×

به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
79253 آموزش مجازی نیروی کار ماهر گلخانه Skilful Greenhouse Work Force E-learningA 80 600000
79277 آموزش حرفه ای مدیریت کافی شاپ ( مستر باریستا) Coffee Shop Management Professional (Master Barista)E-learningA 80 700000
79220 آموزش حرفه ای مدیریت رستوران ( مستر چف) Restaurant Management (Master Chef) E-learningA 80 700000
78824 دوره آموزشی تفسیر موضوعی قرآن کریم The Holy Qur’an’s thematic commentary E-learning 40 450000
78267 مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش حقوق کاربردی DBA Management – Applied Law tendency E-learningC 600 1800000
78265 جزا و جرم شناسی Punishment and Criminology E-learningC 80 700000
78146 مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت روابط عمومی DBA – Public Relations Tendency E-learning 600 1800000
78140 مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت روابط عمومی MBA – Public Relations Tendency E-learning 300 799000
77040 دوره آموزشی اهداف و برنامه ریزی مزرعه هیدروپونیک Goals & Action Planning for Hydroponic Farm E-LearningA 100 490000
76972 سردفتری و قضاوت notary public E-learningA 99 520000
76871 طراحی محصول دیجیتال Digital Product Design E-learning 150 520000
76398 رایانه کار جامع ویژه سازمان ها و ارگان ها ICDL special for organizations and organs E-learningA 150 590000
76259 مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش املاک و مستغلات Real Estate Doctor Of Business Administration E-learning 600 1800000
76252 دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA گرایش املاک و مستغلات Real Estate Master Of Business Administration E-learningA 300 799000
75429 مدیریت حرفه ای کافی شاپ 1550625
75426 سرآشپز حرفه ای 2289000
75421 متخصص باغ و گلخانه 2020000
75369 مدیر عامل حرفه ای Professional Managing Director E-learningA 100 560000
75245 متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی The fire charging officer E-learningA 121 570000
75185 دوره آموزشی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد budgeting based on the function E-learningA 50 450000
75085 مددکار اجتماعی social worker E-learningA 186 650000
75050 دوره آموزشی نقاشی رنگ و روغن Oil Painting e-learningA 200 590000
74992 دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه و گزینش Interview and selection techniques E-learning 90 490000
74956 دوره آموزشی کارشناس تغذیه nutritionist E-learning 90 550000
72448 دوره آمورشی پرورش بوقلمون Breeding turkey E-learningA 290 499000
71965 مربیگری خودشناسی (پیشرفته ) Self cognitive Coaching (Advanced) E-learningA 200 500000
71964 کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق Intellectual Development Expert of creative children and adolescents E-Learning 295 750000
71957 کارشناس پرورش پیشرفته کودکان و نوجوانان Expert for advanced training of children and adolescents E-Learning 250 740000
71951 دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی (پیشرفته ) Life Skills Coaching (Advanced) E-learningA 200 680000
71953 کارشناس پرورش مقدماتی کودک و نوجوان Child and Adolescent Primary training Expert E-LearningC 250 690000
71880 دوره آموزشی عکاسی خبری photojournalisme E-learning 90 470000
70393 دوره آموزشی مدیر آموزش Director of Education E-learningA 296 730000
70385 دوره آموزشی مشاوره خرید وفروش املاک در اینترنت property buying and selling Adviser in internet E-learningA 90 490000
70382 دوره آموزشی مشاور خرید و فروش اتومبیل Car sales consultant E-learning 105 298000
70378 دوره آموزشی مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی Responsible for educational courses and equipments E-learning 104 540000
70375 دوره آموزشی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) Ecotourism Guide E-learningA 388 580000
70262 دوره آموزشی مدیریت و دانش رفتار(ویژه مهارت آموزان) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for learners) E-learning 80 490000
70259 دوره آموزشی کتابدار Librarian E-learning 80 500000
70255 دوره آموزشی برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده Planner of family Social- Economic Affairs E-learning 324 581250
70246 دوره آموزشی تند خوانی skimming E-learning 187 540000
70243 دوره آموزشی تذکر لسانی در امر ب معروف و نهی از منکر Verbal warning in the field of commanding the obligatory and refraining from evil 16 450000
70240 دوره آموزشی مربی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم Instructor of Quran Reading and Fluent Reading E-learningA 180 480000
70237 دوره آموزشی روخوانی و روان خوانی قرآن کریم The reading and the Fluent Reading of the Holy Quran E-learning 10 450000
70234 دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر The persuasion for good and dissuasion from evil E-learning 36 450000
70231 امر به نهی و معروف از منکر در خانواده ها commanding the obligatory and refraining from evil in the families E-learning 14 450000
70226 دوره آموزشی مشاور امور قضائی خانواده Family Judicial Advisor E-learning 100 500000
70220 دوره آموزشی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم Instructor of Translation and Concepts of the Holy Quran E-learningA 229 510000
70217 دوره آموزشی مدیریت مهارت و دانش رفتار (ویژه مربیان قوه قضائیه) Behavioral Skills and Knowledge Management (especially for Judicial Instructors) E-learning 64 490000
70212 دوره آموزشی مددیاربازپروری اعتیاد Addiction Rehabilitation Assistant E-learning 240 535000
70209 دوره آموزشی مددیار خانواده معتاد Assistant for addicted family E-learningA 186 650000
70206 دوره آموزشی مامور اورژانس اجتماعی Social Emergency Agent E-learning 150 465000
70203 دوره آموزشی لایحه نویس قضایی Judicial Bill E-learningA 151 465000
70200 دوره آموزشی کارآفرین پروری مادران Training Mothers as Entrepreneur E-learning 36 450000
70197 دوره آموزشی کاربینی Carbine E-learning 32 450000
70193 دوره آموزشی دستیار اجرایی امور حقوقی Executive Assistant of Legal Affairs E-learning 40 450000
70190 دوره آموزشی دستیار پژوهشگر Assistant of researcher E-learning 169 550000
70187 دوره آموزشی تهیه و تدوین پروپوزال Preparing and Editing Proposal E-learning 40 450000
70184 دوره آموزشی پژوهشگر ماهر Skilled researcher E-learning 401 750000
70181 دوره آموزشی پژوهشگر Researcher E-learning 268 730000
70178 دوره آموزشی بکارگیری امور حقوقی کودک Applying child legal affairs E-learning 124 590000
70175 دوره آموزشی آمادگی شغلیJob Preparation E-learning 45 450000
70172 دوره آموزشی آفرینشگر Creator E-learning 90 490000
70165 دوره آموزشی مربی پیشگیری از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی trainer of preventing from Addiction and Other Social Injuries E-learning 282 700000
70164 دوره آموزشی کارشناس پرورش کودکان خلاق Expert of nurturing creative children E-learning 105 550000
70161 دوره آموزشی مشاوره تاسیس آموزشگاه Consultation for establishing institute E-learning A 69 460000
