×

شما اینجا هستید : Home » امور آموزش » مقالات علمی

بررسی روند اجرایی استفاده از  انگشت نگاری در کشف علمی جرایم

بازدید : 20

مفاله های علمی نمایه شده در رسانه برخط بنیاد آموزش مجازی ایرانیان

نویسنده:  عاطفه خدادادنیاسماکوش

کلمات کلیدی: انگشت نگار، انگشت نگاری، جرم، مجرم، صحنه جرم.

کد پیگیری: Ebama77849

چکیده:

امروزه علم انگشت‌نگاری به طور مؤثری در کشف جرم ‌و دستگیری بزهکاران و قضاوت صحیح درباره آن‌ها، به حقوق جزا کمک می‌کند . آثار انگشت به عنوان یکی از بارزترین  ادله و شواهد در صحنه های جرم موثر ترین عوامل تشخیص هویت و شناسایی مجرمان است که در جهت اثبات جرم به کمک و مساعدت نظام کیفری در آمده است. در این پژوهش به روند اجرایی استفاده از انگشت نگاری در کشف جرایم علمی پراخته شد. روش تحقیق به صورت  روش کتابخانه ای بود. یافته های این پژوهش نشان دادکه اثر انگشت به عنوان یک دلیل و مدرک فیزیکی در صحنه ارتکاب جرم کمک شایانی به دستگاه عدالت کیفری نموده است.

مقدمه:

    تحقیقات جنایی از نظر تاریخی مراحلی را سیر کرده است و منتهی به تکامل طرق بررسی، جمع آوری ادله و مدارک، تشخیص هویت و شناسایی مجرمان و اثبات جرم در امور کیفری به ویژه دعاوی کیفری شده است، بررسی پیرامون شیوه های ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانه هایی که از مجرم باقی مانده است، موضوع مطالعات علوم جرم یابی و شاخه ای از آن پلیس علمی است. پیشرفت هایی که امروزه در شیوه های کشف جرم حاصل شده، از تعداد جرایم نامکشوف و بزهکاران ناشناخته کاسته است. تشخیص جعل و اسناد مجعول، تعیین نوع سلاح در ارتکاب جرم، تهیه تصویر مجرم بر اساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در « انگشت نگاری» از جمله زمینه های اصلی تحقیقات در علوم جرم یابی است.

 «انگشت نگاری» از جمله زمینه های اصلی تحقیقات پلیس علمی است. علم «انگشت نگاری» از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی می شود. آنچه بیشتر در جرم یابی به عنوان دلیل در تحقیقات جنایی مورد توجه است و در تشخیص هویت، شناسایی مجرمان و اثبات جرم در دعاوی کیفری کاربرد دارد آثار انگشتی است به مقایسه خطوط بر جسته انگشتان محدود نمی شود و مقایسه خطوط برجسته اصطحکاکی روی پنجه های دست و پا را نیز در بر می گیرد. تجربیات گذشته نشان می دهد که هویت های بی شماری از روی آثار پنجه های دست و پا به وجود آمده و این شیوه از تعیین هویت به همان اندازه مدارک حاصل از آثار انگشت معتبر است.حال به توجه به این مسئله سوال پیش می آید که در کشف جرایم انگشت نگاری را چگونه می توان تشخیص داد؟

روش تحقیق :

روش تحقیق در مطالهه هاضر به صورت کتابخانه و با استفاده از منابع و کتب مختلف اطلاعات گرد آوری شد.

اهمیت علم انگشت‌نگاری

انگشت نگاری از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی می شود، انگشت نگاری عبارت از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته ( نقوش) سر انگشتان اشخاص و به معنای وسیع کلام، علوم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویت اشخاص و کشف جرایم است نگاهی به علم انگشت‌نگاری از منظر تاریخی و علمی به بررسی برخی از ادله شرعی اسلامی به ویژه آیات قرآن کریم در مورد اثر انگشت می‌پردازد. مقدمه علوم جنایی را می‌توان از زوایای گوناگون (جرم‌شناسی ،حقوقی و...) مطالعه و طبقه‌بندی کرد. عده‌ای از حقوقدانان جرم‌شناس یا جرم‌شناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به کیفر را به چهار شاخه تقسیم کرده‌اند.

شاخه نخست یا هسته این علوم، در رشته‌های مختلف حقوق کیفری خلاصه می‌شود (حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق زندان و زندانیان،...)؛ شاخه دوم به جنبه‌های تجربی این علوم مربوط است که به طور کلی یا در جهت کشف و اثبات جرم به کار می‌رود (علوم جرم‌یابی) یا در جهت مطالعه و تحلیل ماهیت جرم، ماهیت کیفر و علل ارتکاب جرم و تحولات مربوط به کیفر مورد استفاده قرار می‌گیرند (علوم جرم‌شناختی - کیفرشناختی)؛ شاخه سوم به فلسفه حقوق کیفری اختصاص دارد؛ سرانجام رشته مطالعاتی جدیدی به عنوان شاخه چهارم مطرح شده است که حقوقدانان کیفری آن را " سیاست کیفری "و حقوقدانان آشنا به مباحث جرم‌شناسی و حقوق بشر آن را " سیاست جنایی" می‌نامند.

 تشخیص هویت از طریق انگشت‌نگاری بر این اصل استوار است که دو اثر انگشت کاملاً یکسان وجود ندارد. آثار انگشت بسیاری از لحاظ شکل، طرح و یا اندازه وجود دارند، اما تا به امروز دو اثر انگشت که کاملاً مشابه هم باشند به دست نیامده است . بنابراین مهمترین فایده علم انگشت‌نگاری تعیین هویت مجرمان می باشد، زیرا مجرمان همیشه هویت واقعی خود را مخفی می‌کنند و هر بار با مشخصاتی متفاوت مرتکب جرم می‌شوند. اما انگشت‌نگاری وسیله تشخیص هویت واقعی آن‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر اگر آثار باقی‌مانده انگشتان مجرم که بر روی در، میز شیشه یا در سایر نقاط صحنه جرم باقی می‌ماند، با استفاده از دانش انگشت‌نگاری جمع‌آوری و طبقه‌بندی علمی شودبه تشخیص هویت مجرمان کمک خواهد نمود و مقامات قضایی را در انجام وظایف محوله یاری خواهد کرد، به ویژه در مورد مجرمین با سابقه‌ای که مرتکب تکرار جرم می‌شوند و در حین دستگیری، برای مخفی نگاه داشتن سوابق مجرمیت خود در صدد تغییر نام و مشخصات خودشان بر می‌آیند. در این قبیل موارد دانش انگشت‌نگاری به کمک بایگانی آثار انگشتان مجرمان، سوابق و هویت اصلی مجرم را تعیین می‌کند؛ و مقامات قضایی نیز با کمک اطلاعات این علم امر تعقیب و محاکمه را انجام داده و مقررات تعدد یا تکرار جرم را اعمال می‌کنند.

انگشت نگاری جنایی (پنهان):

آثار انگشتی که از طریق تماس سطح انگشتان (خطوط پوستی) مجرمان با اشیاء و وسایل  (دلائل و مدارک) موجود در صحنۀ جرم ندانسته یا نا خواسته بر جای می مانند اصطلاحا آثار انگشت پنهان یا جنایی نامیده می شود 

مجرمین  معمولا حین ارتکاب جرم اجسام و اشیایی را در صحنه جرم لمس می کنند و به این ترتیب نقوش و خطوط سر انگشتان خود را بر روی آنها باقی می گذارند که در نظر اول قابل رویت نیستند و به اصطلاح پنهان و مخفی می باشند که باید آنها را کشف  و در صورت لزوم ظاهر کرد. این نوع انگشت نگاری برای کشف جرائم و پیدا کردن مجرم از طریق تطبیق و مقایسه این آثار با آثار انگشتان متهمان و مظنونان بکار می­رود و از این جهت این نوع آثار را آثار مخفی و یا انگشت نگاری جنایی می نامند 

مهمترین تکنیک های انگشت نگاری جنایی عبارتند از:

- ظهور آثار نامرئی انگشتان با استفاده از انواع پودر های معمولی و مغناطیسی

- ظهور آثار نامرئی انگشتان با استفاده از انواع دستگاههای مولد نوری (نور ماورای بنفش، نورها  یا پرتوهای لیزر، پلی لایت، اشعه ایکس و...)

- ظهور آثار انگشتان با استفاده از مواد ظاهر کننده شیمیایی همچون ید، ناین هیدرین، نیترات نقره و...

- ظهور آثار انگشتان با استفاده از روش بخار چسب و سایر تکنیک های جدید 

روند اجرای انگشت نگاری

 طبقه بندی اثر انگشت:

طبقه بندی اثر انگشت در سیستم های تعیین هویت مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم های تعیین هویت تنها بخشی از بانک داده که از حیث طبقه متناظر با اثر انگشت ورودی است مورد جستجو قرار می گیرد.درسیستم هایی که با جمعیت های کم کار می کنند می توان از رده ای که اثر انگشت به ان متعلق است به عنوان تنها ویژگی برای تعیین یا تایید هویت فرد استفاده کرد.از جمله قدیمی ترین سیستم طبقه بندی مورد استفاده در سیستم های دستی روشی است که توسط هنری ارائه شده است.در این طبقه بندی ۵ رده وجود دارد که به ترتیب  راست – حلقه، چپ –حلقه،پیچشی ، کمانی و کمانی خیمه ای نامیده می شود. تعیین طبقه برای یک اثر انگشت با توجه به جهت امتداد لبه ها در اطراف هسته و همچنین تعداد و چگونگی قرار گرفتن نقاط هسته و دلتا صورت می گیرد .طبقه بندی ارائه شده برای فرایندی دستی طبقه بندی مناسبی است،چرا که ضوابط بیان شده برای نسبت دادن یک اثر انگشت به یک رده خاص بسیار شفاف و واضح است.در یک سیستم خودکار بهتر است تا با بیشتر کردن تعداد رده ها بانک داده  را به بخش های کوچکتری تقسیم کنیم.اما به دلیل واضح بودن سیستم طبقه بندی ارائه شده اکثر سیستم های خودکار امروزی نیز از همین طبقه بندی استفاده می کنند.۲

روشهای مختلف انگشت نگاری :

این فنون از زمان پیدایش در معرض تغییرات بسیاری قرار گرفته‌اند. استفاده از تجهیزات اسکن دیجیتالی به مقایسه‌ی چندین نمونه و در نتیجه شناسایی درست هویت کمک می‌کنند. 

اساساً سه نوع اثر انگشت وجود دارد که عبارتند از: آشکار، پلاستیکی و پنهان یا نا مرئی. اثر انگشت آشکار با مرکب (معمولاً مواد مرطوب) ساخته می‌شود و به راحتی قابل مشاهده است. اثر انگشت پلاستیکی با موادی مانند موم، صابون و غیره به وجود می‌آید. آخرین نوع اثر انگشت پنهان یا نا مرئی نامیده می‌شود. اثراتی را که بر روی یک سطح به وسیله‌ی عرق یا روغن‌های طبیعی به وجود می‌آیند اثر انگشت پنهان می‌نامند. تشخیص اثرات انگشت پنهان بسیار مشکل است.

روش سنتی:

در رایج‌ترین روش انگشت نگاری یعنی روش سنتی اثر انگشت فرد با کمک مرکب نگاشته می‌شود. فشردن انگشتان آغشته به مرکب، بر روی یک صفحه روشی است که با آن اثرات انگشت فرد را به دست می‌آورند.

روش اسکن دیجیتالی:

در این روش از یک پد لمسی حساس برای گرفتن اثرات انگشت یک فرد یا مضنون استفاده می‌شود. تصویر اثر انگشت ثبت شده بر روی پد لمسی بعداً به کمک نرم افزار با هزاران تصویر دیگر مقایسه می‌شود و اگر اثر انگشت نظیر یا همانندی در پایگاه داده‌ی رایانه موجود نباشد در سیستم ذخیره می‌گردد.

روش لیفتینگ

در این روش، چربی به جا مانده از دستها به وسیله‌ی پودرهای ساخته شده از پلیمرهای رزینی گرفته می‌شوند. برای دست رسی آسان به فرایند تعیین هویت، از پودرهای تیره بر روی صفحات روشن و بر عکس استفاده می‌شود. به منظور اصلاح (بهترکردن) اثرات انگشت بر روی مواد متخلخل، مواد شیمیایی مانند ناین هیدرین مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای قرار دادن شیئی که از محل حادثه برداشته شده است از محفظه‌ی چسب قطره‌ای استفاده می‌شود. چسب موجود در این محفظه‌ها به اثرات انگشت می‌چسبند و در نتیجه آنها را قابل مشاهده می‌نمایند۲٫

روش لیزری

روش لیزری یکی از سودمندترین روش‌ها برای گرفتن اثر انگشت به شمار می‌رود. در این تکنو لوژی انگشت نگاری، می‌توان به وسیله‌ی لیزر اثرات انگشت را از سطوح مختلف بسیاری بر داشت.

انگشت نگاری گلوله

روش انگشت نگاری گلوله از این جهت خاص است که به دست آوردن تصویر از اثر انگشت را حتی پس از پاک شدن آن از سطح مورد تردید ممکن می‌سازد. این روش فعل و انفعالاتی را که بین عرق اثر انگشت و فلز صورت گرفته است تجزیه و تحلیل می‌کند. روشهای تصویر بر داری از سطح با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی انجام می‌گیرند.. این تکنیک به عنوان یک روش مطمئن در تعیین هویت از طریق اثر انگشت تلقی می‌شود، چرا که حتی پاک کردن و شستشوی سطح هم نمی‌تواند لایه‌های غده‌ی عرق را کاملاً از بین ببرد.مفاهیم بسیاری در رابطه با انگشت نگاری موجود است که نیاز به درک دارند. زمینه‌ی تعیین هویت توسط اثر انگشت بسیار تخصصی است..

