0
021284284
محتوای پرورش ماهی
دوره آموزشی اصول پرورش ماهی قزل آلا  principles of rearing Salmon E-learning

دوره آموزشی اصول پرورش ماهی قزل آلا principles of rearing Salmon E-learning

پرورش یا کشت ماهی در شرایط مصنوعی پیشینه ای چند هزارساله دارد، اما پرورش آزاد ماهیان فعالیت نسبتا جدیدی است. این ماهیان ابتدا در قرن گذشته بمنظورتامین و افزایش ذخایر ماهی در منابع آبی جهت ماهیگیری بصورت مصنوعی پرورش یافتند،نظریاتی ...