70158 دوره آموزشی کارشناس آسیب های اجتماعی Expert of Social Injury E-learning 135 570000
70155 دوره آموزشی مهارت وتقویت توسعه های هوش حر کتی Developing and Strengthening Mobility Intelligence Skills E-learning 82 490000
70152 دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح پیشرفته) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (Advanced Level) E-learning 101 540000
70149 دوره آموزشی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان(سطح مقدماتی) Training instructor of child and adolescent elite training and creativity (basic level) E- learning 71 480000
70146 دوره آموزشی مشاور هوش حرکتی ( ویژه افراد با نیازهای خاص و عام) Mobility intelligence consultant (for people with special and general needs) E-learning 85 490000
70143 دوره آموزی مشاور مشاغل Jobs Consultant E-learning 383 565000
70139 دوره آموزشی مربی هوش حرکتی ویژه افراد با نیازهای خاص و عام Mobility intelligence trainer for people with special and general needs E-learning 186 540000
70136 دوره آموزشی مراقبت از آزمون Care of Test E-learning 24 450000
70133 دوره آموزشی مدیریت اثربخش آموزش با پیاده سازی Effective management of training by implementing E-learning ISO 10015A 98 580000
70130 دوره آموزشی ساماندهی محیط کار(Workplace organization (5S) E-learning (5S 50 450000
70127 دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در محیط کار Creativity and innovation in the workplace E-learningA 51 450000
70124 دوره آموزشی حل مسئله در محیط کار Workplace problem solving E-learning 50 450000
70122 دوره آموزشی تدوین کننده استاندارد آموزشی Editor of Educational Standard E-learningA 200 570000
70119 دوره آموزشی بررسی نظام های آموزش فنی و حرفه ای Surveying the technical and vocational education systems E-learning 18 450000
70116 دوره آموزشی مشاوره و هدایت آموزشی Educational counseling and guiding E-learningA 50 470000
70113 دوره آموزشی مربی مهد کودک kindergarten trainer E-learningA 200 600000
70110 دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح سه)Literacy Trainer (Level Three) E-learning 84 510000
70107 دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح دو) Literacy Trainer (Level Two) E-learning 126 650000
70104 دوره آموزشی مربی سواد آموزی(سطح یک) Literacy Trainer (Level One) E-learning 198 690000
70098 دوره آموزشی مدیریت بر حوزه آزمون Managing the scope of test E-learningA 50 480000
70093 دوره آموزشی مدیریت اضطراب و بیان نافذ The penetrant expression and anxiety management E-learning 20 450000
70090 دوره آموزشی مدیر مهد کودک Kindergarden manager E-learning 260 650000
70087 دوره آموزشی مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد The Director of the Free Technical and Vocational institute E-learning 100 550000
70082 دوره آموزشی کارشناس آموزش Education Expert E-learning 155 580000
70079 دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای Professional lecture E-learning 100 540000
70076 دوره آموزشی تکنیک های تدوین چشم انداز Techniques of editing Landscape E-learning 57 470000
70073 دوره آموزشی پداگوژی Pedagogy E-learning 90 500000
70070 دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی Strategic planning for developing personal capabilities E-learning 22 450000
70067 دوره آموزشی آموزش حقوق شهروندی Educating Citizenship Rights E-learning 120 570000
70064 دوره آموزشی آزمونگرtester E-learning 40 450000
70059 دوره آموزشی ارزیابی درونی مراکز آموزشی Internal evaluation of educational centers E-learning 35 450000
69898 دوره آموزشی راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز) به زبان عربی Guide to Pilgrims of Iran’s Religious Cities (Mashhad-Qom-Shiraz) in Arabic E-learning 150 490000
69937 دوره آموزشی راهنمای زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز)به زبان انگلیسی Guide to Pilgrims of Iran’s Religious Cities (Mashhad – Qom – Shiraz) in English E-learning 150 490000
69934 دوره آموزشی راننده وسایل نقلیه گردشگری Driver of tourism vehicles E-learning 68 470000
69931 دوره آموزشی کارمند پیشرفته فروش بلیط Ticket sales Advanced employee E-learning 58 470000
69928 دوره آموزشی کارمند متوسط فروش بلیط Ticket sales Average employee E-learning 141 490000
69925 دوره آموزشی کارمند مقدماتی فروش بلیط Ticket Sales Preparatory employee E-learning 115 460000
69922 دوره آموزشی عکاسی تورهای گردشگری Tours photography E-learning 46 450000
69919 دوره آموزشی اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی Run and guide tours with personal cars E-learning 60 470000
69916 دوره آموزشی راهنمای محلی بومی Native local guide E-learning 120 470000
69913 دوره آموزشی مدیر اردوهای گردشگری ورزشی Sport tourism camps manager E-learning 128 470000
69910 دوره آموزشی برنامه ریزی و طراحی بسته سفر Travel package planning and design E-learning 80 480000
69907 دوره آموزشی نقشه خوانی و مسیر یابی تورهای گردشگری Map reading and routing of tours E-learning 45 450000
69901 دوره آموزشی راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی Guide to tourism in rural and mountainous areas E-learning 100 450000
69895 دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره Principles and techniques of negotiation E-learning 24 450000
69892 دوره آموزشی مسیر یابی مناطق گردشگری طبیعی Routing natural tourism areas E-learning 53 450000
69889 دوره آموزشی راهنمای گردشگری ورزشی Sports Tourism Guide E-learning 132 470000
69885 مدیریت و برنامه ریزی در اردو (ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) Management and Planning in the camp (Special for educators at the Ministry of Education) E-learning 45 450000
69879 راهنمایی زائرین شهرهای مذهبی ایران (مشهد- قم- شیراز)Guide to pilgrims of Iran’s religious cities (Mashhad, Qom, Shiraz) E-learning 60 480000
69867 دوره آموزشی مدیریت و سیاست علوم داده آموزشی Management and policy of the Educational Data science E-learning 50 480000
69846 دوره آموزشی راهنمای موزه Museum guide E-learning 280 580000
69843 دوره آموزشی راهنمای گردشگری به زبان اسپانیایی Spanish Tourism Guide E-learning 210 560000
69840 دوره آموزشی راهنمای عمومی گردشگری General Tourism Guide E-learning 100 495000
69837 دوره آموزشی راهنمایی گردشگران کویر و بیابان Guide to desert tourists E-learning 70 460000
69834 دوره آموزشی راهنمای زبان تخصصی گردشگری Guide to specialized tourism language E-learning 140 490000
69831 دوره آموزشی برگزاری و اجرای اردو(ویژه فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش) Holding and executing camps (especially for educators at the Ministry of Education) E-learning 50 450000
69828 دوره آموزشی برگزاری اردوی آموزشی Holding educational camp E-learning 70 470000
69809 دوره آموزشی استقرار و بقا در طبیعت درشرایط دشوار Establishment and survival in nature in difficult conditions E-learning 120 480000