تشخیص اثر انگشت

روش گرد آلومینیم:

 با انگشت خود که با صابون شسته‌ایم، روی چند جای یک کاغذ سفید و صاف فشار وارد می‌کنیم و چون به کاغذ نگاه کنیم، معمولا اثر از جای انگشت نیست. دور جای انگشت را با مداد مشخص می‌کنیم و روی آن گرد آلومینیم پخش می‌نماییم و با فوتی آنها را رد می‌کنیم. ذراتی از آلومینیم که پس از فوت کردن هنوز روی کاغذ چسبیده و باقی مانده‌اند، اثر خطوط انگشت دست را نمایان می‌سازند. 

روش مرکب:

 با انگشت پاک خود روی یک کاغذ فشار می‌آوریم و دور جای انگشت را با مداد مشخص می‌کنیم، سپس یک کاغذ را در داخل مرکب معمولی زده ، روی جای انگشت می‌مالیم. پس از چند ثانیه با آب ، مرکب را می‌شوئیم. اگر مرکب آبی رنگ باشد، جای انگشت به رنگ آبی روشن نمایان می‌شود.  روش دمیدن:

اگر روی یک شیشه معمولی که با ناخن ، اسم خود را روی آن نوشته‌ایم، با دهان بدمیم، خط نمایان می‌شود. زیرا بخار آب روی محل نوشته شده ، مایع می‌شود. اگر با یک تکه چوب روی کاغذ صاف و معمولی بنویسیم، خطی نمایان نخواهد بود. ولی اگر مقداری ید جامد کنار کاغذ در زیر یک جام قرار دهیم، ید بخار می‌شود و بسته به دمای اتاق پس از چند دقیقه خط به رنگ قهوه‌ای نمایان می‌گردد. برای تعیین اثر انگشت هم از همین اصل استفاده می‌شود. با این روش می‌توان اثر انگشتی را که ده سال از تاریخ آن گذشته است، نمایان ساخت.۱۲

ثبت اثر انگشت:

شعله یک شمع را در زیر یک صفحه شیشه‌ای طوری حرکت می‌دهیم که شعله با شیشه تماس پیدا نماید. در نتیجه یک قشر نازکی از دود روی شیشه می‌نشیند. پس از سرد شدن با انگشت روی دود فشار می‌آوریم و در نتیجه اثر انگشت در روی شیشه آشکار می‌گردد. حال اگر با همین انگشت دوده‌ای روی کاغذ سفید فشار بیاوریم، اثر انگشت بطور واضح روی کاغذ هم نمایان خواهد شد.نوک انگشت خود را در یک محلول اسید سولفوریک %۲۰ می‌زنیم و با آن در چند جای یک کاغذ سفید ، فشار می‌آوریم. حال اگر این کاغذ را در روی یک شعله کوچک نگاه داریم و گرم نماییم، اثر انگشت بصورت خطوط ریزی نمایان می‌گردد. علت خطوط سیاه این است که: اسید سولفوریک موجود روی خطوط انگشت که بر روی کاغذ متصل شده است، کاغذ را بر اثر حرارت تبدیل به خاکستر می‌کند. خطوط سیاهی که خطوط انگشت را نشان می‌دهد، همان محلهای زغال شده کاغذ می‌باشد.یک گرم فروسیانور پتاسیم را در ۱۰۰ گرم آب حل کرده ، یک محلول یک در هزار کلرو فریک درست می‌نمائیم. پس از خشک شدن کاغذ ، انگشت خود را در محلول کلرو فریک می‌زنیم و با آن در چند جای کاغذ فشار می‌آوریم. بدین ترتیب اثر انگشت به رنگ آبی روی کاغذ نمایان می‌شود.

آثار انگشت در صحنه جرم :

آثار انگشت مکشوفه در صحنه جرم به سه دسته مرئی (آشکار)، پلاستیکی (نرم) و نامرئی (پنهان) طبقه‌بندی می‌شوند. آثار انگشت مرئی آن‌هایی هستند که به آسانی دیده می‌شوندو از تماس خطوط برجسته دست و پا با سطوح اشیایی که بر روی آن‌ها موادی مانند خون، رنگ یا انواع کثافات وجود دارد، ایجاد می‌شوند. آثاری که روی رنگ نرم، بتونه یا مو باقی می‌مانند از جمله آثار پلاستیکی هستند. آثار نامرئی آن‌هایی هستند که ازتراوشات طبیعی بدن مانند عرق، چربی‌ها واسیدهای مترشحه از غدد چربی اطراف گوش، بینی و گردن شخص و به وسیله انگشتان منتقل می‌شوند. آثار نامرئی روی تمام سطوحی که با خطوط پوستی تماس پیدا کند بلااستثناء برجا می ماند ولی ظهور آنها و در برخی از موارد ممکن است مقدور نباشد برای نمونه آثار بجای مانده روی سطوح فلزی، شیشه ای، پلاستیکی، کائوچوئی، فلبیکا، چوبهای کیلرکاری شده، کاغذ و مقوا را می توان با امکانات موجود ظاهر کرد. ولی آثار نامرئی محل هایی مانند سطوح مضرس (دندانه دار)، پارچه های تیره و درشت بافته شده را با امکانات موجود نمی توان ظاهر کرد.

 سیستم های تایید وتعیین هویت مبتنی بر اثر انگشت

در گذشته سیستم های بیومتریکی مبتنی بر اثر انگشت برای مسایل پلیسی و جنایی مورد استفاده قرار می گرفت اما امروزه این سیستمها برای موارد کنترلی و امنیتی سازمان ها و ادارات نیز استفاده می شود۲٫

اخذ تصویر

قدیمی ترین روش همان روش استفاده از کاغذ و جوهر است در این شیوه ابتدا سطح انگشت را به جوهر اغشته کرده و سپس روی کاغذ می غلتانند.برای وارد کردن تصویر به دست امده به یک سیستم کامپیوتری از یک پویشگر تخت استفاده می شود. تصویر بدست امده در تشخیص بصورت دستی نیز نیازمند یک فرد خبره است.روش دیگری که امروزه در بسیاری از سیستم ها از ان استفاده می شود بکارگیری دوربین هایCCD  است.در روش اخیر که اصطلاحا اسکن زنده نیز نامیده می شود دستیابی به تصویری با کیفیت خوب امکان پذیر است۴

تکنیک حرارتی

 در کلیه این تکنیک ها سطح انگشت با قسمت خاصی از دستگاه در تماس قرار گرفته و تصویر اخذ می شود.در تکنیک نوری انگشت بر روی یک منشور قرار می گیرد و به ان نور تابانده می شود. با اندازه گیری میزان نور بازگشتی از هر قسمت،تصویری از اثر انگشت شکل می گیرد. در روش ماورا صوت با توجه به میزان انرژی صوتی منعکس شده از سطح انگشت برای اشکار سازی لبه ها و شیارها استفاده میشود.حسگرهای میدان الکتریکی بر اساس اندازه گیری اختلاف ظرفیت الکتریکی سطح انگشتی که حسگر را لمس می کند عمل میکنند و در نهایت حسگر های حرارتی با اندازه گیری اختلاف دمای سطح پوست، شیارها و لبه های اثر انگشت را نمایان میسازد۲

 روش اسکن زنده،تصویر نسبتا خوبی از اثر انگشت ارایه میدهد.اما هنوز هم عواملی چون خشکی پوست، بیماری های پوستی، عرق،کثیفی و چربی باعث بوجود امدن امواج درتصویر اثر انگشت می شوند.

تشخیص هویت اجساد مجهول الهویه:

اصولااجساد مجهول الهویه را می توان به روش های تشخیص هویت اشخاص زنده شناسایی کرد در عین حال برای شناسایی اجسادروش های دیگری نیز وجود دارد که بر اثر حالت جسد متفاوتند ۱- اجساد ی که از نظر فیزیکی و ظا هری سالم و اندام های متلاشی نشده مانند اجساد تازه در گذشته یا اجسادی که درسردخانه در دمایی مناسب نگه داری می شوند از روی مشخصات ظاهری و نشان دادن به افراد ی که احتمالا قادر به شناسایی وی باشند. بررسی محتویات مدارک و اشیاء همراه آنها کارت شناسایی- دستبند- پلاک و----- و همچنین انگشت نگاری و مطابقت با سوابق، شناسنامه و سایر اسناد ،عکسبرداری و ارائه به بستگان افراد گم شده صورت می گیرد .

۲-اجسادی که چهره شان قابل شناسایی نباشد به دلایل مختلف مانند سوختگی ها ،تصادفات شدید ،اصابت ترکش، انفجار فساد نقصی و عدم امکان انگشت نگاری در این حالت از مشخصات لباس، آثار روی بدن (خال کوبی، خال، سا لک طبیع جراحات،شکستگی های بهبود یافته، آثار جراحی، نقص قبلی برخی از اعضا و اندامهای بدن، وضع خاص موها، دندانها، و   مقایسه با مشخصات افرادی که احتمال می رود جهت مکشوفه جسد آنهاست و نیز از طریق انداز گیری طول قد جسد بررسی امحاء واحشاء اندامهای جنسی مثلا در خانمها تخمدان رحم ،جنین در مرد ها غدد پروستات صورت می گیرد .   

۳-اجسادی که مدتها از مرگ آنها گذشته و غیر استخونها چیز دیگری بر جای نمانده باشد در این قبیل موارد کار تشخیص هویت مشکل تر است و در درجه ی اول باید مشخص شود که آیا استخونهای مکشوفه مربوط به انسان است یا حیوان و پس از احراز تعلق انسان باید جنسیت، سن، طول قد، زمان فوت، و در صورت امکان نژاد و علت مرگ مشخص شود معمولا وقتی اسکلت کامل باشد بررسی موارد فوق دقیقتر و سریعتر انجام می شود ولی در مواردی که فقط قسمتی از اسکلت در دسترس بوده یا استخوانهای مکشوفه مربوط به چند نفر باشد کار بررسی هویت مشکل تر است.

 اول روشهای تشخیص استخون انسان از حیوان به چند صورت انجام می گیرد.

۱- روش مقایسه ای

۲- روش اندازه گیری (ماکر وسکپی)

۳- روش بافت –شناسایی (میکروسکپی)

۴- روش سرو لژی (سرم پرسی پیتان)

 شناسایی مجرمان:

برای شناسایی مجرم به روش انگشت نگاری ژنتیکی ، پس از استخراج  DNAازنمونه ها و همچنین مقایسه الگوبندی حاصل از نمونه خون مقتول و با الگو بندی حاصل از نمونه حاوی مخلوطی از سلول های مقتول و قاتل ، الگوبندی متعلق به قاتل را تشخیص داد.

انگشت نگاری ژنتیکی همچنین می تواند برای شناسایی اجسادی که تخریب و متلاشی شده اند یا به هر علتی قابل تشخیص نیستند ، مورد استفاده قرار گیرند.

از سوی دیگر، از این روش می توان برای تشخیص والدین حقیقی در صورتی که بر سر آن شبهه وجود داشته باشد و نیز تشخیص سرطان ها استفاده کرد.

در برخی از انواع سرطان ها، به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش تعداد توالی های میکروساتلایت دیده می شود.

چنین تغییراتی از سوی دیگر با استفاده از انگشت نگاری DNA، تمایز ژنتیکی ، تعداد مهاجران در هر نسل ، میزان همخوانی را برآورد کرد بخصوص با استفاده از این ابزار قدرتمند ، زمان اشتقاق گونه ها را نیز می توان محاسبه کرد.

تایید صحت ادعاهای شبیه سازی نیز یکی از موارد جالب کاربرد انگشت نگاری ژنتیکی است.

آزمایشگاه های تحقیقات جنایی  می توان به تجهیزاتی نظیر گازکروماتوگرافی ، اسپکتروسکوپی، دستگاه اتوگاماسنیتلیشن ، بتالیکوئید، سنیتلیشن ، الکتروفورز، دستگاه جذب اتمی ، ماورائبنفش، طیف سنج مادون قرمز و انواع میکروسکوپ های مقایسه ای اشاره کرد. 

