لیست کلیه دوره های آموزش مجازی

جهت جستجوی سریع اختصاصی این صفحه ای باکس روبرو استفاده نمایید، با هر بار کلیک بر روی جستجو به نتیجه بعدی منتقل می شوید.

در این صفحه لیست کلیه خدمات سایت دسته بندی شده ارائه گردید است برای انتخاب هر دسته بر روی علامت +/- کلیک نمایید

 
کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئیات و ثبت نام
۱۱۶۶۱۹ آموزش مجازی فوق تخصصی مدیریت تکنولوژی DTM ۹۹۷,۰۰۰ تومان
۱۲۸۶ آموزش مجازی مدیریت پروژه ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰۳ آموزش مجازی مدیریت کسب و کار ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۱۶۲۰۰ آموزش مجازی MBA گرایش صنایع غذایی ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۶۶۹۰۴ آموزش مجازی PBA مدیریت استراتژیک در زندگی ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۹۵۰۱ آموزش مجازی بازاریابی و مدیریت بازار ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۹۳۵۸ آموزش مجازی بازاریابی و فروش پیشرفته ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰۷۳ آموزش مجازی روابط بین الملل ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۹۸۸ آموزش مجازی مدیر تضمین کیفیت ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۹۶۸ آموزش مجازی مدیر تولید ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۷۹۰۷ آموزش مجازی مدیریت حفاظت فیزیکی ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۰۱۲ آموزش مجازی مدیریت تغییر و تحول سازمانی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۹۹۴ آموزش مجازی سرممیز داخلی ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۳۷۱۰۲ آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش هوا فضا ۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۴۴۰ آموزش مجازی ارزیابی ریسک ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۳۶۹۵۵ آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت رسانه ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۹۳ آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت عمومی ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۳۱۵۴۷ آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش گردشگری ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۹۰ آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت نفت ، گاز و انرژی ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵۸۷ آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت صنعتی ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۶۷۲ آموزش مجازی نرم افزار SPSS ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵۸۲ آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات ۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۶۷ آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت شهری و شهرسازی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۹ آموزش مجازی مدیریت منابع انسانی ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵۶۵ آموزش مجازی مدیریت DBA گرایش مدیریت منابع انسانی ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۵۳ آموزش مجازی DBA گرایش مالی- بانکداری و سرمایه گذاری ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵۳۵ آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت فناوری اطلاعات ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۲۵ آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۲۱ آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت شهری – شهرسازی ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۱۶ آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت منابع انسانی ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۴۹ آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت صنعتی ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵۱۱ آموزش مجازی مدیریت MBA گرایش مدیریت بازاریابی ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۹۷۷۲ آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت نفت و گاز و انرژی ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۲۰۴۳ آموزش مجازی مدیریت امور شهری ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹۲۲ آموزش مجازی مدیریت تولید و عملیات ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۷۶ آموزش مجازی مدیریت اداری ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹۱۶ آموزش مجازی مدیریت استراتژیک ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۷۵۵ آموزش مجازی مدیریت سیستمهای اطلاعات ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۴۳۸۹ آموزش مجازی مباحث علوم سیاسی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۲۰۴۷ آموزش مجازی مدیریت بیمه ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۵۵۹ آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت بازاریابی ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۰۲۵ آموزش مجازی مدیر حسابداری فروش ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۷۵۰۲ آموزش مجازی پدافند غیرعامل ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹۳ آموزش مجازی مدیریت مذاکرات و جلسات ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۷۸۱۴۶ آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت روابط عمومی ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۶۶۹۰۹ آموزش مجازی PBA فنون مذاکره و زبان بدن ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۷۶۲۵۲ آموزش مجازی MBA گرایش املاک و مستغلات ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۶۶۸۴۶ آموزش مجازی PBA مدیریت مهارت زندگی ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۳۳۳ آموزش مجازی مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۷۴۹۹۲ آموزش مجازی تکنیک های مصاحبه و گزینش ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷۵۳۶۹ آموزش مجازی مدیر عامل حرفه ای ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰۱۳۳ آموزش مجازی مدیریت اثربخش آموزش پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵ ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۶۶۸۶۰ آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای نوین منابع انسانی ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۶۶۸۷۱ آموزش مجازی PBA مدیریت تخصصی رفتار و فرهنگ سازمانی در بیمارستان ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۹۷۶ آموزش مجازی سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید ۶۹۸,۰۰۰ تومان
۵۳۹۶۲ آموزش مجازی تکنیک ها و فنون کار با مدیران مافوق ۶۹۰,۰۰۰ تومان
۳۷۰۹۷ آموزش مجازی MBA گرایش هوافضا ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۳۵۰۵۲ آموزش مجازی مدیریت کشتارگاه ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲۳۹۷۳ آموزش مجازی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۶۵۳ آموزش مجازی مدیریت تشریفات و پذیرایی ۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۵ آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت مالی بانکداری و سرمایه گذاری ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰۸۹۱ آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۹۶ آموزش مجازی مدیریت جهانگردی ۶۹۸,۰۰۰ تومان
۴۰۷۷ آموزش مجازی نکات تئوری ایمنی کار در ارتفاع ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۴۴۰۰ آموزش مجازی اصول انبارداری ۶۹۸,۰۰۰ تومان
۱۶۳۷ آموزش مجازی مدیریت بازرگانی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۹۶۸۲ آموزش مجازی مدیریت بازاریابی عصبی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۴۹۷۸ آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان
۳۵۱ آموزش مجازی مدیریت روابط عمومی ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۲۲۷ آموزش مجازی مدیریت ارتباط با مشتری – CRM ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۷۱ آموزش مجازی مدیریت کارآفرینی Entrepreneurship Management ۷۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴۶ آموزش مجازی استراتژی بازاریابی ۶۹۶,۰۰۰ تومان