69825 دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان روسی communication with tourists in Russian E-learning 230 590000
69821 دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح پیشرفته)Communication with tourists in Arabic (advanced level) E-learning 93 490000
69818 دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح متوسطه)Communication with Tourists in Arabic (Secondary Level) E-learning 93 480000
69815 دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان عربی(سطح مقدماتی) Communication with tourists in Arabic (introductory level) E-learning 96 470000
69812 دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته) Communication with Tourists in English (Advanced Level) E-learning 93 490000
69805 دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) Communication with tourists in English (Secondary level) E-learning 93 490000
69802 دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتی) Communication with tourists in English (introductory level) E-learning 96 490000
69799 دوره آموزشی مهماندار اتوبوس Bus hostess E-learning C 62 450000
69780 دوره آموزشی مربی گردشگری کودکان Children’s Tourism Instructor E-learning 120 460000
69760 دوره آموزشی مدیر کمپینگ(تفرجگاه)گردشگری ورزشی Camping manager of sport tourism E-learning 115 450000
69740 دوره آموزشی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی Manager of Travel and Tourism Services Offices E-learning 145 515000
69721 دوره آموزشی مدیر تور Tour Manager E-learning 141 510000
69718 دوره آموزشی مدیر باشگاه های گردشگری ورزشی Manager of Sport Tourism Clubs E-learning 122 480000
69715 دوره آموزشی مدیر اماکن تفریحی-گردشگری Manager of Recreational-Tourism places E-learningA 108 490000
69712 دوره آموزشی کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی Marketing and Sales employee in Tourism Agencies E-learning 270 590000
69636 دوره آموزشی کارآفرینی در گردشگری Entrepreneurship in Tourism E-learning 43 450000
69620 دوره آموزشی سرپرست کاروان های زیارتی Head of the pilgrimage convoys E-learning 80 480000
69614 دوره آموزشی راهنمای گردشگری سلامت Health Tourism Guide E-learning 108 480000
69611 دوره آموزشی راهنمای گردشگری فرهنگیCultural Tourism Guide E-learning 226 540000
69608 دوره آموزشی راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری Guide to Tourism Information Offices E-learning 113 500000
69605 دوره آموزشی راهنمای تورهای ماجراجویانه Adventure Tours Guide E-learning 185 490000
69595 دوره آموزشی راهنمای تورهای زمین گردشگری(ژئوتوریسم) Geotourism Tour Guide E-learning 155 470000
69593 دوره آموزشی خبرنگار گردشگری Tourism reporter E-learning 114 450000
69592 دوره آموزشی امدادگری تورهای گردشگری reliefing tours E-learning 45 450000
69587 دوره آموزشی مدیر اکوکمپ EcoCamp manager E-learning 120 490000
69583 دوره آموزشی فرماندهی سوانح و حریق Disaster and Fire Command E-Learning 36 570000
69580 دوره آموزشی سیاست های کلی سلامت General Health Policies E-Learning 36 470000
69573 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی health requirements of the safety and security in the safety and health environment E-Learning 54 500000
69557 دوره آموزشی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی Responsible for the disposal of hospital waste E-Learning 120 680000
69554 دوره آموزشی پاکبان Sweeper E-Learning 180 650000
69551 دوره آموزشی سرپرست خدمات و ضایعات Waste Services Supervisor E-Learning 72 560000
69548 دوره آموزشی کارگر لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Worker (Hospital Laundry) E-Learning 80 520000
69543 دوره آموزشی مسئول لنژری (رختشوی خانه بیمارستان) Anchor Officer (Hospital Laundry) E-Learning 88 550000
69539 دوره آموزشی بازرس بررسی علل حریق Inspector Investigating Causes of Fire E-Learning 156 690000
69532 دوره آموزشی رفتار شناسی حریق Fire Behaviorology E-Learning 57 580000
69529 دوره آموزشی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته Ventilation operations in buildings and indoors E-Learning 33 490000
69524 دوره آموزشی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه Hazard and accident hazard assessment E-Learning 21 550000
69521 دوره آموزشی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی Evaluation of pump water supply and fire hydraulic calculations E-Learning 52 560000
69487 دوره آموزشی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی Occupational Health and Safety Risk Assessor E-learning 60 540000
69488 دوره آموزشی مسئول حفاظت و ایمنی Responsible for protection and safety E-learning 200 690000
69473 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار فناوری اطلاعات Observing health, health and safety requirements in the IT environment E-learning 47 500000
69460 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار ماشین آلات کشاورزی Observing the health, hygiene and safety requirements of the working environment of agricultural machinery E-learning 47 530000
69436 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار صنایع دستی(چوب ، سفال، فلز و …) Observance of health, hygiene and safety requirements in the working environment of crafts (wood, pottery, metal, etc.) E-learning 54 470000
69438 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار زیست فناوری Observing health, health and safety requirements in a biotech environment E-learning 57 470000
69439 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار خدمات تغذیه ای Observing the health, safety and health requirements of the Nutrition Service E-learningA 54 470000
69433 دوره آموزشی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت Preparedness against natural disasters and man-made E-Learning 40 490000
69430 دوره آموزشی امدادگر حوادث Disaster Relief E-LearningA 150 560000
69417 دوره آموزشی دستیار قفسه چینی دارو Drug shelf Design assistant E-LearningA 104 540000
69414 دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار Observing the health, safety and health requirements of the workplace E-learning 55 520000
69410 دوره آموزشی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده Caregiver of family health E-Learning 234 750000
69386 دوره آموزشی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه Vehicle Repair Safety Inspector E-learning 240 750000
69381 دوره آموزشی بازرس ایمنی ساختمان Building Safety Inspector E-learning 240 750000
69376 دوره آموزشی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی Responsible for human or ergonomic engineering E-learning 300 750000
69372 دوره آموزشی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی Responsible for evaluating posture in ergonomics E-learning 60 490000
69364 دوره آموزشی بازرسی بر مبنای ریسک Risk-based inspection E-learning 100 520000
69351 دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۱ Medical Secretary Grade 1 E-Learning 144 580000
69348 دوره آموزشی افسرHSEدرپروژه های نفتی HSE Officer in Oil Projects E-learningA 130 560000
69347 دوره آموزشی منشی پزشکی درجه ۲ Medical Secretary Grade 2 E-Learning 50 495000
69344 دوره آموزشی راننده امدادگر Rescue driver E-LearningA 110 530000
69341 دوره آموزشی انجام عملیات کمک های اولیه Perform first aid operations E-LearningA 19 450000
69338 دوره آموزشی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار Inspection and Control of Workplace Safety and Mental Health E-Learning 16 450000
69334 دوره آموزشی مسئول بهداشت کار Responsible for occupational health E-Learning 339 730000
69330 دوره آموزشی پیاده سازی سامانه مدیریتResponsible for implementing hse-ms management system E-Learning hse-ms 90 520000
69325 دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) Application of HSE in Advanced Industries E-LearningA 60 480000
69324 دوره آموزشی شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST Simulation of fire and explosion events with PHAST software E-learning 67 510000
69320 دوره آموزشی ماساژ کمپرس گیاهیHerbal compress massage (herbal) 32 490000
69317 دوره آموزشی ماساژ شمع Massage candles E-learning 95 490000
69309 دوره آموزشی ماساژ تای Thai massage E-learning A 90 490000
69306 دوره آموزشی ماساژ بافت عمقی (دیپ تیشو) Deep Tissue Massage (Deep Tissue) E-learnng 32 450000
69303 دوره آموزشی ماساژ آروماتراپی Aromatherapy Massage E-learningA 30 450000
69293 دوره آموزشی ماساژ سوئدی Swedish massage E-learningA 35 450000
69297 دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) Implementation of HSE in Industries (Introductory) E-Learning 40 450000
69294 دوره آموزشی بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات) Applying health and safety requirements in the workplace (service sector) E-Learning 80 500000
69286 دوره آموزشی مدیریت سلامت,ایمنی ومحیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی Health, Safety and Environment Management in Research and Laboratory Affairs E-Learning 60 480000
69285 دوره آموزشی ماساژ سنگ Massage stone E-learning 45 450000
69280 دوره آموزشی ماساژ شیاتسو (فشاری)Shiatsu Massage E-learningA 48 450000
69273 دوره آموزشی پدافند غیر عامل در صنایع Non-operating defense in industries E-Learning 105 480000
69267 دوره آموزشی ماساژ ایرانی Iranian massage E-learning 40 450000
69258 دوره آموزشی کاربر ماساژ Massage user E-learningA 200 600000
69253 دوره آموزشی سیاست های کلی جمعیت General population policyE-learning 24 450000
69246 دوره آموزشی سیاست های کلی سازمان General Organization Policies E-learning 36 450000
69239 دوره آموزشی سبک زندگی طبیعی و سبز Natural and green lifestyle E-learning 90 450000
69234 دوره آموزشی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم Healthy lifestyle skills consultant E-learning 469 750000
69228 دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زبالهEnvironmental Monitoring of Landfills E-learning 120 510000
69216 دوره آموزشی پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی Environmental Monitoring of Industrial Pollutants E-learning 120 480000
69212 آموزش پیشرفته نورپردازی تری‌دی‌اس مکس ۳DS Max Lighting advanced E-learning 85 530000
67663 طراحی و نصب سیستم های فتوولتائیک خورشیدی Design and installation of solar photovoltaic systems E-learningB 70 450000
67631 آموزش مجازی تحلیلگر بازار های مالی طلا Analysing gold Financial Markets E-learning 80 530000
67621 آموزش مجازی تحلیلگر بازارهای مالی سهام و ارز Base Financial and Currency Markets Analyst E-learningB 80 540000
67616 آموزش مجازی تحلیلگر اقتصادی Economic analyst E-learning 80 530000
67464 زبان شناسی Linguistics E-learning 70 500000
67306 بسندگی زبان عربی (تافل عربی) Arabic Language Proficiency (Arabic TOEFL) E-learningB 70 540000
67302 رزومه نویسی Resume writing E-learning 40 450000
66909 دوره آموزشی PBA فنون مذاکره و زبان بدن PBA Negotiation Techniques and Body Language E-learningA 300 799000
66907 دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش PBA Effective and effective communication management E-learning 300 799000
66904 دوره آموزشی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی PBA Business Management in Life E-learning 300 799000
66896 دوره آموزشی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکارانPBA Effective Communication Management with Partners E-learning 300 799000
66871 دوره آموزشی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان PBA Specialized Management of Organizational Behavior and Culture in Hospital E-learning 487 799000
66869 دوره آموزشی PBA مدیریت بهداشتPBA Health Management E-learning 300 799000
66865 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت ، ایمنیPBA Professional Health, Safety Management E-learning B 300 799000
66860 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای و نوین منابع انسانیPBA Professional and Modern Human Resource Management E-learning 300 799000
66846 دوره آموزشی PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning 300 799000
66844 دوره آموزشی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان PBA Professional Staff Performance Management E-learning 300 799000
66837 دوره آموزشی PBA مدیریت موفق در کلینیک Successful PBA management in the clinic E-learning 300 799000
66813 آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار Sepidar accounting software E-learning 80 560000
65668 بکارگیری خط شکسته در کتابت متن قرآن کریم Using the broken line in the textbook of the Holy Quran E-learning 55 460000
65665 نقاشی خط و طراحی گل و مرغ ایرانی Iranian Golo Morgh designing and line Painting E-learningA 60 450000
65660 آموزش تخصصی خوشنویسی Professional Calligraphy Training E-learning 50 450000
65551 آموزش نرم افزار مکانیکال دسکتاپ Mechanical Desktop Software E-learning 70 470000
65415 مشاور خانواده Family counselor E-learningB 60 450000
63408 روانشناسی اجتماعی 450000
63080 روانشناسی ورزشی Sport Psychology E-learningA 70 490000
61986 استاندارد ایزو سازگاری و در دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش Availability of electronic tools in education organization and ISO compatibility standard E-learning ISO 24751 30 450000
61777 طراحی مد و لباس مقدماتی 420000
60782 آموزش نرم افزار پاور میل Power Mill Software E-learning 50 450000
59804 شیرینی پزی 450000
59792 آشنایی با جوشکاریIntroduction to Welding E-learning 80 468750
59771 کار با سیستم عامل مک Working with MAC OS E-learning 70 490000
59567 آشپزی بین المللی 500000
59047 دوره آموزشی کامپتیا CompTIA A+ E-learningB 70 510000
59021 دوره آموزشی فست فود Fast Food E-learning 80 450000
58924 دوره آموزشی نقاشی با مدادرنگی Drawing with colored pencil E-learningA 60 450000
58906 دوره آموزشی هواوی Huawei HCNA E-learning HCNA 20 450000
58363 طراحی لباس با نرم افزار اپتیتکس Designing dress With Optitex Software E-learning 70 520000