استخراج ویژگی های موجود در اثر انگشت

خصوصیات اصلی در یک اثر انگشت لبه ها (برجستگی ها) و شیارها ( فرو رفتگی ها) هستند که بصورت یک در میان قرار دارند.لبه ها و شیارها بصورت محلی دارای جهت یکسانی بوده و موازی می باشند.در خطوط لبه بی نظمی های مانند دو شاخه شدن خط لبه و پایان یافتن خط لبه دیده می شود در چنین حالتی اصطلاحا می گوییم با عدم پیوستگی محلی مواجه گشته ایم. که چنین نقاطی را ویژگی می نامند.رایج ترین ویژگی هایی که امروزه از اثر انگشت استخراج می شود ویژگی هایی هستند که توسط Galton معرفی شدند.در ابتدا این شخص چهار ویژگی معرفی کرد، اما بعد ها این ویژگی توسط افراد دیگری هم توسعه پیدا کرد و تا هجده ویژگی معرفی شد.استخراج خودکار کلیه ویژگی های معرفی شده توسط کامپیوتر بسیار مشکل بوده و حتی استخراج ان ها بصورت دستی نیز نیاز به تخصص دارد. در اکثر سیستم های خودکار امروزی فقط به استخراج دو ویژگی خاص با نام های پایان – لبه و دو شاخه که ریزه نامیده می شود بسنده می شود.این دو ویژگی خاص بیشتر از ویژگی های دیگر در یک اثر انگشت قابل مشاهده است و الگوریتم های استخراج ان از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار می باشد.شناسایی اثر انگشت بر اساس تحلیل ریزه های استخراج شده انجام میشود.بنابراین قابلیت اجرا و کارایی سیستم خودکار شناسایی اثر انگشت به دقت ریزه های استخراج شده بستگی دارد.البته تعداد زیادی از روش ها برای کشف ریزه های اثر انگشت وجود دارد در بیشتر این روش ها تصاویر سیاه و سفید (سطح خاکستری) اثر انگشت را به یک تصویر باینری (دو سطحی) تبدیل می کند.طی این فاز لبه ها از شیارها کاملا تفکیک می شود. سپس یک فرایند نازک سازی که باعث می شود تا لبه ها به منحنی هایی با عرض یک نقطه تبدیل شوند بر روی تصویر باینری می شود.در مرحله بعد ریزه ها از تصویر باینری نازک سازی شده، استخراج میشوند. البته تبدیل تصویر سطح خاکستری به تصویر باینری ممکن است بسیاری از اطلاعات ریزه ها را از بین ببرد و عملیات بسیار حساسی است.همچنین فرایند نازک سازی داخلی از نظر محاسباتی بسیار پیچیده است.روش استخراج ریزه های بررسی شده در این پروژه بر اساس الگوریتم دنبال کردن خط لبه است.در این الگوریتم جهت لبه ها و مشخصه های ساختاری خطوط لبه مانند عرض و فاصله خطوط لبه به صورت خودکار از تصویر سطح خاکستری اثر انگشت براورد می شوند.برای بدست اوردن نتایج قابل اطمینان در استخراج ریزه ها تصویر اثر انگشت ورودی تحلیل می شود و پارامتر های خطوط لبه براورد می شوند. سپس الگوریتم دنبال کردن خط لبه برای استخراج ریزه ها بکار می رود.برای حفظ هر اثر انگشت، مرز های تطبیق توافقی برای حذف ریزه های نا معتبر خارج از محدوده مورد نظر تولید و برای تعیین مقدار کمی ریزه ها از مفهوم مجموعه های فازی روی لبه ها استفاده می شود۲٫

اگر ریزه های بدست امده معتبر باشند،در یک بانک اطلاعاتی ثبت میشوند و در غیر این صورت به مرحله تطبیق می روند.خصوصیاتی از اثر انگشت که در یک سیستم خودکار ذخیره می شود شامل موقعیت مکانی، جهت و نوع ریزه ها است.بدین ترتیب مساله تطبیق دو اثر انگشت به تطبیق دو گراف یا دو مجموعه از نقاط منتهی می شود.تحقیقاتی که در طی یکصد سال گذشته صورت گرفته یکتا بودن الگوی اثر انگشت بر اساس ریزه را برای جمعیت های زیاد تضمین می کند.بر روی یک تصویر کامل از اثر انگشت بین ۵۰ تا ۱۵۰ریزه قابل استخراج است و در یک سیستم خودکار استخراج و تطبیق حدود ۱۰ ریزه برای نتیجه گیری در مورد یکسان بودن دو اثر انگشت کافی می باشد.۵

تطبیق اثر انگشت:

تطبیق فرایندی است که طی ان میزان شباهت دو اثر انگشت اندازه گیری می شود.در اکثر سیستم ها از ریزه ها برای تطبیق دادن دو اثر انگشت استفاده می شود.در روشی موسوم به بانک فیلتر ابتدا تصویر اثر انگشت به بخشهایی تقسیم می شود سپس در هر بخش فیلتری موسوم به Gabor Filter را با زاویه های مختلف اعمال کرده و به ازای هر زاویه انحراف معیار برای ناحیه مورد نظر محاسبه می شود.با توجه به این که Gabor Filter یک فیلتر جهتی است و لبه های اثر انگشت نیز در هر ناحیه دارای یک جهت غالب می باشد اعمال فیلتر با زاویه های مختلف باعث می شود که لبه ها تضعیف یا تقویت شوند.اگر زاویه انتخاب شده برای فیلتر برابر یا نزدیک به جهت غالب لبه ها در ناحیه مورد نظر باشد ان ها را تقویت خواهد کرد و در غیر این صورت باعث تضعیف یا کم رنگ تر شدن لبه ها می شود.در هر بار بکارگیری فیلتر انحراف معیار برای ناحیه مورد نظر محاسبه شده و مجموعه انحراف معیار های محاسبه شده ویژگی متناظر با اثر انگشت مورد نظر را تشکیل می دهد.۶

 مقایسه و تطبیق آثار انگشت:

۱- مقایسه و تطبیق آثار انگشت یا آثار خطوط پوستی به دست آمده از صحنه و جرم:

 پس از عکس بر داری یا قالب گیری یا ظهور آثار انگشت بدست آمده از صحنه ی جرم این قبیل آثار با آثار انگشت اشخاص مضنون به ارتکاب جرم مورد مقایسه و تطبیق قرار می گیرد در سیستم های دستی کار تطبیق آثار انگشت به کمک ذره بین یا دستگاه های بزرگ نمایی انجام می شود و در سیستم های رایانه ای به کمک رایانه و از طریق تشخیص و مقایسه ی مینو شای موجود در دو اثر انگشت انجام می شود حتی اگرمظنونی نباشد رایانه با آثار انگشت مجرمانی که پیشتر (قبلا) به حافظه ی آن داده شده مقایسه و چنانچه صاحب اثر سابقه دار باشد وی را شناسایی می نمایند . علاوه بر آن آثار انگشت به دست آمده از صحنه های مختلف جرم که صاحب آنها شناسایی نشده ضبط شده با هم مقایسه می گردد و چنانچه مثلا از انگشت  سبا به ی مجرم در دو محل جرم مختلف اثری بر جای مانده باشد رایانه این موضوع را کشف نموده و معلوم می شود توسط شخص واحدی این جرائم انجام شده است.۵

۲- مقایسه و تطبیق آثار انگشت ذیل اسناد و مدارک:

گاهی اوقات آثار انگشت ذیل اسناد و مدارک همانند :قولنامه، چک، سفته، لیست حقوق مورد انکار یا اختلاف قرار می گیرد در این قبیل موارد باید از شخص یا اشخاصی که احتمال داده می شود سند را انگشت زده باشند انگشت نگاری ده انگشتی بعمل آید و با آثار انگشت مورد دعوا تطبیق و مقایسه گردد تا تعلق یا عدم تعلق آنها به شخص مورد نظر مشخص شود .در مورد اسناد منسوب به اشخاص متوفی مانند وصیت نامه و امثال آنها باید به تفصیل اسناد و مدارکی که در زمان حیات انگشت زده است برآمد .و اثر انگشت مورد اختلاف را باآثار انگشت مسلم ذیل این قبیل اسناد تطبیق و مقایسه نمود.۴

نکات مهم در مورد تطبیق و مقایسه ی آثارا نگشت ذیل اسناد :

۱- در صورتیکه چند نفر ذیل سند را انگشت زده باشند بهتر است اثر انگشت فرد را با تمام آثار انگشت موجود در سند تطبیق داد چون ممکن است در نوشتن اسم در زیر اثر انگشت به سهوی یا عمدی  یا به اشتباه اسم دیگری قید شده باشد .

۲-ممکن است به دلیل باند پیچی دست یا چپ دست بودن فرد یا از روی سوء نیت فرد با انگشت دیگری غیر از سبابه انگشت زده باشد و لذا باید با سایر انگشتها تطبیق و مقایسه نمود.

۳-برای کارشناسی اصل سند باید ارائه شود زیرا فتوکپی ممکن است جزئیاتی را که کارشناس برای بررسی به آن نیاز دارد بطور کامل و با وضوح نشان ندهد.۲

۳- تشخیص هویت نوزادان: تشخیص هویت نوزادان مورد اختلاف از روی آثار کف پای آنهای صورت می گیرد .(به جهت کوچک بودن سطح سر انگشتان نوزادو رعایت اصول بهداشتی) امروزه با استفاده از آمایش تشخیص هویت ژنیتکی (DNA ) که امکان آن درنیروی انتظامی ،اداره ی کل تشخیص هویت و سازمان پزشکی قانونی کشور وجود دارد به طور قاطع می توان در مورد تعلق یا عدم تعلق طفلی به پدر یا مادر موردادعا اظهار نظر نمود.۲

نتیجه گیری:

پلیس علمی یا کشف علمی جرایم یکی از شاخه های علوم جرم یابی (علوم جنایی تجربی اثباتی) محسوب می شود. انگشت نگاری نیز یکی از اجزاء مهم پلیس علمی است. 

      تشخیص هویت از طریق انگشت‌نگاری بر این اصل استوار است که ۲ اثر انگشت کاملاً یکسان وجود ندارد. آثار انگشت بسیاری از لحاظ شکل، طرح و یا اندازه وجود دارند؛ اما تا به امروز ۲ اثر انگشت که کاملاً مشابه هم باشند، به دست نیامده است. بنابراین مهم‌ترین فایده علم انگشت‌نگاری تعیین هویت مجرمان است؛ زیرا مجرمان همیشه هویت واقعی خود را مخفی می‌کنند و هر بار با مشخصاتی متفاوت مرتکب جرم می‌شوند؛ اما انـگـشـت‌نـگـاری وسیله تشخیص هویت واقعی آنهاست. ‌

حتی سرسخت‌ترین مخالفان انگشت‌نگاری هم به اینکه این تکنیک از دیگر روش‌های شناسایی مبتنی بر آزمایش موها، تعیین گروه خون یا هر روش دیگری مگر تعیین DNA فرد به مرتب دقیق‌تر است، اذعان دارند. برجستگی‌ها، فرو رفتگی‌‌ها و شکل نهایی خطوط سر انگشتان درون رحم شکل می‌گیرد و مجموعه‌ای بسیار‌پیچیده از وراثت و محیط را تشکیل می‌دهد، آنقدر که حتی دوقلوهای یک‌تخمکی هم اثر‌انگشت یکسانی از خود به جا نخواهند گذاشت. 

به همین دلیل چیزی که می‌تواند گمراه‌کننده باشد، باید پس از باقی‌گذاشتن اثر رخ دهد و با توجه به اینکه اغلب متخصصان انگشت‌نگاری سال‌ها آموزش دیده‌اند، به نظر می‌رسد، بیش از خطای انسانی باید نگران دستورالعمل چهار مرحله‌ای شناسایی اثرانگشت که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است، باشیم. این دستورالعمل که ACE-V نام دارد، که چهار مرحله متوالی تحلیل، مقایسه، ارزیابی و تأیید نهایی است. خط فاصله نشان می‌دهد تأیید نهایی باید توسط شخص دیگری انجام بگیرد.

در مرحله اول تحلیل سه طرح اصلی که شامل حلقه‌ها، مارپیچ‌ها و منحنی‌ها می‌شوند، بررسی خواهند شد. با تشخیص طرح اولیه در مرحله دوم تمرکز روی نکات ظریف‌تری مانند انشعاب‌های گرفته‌شده از برآمدگی‌ها و نقاط پایانی آنها خواهد بود. در بسیاری از موارد مرحله دوم تعیین‌کننده است. اگر احتمال خطا و جود داشته باشد، می‌شود در مرحله سوم شکل لبه برآمدگی‌ها یا طرح پرزها را نیز بررسی کرد.پس از اتمام مرحله تحلیل، مقایسه نمونه با نمونه‌های پیشین آغاز می‌شود  که شامل بازبینی برای تعیین شباهت‌ها یا تفاوت‌ها با نمونه‌هایی است که پیش از این وجود داشته، از بایگانی استخراج‌شده یا متعلق به مظنون هستند.

   

‌‌   اگر اثر انگشت مجرم که روی در، میز، شیشه یا سایر نقاط صحنه جرم باقی می‌ماند، با استفاده از دانـش انـگـشت‌نگاری جمع‌آوری و طبقه‌بندی علمی شود، به تشخیص هویت مجرمان کمک خواهد نمود و مقامات قضایی را در انجام وظایف محول شده یاری خواهد کرد. این اقدام به‌ویژه در مورد مجرمان باسابقه‌ای که مرتکب جرم می‌شوند و در حین دستگیری، برای مخفی نگاه داشتن سوابق مـجرمیت خود درصدد تغییر نام و مشخصات خویش برمی‌آیند، حایز اهمیت است. در این قبیل موارد، دانش انگشت‌نگاری به کمک بایگانی آثار انگشتان مجرمان، سوابق و هویت اصلی مجرم را تـعـیـیـن مـی‌کـنـد و مقامات قضایی نیز با کمک اطلاعات به دست آمده از این علم، امر تعقیب و محاکمه را انجام داده و مقررات تعدد یا تکرار جرم را اعـمـال مـی‌کـنند. به این ترتیب، امروزه علم انگشت‌نگاری به طور مؤثری در کشف جرم ‌و دستگیری بزهکاران و قضاوت صحیح درباره آنها، به حقوق جزا کمک می‌کند. شاید بتوان گفت انگشت‌نگاری تنها وسیله قاطع برای شناسایی هویت واقعی افراد است.