۵۳۹۸۰ آموزش مجازی کارآفرین ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴۸۹ آموزش مجازی کنترل پروژه نرم افزار پریم اورا ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۶۸۸ آموزش مجازی مدیریت مالزیایی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۱۳ آموزش مجازی آشنایی با اسناد تجاری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۳۷۳ آموزش مجازی تکنیک های فروش بازاریابی دولتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۰۲۵۵ آموزش مجازی برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۳۷۱ آموزش مجازی راه های ارتقاء رفتار مصرف کننده ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۰ آموزش مجازی مدیریت تحول ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۸۲ آموزش مجازی تفکر سیستمی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵۵۱ آموزش مجازی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵۲۹ آموزش مجازی اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۹۸۴ آموزش مجازی مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۹۶۴ آموزش مجازی کارشناس تضمین کیفیت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶۸۶۵ آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای بهداشت – ایمنی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۱۷۲ آموزش مجازی مدیریت زمان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹۵۹ آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت رسانه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۱۵۵۰ آموزش مجازی DBA گرایش گردشگری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۴۷ آموزش مجازی مدیریت سازمان های پیچیده ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷۳۰۸ آموزش مجازی مدیریت مدارس هوشمند ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۴۴ آموزش مجازی مدیریت سازمان های فرهنگی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵۷۱ آموزش مجازی DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۳۱۱ آموزش مجازی نرم افزار کامفار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۳۳ آموزش مجازی مدیریت تکنولوژی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۷۶۸ آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت عمومی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۷۹ آموزش مجازی مدیریت اجرایی EMBA ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۲۳ آموزش مجازی کاربرد آمار در مدیریت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۴۰۶ آموزش مجازی مدیریت هزینه های عمومی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۲ آموزش مجازی برگزاری و مدیریت نمایشگاه – EMD ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۷۳۸ آموزش مجازی نظام آراستگی ۵S- مدیریت ژاپنی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۳۴ آموزش مجازی مدیریت عمومی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰۱ آموزش مجازی مدیریت دانش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴۰۷۳ آموزش مجازی ارزیابی پیامد های زیست محیطی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۴۴ آموزش مجازی مدیریت زنجیره تأمین SCM ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴۳۹ آموزش مجازی مدیریت بحران ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۱ آموزش مجازی مدیریت سرپرستی سازمان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵۰ آموزش مجازی مدیریت ITIL ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۲۴۳ آموزش مجازی تقویت مغز انسان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۰۲۱۷ آموزش مجازی مدیریت مهارت و دانش رفتار – ویژه مربیان قوه قضائیه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۸۳ آموزش مجازی مدیر بازی های شبکه ای ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰۲۳ آموزش مجازی مدیر فروش صنایع (عمده فروش) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۷۱۳ آموزش مجازی مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۵۱۸ آموزش مجازی مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۲۶۰ آموزش مجازی مدیر فروشگاه اینترنتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۱۴۰ آموزش مجازی MBA گرایش مدیریت روابط عمومی ۶۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۶۷ آموزش مجازی تدارکات خارجی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۳۹ آموزش مجازی بازاریاب شبکه ای ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶۸۹۶ آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر با همکاران ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶۸۶۹ آموزش مجازی PBA مدیریت بهداشت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶۸۴۴ آموزش مجازی PBA مدیریت حرفه ای عملکرد کارکنان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۷۹ آموزش مجازی روانشناسی مدیریت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۳۵ آموزش مجازی مدیریت شبکه های توزیع ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۹۷۲ آموزش مجازی کنترلر کیفیت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۳۵ آموزش مجازی مدیریت کسب و کار سطح دو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۹۶۶ آموزش مجازی مدیر ممیزی داخلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵۳۱ آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی ورزش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵۲۵ آموزش مجازی تئوری های سازمان مدیریت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۱۷۷ آموزش مجازی تحقیق در عملیات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 
 
کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئیات و ثبت نام
۶۷۶۳۱ آموزش مجازی تحلیلگر بازار های مالی طلا ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۷۶۲۱ آموزش مجازی تحلیلگر بازارهای مالی سهام و ارز ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۶۷۶۱۶ آموزش مجازی تحلیلگر اقتصادی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۵۵۲۴ آموزش مجازی فنون مذاکرات تجاری ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۵۵۴۹۸ آموزش مجازی حسابرس درجه ۲ ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۵۴۹۶ آموزش مجازی حسابرس درجه ۱ ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۵۳۵۲ آموزش مجازی بازاریابی مستقیم ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۵۰۴۳ آموزش مجازی حسابداری کارخانجات تولید مصالح ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۵۰۳۹ آموزش مجازی حسابداری کارخانجات تولید آجر ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۸۷۸ آموزش مجازی مسئول صادرات و واردات ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۹۰۲ آموزش مجازی کاربر امور بانکی ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۸۷۱ آموزش مجازی مدیریت قراردادها ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۶۵۳ آموزش مجازی مسئول سفارشات خارجی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۸۶۷ آموزش مجازی مسئول قراردادها ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۶۱۱ آموزش مجازی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۶۴۸ آموزش مجازی کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۳۳۴ آموزش مجازی مهندس فروش ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۵۹۷ آموزش مجازی کارشناس بیمه اتش سوزی و ارزیابی خسارت ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۳۳۱ آموزش مجازی مدیر ارشد کسب و کار MBA ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۴۷۸ آموزش مجازی تحلیلگری بنیادی-فاندامنتال ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۳۲۷ آموزش مجازی مدیریت بازاریابی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۲۹۸ آموزش مجازی مهارت های کارآفرینی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۴۳۳ آموزش مجازی مدیر کسب و کار الکترونیکی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۱۸۵ آموزش مجازی مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۰۴۷ آموزش مجازی سرپرست انبار عمومی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۰۴۴ آموزش مجازی حسابدار مالیاتی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۴۸۸ آموزش مجازی اصول حسابداری ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۳۳۸۰۸ آموزش مجازی حسابداری با نرم افزار هلو ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۳۸۷۹۶ آموزش مجازی حسابداری مالی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۳۶۹ آموزش مجازی کارشناس بازاریابی خدمات ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۱۸۲ آموزش مجازی اقتصاد حمل و نقل ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۶۶۵ آموزش مجازی سرپرست ترخیص کالا ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵۷۵ آموزش مجازی ترخیص کار گمرکات ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۱۸ آموزش مجازی سرمایه گذاری در بورس ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰۳ آموزش مجازی بازرگانی بین الملل ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۳۶۲ آموزش مجازی مدیریت مالی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵۶ آموزش مجازی تحلیلگری بازارهای مالی ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۰۰۶ آموزش مجازی حسابدار صنعتی درجه یک ۶۹۶,۰۰۰ تومان