57907 مدیریت حفاظت فیزیکیPhysical Protection Management E-learning 30 450000
57232 نرم افزار اسپایس PSpice Software E-learning 10 450000
55689 طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا (دروپال) Designer and developer of Content Management System (Drupal) E-learning 30 450000
55687 بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی Introductory game maker with Unity Engine E-learning 30 450000
55683 مدیر بازی های شبکه ای Network Games Manager (GAME NET) E-learning 50 490000
55679 مهندس کیفیت نرم افزار Software Quality Engineer E-learning 90 580000
55677 تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم Wireless computer network technician E-learning 50 500000
55675 کار با واژه پرداز Working with ICDL-WORD word processor E-learning ICDL-WORD 8 450000
55671 تعمیرکار عمومی رایانه شخصی General PC repairman E-learning 30 470000
55669 کار با صفحه گسترده Working with ICDL-EXCEL spreadsheet E-learning ICDL- EXCEL 8 450000
55667 کار با ارائه مطالبWorking with ICDL-POWERPOINT content presentation E-learning ICDL-POWER POINT 8 450000
55662 کار با پایگاه داده Working with ICDL-ACCESS database E-learning ICDL-ACCESS 8 450000
55658 مسئول خرید داخلی Responsible for internal purchase E-learning 40 535000
55653 کارمند امور خرید داخلی Employee of the Internal purchase affairs E-learning 30 510000
55560 کارپرداز Supplier E-learning 60 490000
55555 کارشناسی حقوقی سرمایه داران legal expert of investors E-learningB 30 660000
55553 کارشناس نمایشگاه Exhibition Expert E-learning 60 590000
55549 کارشناس فروش اینترنتی Internet Sales Expert E-learning 60 570000
55547 نماینده فروش Sales Representative E-learning 30 450000
55543 مسئول پرداخت حقوق و دستمزد Responsible for Paying Salary E-learning 30 490000
55541 مذاکره و عقد قراردادهای فروش Negotiating and concluding sells’ Contracts E-learning 30 500000
55535 مدیریت شبکه های توزیع Distribution Network Management E-learning 20 593000
55533 مدیریت حمایت از کارآفرینان Managing Entrepreneur Support E-learning 20 493000
55531 محاسبه هزینه ها و کنترل کالاهای خریداری شده و صورت حساب ها Calculating costs and controlling purchased goods and invoices E-learning 20 520000
55526 متصدی تنظیم اسناد مالی Financial Documentation Officer E-learning 90 570000
55524 فنون مذاکرات تجاری Principles of Economic Negotiations E-learning 30 650000
55512 سفارش(مسئول سفارشات) (کار و دانش) Order (responsible for orders) (work and knowledge) E-learning 30 560000
55507 سفارش گیرنده Receiver of the order E-learning 8 450000
55504 سرپرست ترخیص محصول Product clearance supervisor E-learning 30 550000
55502 رییس فروش ( عمده فروش ) صنایع Head of Sales (Wholesale) of Industries E-learning 8 490000
55500 رفتار سازمانی organizational behavior E-learning 8 450000
55498 حسابرس درجه ۲ Auditor  Grade 2 E-learning 90 560000
55496 حسابرس درجه ۱ auditor Grade 1 E-learning 40 520000
55494 حسابداری هزینه Cost accounting E-learning 30 500000
55492 حسابداری عمومی تکمیلی General and supplementary Accounting E-learningB 90 590000
55490 حسابداری دفاتر Accounting of financial notebooks E-learning 20 480000
55396 حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) Fixed asset accounting (Equipment, property and machinery) E-learning 30 500000
55394 حسابداری تنخواه گردان Accounting of revolving fund E-learning 8 450000
55392 حسابداری بودجه Budget Accounting E-learning 8 490000
55388 حسابدار(عمومی مقدماتی) Accountant (Basic Public) E-learning 30 540000
55385 حسابدار موسسات بازرگانی و صنعتی Accountant of the Commercial and Industrial Institutions E-learning 30 500000
55382 ثبت شرکت Company registration E-learningB 90 540000
55380 توانایی طبقه بندی کالا و رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن Ability to classify goods and to comply with its laws and regulations E-learning 8 490000
55377 توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار و بازاریابی مستقیم و بین المللی Ability to measure market demand and direct and international marketing E-learning 30 500000
55375 توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار Ability to measure market demand E-learning 8 490000
55373 توانایی اجرای قراردادهای بازرگانی Ability to execute commercial contracts E-learning 20 490000
55367 تدارکات خارجیExternal procurement E-learning 90 520000
55362 دفترداری دفاتر قانونی حسابداری Operator of the Accounting legal and financial notebooks E-learning 20 450000
55358 تحلیل گر بورس (کار و دانش) Exchange analyst (work and knowledge) E-learning 40 565000
55356 تحلیل بازار و رقابت پذیری Analyzing Market and competitiveness E-learning 8 520000
55354 برنامه ریز خرید داخلی Internal Shopping Planner E-learning 8 500000
55352 بازاریابی مستقیمDirect marketing E-learning 80 510000
55348 بازاریابی تلفنی Telephone marketing E-learningA 8 500000
55339 بازاریاب شبکه ایNetwork Marketing E-learning 8 550000
55337 MBA پیشرفته Advanced MBA E-learning 90 799000
55335 مدیریت کسب و کار- سطح ۲ – MBA level 2 -E-learning 90 799000
55243 مدیریت کسب و کار- سطح ۱ – MBA level 1 -E-learning 90 799000
55239 کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی) Entrepreneurship with KAB (Additional Level) Approach E-learning 30 570000
55236 کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح مقدماتی) Entrepreneurship with the KAB approach (elementary level ) E-learning 30 550000
55232 شناسایی اصول راه اندازی کسب و کارهای متوسط و کوچک Identifying the Principles Of Starting Small And Medium-Sized businesses E-learning 65 600000
55228 راه اندازی کسب و کار به روش لنزی Starting a business by the lens method E-learning 90 600000
55225 بازاریاب و فروشنده حضوری (ویزیتور) In-person marketer and salesman (visitor) E-learning 50 490000
55221 متصدی فروش بازی های رایانه ای Computer Games Dealer E-learning 90 590000
55219 اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری validating and rating Credit E-learning Validation and Credit Rating E-learningA 50 520000
55216 فروشنده مصالح ساختمانی Building Materials Dealer E-learning 50 490000
55211 فروشنده لوازم یدکی اتومبیل Car Spare Parts Dealer E-learningA 50 550000
55208 فروشنده لوازم ورزشی Sports Equipment Dealer E-learning 50 550000
55204 فروشنده لوازم خانگی home appliances seller E-learning 50 470000
55201 متصدی سوپر فروشگاه Super Store Curator E-learning 8 450000
55107 فروشنده Seller E-learning 70 590000
55103 مسئول خرید خارجی ( صنایع ) Foreign Purchasing Officer (Industry) E-learning 90 590000
55099 سرپرست خرید داخلی Internal purchasing supervisor E-learning 30 530000
55095 رئیس تدارکات Head of Logistics E-learning 20 490000
55091 متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار reception operator of the order to buy and sell worthy documents E-learning 90 600000
