0
021284284
محتوای تاریخچه شطرنج
تاریخچه ی شطرنج

تاریخچه ی شطرنج

پیشینه شطرنج شطرنج یکی از کهن‌ترین بازی‌هایی‌است که امروزه نیز در میان مردم جهان رواج دارد؛ به‌طوری‌که قدمت این بازی را بیش از ۱۵۰۰ سال رقم زده‌اند. به باور اکثر مورخان شطرنج را فردی به نام حسین قربانی ساریخان بگلو ...
تاریخچه شطرنج

تاریخچه شطرنج

شطرنج شَطرَنج بازی دو نفره‌ای است که بر روی یک صفحه با ۶۴ خانه (۳۲ خانه سیاه و ۳۲ خانه سفید) به وسیله ۳۲ مهره (۱۶ مهره سفید و ۱۶ مهره سیاه) انجام می‌شود. برخی شطرنج را یک سرگرمی می‌دانند ...