0
021284284
محتوای برند سازی

دوره آموزشی طراحی و ساخت لوگو Logo design and construction E-learningA

شما در دوره آموزشی طراحی و ساخت لوگو شما به صورت حرفه ای به فراگیری آموزش طراحی لوگو از طریق برنامه های Adobe Illustrator و Adobe Photoshop به زبان انگلیسی میپردازید. بنا بر این برای فراگیری آن تسلط به زبان ...