Industrial Design E-learningB75 496250
40783دوره آموزشی طراحی و تولید کفش Designing and Producing shoes E-learning98 556250
40564دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی Introduction to psychology tests E-learning70 395000
40115دوره آموزشی طراحی مد و لباس پیشرفته Advanced designing of fashion and dress E-learning98 406250
40093دوره آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری Natural Resourses and Watershed E-learning90 392500
40083دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای Interpretation of Satellite and Aerial Photos E-learning80 392500
40075دوره آموزشی باستان شناسی Archeology E-learning98 397500
39928دوره آموزشی آشنایی با حقوق بشر Introduction to Human Rights E-learning65 397500
38796دوره آموزشی حسابداری مالیFinancial Accounting E-learning50 293750
37552دوره آموزشی پرورش بلدرچین Breeding Quail E-learning60 399000
37421دوره آموزشی آینه‌کاری Mirror Art E-learning70 391250
37102دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش هوا فضاTop Management Professional DBA Business Aerospace Trends E-learning400 693750
37097دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش هوا فضا Master of Business Administration( MBA) management- Aerospace tendency E-learning300 58750
36959دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت رسانه Doctor of Business Administration (DBA) management- Media Management Tendency E-learning400 693750
36955دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت رسانه Master of Business Administration( MBA) management- Media Management Tendency E-learning300 568750
35793دوره آموزشی ماشین آلات پیشرفته صنایع چوب Advanced Machinery in Wood Industry E-learning80 293750
35789دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self- cognitive Coaching E-learningB70 396250
35149دوره آموزشی طراحی جایگاه و تاسیسات دام و طیور Designing station and installations of Livestock and poultry E-learning60 399000
35052دوره آموزشی مدیریت کشتارگاه Slaughterhouse Management E-learning75 599000
33910دوره آموزشی مربیگری بیلیارد Billiards Coaching E-learning98 399000
33808دوره آموزشی حسابداری با نرم افزار هلو Accounting with Peach Software E-learning80 399000
33116دوره آموزشی طراحی و دوخت لباس عروس و شب Designing and Sewing Bride Dress and Evening Gown E-learningB98 447500
32858دوره آموزشی آشنایی با مکتبهای فلسفی و ادیان Introduce To Philosophical and Religious Schools E-learning55 396250
32767دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت درجه ۲ (پیشرفته) controlling project with MS project level 2 (advanced) E-learning16 498750
31563دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت ورزشی Doctor of Business Administration (DBA) management- Sport Management tendency E-learning400 793750
31560دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت ورزشی Master of Business Administration( MBA) management – Sport Management tendency E-learning300 668750
31557دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش عمران و معماری Doctor of Business Administration (DBA) management – Architecture & construction tendency E-learning400 693750
31554دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش عمران و معماری Master of Business administration (MBA) Management- Architecture & construction tendency E-learning300 568750
31550دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش گردشگری Doctor of Business Administration (DBA)management- Tourism tendency E-learning400 693750
31547دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش گردشگری Master of Business Administration (MBA) Management- Tourism tendency E-learning300 568750
30367دوره آموزشی بازرسی سندبلاست، رنگ و پوشش صنعتی Inspecting Sandblast and industrial color and coverage E-learning80 598750
29996دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی Resistance Economic E-learning98 299000
29796دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پرل Perl Programming Language E-learning90 399000
29793دوره آموزشی آشنایی با ساخت عینک Training Course on Making Glasses E-learning50 399000
29201دوره آموزشی حقوق عمومی Public Law E-learning60 390000
28476دوره آموزشی مزاج شناسی Temperament Survey E-learningB80 399000
28014دوره آموزشی فیلم برداری Capturing Video E-learning98 399000
27820دوره آموزشی ادبیات افسانه ای Legendary literature E-learning65 399000
27724دوره آموزشی فرهنگ و تمدن ایران Culture and Civilization of Iran E-learning55 397500
27531دوره آموزشی تاریخ ادبیات History Of Literature E-learning50 397500
27437دوره آموزشی اسطوره شناسی Mythology E-learning55 397500
27432دوره آموزشی داستان نویسی و قصه پژوهی Writing and Researching story E-learning60 393750
27333کارشناس الکترونیک 993862.5
27327کارشناس برق صنعتی 1365575
27321کارشناس برق ساختمان 1283875
27317دوره آموزشی طراحی روشنایی و نور پردازی با نرم افزار دیالوکس Designing of Lighting Systems with DIALux E-learning80 390000
27312دوره آموزشی نرم افزار دیگسایلنت DigSILENT Software E-learningB80 392500
27308دوره آموزشی مدیریت مدارس هوشمندSmart Schools Management E-learning90 406250
25285کارشناس تدوین سینما و تلویزیون 1016187.5
25278دوره آموزشی آشنایی با تدوین سینما و تلویزیون introduction of Cinema and TV editing E-learning90 498750
23973دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک) Project Management Based on PMBOK Standard E-learning60 499000
23334دوره آموزشی روانکاوی Psychoanalysis E-learning60 390000
22782دوره آموزشی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی HL7 International Standard for Medical Information Exchange E-learning50 496000
21690دوره آموزشی پرورش کارآفرینان خلاقFostering Creative Entrepreneurs E-learning98 457500
20626دوره آموزشی طراحی و تجهیز موزه Designing and equipping Museum E-learning98 396250
20622دوره آموزشی طراحی و تجهیز هتل Designing and equipping The Hotel E-learning98 437500
20437دوره آموزشی طراحی و ساخت تابلو روانDesign and construction of flip charts E-learning98 458750
20341دوره آموزشی برنامه نویسی آی او اس IOS Programing E-learning80 399000
19509دوره آموزشی تاریخ ایران History of Iran E-learning60 390000
18956دوره آموزشی تاریخ جهان World History E-learning80 395000
18766دوره آموزشی مدیریت فرهنگی بقاع متبرکهCultural Management of the Holy Sepulcher E-learning80 399000
16365دوره آموزشی ماشین کاری Machining E-learning98 537500
16316دوره آموزشی مدیریت استرس stress management E-learning55 394375
16300دوره آموزشی پنوماتیک (نیوماتیک ) Pneumatics E-learning80 393750
16263دوره آموزشی طراحی سیستم های هیدرولیک Designing Hydraulic systems E-learning80 398750
16255دوره آموزشی لوله کشی صنعتی (پایپینگ) Industrial Piping E-learning98 437500
16200دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی Master of Business Administration (MBA) management – Food Industry tendency E-learning300 699000
16173دوره آموزشی برق صنعتی Industrial Electricity E-learning98 425000
16123دوره آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی Food health education course E-learning60 390000
16090دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی Civil Justice Act E-learning55 394375
16084دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری Criminal Justice Act E-learning55 393750
16082دوره آموزشی داوری بین المللی International Arbitration E-learning90 399375
16076دوره آموزشی متون حقوقی Legal texts E-learning85 399000
16074دوره آموزشی حقوق تجارت Trade Law E-learning65 394375
16069دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی Private International Law E-learning60 399375
16064دوره آموزشی اصول فقه Jurisprudence Principles E-learning80 399000
16060دوره آموزشی متون فقه Jurisprudence Texts E-learning70 390625
16054دوره آموزشی حقوق مدنی Civil Rights E-learning70 396875
16049دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learningC60 394375
15782دوره آموزشی طراحی پست های برق designing the electricity posts e-learning60 398125
15653دوره آموزشی مدیریت تشریفات و پذیراییCatering and Ceremonial Management E-learning80 499000
15639دوره آموزشی آشپزی غذاهای ایرانی مجلسی Formal Persian Foods Cooking E-learning80 399000
15643دوره آموزشی طبخ کباب های مجلسی Cooking Luxury Barbecues E-learning80 399000
15569دوره آموزشی هنر کافی شاپ داری The Art of managing Coffee Shop E-learning98 450625
15565دوره آموزشی اسنک ها و لقمه ها Snacks and Nibbles E-learning50 398125
15560دوره آموزشی اردور Appetizer E-learning50 396875
15555دوره آموزشی مقاومت مصالح Strength of Material E-learning50 399375
15551دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی Managing and Planning Physical Education E-learning80 499375
15547دوره آموزشی اصول و فلسفه تربیت بدنی Principles and Philosophy of Physical Education E-learning50 398125
15541دوره آموزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی Recreational sports and Leisure time management E-learning80 393750
15538دوره آموزشی بازاریابی ورزشی Sports Marketing E-learning80 392500
15531دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزشOrganizational Behavior Management in Sport E-learning80 491875
15529دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی basics and principles of management in sports organizations E-learning80 496875
15525دوره آموزشی تئوری های سازمان و مدیریت Organization and Management theories E-learning50 398125
15458دوره آموزشی سیستمهای مخابراتی Telecommunication systems E-learningB98 396875
15451دوره آموزشی سیستمهای برقی جریان ضعیف electric systems with poor flow E-learning98 399375
15440دوره آموزشی ارزیابی ریسکRisk Assessment E-learning98 491250
15401دوره آموزشی گره چینی Girih tiles E-learning98 391125
15388دوره آموزشی آمار و بایگانی مدارک پزشکی Statistics and medical records archive E-learning98 399000
15369دوره آموزشی کارشناس بازاریابی خدمات Service Marketing Expert E-learning98 339500
15313دوره آموزشی آشنایی با پروانه سانان (پروانه شناسی) Introduction to Lepidoptera (Lepidoptera Study ) E-learning80 399000
15309دوره آموزشی تکنولوژی بتن پیشرفته Advanced concrete technology E-learning98 441625
15298دوره آموزشی تست های غیر مخرب Non-Destructive Testing E-learning98 592000
15295دوره آموزشی تکنولوژی بتن مقدماتی Primary concrete technology E-learning98 393125
15251دوره آموزشی حسابداری دولتی Governmental Accounting E-learning90 293750
15243دوره آموزشی اصول حسابرسی Auditing Principles E-learning80 294375
15241دوره آموزشی حسابداری مقدماتی Basic Accounting E-learning80 390000
15200دوره آموزشی حشره شناسی Entomology E-learning60 493125
15193دوره آموزشی حمل و نقل همگانی Public Transportation E-learning40 399125
15189دوره آموزشی تکنولوژی حمل و نقلTransportation technology E-learning40 399125
15185دوره آموزشی ایمنی در ترافیک Traffic Safety E-learning60 395000
15182دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل Transport Economics E-learning98 354125
15177دوره آموزشی تحقیق در عملیات Research in operations E-learning40 493000
15173دوره آموزشی مدیریت و نگهداری راه Managing and maintaining the roads E-learning60 396875
15169دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین Planning transportation and application of land E-learning60 396875
15165دوره آموزشی مبانی ارزیابی پروژه های حمل و نقل Basics of evaluating transportation projects E-learning60 393125
15161دوره آموزشی مهندسی ترافیک Traffic Engineering E-learning98 441625
15157دوره آموزشی تقاضا در حمل و نقل Request in Transportations E-learning60 396875
15152دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل transportation planning E-learning98 396875
15148دوره آموزشی تحلیل سیستم های حمل و نقل Transportation Systems Analysis E-learning60 394375
14943دوره آموزشی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار Controlling chemical harmful elements in the workplace E-learning98 490625
14928دوره آموزشی مدیریت نام تجاری و برند سازی Brand management and branding E-learning98 354125
14909دوره آموزشی تعمیرات مانیتور و تلویزیون LED,LCD,3D ,PLASMA Monitor & TV Repairs E-learning98 441625
14774دوره آموزشی تعمیرات موبایلMobile Repairs E-learning98 499000
14665دوره آموزشی سرپرست ترخیص کالا Clearance Supervisor E-learningB98 338125
14659دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learning50 397875
14651دوره آموزشی کالیبراسیون Calibration E-learning98 506250
14639دوره آموزشی مکاترونیک Mechatronics E-learningB98 436875
14622دوره آموزشی مدیریت کشاورزی Agricultural Management E-learning80 499375
14593دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت عمومی Doctor of Business Administration (DBA) management- General Management tendency E-learning400 706250
14590دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی Doctor of Business Administration (DBA) management- Energy, gas, and oil Management tendency E-learning400 737500
14587دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتی Doctor of Business Administration (DBA)management- Industrial Management Tendency E-learning400 707500
14582دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Doctor of Business Administration (DBA) management- IT Management tendency E-learning400 722500
14575دوره آموزشی ترخیص کار گمرکات Customs clearance E-learning30 398750
14571دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Doctor of Business Administration (DBA) – Strategic Management E-learning400 706250
14567دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی Doctor of Business Administration (DBA) management- Urban Management tendency – E-learning400 722500
14565دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی Doctor of Business Administration (DBA) management- Human Resource Management Tendency E-learning400 697500
14559دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت بازاریابی بازاریابیDoctor of Business Administration (DBA)management-Marketing management tendency E-learning400 721250
14553دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مالی ,بانکداری و سرمایه گذاری Doctor of Business Administration (DBA)management – investment, banking and finance tendency E-learning400 726875