  آموزش برنامه نویسی MQL + کسب درآمد 980,000 تومان
تعداد
۵۴۶۲۹ آموزش مجازی مدیر فروشگاه ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۵۵۱۰۷ آموزش مجازی فروشنده ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۵۰۹۵ آموزش مجازی رئیس تدارکات ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۵۳۸ آموزش مجازی بازاریابی ورزشی ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۵۵۲۱۹ آموزش مجازی اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۷۶۲۵۹ آموزش مجازی DBA گرایش املاک و مستغلات ۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۵۵۵۱۲ آموزش مجازی سفارش(مسئول سفارشات) ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۹۲۵ آموزش مجازی حسابداری واحدهای صنفی یک ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۹۱۹ آموزش مجازی حسابداری مدارس ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۹۰۹ آموزش مجازی حسابداری دامداری ها ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۶۵۹ آموزش مجازی مسئول سفارشات ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۶۰۶ آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۴۶۹ آموزش مجازی تحلیل گر بورس اوراق بهادار ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۳۰۲ آموزش مجازی تشریفات اخذ کارت بازرگانی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۱۶۸ آموزش مجازی تحلیلگر بازار های مالی و بین المللی FOREX ۹۹۷,۰۰۰ تومان
۱۴۲۱۴ آموزش مجازی نرم افزار ایویوز(EViews) ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۰۷۲ آموزش مجازی معاون حسابرسی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۶۱۷ آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه خودرو ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۵۵۳۴۸ آموزش مجازی بازاریابی تلفنی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷۵۱۸۵ آموزش مجازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۵۴۰۰۱ آموزش مجازی حسابدار صنعتی درجه دو ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۴۶۳۰ آموزش مجازی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های باربری ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۵۰۹۱ آموزش مجازی متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴۶۶ آموزش مجازی حسابداری صنعتی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۵۰۳۱ آموزش مجازی حسابداری پالایشگاه ها خرید و فروش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۳۹ آموزش مجازی نماینده فروش ( صنایع ) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۳۱۲ آموزش مجازی مدیر بازاریابی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۵۴۲ آموزش مجازی آشنایی با بازاریابی بیمه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹۸۴ آموزش مجازی طرح تجاری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۲۴۳ آموزش مجازی اصول حسابرسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶۸۱۳ آموزش مجازی نرم افزار حسابداری سپیدار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۵۵ آموزش مجازی کارشناسی حقوقی سرمایه داران ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۴۹۲ آموزش مجازی حسابداری عمومی تکمیلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۸۲ آموزش مجازی ثبت شرکت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۸۵ آموزش مجازی حسابدار موسسات بازرگانی و صنعتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۸۰ آموزش مجازی توانایی طبقه بندی کالا و رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۶۶ آموزش مجازی مدیریت فروشگاه های زنجیره ای ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۵۴ آموزش مجازی کارشناس ارزیابی بیمه باربری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۴۹ آموزش مجازی کارشناس فروش اینترنتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۲۳۶ آموزش مجازی کارآفرینی با رویکرد KAB – سطح مقدماتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۸۴ آموزش مجازی تحلیلگر تکنیکال بورس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۵۸ آموزش مجازی تحلیل گر بورس – کار و دانش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۴۷ آموزش مجازی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۳۱۸ آموزش مجازی مدیر بازاریابی بین المللی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۲۴۳ آموزش مجازی مدیریت کسب و کار – سطح ۱ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۲۴۱ آموزش مجازی حسابداری مقدماتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹۱۶ آموزش مجازی حسابداری طلا و جواهر فروشی ها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۹۲۸ آموزش مجازی مدیریت نام تجاری و برند سازی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۳۵ آموزش مجازی مدیریت بودجه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۲۵۱ آموزش مجازی حسابداری دولتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۳۹ آموزش مجازی مدیریت رفتار مصرف کننده ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۲۰ آموزش مجازی حسابداری مدیریت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۳۶۹ آموزش مجازی تکنیک های بازاریابی خدمات بانکی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۹۲۳ آموزش مجازی حسابداری شرکت ها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۲۰۷ آموزش مجازی بازاریابی با موبایل ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۹۴ آموزش مجازی حسابداری تنخواه گردان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰۹ آموزش مجازی بازاریابی بین الملل ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۹۲۱ آموزش مجازی ریاضیات امور مالی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۷۴۴ آموزش مجازی فروش و توزیع با SAP ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۵۹۱ آموزش مجازی بررسی جایگاه مهارت آموزی در اقتصاد مقاومتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۵۹۰ آموزش مجازی نماینده فروش بیمه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۷۲ آموزش مجازی بهره وری واحدهای صنفی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۶۶ آموزش مجازی شناسایی اصول بازار سرمایه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۶۳ آموزش مجازی شناسایی آیین رفتار حرفه ای بازار سرمایه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۱۹۱ آموزش مجازی شناسایی اصول نوآوری باز در کسب و کارهای نوآورانه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۴۴ آموزش مجازی صندوقدار فروشگاه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۲۹۲ آموزش مجازی مسئول فروش در صنایع ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۱۸۱ آموزش مجازی ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۱۸۸ آموزش مجازی حسابرس ارشد ( امور تولید و کنترل کالا ) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰۳۸ آموزش مجازی کاست کنترل (بررسی قیمت تمام شده) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰۵۷ آموزش مجازی حسابرس ارشد ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۸۸ آموزش مجازی اقتصاد سنجی کاربردی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۱۶۴ آموزش مجازی معاون حسابرس (داخلی) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۹۶ آموزش مجازی حسابداری دارایی های ثابت – تجهیزات ، اموال و ماشین الات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹۳۲ آموزش مجازی حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۱۰۳ آموزش مجازی مسئول خرید خارجی صنایع ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۹۲ آموزش مجازی حسابداری بودجه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۷۵ آموزش مجازی عارضه یابی واحدهای صنفی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹۲۹ آموزش مجازی حسابداری خزانه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰۶۸ آموزش مجازی مدیر حسابرسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۶۰ آموزش مجازی معامله گر بورس اوراق بهادار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۹۹ آموزش مجازی سرپرست خرید داخلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۷۹ آموزش مجازی مهندس کیفیت نرم افزار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۵۷ آموزش مجازی معامله گر بورس های کالایی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۵۸ آموزش مجازی مسئول خرید داخلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹۲۲ آموزش مجازی حسابداری واحدهای صنفی ۲ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۸۹ آموزش مجازی مشاور مالیات بر ارزش افزوده ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۶۰ آموزش مجازی کارپرداز ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۵۳ آموزش مجازی کارمند امور خرید داخلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۸۳ آموزش مجازی کاربست مقدماتی قوانین و مقررات مالی دولتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۱۳ آموزش مجازی کارشناس سفارشات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۵۳ آموزش مجازی کارشناس نمایشگاه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۵۳ آموزش مجازی شناسایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۷۹ آموزش مجازی بیمه گر بیمه های بازرگانی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۰۵ آموزش مجازی فن ورز (تکنسین) بیمه های مهندسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۴۷ آموزش مجازی نماینده فروش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۷۴ آموزش مجازی مسئول استعلامات و مناقصات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۶۹ آموزش مجازی رایانه کار حسابداری مالی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۴۹۶ آموزش مجازی شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۳۱۰ آموزش مجازی کارآفرینی SYB ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹۰۶ آموزش مجازی حسابرسی عملیاتی سطح مقدماتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۸۸ آموزش مجازی حسابدار عمومی – مقدماتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۶۶ آموزش مجازی حسابدار فروش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۴۹۰ آموزش مجازی حسابداری دفاتر ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۶۲ آموزش مجازی مامور خرید ارشد ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۵۹۸ آموزش مجازی بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۳۰۶ آموزش مجازی کارآفرینی با رویکرد KAB سطح کامل ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۵۸ آموزش مجازی بازاریاب ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۷۷ آموزش مجازی توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار و بازاریابی مستقیم و بین المللی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۶۲ آموزش مجازی حسابداری حقوق و دستمزد پالایشگاه ها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۲۹۴ آموزش مجازی کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۰۷ آموزش مجازی سفارش گیرنده ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۵۳ آموزش مجازی کارشناس بیمه خودرو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۳۵ آموزش مجازی حسابداری پتروشیمی ها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۴۳ آموزش مجازی مسئول پرداخت حقوق و دستمزد ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۴۸ آموزش مجازی متصدی صدور بیمه های مسئولیت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۹۹ آموزش مجازی بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۷۵ آموزش مجازی توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۳۸ آموزش مجازی کارشناس ارزیاب بیمه آتش سوزی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰۶۵ آموزش مجازی حسابرس ارشد (امور تولید و کنترل موجودی) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۶۷۷ آموزش مجازی مدیریت انگیزه خرید در مشتری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۷۵ آموزش مجازی حسابدار عمومی تکمیلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۳۱ آموزش مجازی محاسبه هزینه ها و کنترل کالاهای خریداری شده و صورت حساب ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۴۱ آموزش مجازی مذاکره و عقد قراردادهای فروش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۳۳ آموزش مجازی مدیریت حمایت از کارآفرینان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۴۹۴ آموزش مجازی حسابداری هزینه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۲۶ آموزش مجازی متصدی تنظیم اسناد مالی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۰۴ آموزش مجازی سرپرست ترخیص محصول ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۰۲ آموزش مجازی رییس فروش یا عمده فروش صنایع ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۵۰۰ آموزش مجازی رفتار سازمانی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۷۳ آموزش مجازی توانایی اجرای قراردادهای بازرگانی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۶۲ آموزش مجازی دفترداری دفاتر قانونی حسابداری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۲۰۱ آموزش مجازی متصدی سوپر فروشگاه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۵۶ آموزش مجازی تحلیل بازار و رقابت پذیری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۳۵۴ آموزش مجازی برنامه ریز خرید داخلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۲۳۹ آموزش مجازی کارآفرینی با رویکرد KAB ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۲۰۴ آموزش مجازی فروشنده لوازم خانگی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰۸۷ آموزش مجازی تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۳۴ آموزش مجازی مسئول فروش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۲۲ آموزش مجازی کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۶۲۰ آموزش مجازی مدیر گالری (عمومی) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹۳۶ آموزش مجازی حسابداری سهام شرکت های نیمه خصوصی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹۱۲ آموزش مجازی حسابداری دانشگاهها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۸۹۵ آموزش مجازی بررسی روش‌ها و ابزارهای متداول در مبارزه با پولشویی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 
 
کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئیات و ثبت نام
۱۱۶۶۶۲ آموزش مجازی امنیت فناوری اطلاعات ۹۹۷,۰۰۰ تومان
۱۱۶۶۳۸ آموزش مجازی مبانی امنیت IT : امنیت شبکه ۹۹۷,۰۰۰ تومان
۱۱۶۳۳۳ آموزش مجازی امنیت سایبری با پردازش ابری ۹۹۷,۰۰۰ تومان
۱۰۰۳۰۹ آموزش مجازی تبلیغات در اینستاگرام ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰۲۷۵ آموزش مجازی رمزنگاری و امنیت شبکه ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۴۶۷ آموزش مجازی تجارت الکترونیک و کاربرد های آن در کسب و کار ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۹۷۷۱ آموزش مجازی کار با سیستم عامل مک ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۳۶۶ آموزش مجازی مهندس طراح سیستمهای اوراکل ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۳۶۵ آموزش مجازی مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در لینوکس ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۷۹۳ آموزش مجازی آماده سازی و تست نفوذ در شبکه ۶۹۸,۰۰۰ تومان 598,000 تومان
