×

اساتید همکار بنیاد

جناب آقای حسن سرپرست (شهاب)

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی : فارغ التحصیل ممتاز انجمن خوشنویسان ایران
رزومه استاد : دارنده نشان عالی هنر از وزارت کشور ...

جناب آقای علی اکبر صلاحی

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

دکتر سید علیرضا مرتضوی

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

جناب آقای حجت اله شریف زاده

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

جناب آقای مهدی اشرف تالش

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

جناب آقای محمد رحمانی

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

جناب آقای محمد مهدی واعظی نژاد

پست الکترونیک
مدرک تحصیلی :
رزومه استاد :

مدارک معتبر بین المللی:

از آنجا که ایباما بزرگترین بستر آموزش الکترونیک در کشور را فراهم نموده است تا آموزشگاه ها٬ دانشگاه ها و اساتید علمی بتوانند محتوای آموزشی خویش را تحت بستر بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی ارائه نمایند لذا ایباما امکان تقاضای مدارک پایان دوره آموزشی کوتاه مدت از مرکز ارائه کننده محتوا و پشتیبانی آموزش را نیز برای مخاطبین خود ایجاد نموده است.

نکته : در صورتیکه تمایل دارید رزومه پرباری برای خود ایجاد نمایید پیشنهاد ایباما به شما دریافت کارت عضویت بنیاد آموزش مجازی و الکترونیکی به عنوان عضویت شما در یک مجمع علمی شناخته شده در کشور و همچنین درخواست نامه پذیرش مقاله علمی پایان دوره در مجله علمی الکترونیکی بنیاد است.

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :