0
021284284
محتوای ماهی قزل آلا
پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا

ماهی قزل‌آلا، از نوع ماهی‌های سردآبی است و در زیرگروه ماهی‌های آزاد جای می‌گیرد. این ماهی بدنی فشره و دمی بزرگ‌تر از ماهی آزاد دارد. به گزارش اقتصادنیوز، تعداد فلس بین باله چربی و خط جانبی این ماهی، بین ۱۴ ...
1 2