55087 تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها Preparing and regulating the financial reports in cooperatives E-learning 8 450000
55083 کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی Preliminary application of governmental and financial regulations E-learning 8 450000
55079 بیمه گر بیمه های بازرگانی Insurer of the Commercial Insurances E-learning 50 560000
55075 حسابدار عمومی تکمیلی Additional Public Accountant E-learning 50 590000
55069 رایانه کار حسابداری مالی Computer financial accounting work E-learning 30 530000
55066 حسابدار فروش sales accountant E-learning 30 550000
55062 حسابداری حقوق و دستمزد پالایشگاه ها Accounting of the Rights and Wages Refineries E-learningAccounting Rights and Wages Refineries E-learning 20 520000
55052 حسابدار حقوق و دستمزد salary Accountants E-learning 40 550000
55047 مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی Financial Management for Non-Financial Managers E-learning 20 336250
55043 حسابداری کارخانجات تولید مصالح Accounting of the materials production Factories E-learning 20 520000
55039 حسابداری کارخانجات تولید آجر Accounting of the Brick production factories E-learning 20 480000
55035 حسابداری پتروشیمی ها Petrochemical Accounting E-learningC 20 560000
55031 حسابداری پالایشگاه ها خرید و فروش Refinery Accounting- Buying and Selling E-learning 20 500000
54936 حسابداری سهام شرکت های نیمه خصوصی Semi-Private Companies Stock Accounting E-learning 20 480000
54932 حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها Accounting for fixed assets of municipalities E-learning 20 500000
54929 حسابداری خزانه Treasury Accounting E-learning 20 480000
54925 حسابداری واحدهای صنفی ۱ Accounting for the Trade Unions 1 E-learning 20 450000
54922 حسابداری واحدهای صنفی ۲ Accounting for the Trade Unions 2 E-learning 20 450000
54919 حسابداری مدارس School Accounting E-learning 20 470000
54916 حسابداری طلا و جواهر فروشی ها Accounting for jewelry stores E-learning 20 500000
54912 حسابداری دانشگاهها University Accounting E-learning 20 490000
54909 حسابداری دامداری ها LIvestocks Accounting E-LearningA 20 480000
54906 حسابرسی عملیاتی(سطح مقدماتی) Operational Audit (Basic Level) E-learning 8 470000
54902 کاربر امور بانکی user of Banking affairs E-learning 90 690000
54899 بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی Examining the duties of organizations and legal authorities to combat against money laundering E-learning 8 470000
54895 بررسی روش‌ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویی Examining the common methods and tools in combating against money laundering E-learning 8 450000
54892 شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی Identify the fundamentals of combating against money laundering E-learningA 8 450000
54889 مشاور مالیات بر ارزش افزوده Value Added Tax Advisor E-learning 30 450000
54878 مسئول صادرات و واردات Responsible for export and import E-learning 90 690000
54874 مسئول استعلامات و مناقصات Responsible for inquiries and tenders E-learning 50 530000
54871 مدیریت قراردادها Contract Management E-learning 20 450000
54867 مسئول قراردادها Responsible for contracts E-learning 30 510000
54862 مامور خرید ارشد Senior Shopping Agent E-learning 30 450000
54858 بازاریاب The marketer E-learning 30 530000
54853 کارشناس بیمه خودرو Auto Insurance Expert E-learning 30 500000
54848 متصدی صدور بیمه های مسئولیت Operator for exporting Liability Insurances E-learning 30 450000
54666 مدیریت فروشگاه های زنجیره ای managing the Chain stores E-learning 30 470000
54659 مسئول سفارشات Responsible for orders E-learning 30 450000
54653 مسئول سفارشات خارجی Responsible for foreign orders E-learningB 30 450000
54654 کارشناس ارزیابی بیمه باربری Expert of Cargo Insurance Evaluation E-learning 90 540000
54648 کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه Expertise and assessment of car damage in insurance E-learning 30 450000
54638 کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی Expert of evaluating the Fire Insurance E-learning 50 490000
54634 مسئول فروش Responsible for sales E-learning 90 550000
54630 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری Expert of evaluating the damage of cargo Insurance E-learningA 30 470000
54629 مدیر فروشگاه store manager E-learning 30 450000
54622 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو Auto Insurance Damage Assessment Expert E-learning 90 700000
54620 مدیر گالری (عمومی) Gallery Manager (General) E-learning 90 680000
54617 کارشناس ارزیابی بیمه خودرو Auto Insurance Evaluation Expert E-learning 90 680000
54613 کارشناس سفارشات Expert of orders E-learning 50 580000
54611 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص Expert for evaluating the damage of Personal insurance E-learning 30 590000
54605 فن ورز ( تکنسین ) بیمه های مهندسی technician ( Engineering Insurance) E-learning 30 570000
54606 کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص Expert of evaluating the Personal Insurance E-learningA 30 590000
54598 بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال Investigating the Relationship between Resistance Economy and Employment E-learning 5 450000
54597 کارشناس ارزیابی خسارت بیمه اتش سوزی Fire Insurance Damage Assessment Expert E-learning 30 560000
54591 بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی Investigating the Position of Skills in Resistance Economics E-learning 5 450000
54590 نماینده فروش بیمه Insurance sales representative E-learning 30 540000
54496 شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی Identifying the principles of resistance economics E-learning 8 470000
54488 اقتصاد سنجی کاربردی Applied Econometrics E-learning 8 450000
54484 تحلیلگر تکنیکال بورس Stock Technical Analyst E-learning 50 600000
54478 تحلیلگری بنیادی( فاندامنتال) Fundamental Analysis (Fundamentals) E-learningB 30 550000
54475 عارضه یابی واحدهای صنفی Troubleshooting Units E-learning 8 450000
54472 بهره وری واحدهای صنفی Productivity of the Trade Unions E-learning 8 450000
54469 تحلیل گر بورس اوراق بهادار Stock exchange analyst E-learning 50 590000
54466 شناسایی اصول بازار سرمایه Identifying the principles of capital market E-learning 30 520000
54463 شناسایی آیین رفتار حرفه ای بازار سرمایه Identifying the ethic of Professional Conduct for the Capital Market E-learning 5 450000
54460 معامله گر بورس اوراق بهادارstock exchange trader E-learning 30 550000
54457 معامله گر بورس های کالایی Commodity exchange trader E-learning 30 530000
54453 شناسایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی Identifying the general policies of the resistance economy E-learning 5 450000
54444 صندوقدار فروشگاه Store cashier E-learning 30 500000