14549دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت صنعتی Master of Business administration (MBA) Management -Industrial Management Tendency E-learning300 662500
14535دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات Master of Business administration (MBA) Management – IT Management tendency E-learning300 571250
14525دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Master of Business administration (MBA) Management -Strategic Management Tendency E-learning300 571250
14521دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی Master of Business administration (MBA) Management -Urban Management tendency E-learning300 601875
14516دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت منابع انسانی Master of Business administration (MBA) Management – Human Resource Management tendency E-learning300 583750
14511دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت بازاریابی Master of Business administration (MBA) Management – Marketing Management Tendency E-learning300 496875
14505دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت مالی ,بانکداری و سرمایه گذاریMaster of Business administration (MBA) Management – Investment, Banking and Financial management tendency E-learning300 599375
14491دوره آموزشی پارتیشن بندی MDF با نرم افزار کات مستر MDF partitioning with Cut Master software E-learning50 396250
14489دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار پریم اورا Controlling project with Primavera software E-learning50 498125
14483دوره آموزشی صفحه آرایی با نرم افزار ایندیزاین Performing Layout with InDesign software E-learning98 499000
14481دوره آموزشی اف ال استودیو FL Studio E-learning50 399375
14402دوره آموزشی نقشه برداری با لند دسکتاپ Mapping with Land Desktop E-learning50 398125
14396دوره آموزشی طراحی سازه ها با Designing Structures with SAP E-learning SAP50 390625
14394دوره آموزشی طراحی ساختمان با اسکچاپ Designing the Building with SketchUp E-learning50 394000
14390دوره آموزشی طراحی و مدلسازی با اینونتور Designing and modeling with Inventor E-learning98 392500
14384دوره آموزشی مدیریت ایمیل با Email Managment with Outlook E-learning Outlook50 394250
14380دوره آموزشی طراحی جواهرات Jewellery Design E-learning95 399000
14373دوره آموزشی ساخت بازیهای رایانه ای با Making PC games with FPS E-learning FPS50 396875
14369دوره آموزشی ساخت بازیهای رایانه ای و موبایلی با Making PC and Mobile Games with UDK E-learning UDK50 395625
14365دوره آموزشی ساخت بازی تلفن همراه با Making Mobile Games with GameSalad E-learning GameSalad50 32000
14359دوره آموزشی نرم افزار آباکوس ABAQUS E-learning30 398750
14355دوره آموزشی پروتل PROTEL DXP ( Altium Designer) E-learning98 390000
14353دوره آموزشی VRay در تری دی مکس VRay on 3Max E-learning50 499000
14348دوره آموزشی ادیوس EDIUS E-learning50 493125
14339دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت FLUENT Software E-learning50 393000
14332دوره آموزشی پاورپوینت PowerPoint E-learning8 393750
14330دوره آموزشی راینو سروس Rhinoceros E-learning50 395625
14326دوره آموزشی نرم افزار گمبیت GAMBIT Software E-learning50 399375
14320دوره آموزشی لومیون Lumion E-learning50 398750
14318دوره آموزشی جامع طراحی و ساخت کابینتComprehensive design and construction of cabinets E-learning98 443750
14313دوره آموزشی نرم افزار انسیس Ansys Software E-learning30 418750
14311دوره آموزشی نرم افزار کامفار COMFAR Software E-learningB35 506250
14270دوره آموزشی جامع ویندوز سرور Comprehensive Windows Server E-learning50 443750
14258دوره آموزشی زبان تخصصی هتلداری Specialized hotel language E-learning50 391000
14255دوره آموزشی عکاسی جواهرات Jewellery Photography E-learning40 399000
14232دوره آموزشی نرم افزار تکلا Tekla software E-learning50 396750
14226دوره آموزشی نرم افزار PDMS software E-learning PDMS50 394375
14224دوره آموزشی ادوبی پریمیر Adobe Premiere cc E-learning50 499000
14218دوره آموزشی اکسس Access E-learning30 399000
14214دوره آموزشی نرم افزار ایویوز EViews Software E-learning90 299000
14212دوره آموزشی زبان روسی Russian E-learning50 395625
14199دوره آموزشی اتوکد الکتریکال Autocad Electrical 2015 E-learning50 399375
14197دوره آموزشی لینوکس اوبونتو Linux Ubuntu E-learning50 399000
14193دوره آموزشی ای پلن الکتریکEplan Electric P8 E-learning P850 396250
14178دوره آموزشی مایا Maya E-learning50 410000
14176دوره آموزشی ادوبی آدیشن Adobe Audition CC E-learning50 499375
14169دوره آموزشی نرم افزار Civil 3D E-learning Civil 3D50 398750
14166دوره آموزشی میکروکنترلر AVR Microcontroller E-learning AVR80 399375