عضویت

محتوای دوره پدافند غیر عامل
دوره آموزشی پدافند غیر عاملPassive Defense E-learning

دوره آموزشی پدافند غیر عاملPassive Defense E-learning

دوره آموزشی پدافند غیر عامل Passive Defense E-learning هر اقدام غیرمسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب‌پذیر نیروی انسانی، ساختمان‌‌ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان‌های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن شود، پدافند غیرعامل خوانده می‌شود.به بیان ساده‌تر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می‌شود ...