منابع

 1. شریفی خضارتی،امیر  مقاله نگاهی به علم انگشت نگاری سال 
 2. اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۹.
 3. افراسیابی، محمد اسماعیل: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، ،تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴.
 4. موذن زادگان ، حسنعلی، حمیدزاده اربابی  نجف،کاربرد انگشت نگاری در جرم یابی، فصلنامه علمی – ترویجی کاآگاه، دوره دوم، سال ۱۳۹۲٫
 5. شرقی عباس،علم انگشت نگاری، ، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،سال ۱۳۷۲
 6. نجابتی،مهدی. پلیس علمی، ص ۱۱۱، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت). ویراست دوم سال ۱۳۹۱٫
 7. دانش، تاج زمان: مجرم کیست - جرم‌شناسی چیست، تهران، انتشارات کیهان، چاپ نهم، ۱۳۸۱.
 8. سودرمن، هاری- اوکانل، جان: پلیس علمی (کشف علمی جرایم) مترجم: یحیی افتخارزاده، تهران، انتشارات زوار، چاپ دوم، ۱۳۷۱.
 9. شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، جلد ۱،  تهران، انتشارات ژوبین، چاپ دهم، ۱۳۸۰.
 10. ولیدی، محمد صالح: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
 11. - نجابتی، مهدی: پلیس علمی (کشف علمی جرایم)، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۱.
 12. محمدی، ابوالحسن: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۲.
 13. آیت الله مکارم شیرازی، ناصر و جمعی از محققان: تفسیر نمونه، جلد ۲۵، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهاردهم، ۱۳۷۶.
 14. علامه طباطبایی، محمد حسین: المیزان فی تفسیر القرآن، مترجم: محمدباقر موسوی، جلد ۲۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۳.
 15. افراسیابی، محمد اسماعیل: حقوق جزای عمومی، جلد ۱، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۴.
 16. امینی، علیرضا - جوادی، محسن: معارف اسلامی ۲، ، قم، دفتر نشر معارف، چاپ پنجاه و سوم، ۱۳۸۴.
 17. انصاری، ولی الله: کشف علمی جرایم، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۰.
ادامه مطلب
چگونه به نماینده مجلس نامه بتویسیم

چگونه به نماینده مجلس نامه بنویسیم

بازدید : 48

چگونه به نماینده مجلس نامه بنویسیم

نحوه نوشتن نامه به نماینده مجلس شبیه به نامه های معمولی و دوستانه نیست. نامه نگاری اداری آئین و روشی دارد که آن را از سایر شیوه های نگارش متمایز می کند. اگر برای اداره یا ارگان خاصی از سبک نگارش نامه معمولی استفاده کنیم، این کار نوعی توهین محسوب می شود. به همین علت باید در نگارش یک نامه اداری برخی نکات ریز و درشت رعایت شود تا از نامه ما، سوء برداشت نگردد. نامه های اداری باید با رعایت نهایت ادب و احترام نگارش شود، خصوصا اگر نامه برای شخصی بالا دست و یا ارگان مهمی نوشته می شود. رعایت سبک نوشتن نامه اداری سبب می شود که جایگاه ما در مقام کسی که نامه را نوشته بالاتر رفته و به متن نامه ما توجه گردد.

نکات مهم در رابطه با نوشتن نامه خطاب به نماینده مجلس:

متن نامه باید با نهایت دقت در صحت مطالب تهیه شود. و باید شایسته فرد گیرنده باشد و پست و مقام شغلی و سازمانی فرد گیرنده باید در نظر گرفته شود. شیوایی سخن و روانی مطلب نیز در نظر گرفته شود و از لغات قدیمی و نامانوس نباید استفاده شود. از حشو (به کار بردن واژه هایی که هم معنی هستند) خودداری شود. به هیچ وجه نباید از کلمات و جملات عامیانه استفاده کرد. از نشانه های قراردادی (ویرگول, نقطه و …) باید درست و به جا استفاده کرد. از استفاده کردن جملات توهین آمیز, تهدید آمیز و مشکل آفرین خودداری کرد. نامه ترجیحا باید در کاغذ های بزرگ نوشته شود تا امکان ارجاع و حاشیه نویسی داشته باشد. نامه حدالامکان باید تایپ شود یا حد اقل با خط خوانا نوشته شود.

نمونه نامه خطاب به نماینده مجلس جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی:

بسم الله الرحمن الرحیم من جاء بالحسنه فله خیرٌ منها حضرت حجت الاسلام جناب اقای ............................... نماینده محترم مجلس شورای اسلامی با عرض سلام و ادای احترام به استحضار می رساند این جانب : ............./ فرزند .............. ساکن ........................... شهرستان ........................... دارای مدرک ......................... شاغل............................... متقاضی تسهیلات اشتغال زایی از مو سسه ....................................... به مبلغ ............................... جهت سرمایه گذاری در امر .................................................را دارم. خواهشمند است بذل عنایت نموده نسبت به این امر که اشتغال زایی مستقیم ده نفر را فراهم می نمایم ؛ سفارش و پیگیری لازم مبذول فرمایید. رجای واثق دارد با بزرگواری و مناعت طبع بی نظیر خود این جانب را مورد مرحمت و تفقد خود قرار خواهید داد. جهت ثبت نام در دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری بر روی تصویر فوق کلیک نمایید. این دوره به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و محتوای آموزشی الکترونیکی در قالب CD یا DVD به ادرستان ارسال میشود. همچنین پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و معتبر با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
ادامه مطلب
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

بازدید : 25

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

رشته مدیریت بازرگانی چیست ؟

مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکتهای تجاری است زمانی یک شرکت میتواند بین خود، مشتریان و خریداران خود رابطه تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد. شخصی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و ارائه و معرفی درست و اصول محصول یا خدمات یک شرکت کوشش می کند و به صورت طبیعی مدیر بازرگانی شخصی است که نقش اساسی در سود و ضرر شرکت ها دارد.

گرایش های رشته مدیریت بازرگانی برای ادامه تحصیل چه هستند؟

بازاریابی بازرگانی بین المللی تجارت الکترونیکی مدیریت استراتژیک بازرگانی داخلی کارافرینی گرایش های مالی بیمه

اهداف رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک:

الف : شناخت همه جانبه و دقیق وظائف سازمانهای بازرگانی ب : آشنائی و فراگیری نظریه های نوین مدیریت بازرگانی ج : شناخت مسائل و مشکلات مبتنی بر مدیریت بازرگانی د : جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل تخصصی مسائل مدیریتی ه : ارتقاء توانائی تحقیق در جهت رفع مشکلات و بهبود بازده مدیریت بازرگانی و : اداره موفقیت آمیز امور بازرگانی سازمانهای دولتی و خصوصی ز : بطور کلی ارتقاء دانش علمی و پرورش متخصصینی کارآمد در حوزه های مورد نیاز کسب و کارهای تولیدی ، تجاری و خدماتی با تاکید بر قابلیتها و دستاوردهای نوین تجارت الکترونیکی

مزایای تجارت الکترونیک برای کسب و کارها:

کاهش قیمت خرید مواد اولیه: خرید مواد اولیه و یا خدمات برای یک شرکت می‌تواند فرآیندی پیچیده و چند مرحله‌ای باشد. در ابتدا خریداران باید تولیدکنندگان را پیدا کرده و مشخص کنند که مقدار مورد نیاز کالا، زمان تحویل، کیفیت و قیمت مناسب است یا خیر؟ به محض اینکه تولیدکننده‌ای انتخاب شد نقشه‌ها و اطلاعات با جزییات کامل برای تولیدکننده فرستاده می‌شود تا محصول مورد نظر کاملاً با مشخصات مورد نظر مشتری تطابق داشته باشد. با فرض اینکه محصول نمونه، مورد قبول قرار گرفته و خطوط تولید آماده هستند، خریدار سفارش خرید برای مقدار مشخصی از کالاها را می‌فرستد. ماشینی کردن جریان کار برای تامین محصول به این معنا است که کارمندان این بخش وقت بیشتری برای تمرکز روی مذاکره به منظور به دست آوردن قیمتهای بهتر و نیز ایجاد روابط با تولیدکنندگان دارند. شرکتهایی که از( ای دی آی ) استفاده می‌کنند معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد در هزینه‌های خود در بخش خرید صرفه‌جویی می‌کنند. اینترنت پتانسیلهای بیشتری برای کاهش این هزینه‌ها دارند به علاوه اینترنت درها را به سوی انجام معاملات تجاری با تولیدکنندگان جدید و نیز تولیدکنندگان کوچک که سابقاً تنها از طریق فاکس یا تلفن ارتباط برقرار می‌ساختند، می‌گشاید. کاهش زمان چرخه تولید: ‌چرخه تولید عبارت است از کل زمانی که طول می‌کشد تا یک محصول ساخته شود. در طی چرخه تولید، هزینه‌های ثابت مشخصی که با میزان تولید تغییر نمی‌کند و وابسته به زمان هستند، وجود دارد. این هزینه‌های ثابت شامل استهلاک تجهیزات، هزینه‌های ساختمانی و خدمات رفاهی و هزینه مدیریت و سرپرستی می‌باشد. اگر زمان ساخت یک محصول به جای ۱۰ روز به ۷ روز کاهش پیدا کند، آنگاه هزینه‌های ثابت به ازای هر محصول کمتر می‌شود چرا که زمان کمتری صرف شده است. تجارت الکترونیک باعث کاهش چرخه‌های زمانی شده و اجازه می‌دهد تا محصولات بیشتر با هزینه مساوی یا کمتر تولید شود. ایجاد ارتباطات الکترونیکی به تامین‌کننده‌ها و مشتریان، شرکتها را قادر ساخت تا انتقال و دریافت سفارشهای خرید به صورتحسابها و رسیدها در زمان بسیار کمتری نسبت به قبل صورت گیرد. برخی از شرکتها حتی مشخصات محصولات و نقشه‌ها را در شبکه‌ها به اشتراک گذاشتند تا مراحل طراحی و توسعه محصول تسریع شود. افزایش کاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: شرکتها از اینترنت برای خدمت‌دهی به مشتریان نیز استفاده می‌کنند. داشتن مشخصات محصولات، پشتیبانی فنی و دیگر اطلاعات به صورت Online نه تنها باعث صرفه‌جویی از طریق فارغ شدن کارمندان بخش خدمات مشتریان از پاسخگویی به سوالات پیچیده و روابط با مشتری می‌گردد، بلکه باعث می‌شود مشتریان راضی‌تر باشند. علاوه بر افزایش رضایت مشتریان، شرکتهایی که از اینترنت برای خدمت مشتریان استفاده می‌کنند ادعا می‌کنند که از طریق انجام سفارشات و پشتیبانی فنی Online صرفه‌جویی زیادی انجام شده است. تحقیقات موسسه فورستر نشان می‌دهد که به طور کلی ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار برای فرستادن یک کارشناس به محل مورد نظر، ۱۵ تا ۲۰ درصد برای بررسی درخواست مشتری از طریق تلفن و حدود ۷ دلار برای انجام این کار از طریق اینترنت صرف می‌شود. سایر مزایای تجارت الکترونیک برای موسسات تجاری به شرح زیر می‌باشد: کاهش هزینه‌های انبارداری، کاهش هزینه‌های بازاریابی، کاهش هزینه‌های فروش، حذف واسطه‌گری، ایجاد کانالهای جدید فروش محصولات و افزایش تقاضا و... جهت ثبت نام در دوره آموزشی تجارت الکترونیک بر روی تصویر فوق کلیک نمایید. این دوره به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و محتوای آموزشی الکترونیکی در قالب CD یا DVD به ادرستان ارسال میشود. همچنین پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و معتبر با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
ادامه مطلب
رشته الکترونیک

رشته الکترونیک

بازدید : 23

رشته الکترونیک

رشته الکترونیک یکی از رشته‌های صنعتی مادر محسوب می‌شود و تمام علوم و فنون موجود به نحوی با این علم پیوند خورده‌اند . به نحوی که از وسایل روزمره زندگی تا پیچیده‌ترین فن‌آوری‌های فضایی حضور این علم به وضوح قابل مشاهده است.علم الکترونیک همگام با پیشرفت روزافزون تکنولوژی هم اکنون در کلیه امور مربوط به زندگی انسانها رخنه کرده و در حال پیشرفت می باشد و در آینده تزدیک کل زندگی انسانها را تحت تاثیر خود قرار میدهد .هم اکنون رشته الکترونیک مهمترین رشته فنی و مهندسی در دانشگاها و هنرستانها میباشد و کسانی که از نظر علم ریاضیات و فیزیک دارای قدرت درک و تحلیل بالا تری هستند در این رشته می توانند به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنند . برخلاف ذهنیتهایی که برای بعضی ها پیش آمده در نهایت یک فارغ التحصیل رشته الکترونیک را تعمیر کار رادیو و تلویزیون می پندارند ، در حالیکه اینطور نیست . رشته الکترونیک دارای گرایشهای مختلفی است که همگام با پیشرفت علم روز است مثل مکاترونیک بیوالکتریک وکنترل و... که در آینده نزدیک بازارکار بیشتری در انتظار فارغ التحصیلان این رشته خواهد بود .