54439 نماینده فروش ( صنایع ) Sales Representative (Industry) E-learning 8 450000
54433 مدیر کسب و کار الکترونیکی E-Business Manager E-learningB 90 540000
54334 مهندس فروش sales engineer E-learning 90 730000
54331 مدیر ارشد کسب و کار Senior MBA Business Manager E-learningB MBA 400 799000
54327 مدیریت بازاریابی Marketing Management E-learning 30 510000
54312 مدیر بازاریابی Marketing Manager E-learning 90 540000
54318 مدیر بازاریابی بین المللی International Marketing Manager E-learning 90 490000
54310 کارآفرینی SYB Entrepreneurship E-learning SYB 8 450000
54309 آموزش FPGA E-learning FPGA 8 450000
54306 کارآفرینی با رویکرد KAB(سطح کامل) Entrepreneurship with the KAB Approach (Full Level) E-learning 30 560000
54302 تشریفات اخذ کارت بازرگانی Commerce card formality E-learningA 8 450000
54298 مهارت های کارآفرینی Entrepreneurial skills E-learning 8 450000
54294 کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان Entrepreneurship in knowledge-based companies E-learning 30 490000
54292 مسئول فروش در صنایع Responsible for sales in industries E-learning 8 450000
54191 شناسایی اصول نوآوری بازدرکسب وکارهای نوآورانه Identifying the principles of open innovation in innovative businesses E-learning 30 480000
54188 حسابرس ارشد ( امور تولید و کنترل کالا ) Senior Auditor (producing and Controlling of Goods) E-learning 90 530000
54185 مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری Senior Advisor in Technology and Innovation Commercialization E-learning 90 750000
54181 ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت Evaluation and financial self-evaluation based on quality excellence model E-learning 30 450000
54168 تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی International Financial Markets Analyst E-learningA 50 450000
54164 معاون حسابرس(داخلی) Deputy Auditor (Internal) E-learning 50 460000
54072 معاون حسابرسی Deputy Auditor E-learning 50 480000
54068 مدیر حسابرسی Audit Manager E_learning 50 450000
54065 حسابرس ارشد ( امور تولید و کنترل موجودی ) Senior Auditor (controlling stock and produce affairs ) E-learning 40 470000
54057 حسابرس ارشدChief Auditor E-learning 40 450000
54047 سرپرست انبار عمومی Supervisor of Public Warehouse E-learningB 90 540000
54044 حسابدار مالیاتیTax accountant E-learning 50 470000
54043 ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت Internal Quality Management System Audit E-learning 50 500000
54038 کاست کنترل ( بررسی قیمت تمام شده ) (کار و دانش) Cost Control (Price check) (work and knowledge) E-learning 50 450000
54025 مدیر حسابداری فروش َSales Accounting Manager E-learningA 50 550000
54023 مدیر فروش صنایع (عمده فروش ) Industries Sales Manager E-learning 90 560000
54006 حسابدار صنعتی درجه۱ Industrial Accounting Level 1 E-learningA 50 560000
54019 مربی کارآفرینی کودک و نوجوان (سطح مقدماتی ) Child and Adolescent Entrepreneurship Instructor (Primary Level) E-learning 30 450000
54012 مدیریت تغییر و تحول سازمانیOrganizational Change Management E-learning 30 500000
53997 مدیریت بهره وری Productivity Management E-learning 30 450000
54001 حسابدار صنعتی درجه۲ Industrial Accounting Level 2 E-learningA 50 535000
53994 سرممیز داخلیInterior cooling E-learning 50 450000
53988 مدیر تضمین کیفیتQuality Assurance Manager E-learning 50 520000
53984 مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید Manager of Planning and Controlling production E-learningB 90 590000
53980 کارآفرین Entrepreneur E-learning 50 450000
53976 سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید Supervisor of planning and controlling production E-learningA 90 580000
53972 کنترلر کیفیتQuality controller E-learning 90 540000
53968 مدیر تولیدproduction manager E-learningB 50 460000
53966 مدیر ممیزی داخلیInternal Audit Manager E-learning 90 730000
53964 کارشناس تضمین کیفیتQuality Assurance Specialist E-learningB 90 750000
53962 تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق Techniques and Techniques of Working with Supervisors E-learningC 10 450000
53958 مدیرامور مهندسی و تعمیرات Engineering and Repairs affairs Manager E-learning 90 560000
53954 اتوماسیون اداری درجه ۲ Administrative Automation Grade 2 E-learning 30 450000
53802 دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت (Microsoft Project) درجه ۱ (مقدماتی) 16 231250
53855 توسعه دهنده وب با Web developer with PHP E-learningB PHP  50 470000
53841 رایانه کار SPSS درجه ۱ SPSS Operator grade 1 E-learning 8 450000
53842 تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری General computer network technician E-learningB 90 406250
53838 تکنسین امنیت سیستمهای لینوکس Linux Systems Security Technician E-learning 90 550000
53833 رایانه کار SPSS درجه ۲ SPSS Operator grade 2 E-learning 8 450000
53825 طراح و توسعه دهنده وب سیستم ها با Designer and developer of web systems with SHARE POINT E-learning SHARE POINT 30 450000
53821 رایانه کار TCP / IP Operator E-learning TCP/IP 8 450000
53819 تولید کننده چندرسانه ای با Autoware (کارودانش) Multimedia Producing with Autoware E-learning 30 450000
53813 رایانه کار تدوین فیلم و صدا با editing Video and audio with SSP Operator E-learning SSP 90 560000
53807 رایانه کار فایرورک Firework Operator E-learning 8 450000
53793 آماده سازی و تست نفوذ در شبکه Preparing and testing intrusion in the network E-learningB 30 500000
53770 سخت افزار روبوتیک Robotic Hardware E-learning 30 450000
53766 شهروند الکترونیکی Electronic Citizen E_learning 8 450000
53762 طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش) Primary Design of WEB Pages E-learning 90 500000
53755 طراح و تحلیگر عمومی سیستمها General Systems analyzer and Designer E-learning 90 540000
53734 مبانی روبوتیک Robotic Basics E-learning 90 490000
53725 مدیر ISP مراکز IT تحت ISP Manager of IT Centers under UNIX / LINUX E-learning UNIX/ LINUX 8 450000
53713 مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت Microsoft Server providers Manager E-learning 90 600000
53705 مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و General Manager of IT and Computer Projects E-learning IT 90 490000
53518 مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار Software Configuration Management Engineer E-learning 90 530000
53519 مهندس تحلیلگر oo و طراحی با Oo analyzer engineer and designing with UML E-learning UML 90 550000
53515 رایانه کار اوراکل Oracle Operator E-learning 30 450000
53512 مهندس توسعه دهنده وب با جاوا اسکریپت Web Developer Engineer with JavaScript E-learning 90 540000
53495 مهندس در توسعه وب های Enterprise باEngineer in Developing enterprise webs with ASP.NET E-learning ASP.NET 90 680000
53506 کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server And Access Database User E-learning SQL Server، Access 90 510000
