@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

Integration

آموزش مبانی برنامه ریزی درسی

1- آموزش مبانی برنامه ریزی درسی

این جزوه جهت آشنایی دانش پژوهان بنیاد آموزش مجازی ایرانیان در رابطه با برنامه ریزی درسی ارائه گردیده است : مفهوم برنامه برنامه از حرف اضافه بر و کلمه نامه تشکیل شده است. مفهوم نامه به چیزی اطلاق می­شود که قبلاً ثبت یا نوشته شده است. به عبارت دیگر نامه چیزی نوشته شده و مکتوب را به ذهن متبادر می­کند. بنابراین مفهوم کلی نامه یعنی توجه به نوشته­ها و مکتوبات. تعریف برنامه در تعریف ساده برنامه می­توان گفت؛ انجام دادن کارهایی که قبلاً نوشته شده است. بر اساس این تعریف، اصالت نامه بر نوشتن است. تفاوت نوشتن و گفتن گفتن­ها یا گفته­ها فراموش می­شوند، نقض می­شوند، تکذیب می­شوند و تغییر می­یابند. بر گفته­ها اعتبار چندانی وجود ندارد، حتی به نسبت زمان، محتوای گفته­ها تغییر ماهوی پیدا می­کنند و تشخیص دقیق منظور گوینده بسیار دشوار است. این ...


آموزش SQL  (اس کیو ال سرور)

2- آموزش SQL (اس کیو ال سرور)

...ی شی گرای PHP برای عملیات و گزارش گیری) Quel (در سال ۱۹۷۴ در دانشگاه برکلی ایجاد شد) ODMG) Object Data Management Group) linQ آموزش sql: مقدمه ویرایش های مختلف SQL Server 2005 مقایسه امکانات هر یک از ویرایش ها اصول RDBMS اشیای پایگاه داده انواع داده مفاهیم دیگر پایگاه داده آموزش ابزار کار SQL Server Books Online SQL Server Computer Manager SQL Server Management Workbench Import/Export SQL Server Integration Services (SSIS) The Database Engine Tuning Advisor The Report Manager The Bulk Copy Program (bcp) Profiler sqlcmd آموزش دستورات اولیه Transact-SQL زبان پرس و جوی ساخت یافته درج داده ها ( Select ) حذف داده ها ( Insert ) به روز رسانی داده ها ( Update ) توابع تجمعی گروه بندی نتیجه ی پرس و جو آموزش پیوند جدول ها ( Join ) عملگر پیوند طبیعی ( Natural Join ) عملگر پیوند شرطی ( Theta Join ) عملگر پیوند درونی ( Inner Join ) عملگر پیوند عبوری (ضرب کارتزین)  ( Cross Join ) ...


راهنمای کاربردی ارتباط HART

3- راهنمای کاربردی ارتباط HART

...اي ارتباط يک متغير فرآيند (PV) مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در حالي که متغيرهاي فرآيندي اضافه‌تر، پارامترهاي پيکره‌بندي و ديگر داده‌هاي دستگاه بصورت ديجيتالي با استفاده از پروتکل HART   منتقل مي‌شوند (شکل زير)     پيکره‌بندي چندافتي يا Multidrop روش Multidrop ، فقط به يک زوج سيم و در صورت نياز مسدود کننده‌هاي ايمني و يک منبع تغذيه کمکي براي پوشش تا 15 دستگاه نصب شده در سايت (در نسخه 5  HART ) يا تا 62 دستگاه (در نسخه 7 HART ) احتياج دارد (شکل زير) ...


آموزش مجازی مباحث راهبرد منافع مالی و اقتصادی ISO 10014

4- مباحث راهبرد منافع مالی و اقتصادی ISO 10014

به نظر می آید که ضعف سیستم های مدیریت کیفیت در نشان دادن ارتباط و همبستگی نزدیک تکنیک های مدیریتی و ابزارهای کیفی با مباحث مالی سازمان های اقتصادی و مواردی چون درآمد، بودجه، سود و غیره به چشم خبرگان و عالمان گردآورنده و پدیدآورنده ی سیستم های مدیریت کیفیت آمده است. متخصصان عضو کمیته های تخصصی ایزو و مشخصا کمیته ی فنی ISO / TC 176 – مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ، زیرکمیته SC3 فن آوری پشتیبان، استاندارد بین المللی ایزو 10014 را ارائه نموده اند. مفهومی که برای یکپارچگی (Integration)درطول سالیان گذشته به عنوان تلفیق سیستم های ISO9000,ISO14000و ISO18000 درصنعت به آن اشاره میشد باانتشاراستاندارد ISO 10014وارد فازجدیدی شده است. دراستاندارد...


بازار کار رشته امور مالیاتی و مالی

5- بازار کار رشته امور مالیاتی و مالی

...یک تکنیک های مدیریتی و ابزارهای کیفی با مباحث مالی سازمان های اقتصادی و مواردی چون درآمد، بودجه، سود و غیره به چشم خبرگان و عالمان گردآورنده و پدیدآورنده ی سیستم های مدیریت کیفیت آمده است. متخصصان عضو کمیته های تخصصی ایزو و مشخصا کمیته ی فنی ISO / TC 176 – مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت ، زیرکمیته SC3 فن آوری پشتیبان، استاندارد بین المللی ایزو ۱۰۰۱۴ را ارائه نموده اند. مفهومی که برای یکپارچگی (Integration)درطول سالیان گذشته به عنوان تلفیق سیستم های ISO9000,ISO14000و ISO18000 درصنعت به آن اشاره میشد باانتشاراستاندارد ISO 10014وارد فازجدیدی شده است. دراستانداردISO 10014 یکپارچگی(Integration) تبدیل به مفهومی با دو بعد شده است یک بعدآن کیفیت و بعد دیگرآن سود(هزینه) سازمان میباشد. به دلیل اینکه استاندارد جدید ISO 10014 رهنمودهای لازم جهت دستیابی به منافع مالی و اقتصادی را از طریق سیستم‌های مدیریت‌کیفیت ISO 9001:2008 ارایه می‌دهد می‌تواند منبع بسیار مفیدی برای مطالعه ...