اهداف تدوین رشته الکترونیک :

۱- تعمیر وسایل الکترونیکی ساده خانگی ۲- طراحی و ساخت فیبر مدارهای الکترونیکی ۳- مونتاژ قطعات الکترونیکی روی برد مدار چاپی ۴- نصب و راه اندازی تجهیزات ساده الکترونیکی ۵- نصب و راه اندازی آنتن مرکزی برای ساختمانهای کوچک ۶- سر پرستی بخش های کوچک مونتاژ ۷- کار با دستگاه های اندازه گیری ۸- خواندن نقشه های الکترونیکی ۹- طراحی و ساخت تقویت کتتده ها ۱۰- آشنایی با سیستم های مخابرات و ارتباطات ۱۱- آشنایی با مدارهای دیجیتالی و سخت افزار رایانه ۱۲- ادامه تحصیل در دوره کاردانی پیوسته گرایش های الکترونیک

دروس تخصصی و عمومی سال دوم :

۱- مبانی برق: درک اصول الکتریسیته به منظور فراگیری موضوعات علمی وعملی برق ۲- رسم فنی: ترسیم سه نما، مجهول یابی- برش وپرسپکتیو و پلان ساختمان و سیم کشی آپارتمان یک طبقه ۳- اصول اندازه گیری الکتریکی: آشنایی با دستگاه های اندازه گیری و طریقه استفاده از آنها ۴- الکترونیک عمومی ۱: آشنایی با مبانی الکتریسیته و اصول الکترونیک، شناسایی قطعات والما ن های الکترونیکی مدارات دیودی وتقویت کننده های ترانزیستوری ۵- کارگاه مقدماتی مکانیک: ساخت وسایل فلزی ساده ۶- کارگاه سیم کشی ۱: خواندن نقشه های تاسیسات الکتریکی ساختمانهای کوچک و اجرای آنها ۷- کارگاه الکترونیک مقدماتی: انجام ترانس پیچی- تهیه مدارچاپی و مونتاژ مدارهای الکترونیکی ساده ۸- آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی: شناخت قطعات الکترونیکی و کاربرد صحیح دستگاههای اندازه گیری متداول.

دروس تخصصی و عمومی سال سوم:

عناوین دروس تخصصی این رشته همراه با اهداف کلی هر درس به شرح زیر می باشد ۹- مدارهای الکتریکی: تحلیل مدارهای جریان مستقیم و مدار های RLC در جریان متناوب یک فاز وسه فاز ۱۰- الکترونیک عمومی ۲: آموزش مدارهای پایه الکترونیک و قطعات الکترونیک صنعتی ۱۱- مبانی مخابرات و رادیو: آموزش مبانی مخابرات و گیرنده های رادیویی ۱۲- مبانی دیجیتال: آشنایی با اصول مدار های دیجیتال و تحلیل مدارهای ساده دیجیتالی و کاربرد آنها در دیگر مدارهای الکترونیکی ۱۳- کارگاه الکترونیک عمومی: آموزش مفاهیم عملی و مدار های کاربردی در رشته الکترونیک ۱۴- آزمایشگاه مبانی مخابرات ورادیو: توانایی تعمیر گیرنده های رادیو یک موج- چند موج و تلفن و نصب و راه اندازی سیستم های آنتن مرکزی وتقویت کننده های صوتی(PA) .

مشاغل قابل دست‌یابی:

تعمیرکار لوازم الکتریکی خانگی ساده نصب و راه‌اندازی وسایل الکترونیکی ساده مونتاژکار مدارهای الکتریکی تکنسین (فن‌ورز) تعمیر وسایل و تجهیزات الکترونیکی تکنسین (فن‌ورز) نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های الکترونیکی و ماشین‌آلات صنعتی طراح و مجری طرح‌های الکترونیکی ساده سرپرست خط تولید صنایع و خدمات الکترونیکی اپراتور سیستم‌های الکترونیکی مربی آموزش الکتونیکی جهت ثبت نام در دوره آموزشی مربی اموزش الکترونیکی بر روی تصویر فوق کلیک نمایید. این دوره به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و محتوای آموزشی الکترونیکی در قالب CD یا DVD به ادرستان ارسال میشود. همچنین پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و معتبر با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
ادامه مطلب
طراحی کفش

طراحی کفش

بازدید : 29

طراحی کفش

طراحی کفش یکی از رشته های پرطرفدار و جذابی می باشد که زیرمجموعه ی رشته های طراحی صنعتی به حساب می اید. یکی از فاکتورهای خیلی مهم برای موفق شدن در این رشته، داشتن رزومه ی قوی در این حوزه می باشد. شاید سوال تعداد زیادی از علاقه‌مندان به طراحی کفش این باشد که چطور می‌توان این گرایش را به صورت حرفه‌ای دنبال کرد؟ در دو قسمت قبل از این سری مطالب، با نحوه برنامه‌ریزی برای ورود به حرفه طراحی کفش آشنا شدیم و نکاتی را در مورد پرورش مهارت‌های لازم برای ورود به این حرفه نوشتیم؛ مهارت‌هایی همچون استفاده از نرم‌افزارها و بررسی و ترسیم الگوها. در ادامه این مطالب قصد داریم شما را با نحوه تهیه رزومه مناسب برای ورود به بازار کار آشنا کنیم، پس با هزارویک بوم همراه شوید.  

۱. در دوره‌های کارآموزی شرکت کنید.

کارآموزی این فرصت را فراهم می‌کند تا در کنار طراحان حرفه‌ای نکات مهم را بیاموزید و شرایط کار در فضای واقعی را تجربه کنید. حتی با گذراندن این دوره ممکن است با موقعیت‌های دیگری آشنا شوید که قبلا ذهنیتی از آنها نداشته‌اید. وب‌سایت شرکت‌هایی که علاقه دارید در آنجا مشغول به کار شوید را بررسی کنید، ممکن است شرایط همکاری با کارآموزان را فراهم کرده باشند. بعضی مجموعه‌ها در دوره کارآموزی حقوق پرداخت نمی‌کنند اما ممکن است اعتباری که از آنها کسب می‌کنید ارزش بیشتری برای آینده کاریتان داشته باشد. بهتر است اولویتتان یادگیری و کسب تجربه در مجموعه‌ای باشد که از شهرت و اعتبار خوبی برخوردار است.

۲. کار در فروشگاه‌های کفش را تجربه کنید.

برخورد مستقیم با مشتریان، شما را با خواسته‌های آنها آشنا می‌کند. ضمن اینکه روند فروش و بازاریابی محصولات را از نزدیک مشاهده می‌کنید. شاید در ابتدا علاقه‌ای به بحث فروش یا بازاریابی نداشته باشید اما در آینده کاریتان بیشتر متوجه اهمیت آن خواهید شد. کفشی که شما طراحی می‌کنید در نهایت به این قسمت می‌رسد و باید توسط همین مشتریان انتخاب شود پس بهتر است تا حد ممکن شرایط را بررسی کنید و اطلاعات مفید به دست آورید. کار در فروشگاه و کسب تجربه در آن می‌تواند تسلط و آگاهی شما بر حرفه مورد نظرتان را بیشتر کند.  

۳. مدتی را در کارخانه کار کنید.

درست مانند قسمت قبل که شما را با روند فروش آشنا می‌کند، کار در کارخانه نیز اطلاعات کافی در مورد چگونگی ساخت و تولید کفش را در اختیارتان قرار می‌دهد. بهتر است نحوه تصمیم‌گیری‌ها در روند تولید، روش ساخت یا خاصیت مواد به کار رفته در محصولات را از نزدیک ببینید. علاوه بر تجربه‌ای که در کارخانه به دست می‌آوردید و امتیازی که برای تهیه رزومه خود کسب می‌کنید، ممکن است آشنایی و ارتباط با شبکه تولیدکنندگان سبب شود تا جای مناسبی برای تولید طرح‌های خودتان پیدا کنید.  

۴. کار خود را با دستیاری آغاز کنید.

با کار کردن به عنوان دستیار طراح، الگوساز یا سازنده می‌توانید مستقیما با بخش طراحی در ارتباط باشید و نحوه کار آنها را ببینید. در هرکدام از این موقعیت‌ها این فرصت را دارید که ایده یک طراح را به الگوی اصلی یا محصول واقعی تبدیل کنید. گذراندن این مرحله موجب آگاهی شما از جزئیات و تسلط بیشتر شما بر روند طراحی می‌شود. با گذراندن هر یک از این مراحل امتیاز مثبتی به رزومه شما اضافه خواهد شد. در صورتی که موفق شوید هر ۴ مرحله را پشت سر بگذارید می‌توانید مطمئن باشید که هیچ کارفرمایی به راحتی از چنین رزومه‌ای نمی‌گذرد. با گذراندن این چهار مرحله، شما به عنوان یک طراح کفش شناخته میشوید اما قابل به ذکر است که گذراندن مراحل دیگر و سوابق کاری در این حوزه، کمک زیادی به شما می کند. جهت ثبت نام در دوره آموزشی طراحی کفش بر روی تصویر فوق کلیک نمایید دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی طراحی کفش با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
ادامه مطلب
بورس

همه چیز درباره بورس

بازدید : 22

بورس چیست؟

بورس در یک تعریف ساده، بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ و ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه‌ برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. این شرایط می‌تواند مکان خاصی باشد یا شبکه‌ای ارتباطی مثل اینترنت. در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی، دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی، مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و… . اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد. از این رو، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.

 بورس کالا:

بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولا مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلا بورس نفت و بورس گندم.

 بورس ارز:

در بورس ارز، همان‌طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.

بورس اوراق بهادار:

در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و… مورد معامله قرار می‌گیرد. بورس برای شفافیت معاملات و جلوگیری از ایجاد تشنج در بازار، دارای قوانین سخت گیرانه است که باعث می شود برخی از شرکت ها نتوانند به سادگی وارد این بازار بشوند. همچنین این برای کنترل سرمایه ها در این بازار، میزان رشد یا افت شاخص برای یک روز در یک محدوده معین تعیین می شود. ساعات کار آن نیز محدود و بین ساعات نه صبح تا ۱۲ و نیم ظهر است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند بر روند فعالیت، سودآوری و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌ها اثرگذار باشد، سیاست‌های دولت در حوزه پولی، مالی و ارزی است. برای مثال، در صورت افزایش نرخ ارز، آن دسته از شرکت‌های بورس که اغلب محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند، با افزایش سودآوری مواجه خواهند شد، زیرا درآمد حاصل از فروش آن‌ها افزایش می‌یابد، اما در مقابل، شرکت‌هایی که بخش عمده مواد اولیه موردنیاز خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند، با افزایش هزینه‌ها و درنتیجه، کاهش سودآوری مواجه شده و ارزش سهام آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. همچنین در صورتی‌ که دولت نرخ سود تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهد، طبیعتاً هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش‌یافته و میزان سودآوری و در نتیجه، ارزش سهام آن‌ها افزایش خواهد یافت. سومین عامل محیطی اثرگذار بر ارزش سهام شرکت‌ها، ترکیب بودجه سالیانه کشور است، زیرا ترکیب بودجه، در واقع جهت‌گیری اصلی دولت در طول سال را نشان می‌دهد.

مزایای سرمایه گذاری در بورس

حال باید دید که چرا آحاد مردم درخصوص ورود به این بازار اظهار تمایل می نمایند . دراین قسمت تنها به ذکر چکیده ای از عوامل موثر در این امر خواهیم پرداخت:
نبود حد سرمایه مجاز:
به نحوی که هر فردی با هر میزان سرمایه امکان ورود به این بازار را خواهد داشت . به عنوان مثال دربازار سرمایه شما به راحتی می توانید با مبلغ یک میلیون ریال بخشی ازسهام یک شرکت بزرگ و معتبر را خریداری نمائید . اما اگر بازار بورسی وجود نمی داشت ، به سختی می توانستید درشرایط عادی با این مبلغ حرکت اقتصادی خاصی را انجام دهید
قابلیت نقد شوندگى بالا:
که موجب گردیده تا درشرایط عادی ورود و خروج شما به این بازار در کمتر از چند روز فراهم گردد . که یقینا با توسعه الکترونیکی بازار (که مقدمات آن درحال اجرا است) این مدت می‌تواند حتی به چند ساعت تقلیل پیدا نماید که تقریبا چنین وضعیت مشابهای به ندرت درسایر رویه‌های سرمایه‌گذاری یافت مى‌شود.
بازده بالاتر:
 از منابع پربازده شناخته شده در بازارهای مشابه ، با در نظر گرفتن ریسک بهینه .
تب گسترش این بازار:
که به عنوان عاملی نادیدنی (همانند تب طلا در ایالات متحده)، بازار امروز ایران را فرا گرفته است و همچنان تا ظرفیت نهایی و تعادل، گام های بسیار بزرگی را در پیشروخواهد داشت . علی رغم عدم تنوع دربازار بورس ایران ، درعین حال منابع کسب سود دراین بازار بسیار متنوع است ، به نحوی که یک سهم خریداری شده می تواند برای دارنده آن ، به طرق گوناگون سود ایجاد نماید که از آن جمله می توان به انواع افزایش سرمایه ، ما به التفات قیمت خرید با قیمت روز ، سود نقدی و … اشاره داشت
ظرفیت های باز موجود:
نحوی که علیرغم تمام رشدهای این بازار همچنان ظرفیتهای رشد فوق العاده بکر و دست نخوردهای وجود دارد ،که سیاستهای خصوصیسازی دولت نیز بعنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی در واقع تقویتکننده این موضوع می باشد .   جهت ثبت نام در دوره آموزشی همه چیز درباره بورس بر روی تصویر فوق کلیک نمایید دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی همه چیز درباره بورس با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
ادامه مطلب
رشته روابط عمومی

رشته روابط عمومی

بازدید : 25

رشته روابط عمومی

روابط عمومی به معنی کنونی آن، شاخه ی مدیریت نوین و بازوی ارتباطی مدیریت است و آن را بخشی از اجزاء و عناصر مدیریت امروزی می دانند که بر نظریه های علمی، شیوه های کاربردی و تکنیک های معینی استوار است و نوشته ها و متون حرفه ای خاص خویش را دارد و فعالیت ها و اقدامات آن با معیارها و ضوابط خاصی سنجیده می شود و مقررات اخلاقی پذیرفته شده ای نیز برای تشخیص سره از ناسره، رفتارها و کارهای روابط عمومی وضع شده است که می باید به آن عمل گردد. روابط عمومی مسئول آگاهی دادن به سازمان و افراد جامعه است و وظیفه حرفه ای آن ایجاب می کند که زمینه وفاق و سازگاری بین مصالح فردی و منافع عمومی را فراهم سازد. مطالعه افکار عمومی و جهت های رسانه ای ، امتناع و ترغیب افکار عمومی به پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای مخاطبین با استفاده از فنون و تکنیکهای روابط عمومی جهت تحقق اهداف سازمانی از اساسی ترین فعالیتهای روابط عمومی محسوب می شود. روابط عمومی هنری است برخاسته از علم و تجربه و عشق که سازنده بسترگفتگو ، خدمت رسانی و همگرایی دریک موسسه یا سازمان پویاست و برای جلب رضایت و مشارکت مردم فعالیت می کند.