۵۳۳۲۶ آموزش مجازی برنامه نویسی بازی های رایانه ای ۷۹۹,۰۰۰ تومان 695,000 تومان
۵۳۳۰۸ آموزش مجازی برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی ۷۹۵,۰۰۰ تومان 695,000 تومان
۵۳۰۳۳ آموزش مجازی لینوکس LPIC-1 ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۹۴۹۹ آموزش مجازی نرم افزار بیزینس پلن ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۰۱۳ آموزش مجازی سازنده چند رسانه ای با کیوبیس (آهنگ سازی) ۵۹۸,۰۰۰ تومان
۹۴۹۵ آموزش مجازی طراحی آسان صفحات وب با دروپال ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۲۹۹۸ آموزش مجازی مسیریابی و سوئیچینگ شبکه سیسکو ۶۹۸,۰۰۰ تومان
۵۲۷۹۵ آموزش مجازی انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با مایا ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۵۲۹۷۸ آموزش مجازی شبکه سازی سیسکو ۵۹۸,۰۰۰ تومان
۸۱۱۰ آموزش مجازی نرم افزار اتوپلی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۲۷۸۰ آموزش مجازی مهندس MTCWE ۴۹۹,۰۰۰ تومان
۵۲۸۰۲ آموزش مجازی برنامه نویسی Basic 4 Android ۵۹۸,۰۰۰ تومان
۵۲۷۷۰ آموزش مجازی کارور امنیت اطلاعات ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳۶۰۱ آموزش مجازی امنیت سیستم های کنترل صنعتی ۶۹۸,۰۰۰ تومان
۹۵۷۵ آموزش مجازی برنامه نویسی آجاکس و طراحی وب سایت ۵۹۸,۰۰۰ تومان
۷۱۷۶ آموزش مجازی مبانی سیستم عامل لینوکس ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۹۱۹۸ آموزش مجازی افتر افکت ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۸۰۰۲ آموزش مجازی زبان XML ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۶۵۲۵ آموزش مجازی زبان برنامه نویسی سی شارپ ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۸۰۰۰ آموزش مجازی طراحی وب سایت و برنامه نویسی با جی کوئری ۵۹۸,۰۰۰ تومان
۱۷۳۴ آموزش مجازی تجهیزات شبکه CCNA ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۷۹۹۸ آموزش مجازی زبان پایتون ۵۹۸,۰۰۰ تومان
۷۹۸۴ آموزش مجازی برنامه نویسی اسمبلی ویندوز ۵۹۸,۰۰۰ تومان
۷۸۷۱ آموزش مجازی زبان برنامه نویسی و طراحی وب سایت با زبان جاوا اسکریپت ۵۹۸,۰۰۰ تومان
۷۷۳۲ آموزش مجازی امنیت بی‌سیم ۶۹۸,۰۰۰ تومان
۸۵۹ آموزش مجازی زبان برنامه نویسی UML ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۸۲۲ آموزش مجازی طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۶۵۴ آموزش مجازی مولتی مدیا ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۳۲۷۶۷ آموزش مجازی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت درجه دو- پیشرفته ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۸۷۸۴ آموزش مجازی مدیریت فناوری اطلاعات ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۳۶۰ آموزش مجازی مدیر BI در فناوری اطلاعات – هوش تجاری ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۴۸۵۸ آموزش مجازی اصول بهینه سازی سایت ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۸۴۴۶ آموزش مجازی نرم افزار GIS ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۳۵۳۱ آموزش مجازی برنامه نویس برنامه های کاربردی اندروید ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۲۸۳۸ آموزش مجازی رایانه کار ICDL درجه۲ ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۲۸۲۹ آموزش مجازی رایانه کار ICDL درجه۱ ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۴۹۷ آموزش مجازی کاربر رایانه (کار و دانش) ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۳۵۲ آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه ۶۹۹,۰۰۰ تومان
  آموزش برنامه نویسی MQL + کسب درآمد 980,000 تومان
تعداد
۵۳۵۱۹ آموزش مجازی مهندس تحلیلگر oo و طراحی با UML ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۷۷۲۷ آموزش مجازی برنامه نویسی و طراحی وب سایت به زبان PHP ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۱۵۹ آموزش مجازی هایسیس ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۷۶۸۷۱ آموزش مجازی طراحی محصول دیجیتال ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۹۹۷ آموزش مجازی مدیریت بهره وری ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۵۵۶۸۹ آموزش مجازی طراح توسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا(دروپال) ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۸۱۳ آموزش مجازی رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۷۶۶ آموزش مجازی شهروند الکترونیکی ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۲۷۲ آموزش مجازی مدیر کافی نت ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۰۶۷ آموزش مجازی بازاریاب فروشگاه مجازی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۰۹۲ آموزش مجازی بازاریابی الکترونیکی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۳۲۰ آموزش مجازی مهندس برنامه نویس J2EE ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۳۱۵ آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش ۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹۳۱۲ آموزش مجازی نرم افزار ایلاستریتور illustrator ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۰۳۷ آموزش مجازی مونتاژ رایانه ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۲۹۹۵ آموزش مجازی تولیدکننده محتوای الکترونیکی در فرآیند آموزش ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۰۴۷ آموزش مجازی مدیر آموزش الکترونیکی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۲۹۹۲ آموزش مجازی مهندس بین شبکه ای میکروتیک ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۵۲۸۱۱ آموزش مجازی طراحی وب سایت با html5 و CSS3 ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۳۳۰ آموزش مجازی راینو سروس Rhinoceros ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۹۵۷۱ آموزش مجازی نرم افزار اتودسک رویت ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۹۳۰۵ آموزش مجازی ورد (Word) ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۹۲۶۳ آموزش مجازی طراحی و ساخت لوگو ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۷۹۸۷ آموزش مجازی برنامه نویسی به زبان دلفی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۳۱۳۹ آموزش مجازی اس کیو ال سرور ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۲۸ آموزش مجازی گرافیک کامپیوتری ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۹۱۰ دوره آموزش مجازی کارشناس سخت افزار( تعمیرات سخت افزار ) ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۷۶۳۹۸ ICDL آموزش مجازی رایانه کار جامع ویژه سازمان ها و ارگان ها ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۶۰ آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو ۸۹۷,۰۰۰ تومان
۱۷۳۶ آموزش مجازی نتورک پلاس ۷۹۶,۰۰۰ تومان
۵۲۷۸۵ آموزش مجازی مهندس MTCUME ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۱۸ آموزش مجازی کارشناس تبلیغات اینترنتی ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳۴۹۲ آموزش مجازی کارور Flash MX (کار دانش) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۲۸۵ آموزش مجازی طراحی وب سایت با وردپرس ۷۹۵,۰۰۰ تومان
۴۵۳ آموزش مجازی کاربر فتوشاپ ۸۹۵,۰۰۰ تومان
۵۳۲۸۴ آموزش مجازی تولید کننده چندرسانه ای درجه۱ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۷۳۱۷ آموزش مجازی طراحی روشنایی و نور پردازی با دیالوکس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۳۴۸ آموزش مجازی ادیوس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵۲۷۸ آموزش مجازی آشنایی با تدوین سینما و تلویزیون ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۰۷۸۲ آموزش مجازی نرم افزار پاور میل ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹۰۶ آموزش مجازی هواوی HCNA ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۷۷ آموزش مجازی تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۸۳۶۳ آموزش مجازی طراحی لباس با نرم افزار اپتیتکس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۶۲ آموزش مجازی کار با پایگاه داده ICDL-ACCESS ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۷۱ آموزش مجازی تعمیرکار عمومی رایانه شخصی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۷۰۵ آموزش مجازی مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۶۹ آموزش مجازی کار با صفحه گسترده Excel ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۹۵۴ آموزش مجازی اتوماسیون اداری درجه دو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۴۲ آموزش مجازی تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۴۹۵ آموزش مجازی مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP-NET ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۵۰۱ آموزش مجازی کاربر نرم افزار اداری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۸۹ آموزش مجازی مهندس طراح DB رابطه ای ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۸۳ آموزش مجازی برنامه نویس ارشد جاوا ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴۸۱ آموزش مجازی اف ال استودیو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲۸۴۶ آموزش مجازی شبکه سازی سیسکو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۷۵ آموزش مجازی روش تحقیق در شبکه های اجتماعی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۴۰ آموزش مجازی مربی آموزش الکترونیکی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۰۵ آموزش مجازی مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲۹۸۲ آموزش مجازی پیاده سازی امنیت شبکه سیسکو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲۷۰ آموزش مجازی جامع ویندوز سرور ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹۷۹۶ آموزش مجازی زبان برنامه نویسی پرل ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲۱۸ آموزش مجازی اکسس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵۷۳ آموزش مجازی MCITP ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۲۳۹ آموزش مجازی ساخت انیمیشن با نرم افزار تری دی مکس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۳۲۹ آموزش مجازی مهندسی اینترنت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹۷۳ آموزش مجازی وبلاگ نویسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۴۴ آموزش مجازی طراح گرافیک رایانه ای – کار و دانش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹۵۸ آموزش مجازی نرم افزار کارل درو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۲۱۲ آموزش مجازی توسعه وب موبایل HTML5 ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹۹۴ آموزش مجازی جامع زبان HTML5 ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۵۲ آموزش مجازی زبان برنامه نویسی و طراحی وب سایت ASP-NET ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰۹ آموزش مجازی تست نرم افزار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۱۷۸ آموزش مجازی طراحی وب سایت با جوملا ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲۷۶۹ آموزش مجازی کاردان MTCNA ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۳۰ آموزش مجازی تجهیزات شبکه بی سیم (CWNA) ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶۱ آموزش مجازی سیستم عامل ویندوز ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۲۴ آموزش مجازی اصول طراحی سایت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۴۹۷ آموزش مجازی رمز گذاری و امضای دیجیتال ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۹۰ آموزش مجازی سینما فوردی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۴ آموزش مجازی کاربری اینترنت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۴۹ آموزش مجازی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۴۷ آموزش مجازی عیب یابی شبکه های اینترنتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۹۵۸ آموزش مجازی مدیر امور مهندسی و تعمیرات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۵۶ آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۲ آموزش مجازی امنیت شبکه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۹۰۴۷ آموزش مجازی کامپتیا A+ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۳۴۱ آموزش مجازی برنامه نویسی آی او اس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۳۰۰ آموزش مجازی اکسل برای کسب و کار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰۲ آموزش مجازی رایانه کار متلب ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴ آموزش مجازی تایپ حرفه ای ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۴۹ آموزش مجازی تعمیرکار لپ تاپ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳۱۶۶ آموزش مجازی کتیا ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۱۲ آموزش مجازی زبان انگلیسی در کسب و کار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۳۴۸ آموزش مجازی برنامه نویسی جاوا ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۷۷۲۴ آموزش مجازی برنامه نویسی GPS و اپلیکیشن های Open StreetMap با جاوا ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۵۵ آموزش مجازی توسعه دهنده وب با PHP ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۴۲۸ آموزش مجازی مباحث استاندارد مصالح ساختمانی BES 6001 ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۰۴۳ آموزش مجازی ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۸۷ آموزش مجازی بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۴۳۰۹ آموزش مجازی آموزش FPGA ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴۹۱ آموزش مجازی پارتیشن بندی MDF با نرم افزار کات مستر ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۶۷ آموزش مجازی کار با ارائه مطالب ICDL-POWER POINT ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۳۳ آموزش مجازی رایانه کار SPSS درجه ۲ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵۶۷۵ آموزش مجازی کار با واژه پرداز ICDL-WORD ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۷۲۵ آموزش مجازی مدیر ISP مراکز IT تحت UNIX/ LINUX ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۲۵ آموزش مجازی طراح و توسعه دهنده وب سیستم ها با SHARE POINT ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۴۱ آموزش مجازی رایانه کار SPSS درجه ۱ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۲۱ آموزش مجازی رایانه کار TCP/IP ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۱۹ آموزش مجازی تولید چند رسانه ای با Authorware ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۳۸ آموزش مجازی تکنسین امنیت سیستم های لینوکس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۷۵۵ آموزش مجازی طراح و تحلیلگر عمومی سیستم ها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۸۰۷ آموزش مجازی رایانه کار فایرورک ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۷۷۰ آموزش مجازی سخت افزار روبوتیک ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۷۶۲ آموزش مجازی طراحی مقدماتی صفحات Web ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۷۳۴ آموزش مجازی مبانی روبوتیک ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۴۹۴ آموزش مجازی کارور CORELDRAW ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۵۰۶ آموزش مجازی کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server And Access ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۴۹ آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۹۲ آموزش مجازی مهندس سازنده وب سایت های E-Commerce ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۵۱۵ آموزش مجازی رایانه کار اوراکل ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۴۸ آموزش مجازی مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۵۱۲ آموزش مجازی مهندس توسعه دهنده وب با جاوا اسکریپت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۲۳ آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیم های مجازی و راه دور ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۸۰ آموزش مجازی مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی وب ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۳۸ آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در نفوذگری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۰۴ آموزش مجازی طراح و توسعه دهنده پایگاه داده با MYSQL- XAMPP ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۳۴۱ آموزش مجازی مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۲۹۰ آموزش مجازی تولید کننده چندرسانه ای درجه۲ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۲۹۹ آموزش مجازی مدیر سرور ۲۰۰۸ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۲۸۱ آموزش مجازی مونتاژ کار و ارتقاء کامپیوترهای شخصی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۲۸۷ آموزش مجازی نصب و نظارت سرویسهای لینوکس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۲۸۳ آموزش مجازی کارور شبکه اینترنت مقدماتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۲۷۵ آموزش مجازی کارور شبکه اینترنت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۲۶۳ آموزش مجازی نصب و پیکربندی PHP – Mysql – APACHE ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۶۶ آموزش مجازی طراح و توسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۱۱۲ آموزش مجازی مهارت های زندگی آنلاین ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۱۳۹ آموزش مجازی نرم افزار حقوق و دستمزد ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۱۳۳ آموزش مجازی انجام مهارت های عمومی ICT در کسب و کار دانش بنیان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۷۱ آموزش مجازی نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۸۰ آموزش مجازی مدیر وبلاگ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۵۸ آموزش مجازی ECDL CAD ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۶۲ آموزش مجازی برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۲۵ آموزش مجازی تحلیل ریاضی با نرم افزار متلب ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۲۰ آموزش مجازی برنامه نویس MVC ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۱۰ آموزش مجازی کاربر نرم افزار کپتیویت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۰۰ آموزش مجازی تولید کننده ویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش و ارائه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲۸۳۹ آموزش مجازی تولید محتوای آموزشی کمتازیا ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲۸۲۲ آموزش مجازی طراح انیمیشن ساز با افتر افکت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۳۰۰۸ آموزش مجازی کپتیویت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲۸۲۱ آموزش مجازی اجرای موارد امنیتی در کسب و کار الکترونیکی مقدماتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۵۲۲۰۴ آموزش مجازی انگلیسی برای ایمیل ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 
 
کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئیات و ثبت نام
۶۶۸۳۷ آموزش مجازی PBA مدیریت موفق در کلینیک ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۸۸۲ آموزش مجازی کارشناس سم شناسی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۳۱۳۶ آموزش مجازی بهداشت مادر و کودک ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۴۱۴ آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۳۰۶ آموزش مجازی ماساژ بافت عمقی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۵۸۳ آموزش مجازی فرماندهی سوانح و حریق ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷۵۲۴۵ آموزش مجازی متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷۴۹۵۶ آموزش مجازی کارشناس تغذیه ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۵۳۹ آموزش مجازی بازرس بررسی علل حریق ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۴۳۹ آموزش مجازی رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار خدمات تغذیه ای ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۴۱۷ آموزش مجازی دستیار قفسه چینی دارو ۶۹۷,۰۰۰ تومان
۶۹۳۴۸ آموزش مجازی افسر HSE در پروژه های نفتی ۶۹۶,۰۰۰ تومان
۶۹۳۴۴ آموزش مجازی راننده امدادگر ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۶۹۳۴۱ آموزش مجازی انجام عملیات کمک های اولیه ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۶۹۳۰۹ آموزش مجازی ماساژ تای ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۳۰۳ آموزش مجازی ماساژ آروماتراپی ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۳۲۵ آموزش مجازی بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۶۹۲۹۳ آموزش مجازی ماساژ سوئدی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۲۹۷ آموزش مجازی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۲۸۰ آموزش مجازی ماساژ شیاتسو (فشاری) ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۲۵۸ آموزش مجازی کاربر ماساژ ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۴۰۷۸ آموزش مجازی ایمنی در انبارها ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۳۸۸ آموزش مجازی آمار و بایگانی مدارک پزشکی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸۴۷۶ آموزش مجازی مزاج شناسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹۷۹۳ آموزش مجازی آشنایی با ساخت عینک ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۰۶ آموزش مجازی بهداشت و ایمنی در محیط کار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰۱۰ آموزش مجازی کنترل عوامل شیمیایی در محیط کار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۱۲۳ آموزش مجازی بهداشت و سلامت مواد غذایی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۸۰ آموزش مجازی سیاست های کلی سلامت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۴۳۳ آموزش مجازی آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۵۱ آموزش مجازی سرپرست خدمات و ضایعات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۴۱۰ آموزش مجازی مراقب امور بهداشت و سلامت خانواده ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۴۶ آموزش مجازی سیاست های کلی سازمان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۴۸ آموزش مجازی کارگر لنژری _ رختشوی خانه بیمارستان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۶۴ آموزش مجازی بازرسی بر مبنای ریسک ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۳۴ آموزش مجازی مشاور مهارت های سبک زندگی سالم ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۵۱ آموزش مجازی منشی پزشکی درجه یک ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۴۷ آموزش مجازی منشی پزشکی درجه دو ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۱۶ آموزش مجازی پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۲۴ آموزش مجازی ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۴۳ آموزش مجازی مسئول لنژری – رختشوی خانه بیمارستان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۲۸ آموزش مجازی پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۲۱ آموزش مجازی ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۴۸۷ آموزش مجازی ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۲۰ آموزش مجازی ماساژ کمپرس گیاهی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۲۴ آموزش مجازی شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۴۸۸ آموزش مجازی مسئول حفاظت و ایمنی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۸۵ آموزش مجازی ماساژ سنگ ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۴۷۳ آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار فناوری اطلاعات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۷۳ آموزش مجازی پدافند غیر عامل در صنایع ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۴۶۰ آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار ماشین آلات کشاورزی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۵۳ آموزش مجازی سیاست های کلی جمعیت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۴۳۶ آموزش مجازی رعایت HSE در محیط کار صنایع دستی، چوب ، سفال، فلز ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۴۳۸ آموزش مجازی رعایت HSE درمحیط کار زیست فناوری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۷۳ آموزش مجازی رعایت الزامات HSE درمحیط کار بهداشت و ایمنی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۵۷ آموزش مجازی مسئول امحا و دفع زباله های بیمارستانی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۵۴ آموزش مجازی پاکبان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۲۹ آموزش مجازی عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۵۳۲ آموزش مجازی رفتار شناسی حریق ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۷۶ آموزش مجازی مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۸۶ آموزش مجازی بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۸۱ آموزش مجازی بازرس ایمنی ساختمان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۷۲ آموزش مجازی مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۳۸ آموزش مجازی بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۳۴ آموزش مجازی مسئول بهداشت کار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۳۰ آموزش مجازی پیاده سازی سامانه مدیریت HSE-MS ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۸۶ آموزش مجازی مدیریت HSE در امور پژوهشی و آزمایشگاهی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۶۹۰۷ آموزش مجازی PBA مدیریت ارتباط مؤثر و نتیجه بخش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۹۴ آموزش مجازی بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار-بخش خدمات ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۳۱۷ آموزش مجازی ماساژ شمع ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹۸ آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۲۳۹ آموزش مجازی سبک زندگی طبیعی و سبز ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 
 
کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئیات و ثبت نام
۱۶۱۷۳ آموزش مجازی برق صنعتی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۷۸۲ آموزش مجازی طراحی پست های برق ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۳۵۵ آموزش مجازی پروتل DXP ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۱۹۹ آموزش مجازی اتوکد الکتریکال ۵۹۶,۰۰۰ تومان
۱۴۱۶۶ آموزش مجازی میکروکنترلر AVR ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸۸۸ آموزش مجازی موتورهای دی سی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸۸۴ آموزش مجازی اندازه گیری الکتریکی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۹۶۱۳ آموزش مجازی مدار منطقی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۷۹۰۶ آموزش مجازی آنالیز مدار ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۴۴۷ آموزش مجازی نقشه کشی و سیم کشی برق ساختمان ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۸۷۶ آموزش مجازی الکترومغناطیس ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۶۳۹ آموزش مجازی مکاترونیک ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۱۹ آموزش مجازی کنترل کننده های منطقی پی ال سی ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۲۰۴۳۷ آموزش مجازی طراحی و ساخت تابلو روان ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۶۵۵ آموزش مجازی اتوماسیون و ابزار دقیق ۵۹۵,۰۰۰ تومان
۲۷۳۱۲ آموزش مجازی نرم افزار دیگسایلنت ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۴۵۸ آموزش مجازی سیستم های مخابراتی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷۵۱۳ آموزش مجازی رباتیک Robotics ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۵۷۲۳۲ آموزش مجازی نرم افزار اسپایس ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۴۵۱ آموزش مجازی سیستم های برقی جریان ضعیف ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۷۶۶۳ آموزش مجازی طراحی و نصب سیستم های فتوولتائیک خورشیدی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴۲ آموزش مجازی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۷۷۱ آموزش مجازی موتورهای الکتریکی ای سی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۹۰۲ آموزش مجازی مبانی دیجیتال ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۱۹۳ آموزش مجازی ای پلن الکتریک P8 ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 
 
کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئیات و ثبت نام
۱۶۰۷۶ آموزش مجازی متون حقوقی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰۷۴ آموزش مجازی حقوق تجارت ۵۹۹,۰۰۰ تومان
۷۰۰۶۷ آموزش مجازی حقوق شهروندی ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷۸۲۶۵ آموزش مجازی جزا و جرم شناسی ۸۹۹,۰۰۰ تومان
۷۰۲۰۳ آموزش مجازی لایحه نویس قضایی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۲۹۲۰۱ آموزش مجازی حقوق عمومی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۹۰ آموزش مجازی آیین دادرسی مدنی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۸۴ آموزش مجازی آیین دادرسی کیفری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۶۹ آموزش مجازی حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۸۲ آموزش مجازی داوری بین المللی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰۵۴ آموزش مجازی حقوق مدنی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۳۱۸ آموزش مجازی جامع طراحی و ساخت کابینت ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۷۴۳ آموزش مجازی حقوق ورزشی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵۸۲ آموزش مجازی حقوق بین الملل عمومی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵۸۳ آموزش مجازی کلیات علم اقتصاد ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۷۶۹۷۲ آموزش مجازی سردفتری و قضاوت ۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷۸۲۶۷ آموزش مجازی DBA گرایش حقوق کاربردی ۹۹۰,۰۰۰ تومان
 
 
کد دوره نام دوره آموزش مجازی شهریه پایه مشاهده جزئیات و ثبت نام
۶۹۹۰۱ آموزش مجازی راهنمای گردشگری مناطق روستایی وکوهستانی ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۶۹۸۴۰ آموزش مجازی راهنمای عمومی گردشگری ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۶۹۷۹۹ آموزش مجازی مهماندار اتوبوس ۶۹۸,۰۰۰ تومان
۷۰۳۷۵ آموزش مجازی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) ۷۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹۷۱۵ آموزش مجازی مدیر اماکن تفریحی و گردشگری ۶۹۸,۰۰۰ تومان
۶۹۵۹۳ آموزش مجازی خبرنگار گردشگری ۶۹۵,۰۰۰ تومان
۶۹۹۱۰ آموزش مجازی برنامه ریزی و طراحی بسته سفر ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۶۱۱ آموزش مجازی راهنمای گردشگری فرهنگی ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹۲۸ آموزش مجازی کارمند متوسط فروش بلیط ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۰۹ آموزش مجازی استقرار و بقا در طبیعت درشرایط دشوار ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹۳۱ آموزش مجازی کارمند پیشرفته فروش بلیط ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۱۲ آموزش مجازی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی-سطح پیشرفته ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۰۵ آموزش مجازی ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی-سطح متوسطه ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹۲۵ آموزش مجازی کارمند مقدماتی فروش بلیط ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۰۲ آموزش مجازی ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی -سطح مقدماتی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹۱۹ آموزش مجازی اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹۱۶ آموزش مجازی راهنمای محلی بومی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹۱۳ آموزش مجازی مدیر اردوهای گردشگری ورزشی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹۰۷ آموزش مجازی نقشه خوانی و مسیر یابی تورهای گردشگری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷۸۰ آموزش مجازی مربی گردشگری کودکان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷۶۰ آموزش مجازی مدیر کمپینگ – تفرجگاه- گردشگری ورزشی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۹۵ آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷۱۲ آموزش مجازی کارمند بازاریابی و فروش در آژانس های جهانگردی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۶۳۶ آموزش مجازی کارآفرینی در گردشگری ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۹۲ آموزش مجازی مسیریابی مناطق گردشگری طبیعی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۳۷ آموزش مجازی راهنمایی گردشگران کویر و بیابان ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸۳۴ آموزش مجازی راهنمای زبان تخصصی گردشگری ۳۹۰,۰۰۰ تومان