0
021284284

فول پکیج مدیریت جامع حرفه ای کسب وکار | بسته آموزشی شفت انگیز

شفت انگیز ۱

امکان دانلود آنی محتوای آموزشی

شفت انگیز ۲

تخفیف تکرار نشدنی! % واقعا شفت انگیز!

شفت انگیز ۳

محتوای غنی + ۴ مدرک مدیریت اصلی

شفت انگیز ۴

گرایش مدرک متناسب با کسب و کار شما !

۳ میلیون تومان سود شما با ثبت نام یکجای دوره های زیر!