ویژگی های شخصیتی:

۱) مهارت کافی در گویندگی و نویسندگی جهت تبیین واضح و ساده دیدگاه ها و اندیشه ها ۲) برخورداری از شخصیت تاثیرگذار برای تعامل با طیف وسیعی از مردم در درون و برون سازمان ۳) ادب و تواضع دایمی به دلیل ضرورت کار در شرایط پرهیجان استرس آور ۴) توانایی سازماندهی فعالیت های انتشاراتی، امور نمایشگاهی، سخنرانی ها، کنفرانس ها و رویدادها. ۵) اعتماد به نفس و آینده نگری ۶) توانایی درک روانشناسی مخاطبین ۷) توانایی اتخاذ تصمیمات مناسب در شرایط خاص ۸) داشتن قدرت تجزیه و تحلیل برای تفسیر اطلاعات جمع آوری شده ۹) قدرت برنامه ریزی

چشم انداز شغلی آینده

متخصصین روابط عمومی می توانند در شرکت ها، بخش های عمومی، بنگاه های دولتی، آژانس های مسافرتی، هتل ها، بانک ها و سایر بنگاه های مالی به کار گمارده شوند. امروزه آن ها حتی می توانند برای افراد به صورت خصوصی کار کنند. شخصیت های سیاسی، مدل ها و ستاره های سینمایی و هنری که می خواهند تصاویر و مصاحبه های شان در نشریات چاپ شود نیازمند افراد و بنگاه هایی هستند که به آن ها کمک کنند تا همواره در منظر افکار عمومی باشند. جهت ثبت نام در دوره آموزشی روابط عمومی بر روی تصویر فوق کلیک نمایید دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی روابط عمومی با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴  
ادامه مطلب
آموزشی بیلیارد

آموزش بیلیارد

بازدید : 34

آموزش بیلیارد

بیلیارد یکی از بازی های معروف در کل دنیا و به خصوص ایران است که عده ای از طرفداران این رشته، به صورت حرفه ای آن را دنبال می کنند. برخی افراد به این بازی علاقه زیادی دارند تا جایی که با خرید میز بیلیارد در خانه این امکان را برای خود فراهم می‌کنند که هر زمان از انجام این بازی جذاب و مهیج لذت برده و اوقات خوش و مفرحی را در کنار دوستانشان تجربه کنند. اگر پیش از این بازی بیلیارد را تجربه نکرده اید و به دنبال یادگیری آن هستید یا می‌خواهید درباره این ورزش جذاب اطلاعات بیشتری بدست آوردید، جای درستی قرار گرفته اید؛ هر آنچه که لازم است بدانید را در این مقاله جمع آوری کرده ایم پس با پیلتن شاپ همراه شوید. تاریخچه بیلیارد در ایران بازی بیلیارد در محیطی سرپوشیده و بر روی میز مستطیلی شکل که با پارچه ای سبز رنگ پوشیده شده است به همراه گوی‌هایی با رنگ‌های مختلف و یک چوب که با آن به توپ‌ها ضربه می‌زنند انجام می‌شود. تاریخ دقیقی از اختراع این بازی در دست نیست اما بر طبق تحقیقات و گزارش‌ها در قرن ۱۶ میلادی و در فرانسه نوعی بازی شبیه به بیلیارد رواج داشته است. بازی بیلیارد توسط روس و انگلیسی‌ها به ایران وارد شد. تا پیش از سال ۱۳۴۲ بیلیارد تنها توسط افراد به خصوصی مانند بازنشستگان ارتش، هنرمندان و نظامیان انجام می‌گرفت اما از آن سال به بعد این بازی در مکان‌های عمومی مختلف مانند کلوپ‌های ورزشی راه پیدا کرده و به عمومیت رسید. در سال ۱۳۸۰ با تاسیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی، بازی بیلیارد به صورت همگانی درآمده و به رسمیت رسید.  

انواع بازی بیلیارد

اسنوکر (snooker) این سبک بازی بیلیارد در هند پایه گذاری شده است و به صورت ۲ نفره انجام می‌شود. میزهای بازی اسنوکر ابعاد بزرگتری دارند و حفره‌های اطراف آن نسبت به سایر سبک‌های بیلیارد کوچک تر هستند. بازی اسنوکر شامل ۲۲ عدد توپ است؛ ۱۵ توپ قرمز رنگ و ۶ توپ به رنگ‌های صورتی، آبی، قهوه ای، زرد، مشکی و سبز به همراه یک توپ سفید که هر کدام امتیازات مختلفی دارند. اسنوکر یک بازی سخت و زمان بر است. پول(pool ) بازی پول یا پاکت بیلیارد( pocket BEILLIARD ) از مشهورترین سبک‌های بازی بیلیارد به شمار می‌آید. این بازی به سه زیر مجموعه تقسیم می‌شود: ۸ بال، ۹ بال و ۱۰ بال که از نظر بازی شبیه به یک دیگر هستند اما هر کدام قوانین مخصوص به خود را دارند. از بین این سه مجموعه، بازی ۸ بال یا eight ball بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن ۱۵ توپ وجود دارد و هر بازیکن موظف به وارد کردن ۷ توپ به درون حفره‌ها است. در نهایت بازیکنی که توپ شماره ۸ را وارد حفره کند به عنوان برنده بازی در نظر گرفته می‌شود. کارامبول( carom ball) برخلاف دو سبک قبلی در بازی کارامبول از میزهای بدون حفره استفاده می‌شود. این بازی توسط فرانسوی‌ها ابداع شده است و به سه زیر مجموعه مجزا تقسیم می‌شود. بازی کارامبول در فرانسه رایج است و کمتر در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.  

لوازم بیلیارد

  برای بازی بیلیارد چه وسایلی مورد نیاز است؟ ابعاد میز بیلیارد میزهای بیلیارد در دو نوع چهارپایه و شش پایه‌ دار هستند و رویه آن‌ها از پارچه ای مخملی و سبز رنگ پوشیده شده است. میز بیلیارد دارای ۶ کیسه است که ۴ تای آن‌ها در گوشه‌های میز و ۲ تای دیگر در طرفین قرار می‌گیرند. میزهای بیلیارد اندازه‌های مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به ۷ فوت، ۸ فوت و ۹ فوت اشاره کرد. قانون مشخصی برای انتخاب اندازه مناسب میز بیلیارد وجود ندارد اما به طور کلی میزهای ۸ فوت را به عنوان اندازه استاندارد در نظر می‌گیرند. توپ معمولا توپ‌های بیلیارد را از مواد پلاستیکی مانند رزین‌های پلی استری می‌سازند تا هنگام بازی و ضربه زدن پایداری بیشتری داشته باشند. چوب از چوب بیلیارد برای ضربه زدن به توپ سفید یا cue ball استفاده می‌شود. معمولا چوب بیلیارد را از خود چوب می‌سازند هر چند که مدل‌های آلمینیومی و فایبرگلاسی آن‌ها هم وجود دارند. نوک چوب از جنس فوم یا چرم است و اندازه استاندارد آن نیز ۱/۴۷ سانتی متر می‌باشد. مثلث این وسیله که با نام راک( rack) نیز شناخته شده است برای چیدمان و مرتب سازی توپ‌ها استفاده می‌شود. با این روش توپ‌ها به صورت مثلثی و به هم چسبیده بر روی میز قرار می‌گیرند. گچ چون جنس نوک چوب بیلیارد از فوم یا چرم است نیرو و اصطکاک لازم برای ضربه زدن به توپ را ندارد بنابراین از گچ استفاده می‌شود تا چوب در زمان ضربه زدن بهتر به توپ بچسبد و در واقع اصطکاک لازم را فراهم کند. نام حفره های بیلیارد میز بیلیارد شامل ۶ کیسه یا حفره است که corner pockets، liner pocket و pocket points اسامی حفره‌های گوشه میز و side pocket نام حفره‌های طرفین میز هستند.  

اصطلاحات بیلیارد

  Break: اولین ضربه ای که در شروع بازی به توپ زده می‌شود. Cue Ball: به توپ سفید که بدون شماره است و بازیکن فقط حق ضربه زدن به آن را دارد گفته می‌شود. Object Ball (توپ هدف): اولین توپ که با توپ سفید به آن ضربه زده می‌شود. Pockets: حفره‌ها یا کیسه‌های میز بیلیارد که توپ‌ها به درون آن وارد می‌شوند. Rail: به دیواره‌های میز یا زمین بازی گفته می‌شود. Scratch: در صورتی که کیوبال یا توپ سفید وارد پاکت شود، خطای Scratch رخ می‌دهد و بازیکن جریمه می‌شود. Pocketing a ball: به وارد کردن توپ داخل پاکت گفته می‌شود. Frozen: در شرایطی که توپ به دیواره میز یا توپ دیگر چسبیده و ضربه زدن به آن کمی دشوار باشد این اصطلاح را به کار می‌برند. Banking a shot: اگر بازیکن به توپ سفید یا کیوبال ضربه بزند و کیوبال به توپ دیگر ضربه وارد کرده و آن توپ با برخورد به کناره میز وارد پاکت شود، این اصطلاح را به کار می‌برند. نحوه گرفتن چوب بیلیارد قسمت ضخیم چوب را با دست غالب( اگر راست دست هستید دست راست و در غیر این صورت دست چپ) خود بگیرید و پشت دست تان را به سمت بالا ببرید. مانند تصویر زیر با انگشت اشاره و شصت دست دیگر، انتهای چوب را بگیرید و سعی کنید دور آن یک حلقه ایجاد کنید سپس لبه دست تان را بر روی میز قرار دهید. نحوه صحیح ایستادن در بازی بیلیارد پای غیر قالب خود را جلوتر از پای غالب قرار دهید؛ فاصله بین دو پا باید حدود ۶۰ سانتی متر باشد. بالا تنه خود را کمی به سمت میز نزدیک کنید و برای کنترل بیشتر به سمت جلو خم شوید.  