53501 کاربر نرم افزار اداری Administrative software user E-learning 90 490000
53497 کاربر رایانه (کار و دانش) Computer User (ICDL) E-learning 90 530000
53494 کارور CORELDRAW (کار و دانش) CORELDRAW Operator E-learning 30 450000
53492 کارور Flash MX (کار و دانش) Flash MX Operator E-learning 30 450000
53488 اصول حسابداری principles of Accounting E-learning 70 470000
53392 مهندس سازنده وب سایت های Engineer of creating E-Commerce Web Sites E-learning E-Commerce 90 540000
53389 مهندس طراح DB رابطه ای Relational DB Design Engineer E-learning 90 540000
53380 مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی وب Web optimizing and advertisement Designer Engineer E-learning 90 530000
53360 مدیر BI در فناوری اطلاعات(هوش تجاری) BI Manager in Information Technology (Business Intelligence) E-learning 50 470000
53366 مهندس طراح سیستمهای اوراکل Oracle Systems Design Engineer E-learning 90 510000
53365 مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در لینوکس Open Source Software Backup Engineer on Linux E-learning 90 490000
53356 مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت Computer Engineer in managing time and Priority E-learningB 90 560000
53352 مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه Computer Engineer in Project Quality Management E-learning 90 540000
53349 مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار Computer Engineer In the field of Business Process Reengineering E-learning 90 500000
53348 مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب Web Designer & Developer Engineer E-learning 90 540000
53338 مهندس کامپیوتر در نفوذگری Computer Engineer in the field of Penetration E-learning 90 520000
53341 مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی Computer Engineer in the field of Electronic Business Security E-learning 90 550000
53333 مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و آی تی Manager of Computer and IT Human Resources Productivity Engineering E-learningA 90 640000
53326 برنامه نویسی بازی های رایانه ای Computer game programming E-learning 90 590000
53323 مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور Computer Engineer in the field of supervising virtual and remote teams E-learning 90 530000
53320 مهندس برنامه نویس J2EE Program Engineer E-learning J2EE 50 500000
53315 مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش Computer Engineer in Knowledge Management E-learningA 90 600000
53308 برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی Basic Visual Basic Programming E-learning 90 540000
53304 طراح و توسعه دهنده پایگاه داده با Database and Designer developer with MYSQL-XAMPP E-learning MYSQL- XAMPP 30 450000
53299 مدیر سرور ۲۰۰۸ Server Manager 2008 E-learning 30 450000
53287 نصب و نظارت سرویسهای لینوکس Installing and monitoring Linux services E-learning 30 450000
53290 تولید کننده چندرسانه ای درجه۲ Multimedia producer Grade 2 E-learning 90 680000
53284 تولید کننده چندرسانه ای درجه۱ Multimedia producer Grade 1 E-learning 90 680000
53283 کارور شبکه اینترنت مقدماتی Basic Internet network Operator E-learning 8 450000
53281 مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی (کار و دانش) Assembling and upgrading PCs E-learning 30 450000
53275 کارور شبکه اینترنت Internet Network Operator E-learning 8 450000
53272 مدیر کافی نت Cafe Net Manager E-learning 50 450000
53260 مدیر فروشگاه اینترنتی Online store manager E-learning 30 450000
53263 نصب و پیکربندی PHP – Mysql – آپاچی Installing and Configuring PHP-MYSQL-APACHE E-learning 8 450000
53066 طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا Designing and Developing Content Management Systems (CMS) E-learning 50 490000
53139 نرم افزار حقوق و دستمزد Salary software E-learning 30 450000
53133 انجام مهارت های عمومی ICT در کسب و کار دانش بنیان (ویژه طرح مشاغل دانش بنیان) Performing ICT public skills in the field of knowledge base business (Special for Knowledge Base Business Plan) E-Learning 50 490000
53125 کاربر android(تلفن ها و سایر دستگاه های هوشمند) 8 136250
53112 مهارت های زندگی آنلاین Online life skills E-learning 8 450000
53092 بازاریابی الکترونیکی Electronic marketing E-learningA 30 450000
53083 برنامه نویس ارشد جاوا Java Senior programmer E-learning 35 480000
53080 مدیر وبلاگ Weblog Administrator E-learning 8 450000
53067 بازاریاب فروشگاه مجازی Virtual store marketer E-learning 30 450000
53075 روش تحقیق در شبکه های اجتماعی Research Method in Social Network E-learning 30 470000
53071 نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم Wireless intrusion and counterattack E-learning 30 450000
53062 برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا Socket and Application programming with Java E-learning 30 450000
53058 ECDL CAD E-learning 20 450000
53047 مدیر آموزش الکترونیکی Electronic Learning Manager E-Learning A 30 450000
53025 تحلیل ریاضی با نرم افزار متلب Mathematical analysis with Matlab software E-learning 60 460000
53044 طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش) Computer Graphic Designer E-learning 90 640000
53040 مربی آموزش الکترونیکی E-learning instructor 20 450000
53037 مونتاژ رایانه Computer assembly E-learningA 30 450000
53033 لینوکس Junior Level Linux Certification E-learning LPIC-1 20 450000
53020 برنامه نویس MVC programmer E-learning MVC 40 470000
53013 سازنده چند رسانه ای با کیوبیس (آهنگ سازی) Multimedia Builder with CUBASE E-learning 40 450000
53010 کاربر نرم افزار کپتیویت Adobe Captivate software Operator E-learning 40 490000
53008 کپتیویت Captivate E-learning 35 450000
53005 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه Administrative and Professional skills to work with computer E-learning 50 490000
53000 تولید کننده ویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش و ارائه Video electronical content producer for training and presenting E-learning 35 450000
52998 مسیریابی و سوئیچینگ شبکه سیسکو Cisco Certified Network Associate (CCNA Routing and switching) ICND1 and ICND2 E-learningB 30 590000
52995 تولیدکننده محتوای الکترونیکی درفرآیند آموزش Electronic content producer in the training process E-learningA 50 490000
52992 مهندس بین شبکه ای میکروتیک MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) E-learning 35 450000
52966 کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control) 8 150000
52982 پیاده سازی امنیت شبکه سیسکو CCNA Security Certification Implementing Cisco IOS Network Security (IINS) E-learning 30 560000
52978 شبکه سازی سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP switching) E-learning 20 450000
52957 رایانه کار CIW 90 493750
52845 ویرایش حرفه ای ویدئو با یولید ویدئو استودیو Professional video editing with Ulead video studio E-learning 40 490000