عضویت

محتوای استاندارد ایزو 3834
مباحث کیفیت جوشکاری ایزو Topics of  ISO 3834 welding Quality E-learning  3834

مباحث کیفیت جوشکاری ایزو Topics of ISO 3834 welding Quality E-learning 3834

ISO 3834 یا همان EN 729 یکی از سری استاندارد های بین المللی است که توسط سازمان استاندارد بین المللی (ISO) برای رشته تخصصی جوشکاری منتشر شده است. در این استاندارد تنها نیازهای کیفی تولیداتی که در آن ها از ...