آموزش هدف گیری در بیلیارد

برای نشانه گیری صحیح این مراحل را دنبال کنید: تصور کنید یک توپ نامرئی در کنار توپ هدف شما قرار دارد. مرکز توپ نامرئی که در کنار توپ اصلی قرار دارد را مشخص کنید. سعی کنید بین کیوبال و توپ فرضی زاویه مشخصی در نظر بگیرید به شکلی که در یک راستا قرار بگیرند. اکنون چوب را به سمت عقب ببرید و به سمت توپ فرضی که مشخص کرده اید، به کیوبال ضربه بزنید. آموزش کامل و حرفه ای بازی بیلیارد تا اینجا با بیلیارد، انواع و اصطلاحات آن آشنا شدید حالا به هدف اصلی این مقاله برمی‌گردیم؛ چگونه در بیلیارد حرفه ای شویم؟ همان طور که در این مقاله مطالعه کردید، بازی بیلیارد به سبک‌های مختلفی طبقه بندی می‌شود که هر کدام قوانین و اصول مخصوص به خود را دارند. در ادامه این مقاله سبک پول( pool ) و نوع ۸ بال آن را که از مشهورترین و پرطرفداران ترین سبک‌های بیلیارد است را به شما آموزش می‌دهیم. گام اول تعداد توپ‌ها در این بازی ۱۵ عدد است؛ شماره ۱ تا شماره ۷ تک رنگ هستند و رنگ‌های آن به ترتیب شامل زرد، آبی، قرمز، بنفش، نارنجی، سبز و زرشکی می‌باشد. توپ شماره ۸ مشکی و بقیه آن‌ها از شماره ۹ تا ۱۵ به ترتیب رنگ‌های گفته شده اما به صورت دو رنگ تقسیم می‌شود. توپ‌ها از این جهت با یکدیگر تفاوت دارند که هر بازیکن بداند کدام یک از آن‌ها را باید داخل پاکت یا حفره‌ها کند. بر روی میز بیلیارد یک حفره کوچک سیاه رنگ را مشاهده می‌کنید؛ این نقطه مکان قرارگیری توپ سفید یا Cue Ball است. توپ را رو به رو این حفره قرار دهید. گام دوم نوبت چینش توپ‌های رنگی است. با کمک راک یا مثلت توپ‌ها را در یک چهارم آخر میز قرار می‌دهید توپ شماره ۸ در وسط مثلث و شماره یک در نوک آن باید قرار گرفته باشد. بعد از اطمینان از مرتب بودن توپ‌ها می‌توانید راک را بردارید. گام سوم این بازی توسط دو نفر اجرا می‌شود و معمولا با قرعه کشی مشخص می‌کنند که کدام یک ضربه اول را به توپ وارد کند. با توجه به توضیحات بالا، بازیکن در مقابل کیوبال یا توپ سفید ایستاده و آماده ضربه زدن به آن می‌شود؛ سپس با دقت بالا و ضربه ای نسبتا شدید به کیوبال ضربه می‌زند که در نتیجه آن توپ‌ها از حالت مثلثی شکل خارج شده و پراکنده می‌شوند. گام چهارم وقتی که اولین بازیکن ضربه اول را وارد می‌کند، توپی که وارد پاکت شده است توپ هدف او خواهد بود. برای مثال، اگر توپ تک رنگ وارد پاکت شود از آن پس در ادامه بازی، بازیکن باید سایر توپ‌های تک رنگ را وارد پاکت‌ها کند و درنهایت با وارد کردن توپ شماره ۸ درون پاکت، برنده بازی شود. برای جلوگیری از تقلب بهتر است در ابتدای بازی توپ هدف خود را اعلام کنید. ممکن است در ضربه اول گروهی از هر دو توپ‌ها وارد حفره‌ها شود؛ یعنی هم توپ‌های تک رنگ و هم دو رنگ. در این حالت بازیکنی که ضربه را وارد کرده می‌تواند به دلخواه توپ هدف خود را تعیین کند. البته دقت داشته باشد که توپ‌هایی که در وضعیت بهتری قرار دارند را انتخاب کند. گام پنجم بعد از ضربه اول دو نتیجه حاصل می‌شود: یکی از توپ‌ها داخل پاکت وارد شده یا حداقل ۴ توپ به ریل یا باندهای میز برخورد می‌کند. اگر هیچ کدام این نتایج اتفاق نیفتند، برای بازیکن خطا در نظر گرفته می‌شود. در صورت خطا بازیکن حریف دو انتخاب خواهد داشت: مجددا توپ‌ها را چیده و بازی را از ابتدا شروع کند. بازی را به همان شکل ادامه دهد. وقتی که اولین بازیکن ضربه اول را وارد می‌کند، ممکن است وضعیت‌های متفاوتی به وجود بیایند که در پایین هر کدام آن‌ها را بررسی می‌کنیم. ضربه اول صحیح است اما توپ سفید یا کیوبال به جای توپ‌های هدف وارد پاکت می‌شود. در این شرایط می‌توان از ۳ طریق زیر بازی را ادامه داد: این عمل خطا است پس ضربه بعدی را بازیکن حریف وارد می‌کند. توپ‌هایی که وارد پاکت شده است در همان جا باقی می‌ماند. زمین آزاد می‌شود؛ یعنی بازیکن حریف می‌تواند توپ هدف( تک رنگ یا دو رنگ بودن) آن را به دلخواه انتخاب کرده و ضربه را وارد کند. پس از اولین ضربه، توپ از زمین خارج می‌شود. در صورت بروز این خطا دو راه وجود خواهد داشت: بازیکن به بازی ادامه دهد. مجددا کیوبال را بردارد و در جای مناسب خود قرار دهد و اولین ضربه را وارد کند. اگر پس از ضربه توپ شماره ۸ وارد پاکت شود. بازیکن بازی را ادامه دهد. بازیکنی که ضربه را زده است می‌تواند درخواست کند که مجددا توپ‌ها چیده شده و ضربه جدیدی وارد شود. گام ششم بعد از اولین ضربه و انتخاب توپ‌های هدف بازی ادامه پیدا می‌کند. روال بازی ۸ بال به این صورت است: هر بازیکن باید توپ‌های گروه خود را به درون پاکت‌ها وارد کند؛ در صورتی که بازیکن نتواند توپ‌های هدف را به داخل حفره‌ها بیاندازد، نوبت ضربه بعدی به بازیکن حریف می‌رسد. بازی به همین شکل ادامه می‌یابد تا هر بازیکن توپ‌های هدف گروه خود را وارد پاکت‌ها کند و سپس نوبت به توپ شماره ۸ برسد. فردی که بتواند زودتر توپ شماره ۸ را به درون سبد وارد کند، برنده بازی می‌شود.  

ترفندهای بیلیارد

برای اینکه در بازی بیلیارد حرفه ای شوید، لازم است در طول بازی به این نکات توجه داشته باشید. برای جلوگیری از پرتاپ شدن توپ به خارج از زمین، هنگام ضربه زدن به توپ ساعد خود را به حالت عمود بر چوب نگه دارید. برای اطمینان از ضربه دقیق، بر روی توپ سفید تمرکز و توجه بیشتری داشته باشید. برای شکستن یا پخش کردن توپ‌ها بهترین روش این است: نشانه گیری صحیح، کشیدن چوب به سمت عقب و در نهایت با حرکت صاف و سرعتی به توپ ضربه بزنید. سعی کنید هنگام ضربه زدن به توپ‌ها از یک روال ثابت و هدفمندی استفاده کنید. هنگام بازی انعطاف پذیر باشید یعنی با توجه به موقعیت توپ استراتژی مناسبی را انتخاب کنید، سرعت را تغییر دهید و … قوانین بازی بیلیارد در ابتدا باید توپ‌های هدف را وارد سبد کرده و سپس اقدام به وارد کردن توپ شماره ۸ به درون پاکت‌ها کنید. هنگامی که نوبت به توپ شماره ۸ رسید، سعی کنید با اولین ضربه آن را به درون سبد وارد کنید؛ با توجه به موقعیت توپ نزدیک ترین حفره یا پاکت به آن را انتخاب کنید و با نشانه گیری گیری صحیح و دقت بالا به توپ ضربه بزنید. اگر موفق نشدید توپ شماره ۸ را به داخل پاکت وارد کنید، نوبت به بازیکن حریف می‌رسد. پیش از ضربه زدن به توپ شماره ۸ سبد انتخابی خود را انتخاب نکنید؛ برای مثال، نگویید که می‌خواهید توپ را به درون پاکت گوشه میز بیاندازید چون اگر این اتفاق نیفتد شما بازی را باخته اید. در حالتی که فقط یک توپ بر روی زمین بیلیارد باقی مانده است و میخواهید آن را با توپ ۸ به پاکت بیندازید، حتما توجه کنید که اول باید توپ هدف وارد شود. اگر اول توپ شماره ی ۸ را به درون حفره بفرستید، بازنده میشوید. جهت ثبت نام در دوره آموزشی آموزش بیلیارد بر روی تصویر فوق کلیک نمایید دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی آموزش بیلیارد با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
ادامه مطلب
بهترین رشته های ریاضی

بهترین رشته های ریاضی

بازدید : 20

بهترین رشته های ریاضی

ریاضی علم نظم است و هدفش جست و جو و یافتن درک نظم نهفته در پدیده هاست. که ابزار اصولی این علم، مفاهیمی است که به ما کمک میکند این نظم را توصیف کنیم. کار علم ریاضی، قانونمند کردن تجربیاتی است که در مخلوقات مشاهده می‌شود. و همچنین علم مدل‌دهی به سایر علوم است. زبان مشترک نظریات علمی علوم مختلف، علم ریاضی است. همه ی انسان ها در زندگی روزمره خود به مقدار زیادی از دانش ریاضی استفاده می کنند. از طرفی ریاضیات پایه علوم و مهندسی است و همه رشته هایی که پایه علمی دارند به نوعی با ریاضی درگیر هستند و از آن استفاده می‌کنند و هر چقدر که یک شغل تخصصی تر شود به ریاضی بیشتر وابسته می شود مثلا مهندسی الکترونیک از آنالیز تابعی و فرایندهای تصادفی استفاده می‌کنند یا برنامه‌ریز از مطالب آماری استفاده می‌کنند. پس به دلیل این اهمیت تربیت افراد متخصص در علم ریاضی بسیار حائز اهمیت است زیرا پیشرفت تکنولوژی نیاز به دانش ریاضی دارد.

پرطرفدارترین رشته های ریاضی:

بسیاری بر این باورند که رشته های ریاضی – فیزیک تنها محدود به رشته های مهندسی می باشند ، در صورتی که این باور درست نیست و دانش آموزانی که رشته ریاضی را در دوران تحصیل خود انتخاب نموده اند ، می توانند پس از شرکت در کنکور سراسری در رشته هایی همچون حسابداری ، اقتصاد ، مدیریت ، آمار و… به تحصیل بپردازند. اما اگر به دنبال بهترین و پردرآمدترین رشته های ریاضی می باشید ، بدون شک با رشته های مهندسی مواجه خواهید شد. این رشته های پرمتقاضی عبارت اند از: مهندسی برق مهندسی کامپیوتر مهندسی مکانیک مهندسی عمران مهندسی صنایع مهندسی معماری

موقعیت شغلی بهترین رشته های ریاضی:

بسیاری بر این باورند که اغلب رشته های مهندسی به خصوص رشته های پرطرفدار مانند مهندسی کامپیوتر و مهندسی برق به دلیل تقاضای زیاد اشباع شده اند و نمی توانند درآمد بالایی داشته باشند. اما حقیقت این است که اگر تنها به عنوان یک فرد عادی و صرفا به دلیل داشتن مدرک دانشگاهی بخواهید در هر زمینه ای نه تنها مهندسی به فعالیت بپردازید ، موفق نخواهید شد و قطعا به دنبال آن ، درآمد بالایی هم نخواهید داشت. بنابراین در قدم اول علاقه و پس از آن کسب تجربه ، خلاقیت ، مهارت و به روز نگه داشتن اطلاعات در زمینه شغلی خود ، از عوامل مهم درآمدزایی در تمامی رشته های تحصیلی می باشند.

بازار کار رشته مهندسی برق:

مهندسی برق به نوعی پرمتقاضی ترین رشته ریاضی محسوب می شود که هر ساله داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته دارند. این رشته توانایی محاسبات ریاضی و فیزیک را می طلبد ، بنابراین اگر علاقه مند به تحصیل در این رشته می باشید لازم است که در دروس مذکور مهارت های لازم را داشته باشید و همچنین تسلط بر زبان انگلیسی را هم در این رشته نمی توان نادیده گرفت. مهندسی برق دارای چهار گرایش مخابرات ، الکترونیک ، کنترل و قدرت می باشد که هر یک از آن ها در زمینه کاری مربوطه ، مهارت ها و توانایی های ویژه خود را می طلبد. فارغ التحصیلان مهندسی برق با توجه به گرایش خود می توانند در انواع کارخانجات خودروسازی ، ذوب آهن ، نیروگاه های برق ، سازمان های فعال در حوزه مخابرات ، صنایع نظامی و دفاعی ، شرکت های تولید کننده بردهای الکترونیکی و… به فعالیت بپردازند. تسلط به نرم افزارهای مربوطه و آشنایی با اطلاعات و تکنولوژی روز دنیا در هر یک از گرایش ها دارای اهمیت ویژه ای در میزان درآمد افراد می باشد. همچنین داشتن خلاقیت ، تجربه و سرمایه لازم می تواند زمینه کارآفرینی در این رشته را فراهم سازد.

بازار کار رشته مهندسی عمران:

مهندسی عمران همواره از گذشته تا کنون از رشته های محبوب ریاضی محسوب می شود. زمینه های کاری این رشته عبارت اند از ساخت انواع تونل ها ، پل ها ، سدها ، راه ، ساختمان و شبکه های آب و فاضلاب که فارغ التحصیلان مهندسی عمران می توانند در بخش های مربوط با حوزه های فوق در شرکت های دولتی و خصوصی به فعالیت بپردازند. کار در دانشگاه ها به عنوان هیئت علمی و همچنین فعالیت در مراکز علمی و پژوهشی به شرط داشتن تحصیلات عالی در رشته مذکور ، مانند بسیار از رشته های دیگر امکان پذیر می باشد. تسلط به نرم افزارهای کامپیوتری و ساخت و ساز ، داشتن دانش کافی نسبت به قوانین مربوطه به ویژه مقررات ایمنی و استاندارد ، مهارت کافی در ریاضیات و علم مهندسی از جمله توانایی های یک مهندس عمران به حساب می آیند که بهره مندی از آن ها می تواند خیال شما را بابت فعالیت در رشته مورد نظر تا حد زیادی راحت کند.

