0
021284284
محتوای استاندارد 16817
مباحث طراحی محیطی ساختمان  Building environment design E-learning  ISO 16817

مباحث طراحی محیطی ساختمان Building environment design E-learning ISO 16817

ISO 16817:2012 یک پروسه طراحی ترکیبی برای محیط های بصری داخلی با کیفیت است که جنبه های مهندسی و معماری نور طبیعی و مصنوعی را در بر می گیرد، تا رضایت، سلامت و بازدهی مشتری را به همراه مصرف انرژی ...