بازار کار رشته مهندسی صنایع:

می توان گفت حوزه کاری مهندسی صنایع تلفیقی از مهندسی و مدیریت می باشد. گستردگی فعالیت های شغلی در رشته مذکور را می توان یکی از عوامل موثر در پرطرفدار بودن آن دانست. فرصت های شغلی بسیاری برای مهندسان صنایع در انواع مراکز و کارخانجات صنعتی ، تولیدی و خدماتی فراهم می باشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در زمینه هایی مانند صنعت بیمه ، کشت و صنعت ، خدمات مشاوره ای ، کارخانجات ، شرکت های هواپیمایی و… مشغول به کار شوند. تقریبا در تمامی مواردی که نیاز به مدیریت ، هدایت ، برنامه ریزی و ارتقا بهره وری احساس می شود ، حضور یک مهندس صنایع می تواند حائز اهمیت باشد. از جمله مهارت های مهندسین صنایع می توان به داشتن خلاقیت و نوآوری ، تسلط به نرم افزارهای مربوطه ، توانایی تجزیه و تحلیل ، دانش علمی مناسب در زمینه های فیزیک ، آمار و ریاضی اشاره کرد.
و در اخر

ریاضیات مهندسی:

ریاضیات مهندسی، شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی در مورد روش‌ها و تکنیک‌های ریاضی است، که اغلب در حوزه‌های مهندسی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریاضیات مهندسی یک شاخه میان‌رشته‌ای است، که نیازهای مهندسین را در مباحث عملی، نظری و کاربردی (مانند فیزیک مهندسی و زمین‌شناسی مهندسی و غیره) پوشش می‌دهد. جهت ثبت نام در دوره آموزش مجازی ریاضی مهندسی بر روی تصویر فوق کلیک نمایید. این دوره به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و محتوای آموزشی الکترونیکی در قالب CD یا DVD به ادرستان ارسال میشود. همچنین پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و معتبر با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
ادامه مطلب
رشته خیاطی

رشته خیاطی

بازدید : 39

رشته خیاطی

خیاطی ، کار هیجان انگیز و سرگرم کننده ای می باشد و احساس غرور و افتخار را در شما ایجاد می کند . خیاطی دنیای از فرصت ها و امکانات را برای ابراز خلاقیت برای شما فراهم خواهد کرد. هنر خیاطی با هنرهای بسیاری از جمله بافتنی ، رودوزی ، قلاب بافی ، مروارید دوزی و... در ارتباط است. اگر به پارچه ، مد و لباس علاقه مند هستید شغل خیاطی مناسب شما خواهد بود.

معرفی رشته خیاطی

یکی از شاخه های رشته کار و دانش خیاطی می باشد. هنرجویان رشته خیاطی مهارت های کاربردی خیاطی زنانه از جمله نازک دوزی زنانه ، روپوش ، کت ، الگوسازی با رایانه ، برشکاری زنانه ، مانتو دوزی و... را آموزش خواهند دید. علاوه بر یادگیری مهارت های خیاطی هنرجویان کار با ماشین های صنعتی دوخت و ابزارهای دیگر مانند اتوهای صنعتی را آموزش می بینند و در نهایت می توانند با استفاده از نرم افزار طراحی الگو برای کارگاه های صنعتی الگو طراحی کنند. هنر جویانی که از این رشته فارغ التحصیل می شوند مهارت دوخت انواع لباس منزل ، رسمی ، مهمانی زنانه و توانایی طراحی الگو (الگوسازی) را خواهند داشت.

دروس تخصصی رشته خیاطی:

هنر جوی رشته طراحی و دوخت در طی ۲ساله تحصیل در هنرستان کاردانش مطالب زیر را علاوه بر درسهای عمومی فرا می‌گیرد،البته در شاخه‌های متفاوت دروس نیز متفاوت می‌باشند. * نازکدوزی که شامل دوخت انواع دامن و پیراهن و شلوار و چادر ومقنعه و... می‌باشد. * ضخیم دوزی که شامل دوخت مدلهای مختلف کت و پالتو می‌باشد. *دوخت تکمیلی که شامل دوخت انواع لباس‌های مجلسی و عروس ونامزدی وشب ... *لباس کودک تا ۶ سال و نوزاد، سرویس خواب کودک وسرویس حوله نوزاد و... *دوخت تزئینی شامل انواع ابریشم دوزی و خامه دوزی تکه دوزی وتزئینات مختلف روی البسه است. البته گستردگی این رشته بسیار است و برخی از این دروس به عنوان دروس اختیاری به دانش آموزان ارائه می‌شود.

سطح آموزشی مهارت های خیاطی:

این رشته دارای استاندارهای آموزشی مطلوبی می باشد و هم سطح استانداردهای جهانی است. اگر آموزش به درستی انجام شود و هنرجو نسبت به فراگیری مهارت ها علاقه مند باشد ، بعد ازفارغ التحصیلی آینده ی روشنی در بازار تولید پوشاک خواهد داشت.

آینده تحصیلی و شغلی رشته خیاطی:

هنر جویانی که در این رشته در حال تحصیل می باشند ، اگر در آزمون های ورودی دوره کاردانی (دانشکده های دولتی ، دانشگاه های آزاد و دانشگاه علمی و کاربردی) موفق شوند ، می توانند ادامه تحصیل بدهند و در آزمون های لیسانس ، فوق لیسانس و... شرکت کنند.

اهداف این رشته:

در صورتی که لباس در داخل کشور تولید شود تا حد زیادی می‌توان از تهاجم فرهنگی جلوگیری کرد با استفاده صحیح از معلومات این رشته می‌توان از ارزشها و فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی حفاظت کرد از دیگر اهداف این رشته توانمندی هنر جویان در رفع نیاز‌های خود وکمک به اقتصاد خانواده است. جهت ثبت نام در دوره آموزش مجازی طراحی و دوخت مانتو بر روی تصویر فوق کلیک نمایید. این دوره به صورت غیر حضوری برگزار می گردد و محتوای آموزشی الکترونیکی در قالب CD یا DVD به ادرستان ارسال میشود. همچنین پس از پایان دوره گواهی آموزشی رایگان و معتبر با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴
ادامه مطلب

آموزش مجازی پر مخاطب

دوره آموزشی مهندسی مالی و مدیریت ریسکFinancial Engineering & Risk Management E-learningB

مدیریت کسب و کار- سطح ۱ – MBA level 1 -E-learning

دوره آموزشی اردور Appetizer E-learningB

دوره آموزشی طراحی مد و لباس پیشرفته Advanced designing of fashion and dress E-learning

دوره آموزشی محاسبات ساخت و ساز Construction calculations E-learning

کنترلر کیفیتQuality controller E-learning

دوره آموزشی شیمی مواد Material Chemistry E-learning

دوره آموزشی مدیریت سازمانهای فرهنگی Managing of cultural organizations E-learning

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری General computer network technician E-learningB

مدیر تضمین کیفیتQuality Assurance Manager E-learning

دوره آموزشی کنترل خوردگی در تولیدات نفت و گاز Corrosion control in oil and gas production E-learning

دوره آموزشی مدیریت کیفیت پروژه ایزو ISO10006 Project Quality Management Course E-learning 10006

ثبت شرکت Company registration E-learningB

دوره آموزشی سخنرانی حرفه ای Professional lecture E-learning

دوره آموزشی رعایت الزامات سلامت،بهداشت و ایمنی درمحیط کار زیست فناوری Observing health, health and safety requirements in a biotech environment E-learning

مدیر سرور ۲۰۰۸ Server Manager 2008 E-learning

دوره آموزشی تکنیک های ارتباط غیر کلامیNonverbal communication techniques E-learning

بازاریاب فروشگاه مجازی Virtual store marketer E-learning

شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی Identifying the principles of resistance economics E-learning

دوره آموزشی آشنایی با بازاریابی بیمهIntroduction to Insurance Marketing E-learning

دوره آموزشی مباحث ارزش گذاری برند ایزو ISO 10668 Standard of Brand E-learning 10668

دوره آموزشی زبان اسپانیایی Spanish Language E-learning

دوره آموزشی برنامه ریزی و طراحی بسته سفر Travel package planning and design E-learning

مدیر بازاریابی بین المللی International Marketing Manager E-learning

دوره آموزشی سرپرست ترخیص کالا Clearance Supervisor E-learningB

دوره آموزشی روانشناسی عمومی General Psychology E-learningB

دوره آموزشی عکاسی خبری photojournalisme E-learning

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های اشخاص Expert for evaluating the damage of Personal insurance E-learning

دوره آموزشی کارمند مقدماتی فروش بلیط Ticket Sales Preparatory employee E-learning

مباحث کیفیت مراکز آموزشی Topics of ISO 29990 educational centers Quality E-learning ISO 29990

دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی Resistance Economic E-learning

دوره آموزشی مربیگری بدنسازی Bodybuilding Coaching E-learningA

مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار Computer Engineer In the field of Business Process Reengineering E-learning

برنامه نویس ارشد جاوا Java Senior programmer E-learning

دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات Negotiations and meetings management E-learning

دوره آموزشی تئوری های سازمان و مدیریت Organization and Management theories E-learning

فروشنده لوازم ورزشی Sports Equipment Dealer E-learning

سرپرست انبار عمومی Supervisor of Public Warehouse E-learningB

دوره آموزشی راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) Ecotourism Guide E-learning

دفترداری دفاتر قانونی حسابداری Operator of the Accounting legal and financial notebooks E-learning

دوره آموزشی سیستمهای برقی جریان ضعیف electric systems with poor flow E-learning

حسابرس درجه ۲ Auditor  Grade 2 E-learning

دوره آموزشی ماساژ سوئدی Swedish massage E-learning

مباحث مدیریت اندازه گیری تجهیزات غیرپزشکی ایزو Topics of ISO 10012 Non-medical equipment measurement management E-learning 10012

مباحث مدیریت مشتری مداری ISO 10001 Customer satisfaction management E-learning ISO 10001

دوره آموزشی بهداشت روانی Mental Health E-learningB

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش گردشگری Doctor of Business Administration (DBA)management- Tourism tendency E-learning

اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری validating and rating Credit E-learning Validation and Credit Rating E-learningA

دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری در محیط کار Creativity and innovation in the workplace E-learningA

دوره آموزشی نرم افزار پاور میل Power Mill Software E-learning

دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی Civil Justice Act E-learning

دوره آموزشی اف ال استودیو FL Studio E-learningB

بازاریابی مستقیمDirect marketing E-learning

دوره آموزشی روانشناسی رشد Growth Psychology E-learning

دوره آموزشی عملیات حرارتی فولاد و چدن Heating operation of steel and cast iron E-learning

رایانه کار فایرورک Firework Operator E-learning

طراحی و نصب سیستم های فتوولتائیک خورشیدی Design and installation of solar photovoltaic systems E-learning

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژی Doctor of Business Administration (DBA) management- Energy, gas, and oil Management tendency E-learning

دوره آموزشی آشپزی غذاهای دریاییSeafood Cooking E-learningB

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت نفت , گاز و انرژیMBA Business Management Oil, Gas and Energy Management E-learning

دوره آموزشی آزمونگرtester E-learning

دوره آموزشی آمار و احتمالات مهندسی statistics and probabilities Engineering E-learning

بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی Introductory game maker with Unity Engine E-learning

مونتاژ رایانه Computer assembly E-learningA

دوره آموزشی طراحی سازه های فولادی Design of steel structures E-learning

دوره آموزشی متون فقه Jurisprudence Texts E-learning

دوره آموزشی راهنمای زبان تخصصی گردشگری Guide to specialized tourism language E-learning

طراحی مقدماتی صفحات WEB (کار و دانش) Primary Design of WEB Pages E-learning

دوره آموزشی مدیر مهد کودک Kindergarden manager E-learning

دوره آموزشی آمادگی آزمون تافل TOEFL Exam Prepration E-learningB

دوره آموزشی ادوبی پریمیر Adobe Premiere cc E-learning

دوره آموزشی مهندسی محیط زیست Environmental Engineering E-learning

حسابدار حقوق و دستمزد salary Accountants E-learning

مباحث مدیریت فراگیر استاندارد Topics of ISIRI 13000 standard Total management E-learning ISIRI 13000

دوره آموزشی تعمیرات مانیتور و تلویزیون LED,LCD,3D ,PLASMA Monitor & TV Repairs E-learning

دوره آموزشی بازاریابی با موبایل Marketing with Mobile E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مشتری محوری Customer-centric specialized English E-learning

دوره آموزشی تمرکز حواس Mindfulness E-learning

دوره آموزشی زبان عربی Arabic language E-learningB

کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان Entrepreneurship in knowledge-based companies E-learning

کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو Auto Insurance Damage Assessment Expert E-learning

دوره آموزشی مربی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم Instructor of Translation and Concepts of the Holy Quran E-learningA

نماینده فروش Sales Representative E-learning

کاست کنترل ( بررسی قیمت تمام شده ) (کار و دانش) Cost Control (Price check) (work and knowledge) E-learning

دوره آموزشی اجرا و راهنمایی تور با خودروهای شخصی Run and guide tours with personal cars E-learning

شهروند الکترونیکی Electronic Citizen E_learning

مباحث تولید و مستندسازی محصولات نرم افزاری producing and documenting ISO 12207 Software products E-learning ISO 12207

کار با سیستم عامل مک Working with MAC OS E-learning

دوره آموزشی برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه) Communication with tourists in English (Secondary level) E-learning

رایانه کار ICDL درجه۱ Computer Operator ICDL 1 E-learning

دوره آموزشی بازاریابی ورزشی Sports Marketing E-learning

دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learningB

کارشناس پرورش فکری کودکان و نوجوانان خلاق Intellectual Development Expert of creative children and adolescents E-Learning

دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزشOrganizational Behavior Management in Sport E-learning

اصول حسابداری principles of Accounting E-learning

دوره آموزشی ساماندهی محیط کار(Workplace organization (5S) E-learning (5S

دوره آموزشی شعر و ادبیات فارسی Persian Poetry and Literature E-learning

دوره آموزشی بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) Implementation of HSE in Industries (Introductory) E-Learning

توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار Ability to measure market demand E-learning

مباحث سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو Topics of ISO 27001 Information Security Management system E-learning 27001

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

تدریس در بنیاد

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک