×

شما اینجا هستید : Home » اخبار و اطلاعیه ها » اخبار باما

مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000

مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000

بازدید : 1418

                                                                                    مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000

معرفی استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ و کاربرد آن در جهانی که ما در آن بسر می بریم مفاهیم و عبارت های جدیدی در حال شکل گیری است طوری که متناسب با رشد و پیشرفت اقتصادی و صنعتی شدن جهان تعریف ها و مفهوم های نوینی به وجود آمده و معرفی شده است در این میان موضوع سلامت و ایمنی محصول و کلیه ی واژه های مربوط به آن از این قاعده مستثنی نبوده است. سیستم مدیریت بهداشت موادغذایی نه به عنوان استاندارد بلکه به عنوان برنامه تضمین ایمنی مواد غذایی سال ها مورد حمایت سازمان های جهانی و کشورهای عمده ی وارد کننده مواد غذایی بوده است.با توجه به اینکه استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ ترکیبی از اصول HACCP و روش های اجرایی آن که در کمیسیون کدکس مواد غذایی تعریف شده اند و نیز برنامه های پیشنیازی آن ( PRPs) است . در این استاندارد تمامی مخاطره هایی که احتمال وقوع آن در زنجیره ی تولید مواد غذایی وجود دارد ( مخاطرات مرتبط با فرآیند و یا تاسیسات و تجهیزات و ……) شناسایی و ارزیابی شده و در نتیجه به راحتی توسط یک واحد فرآوری و یا سایر واحدها در طول زنجیره تولید تا عرضه قابل کنترل هستند. برای تدوین این استاندارد کمیته ای متشکل از کشورهای آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه و انگلیس و چند کشور دیگر از سال ۲۰۰۰ اقدام به تهیه پیش نویس و رایزنی های فنی کردند.این استاندارد در سال گذشته به تصویب رسید و برای اجرا از ابتدای سال ۲۰۰۶ منتشر شده است.   معرفی استاندارد ۲۲۰۰۰ ایزو ۲۲۰۰۰ نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی یک استاندارد جهانی است که در سال گذشته به تصویب اعضای سازمان جهانی استاندارد ( ISO) رسید . همه کسانی که در زنجیره تولید ماده ی غذایی دخالت دارند نظیر تولید کنندگان مواد اولیه ، تولید کنندگان خوراک دام و آبزیان ، پرورش دهندگان دام طیور و آبزیان و شرکت های حمل و نقل کالا ، انبارهای نگهداری محصول ، تولید کنندگان مواد افزودنی ، تولید کنندگان مواد بسته بندی ، تولید کنندگان مواد شیمیایی ، نظافت و گندزدایی سطوح کارخانه های مواد غذایی و نیز شرکت های خدمات رسانی تحت پوشش این استاندارد جهانی هستند. ایزو ۲۲۰۰۰ نیازمندی های مدیریت ایمنی غذا را برای تضمین سلامت ماده ی غذایی در زنجیره ی تولید این مواد تا مصرف کننده ی نهایی مشخص کرده و دارای اجزای کلیدی زیر است: ۱- ارتباطی متقابل بین افراد درگیر در چرخه ی تولید مواد غذایی ۲- برنامه های پیش نیازی ۳- اصول مدیریت ایمنی مواد غذایی ارتباط بین افراد درگیر در زنجیره ی تولید مواد غذایی برای اطمینان از شناسایی مخاطره های ایمنی غذا و کنترل آن در هر مرحله از مراحل یاد شده لازم و حیاتی است. این ارتباط باید در سرتاسر چرخه ی تولید مواد غذایی بین افراد مورد نظر به وجود آید. ارتباط با عرضه کنندگان و مصرف کنندگان ضمن آگاه کردن آنان از مخاطره های تعیین شده و اقدام های کنترلی موجب یادآوری نقش آن ها در سلامت محصول نهایی می شود.این استاندارد شامل اصول هفت گانه مدیریت ایمنی مواد غذایی و مراحل اجرایی آن که در کدکس مواد غذایی توصیه شده است می باشد ( جدول ۱) .برای کارآمد کردن استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ تحلیل مخاطره به عنوان عنصری کلیدی در نظر گرفته شده است. همانطوریکه گفته شد در چرخه ی تولید مواد غذایی کلیه ی مخاطره هایی که می تواند سلامت ماده ی غذایی را به خطر اندازد باید شناسایی و کنترل شوند. از این رو ایزو ۲۲۰۰۰ به این موضوع به طور کامل پرداخته است. این استاندارد جهانی علاوه بر جنبه های ایمنی غذا جنبه های خاص دیگر نظیر آگاهی مصرف کننده از محصول خریداری شده و موضوع اخلاق در تجارت و غیره نیز مورد توجه قرار گرفته است. مزایای ایزو ۲۲۰۰۰ وجود بیش از ۳۰ طرح و برنامه ی کنترلی در جهان باعث گردیده است که علاوه بر شناسایی مخاطره های مختلف سطوح متفاوتی از سلامتی برای یک ماده غذایی تعیین و تولید کنندگان را با انواع مقررات و قوانین اجباری و تحمیل هزینه های زائد مواجه نماید.ایزو ۲۲۰۰۰ بر اساس اجماع جهانی شکل گرفته و نیازمندی های آن بشکلی هماهنگ با حضور کارشناسان مواد غذایی از بخشهای مختلف در قالب یک سند یکپارچه عرضه شده است . مزایای این استاندارد را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: ۱) تطابق محصول با استانداردهای جهانی ۲) تضمین کیفیت و ایمنی محصول ۳) حفظ اعتبار تولید کننده و نماد محصول ۴) هماهنگی در اجرای استاندارد در کشورهای مختلف و رقابت بهتر در بازارهای جهانی ۵) کاهش بیماری ها ی ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده ۶) بهره برداری بهتر از منابع ۷) مستند کردن بهتر روش ها و فرآیند ها ۸) افزایش سوددهی یا کاهش موارد مرجوعی ویژگی های استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ بطورکلی استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ نیازمندی های یک نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی را در تمامی فرآیندهای مرتبط با غذا ( از مزرعه و یا صید تا سفره ) تشریح کرده و شامل ویژگی های زیر است : • انطباق با اصول HACCP اشاره شده در کدکس • هماهنگی در اجرای استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی در کلیه کشورها • فرآهم کردن یک استاندارد قابل ممیزی یا امکان کسب گواهینامه های داخلی و خارجی • هماهنگی با استاندارد ایزو ۹۰۰۱ • ایجاد درک منطقی از HACCP در ابعاد بین المللی • امکان ممیزی ساده تر نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی و رفع سریع تر سوء برداشت ها از این نظام • ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان محصولات • حرکت به سمت تولید بدون نقص • پیشگیری از مخاطرات شیمیایی، میکروبی و فیزیکی که ممکن است در فرآورده های غذایی موجب خسارت رساندن به مشتری و کاهش اعتبار سازمان شود. دلایل و ضرورت های اجرای ایزو ۲۲۰۰۰ همانطوریکه گفته شد تا سال گذشته مدیریت ایمنی مواد غذایی نه به عنوان استاندارد بلکه به عنوان برنامه ی تضمین ایمنی مواد غذایی مورد حمایت سازمان های جهانی و کشورهای عمده ی وارد کننده ی مواد غذایی بود. در سال های گذشته اگرچه مدیریت ایمنی مواد غذایی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما به اجرا در آمده است ولی اجرای آن در بسیاری از موارد سلیقه ای بود و ممیزی آن نیز بیشتر به درک ممیز از اصول مدیریت ایمنی مواد غذایی بستگی داشته است. این ناهماهنگی ها منجر به تدوین استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی با عنوان استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ شده است تا : ۱- شرکت های فرآوری در کلیه کشورها و حتی در داخل کشورها با درک یکنواخت و مدیریتی کارآمد اصول مدیریت ایمنی مواد غذایی را اجرا کنند. ۲- از اجرای سلیقه ای این استاندارد در واحدهای فرآوری جلوگیری شود. ۳- ممیزی این نظام به راحتی انجام شود. ۴- مخاطره های مهم و عیوب کیفی مواد غذایی به درستی تضمین شود. ۵- موانع تجارت مواد غذایی در جهان رفع شود. ۶- سلامت و ایمنی محصول به درستی تضمین شود. ۷- نیازمندیهای مشتری و الزامات قانونی کشورها مورد توجه بیشتر قرار گیرد. ۸- واحدهای فرآوری توانایی خود را برای کنترل و مهار مخاطره ها و نیز کنترل کیفیت محصول تولیدی به اثبات رسانند. ایزو ۲۲۰۰۰ کارکرد کیفیت را به سلامت غذایی ارتباط می دهد از آنجا که فرایند تولید محصولات غذایی و توسعه زنجیره عرضه آن ها روز به روز در حال گسترش است، به نظر می رسد که استفاده از سیستم های سلامت غذایی نقش بسزایی در توسعه کیفیت در همه ابعاد داشته است. ایمنی غذا وابسته به بروز مخاطرات بیماری‌زایی غذایی در هنگام مصرف می‌باشد. کنترل کافی و مناسب در طول زنجیره غذایی امری ضروری بنظر می‌رسد چرا که در هرمرحله از زنجیره غذایی ممکن است مخاطرات ایمنی غذا رخ دهد. لذا رسیدن به ایمنی غذا بایستی با تلاش همه گیر طرفهای زنجیره غذا صورت پذیرد. بکارگیری این استاندارد به سازمانهایی که در رده‌های مختلف زنجیره غذایی قرار دارند کمک می‌کند که بتوانند مخاطرات موجود در سیستم خود را شناسایی و کنترل نمایند. این استاندارد مجموعه ترکیبی موثری را جهت حصول اطمینان از ایمنی غذا در طول زنجیره غذایی ایجاد می‌نماید که عناصر کلیدی آنها شامل ارتباط متقابل، سیستم مدیریت، برنامه‌های پیشنهادی و اصول HACCP می‌باشد. دامنه کاربرد: کلیه سازمانها در محدوده زنجیره غذایی شامل تولیدکنندگان مواد اولیه در کارخانه‌های تولید مواد غذایی و خوراک دام، عوامل درگیر با حمل و نقل و انبارش، فروشگاه‌های خرده فروشی و تامین کنندگان خدمات مرتبط با غذا نظیرخدمات بسته‌بندی و … می‌توانند از این استاندارد بهره جویند. این استاندارد یکی از تخصصی ترین استانداردهای مدیریت کیفیت در صنایع غذائی در جهان می باشد که در اول سپتامبر ۲۰۰۵ توسط کلیه ISO/TC34 تدوین و ابلاغ شد.این استاندارد قابلیت پیاده سازی در سراسر زنجیره تأمین مواد غذائی از تولید در مزرعه و یا مراکز نگهداری دام و طیور تا ماشین آلات صنایع غذائی، کارخانجات تولید مواد غذائی، صنایع بسته بندی، غذای دام و طیور شرکتهای پخش مواد غذائی، سوپر مارکتها و… را دارد.  

جهت ثبت نام در دوره مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر  مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان : ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


  کدکس: کدکس عبارت است از جمع آوری وتطبیق بین المللی استاندارد های مواد غذایی و ارایه آن به شکل واحد. تعریف کدکس : کدکس در لغت بمعنای آیین نامه،مقررات،نشانه و آلیمانتاریوس به معنای مواد غذایی می باشد. کدکس عبارت است از جمع آوری وتطبیق بین المللی استاندارد های مواد غذایی و ارایه آن به شکل واحد. تاریخچه تشکیل کمیسون کدکس غذایی : در یازدهمین کنفرانس FAOدر ۱۹۶۱ و شانزدهمین اجلاس جهانی WHO در ۱۹۶۳تشکیلات جدیدی تحت عنوان کمیسیمون آیین نامه مواد غذایی“Codex Alimentarius Commission” به منظور اجرای استانداردهای مشترک  FAO/WHOدر زمینه مواد غذایی به وجود آمد در حال حاضر ۱۷۲ کشور عضو کدکس می باشند. اهداف کمیسیون کدکس غذایی حفظ منافع و بهداشت مصرف کنندگان تسهیل روابط تجاری و هماهنگ شدن اقدامات انجام شده در زمینه مواد غذای هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای استاندارد مواد غذایی در بخشهای دولتی و غیر دولتی تعیین اولویت و ارائه راهنماییهای لارم در زمینه پیش نویسهای استاندارد با کمحک سازمانهای ذینفع نهایی نمودن استانداردها و انتشار آنها به صورت مقررات و یا codexدر قالب استانداردهای منطقه ای یا بین المللی و تکمیل و اصلاح استانداردها پس از بررسی های مناسب و لازم روش تدوین استانداردهای کدکس ۱ـ روش معمولی: دارای ۸ مرحله (step)است که کشور های عضو در مراحل ۳،۶ و ۸ نظرات خود را اعلام می نمایند. ۲ـ روش سریع: دارای ۵ مرحله است که کشورهای عضو نظرات خود را در مراحل ۳ و ۵ اعلام می نمایند. چهارچوب استانداردهای کدکس مواد غذایی ۱ـ نام استاندارد ۲ـ دامنه کاربرد ۳ـ تعریف ۴ـ ترکیبات اصلی تشکیل دهنده و عوامل کیفیتی ۵ـ افزودنی ها ۶ـ ‎آلاینده ها ۷ـ ویژگیهای بهداشتی ۸ـ وزن و اندازه ۹ـ برچسب گذاری ۱۰ـ روش آزمون و نمونه گیری ساختار تشکیلات کدکس بین المللی کمیسیون کدکس مواد غذاییC.A.C شامل(دبیر خانه و کمیته اجرایی)و کمیته اجرایی شامل(کمیته های منطقه ای، کمیته های اجرایی بین دولتی، کمیته محصولات مواد غذایی،کمیته موضوعات عمومی. کمیته موضوعات عمومی(۹ کمیته فنی) ۱ـ باقیمانده آفت کشها ۲ـ سیستم بازرسی و صدور گواهینامه برای مواد غذایی وارداتی و صادراتی ۳ـ باقیمانده داروهای دامی ۴ـ تغذیه و رژیمهای ویژه غذایی ۵ـ برچسب گذاری مواد غذایی ۶ـ روشهای آزمون و نمونه برداری ۷ـ اصول کلی ۸ـ افزودنیها و آلاینده های مواد غذایی ۹ـ بهداشت مواد غذایی ۱۰-کمیته محصولات مواد غذایی کمیته فنی: ۱ـ میوه ها و سبزیهای فراوری شده ۲ـ میوه ها و سبزیجات تازه ۳ـ چربیها و روغنها ۴ـ فراورده های کاکائو و شکلات ۵ـ شکر ۶ـ شیر و فراورده های آن ۷ـ آبهای معدنی طبیعی ۸ـ ماهی و فراورده های شیلاتی ۹ـ بهداشت گوشت ۱۰ـ غلات ،حبوبات وبقولات ۱۱ـ پروتینهای گیاهی کمیته های اجرایی بین دولتی (۳ کمیته فنی) ۱ـ غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی(ژاپن) ۲ـ خوراک دام(دانمارک) ۳ـ آبمیوه ها و سبزیها(برزیل) کمیته های منطقه ای (۶ کمیته فنی) ۱ـ آسیا(کره)۲ـ آفریقا(مراکش) ۳ـ اروپا(جمهوری اسلواکی) ۴ـ خاور نزدیک(اردن) ۵ـ آمریکای لاتین(آرژانتین) ۶ـ آمریکای شمالی و اقیانوسیه(ساموآ) استانداردها و آئین کارهای تدوین شده توسط کمیسیون کدکس – استاندارد های محصولات غذایی – استاندارد های عمومی و راهنماهای بر چسب گذاری – راهنماها و آیین کارهای محصولات غذایی – حد مجاز آفت کشها – آیین کارها و راهنمای کلی بهداشت مواد غذایی – تعیین حد افزودنیهای مواد غذایی – تعیین حد افزودنیهای مواد غذایی – راه های ارزیابی خطر – راهنماها و توصیه های نحوه اجرای بازرسی وصدور گواهینامه – استانداردها و راهنماها و آیین کارهای آلاینده ها چگونگی ارتباط کمیسیون کدکس غذایی در کشورها موسسه استاندارد عامل ارتباطی کمیسیون کدکس غذایی در ایران است. دبیرخانه شورای هماهنگی کدکس در موسسه و در مدیریت غذایی و کشاورزی مستقر می باشد. رییس موسسه، نائب رییس شورا و رییس کمیسیون ملی کدکس غذایی ایران می باشد.
ادامه مطلب

آموزش نرم افزار مکانیکال دسکتاپ Mechanical Desktop Software E-learning

بازدید : 1982
اتودسک یکی از اولین شرکت‌هایی می‌باشد که با ساخت اتوکد استفاده از کامپیوتر را در طراحی مهندسی رواج داد. پس از آن بود که کامپیوتر یکی از ابزارهای اصلی طراحی مهندسی به حساب آمد. این نرم‌افزار بر پایه اتوکد طراحی و عرضه شده است و برای ترسیمات پایهٔ دو بعدی خود از آن بهره می‌برد؛ بنابراین برای کار کردن با مکانیکال دسکتاپ نیاز به فراگیری اتوکد نیز می‌باشد. مکانیکال دسکتاپ با ارائه تمامی امکانات مربوط به مدل سازی، مونتاژ، مجموعه سازی، کاتالوگ قطعات استاندارد آماده، ایجاد روابط مکانی قطعات، تعریف نماهای انفجاری، تولید نقشه‌های دوبعدی حرفه‌ای و بسیاری از موارد دیگر به یک مجموعه کامل و بدون نقص برای طراحی مهندسی می‌باشد. در صنعت امروز، سرعت و دقت در کار، یکی از فاکتورهای مهم طراحی می‌باشد که مکانیکال دسکتاپ با استفاده از اتوکد برای ترسیمات پایهٔ دوبعدی، آنرا برای کاربر فراهم کرده است. این نرم‌افزار با ساده‌ترین دستورها برای طراحی، تمامی امکانات لازم را در اختیار طراح قرار داده است و پیچیدگی‌های بسیار زیادی که در نرم‌افزارهای دیگر موجود است را ندارد. در گذشته مکانیکال دسکتاپ یکی از نرم‌افزارهای قدرتمند در طراحی صنعتی بود ولی نقطه ضعف‌های اساسی آن منجر به ارائه محصول قدرتمند و گسترده اینونتور توسط شرکت اتودسک شده است. این نرم‌افزار یکی از نرم‌افزارهای قدرتمند طراحی سه بعدی قطعات می‌باشد که در رقابت تنگاتنگی با سالیدورکس، اینونتور و سالید اج بوده است.
از جمله مزایای استفاده از چنین شیوه‌ای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • افزایش سرعت پروسه طراحی بخاطر حذف مرحله نقشه‌کشی و نقشه خوانی
  • جلوگیری از اشتباهات ناخواسته بخاطر استفاده از مدل سه بعدی بجای دو بعدی
  • امکان محدود کردن طرح با قید گذاری و تلرانس گذاری
  • امکان تهیه نقشه‌های انفجاری، لیست قطعات و شماره گذاری خودکار آنها
  • امکان تهیه نقشه‌های دو بعدی و برشها از طرحهای سه بعدی
  • امکان مونتاژ قطعات
  • امکان تحلیل مدل از نظر مقاومت مصالح
  • امکان استفاده از نرم‌افزارهای دیگر مانند انجام مراحل ماشین کاری NC
مکانیکال دسکتاپ از جمله نرم‌افزارهای قدرتمند در حیطه CAD می‌باشد که بر بستر نرم‌افزار معروف اتوکد بنا شده است. از این رو در زمینه ترسیمات دو بعدی که برای مدلسازی سه بعدی نیاز است از همان امکانات اتوکد می‌توان بهره گرفت. در این نرم‌افزار امکانات پرقدرتی جهت ساخت مدل، مونتاژ و موارد دیگر در نظر گرفته شده است. از طرفی برخی نرم‌افزارهای دیگر نیز با پشتیبانی مکانیکال دسکتاپ خدمات دیگری را روی مدلهای ترسیمی ارائه می‌دهند. متأسفانه با اینکه این نرم‌افزار ویژگیهای زیادی داشت اما به دلیل اینکه نرم‌افزار سالیدورکس کاربری ساده‌تری داشت و با قیمت کمتری نیز به بازار ارائه می‌شد، نتوانست مانند محصول اتوکد این شرکت موفقیت آمیز باشد و شرکت اتودسک پس از ویرایش ۲۰۰۹ ویرایش دیگری از این نرم‌افزار را روانه بازار نکرد.
ادامه مطلب
میکروکنترلر AVR

میکروکنترلر چیست؟

بازدید : 1447
میکروکنترلر چیست؟ مقدمه: میکروکنترلر یک تراشه الکترونیکی قابل برنامه ریزی است که استفاده از آن باعث افزایش سرعت و کارآیی مدار در مقابل کاهش حجم و هزینه مدار می گردد. با ساخت میکروکنترلرها تحول شگرفی در ساخت تجهیزات الکترونیکی نظیر لوازم خانگی ، صنعتی ، پزشکی ، تجاری و ... به وجود آمده است که بدون آن تصور تجهیزات و وسایل پیشرفته امروزی غیر ممکن است. یکی از میکروکنترلرهای پرکاربرد و معروف AVR نام دارد که ساخت شرکت Atmel می باشد. این میکروکنترلرها جزو ساده ترین و در عین حال پر کاربرد ترین میکروکنترلرهای موجود می باشد. از میکروکنترلرهای AVR در کاربردهایی وسیع با قابلیت های متوسط ) مانند پروژه های دانشگاهی، تجاری، منازل و... ( استفاده می گردد. اولین و بهترین گزینه برای ورود به دنیای الکترونیک دیجیتال، یاد گرفتن میکروکنترلرهای AVR است چرا که اصولی ترین و پایه ای ترین مباحث الکترونیک دیجیتال در آموزش این میکروکنترلرها وجود دارد که به عنوان پیش نیازی برای یادگیری سطوح باالتر و میکروکنترلرهای قوی تر همانند ARM و آرایه های منطقی برنامه پذیر FPGA است. یادگیری این میکروکنترلرها بسیار شیرین بوده و پروژه های بسیار جالب و پرکاربردی با استفاده از آنها میتوان خلق کرد. همچنین تهیه این میکروکنترلرها بسیار راحت تر و قیمت آن نسبت به بقیه میکروکنترلرها بسیار مناسب بوده و همه عالقه مندان میتوانند لوازم مورد نیاز آن ها را تهیه و به راحتی استفاده نمایند. خوشبختانه منابع گسترده و وسیعی در اینترنت برای یادگیری میکروکنترلرهای AVR وجود دارد که بسیار در این زمینه کمک می کنند اما به علت اینکه اغلب با نگاه سطحی یا بسیار عمیق گفته شده اند ، یا جوابگوی کلیه نیارهای عالقه مندان و مشتاقان یادگیری نیست و یا فقط قشر خاصی توانایی درک و هضم آن را دارند. جزوه موجود که با نگاهی نو برای مخاطب عام و با زبانی ساده بیان شده است، امید است بتواند به طور عمیق و مفهومی نظر خوانندگان را به این حوزه جلب کند. ضمنا ویژگی دیگر این جزوه از ۰ تا ۱۰۰ بودن آن است یعنی سعی شده است تمام قواعد و قوانین مورد نیاز برای کار، از رنگ مقاومت ها گرفته تا فرمول های مورد نیاز برای طراحی پروژه های میکروکنترلری، آورده شده باشد تا در هر زمان و در هر مکان برای کار با میکروکنترلرهای AVR فقط به این جزوه نیاز داشته باشید. ضمنا کلیه آموزش های این جزوه در سایت الکترو ولت به صورت بخش به بخش آورده شده است که میتوانید زمانی که این جزوه در اختیار نبود، از آن استفاده نمایید. برای یادگیری حرفه ای و پیشرفته پیشنهاد می شود بسته عظیم آموزش میکروکنترلرهای AVR که شامل پروژه های شبیه سازی و عملی بسیاری به همراه توضیحات است را تهیه نمایید. مدارهای الکتریکی و الکترونیکی مدارهای الکترونیکی به همراه مدارهای الکتریکی دو دسته کلی از مدارات بهشمار میروند. اگر عنصرهای تشکیل دهنده مدار ، الکتریکی باشند، مدار "الکتریکی" نامیده میشود، و اگر عنصرهای تشکیل دهنده مدار الکتریکی و الکترونیکی باشند، مدار را "الکترونیکی" گویند. مدارهای الکترونیکی خود به دو دسته مدارهای الکترونیکی آنالوگ و مدارهای الکترونیکی دیجیتال تقسیم بندی می شوند. شکل زیر تقسیم بندی کلی مدارها را نشان می دهد. مدارهای الکتریکی از بههم پیوستن المانهای الکتریکی یا غیر فعال )مانند باتری ، مقاومت، خازن، سلف، المپ، دیود و ...( تشکیل می شوند. به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود. شکل زیر برخی از المان های پرکاربرد در "مدارهای الکتریکی" را نشان می دهد. مدارهای الکترونیکی از به هم پیوستن المانهای الکتریکی یا المانهای الکترونیکی یا ترکیبی از هر دو بوجود میآید. به طوری که حداقل یک مسیر بسته را ایجاد کنند و جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود. شکل زیر اجزای یک مدار الکترونیکی را نشان می دهد که عالوه بر المان های الکتریکی ، المان هایی نظیر ترانزیستور ، آی سی ) چیپ ( و موتورهای الکترونیکی نیز در آن دیده می شود. در مدارهای الکتریکی محیط حرکت الکترون و به طور کلی جنس تشکیل دهنده اجزای مدار به هیچ عنوان اهمیت ندارند ، بلکه رابطه ریاضی بین ولتاژ و جریان این اجزای الکتریکی مهم هستند. مثل مقاومت و رابطه معروف RI=V ( ولتاژ الکتریکی برابر است با حاصل ضرب مقاومت الکتریکی در جریان الکتریکی ( برعکس مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی عالوه بر رابطه ریاضی ولتاژ و جریان قطعه، به محیط عبور الکترون توجه کرده و در کل این جنس و نحوه ساخت اجزا است که خیلی اهمیت دارد. در تحلیل برخی از مدارهای الکترونیکی ، معادالت دیفرانسیل بسیار سخت و پیچیده ایجاد میشوند و به همین دلیل غالبا از تقریب برای قسمتهای الکترونیکی استفاده میشود. مدارهای الکترونیکی خود به دو دسته دیجیتال )رقمی( و آنالوگ )قیاسی( تقسیم میشوند. سیستم های الکترونیکی در یک نگاه ساده، یک سیستم الکترونیکی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد: ورودی : حسگرهای الکترونیکی و مکانیکی )یا مبدلهای انرژی(. این تجهیزات سیگنالها یا اطالعات را از محیط خارج دریافت کرده و سپس آنها را به جریان، ولتاژ یا سیگنالهای دیجیتال تبدیل میکنند. پردازشگر سیگنال : این مدارها در واقع وظیفه اداره کردن، تفسیر کردن و تبدیل سیگنالهای ورودی برای استفاده آنها در کاربرد مناسب را بر عهده دارند. معموالً در این بخش پردازش سیگنالهای مرکب بر عهده پردازشگر سیگنالهای دیجیتال است. خروجی : فعال کنندهها یا دیگر تجهیزات )مانند مبدلهای انرژی( که سیگنالهای ولتاژ یا جریان را به صورت خروجی مناسب در خواهند آورد )برای مثال با ایفای یک وظیفه فیزیکی مانند چرخاندن یک موتور( برای مثال یک تلویزیون دارای هر سه بخش باال است. ورودی تلویزیون سیگنالهای پراکنده شده را دریافت کرده )به وسیله یک آنتن یا کابل( و آنها را به ولتاژ و جریان مناسب برای کار دیگر تجهیزات تبدیل میکند. پردازشگر سیگنال پس از دریافت دادهها از ورودی اطالعات مورد نیاز مانند میزان روشنایی، رنگ و صدا را از آن استخراج میکند. در نهایت قسمت خروجی این اطالعات را دویاره به صورت فیزیکی در خواهد آورد این کار به وسیله یک المپ اشعه کاتدیک و یک بلندگوی آهنربایی انجام خواهد شد. تمامی این اعمال گفته شده ، می تواند به صورت آنالوگ و توسط سیستم الکترونیکی آنالوگ صورت گیرد و یا به صورت دیجیتال و توسط پردازنده های دیجیتالی و سیستم دیجیتال صورت گیرد. بنابراین یک سیستم الکترونیکی مانند تلویزیون میتواند به صورت یک سیستم آنالوگ یا سیستم دیجیتال کار کند.
    دوره آموزشی میکروکنترلر AVR  

جهت ثبت نام در دوره آموزشی میکروکنترلر AVR بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی میکروکنترلر AVR با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
تفاوت سیستم دیجیتال با آنالوگ امروزه استفاده از سیستم های الکترونیکی دیجیتال در همه ابعاد گسترش یافته است و بر سیستم های مبتنی بر طراحی آنالوگ برتری دارد. برتری ویژهی سیستمهای دیجیتال بر آنالوگ، امروزه باعث شده تمایل بسیاری برای طراحی بر پایهی سیستمهای دیجیتال بهوجود آید. در یک سیستم دیجیتال تمامی داده ها و اطالعات به صورت کدهای ۰ یا ۱ نمایش، پردازش و ذخیره می شود که باعث می شود مزیت هایی برای این سیستمها بوجود آید : قابل برنامه ریزی بودن : به سادگی برای اجرای هر الگوریتمی قابل تغییر و برنامه ریزی هستند. سرعت باالتر : سرعت انجام پردازش های گوناگون بسیار بیشتر و قوی تر است. دقت بیشتر و کاهش خطا : سیگنال های دیجیتال دارای دقت باالتر هستند و در نتیجه امکان خطای پردازش کمتری دارند. حجم کمتر و توان پایین تر : سیستم های دیجیتال روز به روز به سمت کوچکتر شدن و توان مصرفی پایین تر پیش می روند. آشنایی با اجزای مدارهای الکترونیکی در این قسمت به آشنایی با ابزارها ، المان های مدار ، اصول اولیه و پیشنیازهای مورد نیاز برای کار با مدارهای دیجیتال خواهیم پرداخت. آشنایی با بردبورد بردبورد (Breadboard(وسیلهای است که به ما در چیدمان اولیه و آزمایشی مدار کمک میکند. بیشتر افرادی که در زمینه پروژههای الکترونیک کار میکنند ، ابتدا مدار خود را بر روی بردبورد میبندند و پس از جواب گرفتن آنرا بر روی مدارات چاپی یا بردهای سوراخدار مسی پیاده میکنند. الیه های داخلی برد بورد از نوارهای فلزی )معموال مسی( تشکیل شده است که در الیه تحتانی و بدون هیچ اتصالی با یکدیگر در پایین بورد قرار دارند .توسط حفره های پالستیکی این الیه های فلزی تا باالی بورد هدایت شده اندو این ما را قادر می سازد تا اجزای الکترونیکی را به یکدیگر متصل کنیم. برای استفاده از بردبورد کافیست پایه های قطعات را درون شکاف مورد نظرفرو بریم )به این شکافها اصطالحا سوکت میگویند.( و این سوکتها طوری طراحی شده اند که قطعات را کامال محکم در خود بگیرند و هر حفره یا همان سوکت پایه قطعه را به الیه مسی تحتانی متصل می کند. هر سیم که وارد این حفره ها می شود گره یا node نامیده میشود و هر گره را نقطه ای از مدار می نامند که حداقل باعث متصل شدن دو قطعه به یکدیگر شده است. نکته :در بردبورد وقتی می خواهیم بین دویا چند قطعه اتصال الکترونیکی برقرار کنیم باید یکی از پایه هایشان با هم تشکیل گره بدهند. برای این کار کافیست پایه آنها را در حفره هایی که همگی در راستای الیه مسی مشترکی هستند قرار دهیم. در بردبوردهایی که در ایران معمول شده ، دو بخش قرینه هم داریم که شکاف میان دو بخش محلی برای جا زدن آی سی ها است. در دو طرف شکاف میانی شاهد بخشی هستیم که در آن هر پنج سوراخ که در راستای عمودی در یک امتداد هستند، به هم وصل شده اند و در حکم یک گره هستند. در بخش های بیرونی تر بردبورد ، هر طرف دو ردیف افقی داریم که تا میانه راه به هم وصل هستند. یعنی در هر یک از دو طول بردبورد ، چهار ردیف افقی بیست و پنج سوراخی به هم متصل هستند. از این الیه ها بیشتر برای اتصال منابع ولتاژ استفاده می شود. در شکل زیر ردیفهایی که به هم وصل هستند با خطوط رنگی نشان داده ایم. هر خط قرمز یا آبی با اینکه شامل چند سوکت است ولی فقط یک گره می باشد. نکته ۱ : برای اتصال دو نقطه دور از هم باید از سیم های مفتولی استفاده کرد که دو سر آن به کمک سیم چین لخت شده باشد. نکته ۲ : برای ساخت مدارهای بزرگتر میتوان برد بورد ها را به یکدیگر متصل کرد. آشنایی با مقاومت الکتریکی: مقاومت پرکاربردترین قطعه در مدارهای الکترونیکی است. زمانی که جریان الکتریکی از داخل مقاومت عبور میکند با مانع مواجه میشود. نکته : مقدار مقاومت وابسته به مدار نیست و فقط به جنس و شکل ماده مقاوم بستگی دارد. مقاومتها ممکن است که ثابت یا متغییر باشند. مقاومتهای متغیر پتانسیومتر نیز خوانده میشوند. تشخیص مقدار مقاومت با استفاده از نوارهای رنگی : مقاومتهای توان کم دارای ابعاد کوچک هستند ، به همین دلیل مقدار مقاومت و خطا را نمی توان روی آنها نوشت ،در نتیجه بوسیله نوارهای رنگی روی آن مشخص می کنند. این روش به دو شکل صورت میگیرد: ۱ .روش چهار نواری ۲ .روش پنج نواری روش اول برای مقاومتهای با خطای %۵ به باال استفاده میشود و روش دوم برای مقاومتهای دقیق و خیلی دقیق )با خطای کمتر از %۵ )استفاده میشود. در اینجا به روش اول که معمول تر است میپردازیم. به جدول زیر توجه نمائید. هر کدام از این رنگها معرف یک عدد هستند: دو رنگ دیگر هم روی مقاومتها به چشم میخورد: طالیی و نقرهای ، که روی یک مقاومت یا فقط طالیی وجود دارد یا نقرهای.اگر یک سر مقاومت به رنگ طالیی یا نقرهای بود ، ما از طرف دیگر مقاومت ، شروع به خواندن رنگها میکنیم. و عدد متناظر با رنگ اول را یادداشت میکنیم. سپس عدد متناظر با رنگ دوم را کنار عدد اول مینویسیم. سپس به رنگ سوم دقت میکنیم. عدد معادل آنرا یافته و به تعداد آن عدد ، صفر میگذاریم جلوی دو عدد قبلی) در واقع رنگ سوم معرف ضریب است (. عدد بدست آمده ، مقدار مقاومت برحسب اهم است. که آنرا میتوان به کیلواهم نیز تبدیل کرد. ساخت هر مقاومت با خطا همراه است. یعنی ممکن است %۵ یا ۱۰ %یا %۲۰خطا داشته باشیم . اگر یک طرف مقاومت به رنگ طالیی بود ، نشان دهنده مقاومتی با خطا یا تولرانس ۵ % است و اگر نقرهای بود نمایانگر مقاومتی با خطای %۱۰ است.اما اگر مقاومتی فاقد نوار چهارم بود، بی رنگ محسوب شده و تولرانس آن را ۲۰ %در نظر میگیریم. سوال : مقدار واقعی مقاومت زیر در چه بازه ای قرار دارد؟ جواب: از سمت چپ شروع به خواندن میکنیم. رنگ زرد معادل عدد ۴ ، رنگ بنفش معادل عدد ۷ ، رنگ قرمز معادل عدد ۲ ، و رنگ طالیی معادل تولرانس ٪۵ میباشد. پس مقدار مقاومت بدون در نظر گرفتن تولرانس ، مساوی ۴۷۰۰ اهم ، یا ۴٫۷ کیلو اهم است و برای محاسبه خطا عدد۴۷۰۰ را ضربدر ۵ و تقسیم بر ۱۰۰ میکنیم، که بدست میآید: ۲۳۵ . پس مقدار واقعی مقاومت چیزی بین ۴۴۶۵ اهم تا ۴۹۳۵ اهم میباشد. آشنایی با خازن : خازن یک المان الکتریکی است که میتواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند. هر خازنی که توانایی ذخیره انرژی الکتریکی باالتری داشته باشد ، ظرفیت باالتری دارد. واحد اندازه گیری ظرفیت خازن "فاراد" می باشد. ظرفیت خازن را با حرف C که ابتدای کلمه capacitor است نمایش میدهند. ساختمان داخلی خازن از دوقسمت اصلی تشکیل میشود: الف – صفحات رسانا ب – عایق بین رساناها )دی الکتریک( بنابراین هرگاه دو رسانا در مقابل هم قرار گرفته و در بین آنها عایقی قرار داده شود ، تشکیل خازن می دهند. معموال صفحات رسانای خازن از جنس آلومینیوم ، روی و نقره با سطح نسبتا زیاد بوده و در بین آنها عایقی )دی الکتریک( از جنس هوا ، کاغذ ، میکا ، پالستیک ، سرامیک ، اکسید آلومینیوم و اکسید تانتالیوم استفاده می شود. هر چه ضریب دی الکتریک یک ماده عایق بزرگتر باشد آن دی الکتریک دارای خاصیت عایقی بهتر است. ساختار داخلی یک خازن را در شکل زیر مشاهده می کنید. خازن ها دو نوع هستند : ثابت و متغیر خازن های ثابت : این خازن ها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی کنند. خازن های ثابت را بر اساس نوع ماده دی الکتریک به کار رفته در آنها تقسیم بندی و نام گذاری می کنند و از آنها در مصارف مختلف استفاده می شود . از جمله این خازنها می توان انواع سرامیکی ، میکا ، ورقه ای ، الکترولیتی و ...را نام برد . اگر ماده دی الکتریک طی یک فعالیت شیمیایی تشکیل شده باشد آن را خازن الکترولیتی و در غیر این صورت آن را خازن خشک گویند. خازن های متغیر : به طور کلی با تغییر سه عامل می توان ظرفیت خازن را تغییر داد :" فاصله صفحات" ، "سطح صفحات" و" نوع دی الکتریک ".اساس کار این خازن ها روی تغییر این سه عامل می باشد. تشخیص ظرفیت خازن ها: متداول ترین نوع خازن ها نوع سرامیکی )عدسی( و نوع الکترولیتی است. -ظرفیت نوع عدسی معموال در حدود پیکوفاراد است )پیکو یعنی ۱۰ به توان منفی دوازده( . در این خازن ها پایه مثبت و منفی فرقی نمیکند. ظرفیت نوع الکترولیتی معموال در حدود میکروفاراد است )میکرو یعنی ۱۰ به توان منفی شش(. در خازن های الکترولیتی همانند شکل زیر پایه مثبت بلندتر است و پایه منفی با نوار مشخص شده است . پایه مثبت حتما می بایست به ولتاژ مثبت تر وصل شود در غیر این صورت خازن میسوزد و خطرناک است. بر روی خازن های الکترولیتی معموال مقدار ظرفیت دقیق نوشته می شود. پایه منفی هم با یک نوار سفید رنگ که روی آن عالمت منفی وجود دارد مشخص می گردد نکته مهم : توجه به مثبت و منفی بودن پایه ها در خازن الکترولیتی مهم است ولی در عدسی نه تشخیص مقدار ظرفیت در خازن های عدسی کمی پیچیده تر است. در اغلب مواقع واحد ظرفیت بر روی بدنه ی خازن قید نمی شود. در این صورت چنان چه این عدد از یک کوچکتر باشد ظرفیت بر حسب میکرو فاراد و چنان چه عدد بزرگتر از یک باشد ظرفیت بر حسب پیکوفاراد است. شکل زیر را ببینید: در حالتی که بر روی خازنی اعداد یک رقمی یا دو رقمی مشاهده گردید، مقدار واقعی ظرفیت ، همان عددی است که بر روی آن نوشته شده و واحد آن پیکو فاراد است. اما اگر عدد سهرقمی بود، در این حالت اگر آخرین رقم صفر بود، به همان ترتیب باال عمل میکنیم و مقدار ظرفیت همان عدد است. اما اگر آخرین رقم عدد دیگری غیر از صفر بود به این ترتیب عمل می کنیم: اولین رقم را رقم اول ، دومین رقم را رقم دوم و سومین رقم را تعداد صفر قرار خواهیم داد و واحد را نیز همان پیکوفاراد میگیریم . مقدار بدست آمده را میتوان به واحدهای دیگر تبدیل نمود. به عنوان مثال: ظرفیت خازنی که روی آن نوشته شده۵۰۳ برابر است با ۵۰۰۰۰ پیکوفاراد= ۵۰ نانوفاراد = ۰۵/۰ میکروفاراد. همچنین به مثال زیر توجه کنید: آشنایی با سلف سلف ) inductor ) یا سیم پیچ ) کویل Coil ،) یک المان الکترونیکی است که در مقابل تغییرات جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد. سلف دارای یک رسانا مانند سیم است که به صورت سیم پیچ درآمده است . هنگام عبور جریان از سلف ، انرژی به صورت میدان مغناطیسی موقت ذخیره می شود. در نتیجه سلف همانند خازن است با این تفاوت که خازن بار الکتریکی ) ناشی از میدان الکتریکی ( را در خود ذخیره می کند اما سلف شار الکتریکی ) ناشی از میدان مغناطیسی ( را در خود ذخیره می کند. نتیجه : سلف و خازن هر دو از المان های ذخیره کننده انرژی در مدار هستند. ظرفیت سلف بر حسب واحدی به نام هانری H بیان می شود. چون هانری واحد بزرگی است ، بیشتر از واحد های کوچکتر میکرو و میلی هانری استفاده می شود. سلف ها دارای انوع مختلفی هستند. بخش کمی از این سلف ها شبیه به مقاومت بوده و روش خواندن مقدار ظرفیت آن از روی کد های رنگی دقیقا شبه خواندن مقاومت است با این تفاوت که مقاومت بر حسب اهم است اما مقدار سلف در این روش بر حسب میکرو هانری uH بدست می آید. آشنایی با دیود دیود ( Diode ( قطعهای نیمه رسانا از جنس سیلیسیم یا ژرمانیم است که جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور میدهد و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بسیار باالیی نشان میدهد. مهمترین کاربرد دیود عبور دادن جریان در یک جهت و ممانعت در برابر عبور جریان در جهت مخالف است. در نتیجه میتوان به دیود مثل یک شیر الکتریکی یک طرفه نگاه کرد. از این ویژگی دیود برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم استفاده می شود. سیلیسیوم (Si (و ژرمانیوم (Ge (دو نیمه رسانای معروف هستند که هر کدام ۴ الکترون ظرفیت دارند. اگر آن ها را با عناصری که اتمهایشان ۵ الکترون ظرفیت دارند، نظیر ارسنیک (As (یا فسفر (P (ترکیب کنیم ، نیمه رسانای نوع n تولید می شود و اگر آن ها را با عناصری که اتم هایشان ۳ الکترون ظرفیت دارند ، نظیر بور (B (یا آلومینیوم (Al (ترکیب کنیم ، نیمه رسانای نوع p تولید می شود .دیود در اثر اتصال یک نیمه رسانای نوع n به یک نیمه رسانای نوع p ( پیوند n-p )حاصل می شود. بایاس کردن اتصال N–P : هرگاه به دو سر اتصال N–P ولتاژی اعمال کنیم گوییم آن را بایاس نموده ایم . بایاس کردن اتصال N–P به دو صورت مستقیم و معکوس انجام می گیرد . بایاس مستقیم ( Bias Forward : ( اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به نیمه هادی نوع P و قطب منفی منبع تغذیه را به نیمه هادی نوع Nوصل کنیم ، دیود را در بایاس مستقیم یا موافق قرار داده ایم . در شکل زیر بایاس مستقیم دیود نمایش داده شده است. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی جریان را از خود عبور می دهد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست )+ به آند و - به کاتد( آنرا آماده به کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث میشود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه هدایت نامیده میشود که چیزی حدود ۰٫۶ تا ۰٫۷ ولت میباشد. بایاس معکوس ( Bias Reverse : ( اگر قطب مثبت منبع تغذیه را به کریستال نوع N و قطب منفی آن را به کریستال نوع P متصل کنیم، دیود را در بایاس معکوس یا مخالف قرار داده ایم. در شکل زیر بایاس معکوس دیود نمایش داده شده است. هنگامی که شما ولتاژ معکوس به دیود متصل میکنید )+ به کاتد و -به آند( جریانی از دیود عبور نمیکند ، مگر جریان بسیار کمی که به جریان نشتی معروف است که در حدود چند µA یا حتی کمتر میباشد. این مقدار جریان معموآل در اغلب مدارهای الکترونیکی قابل صرفنظر کردن بوده و تأثیری در رفتار سایر المانهای مدار نمیگذارد. نتیجه : در حالت ایده آل میتوان دیود را در حالت بایاس معکوس مدار باز ) قطع ( و در حالت بایاس مستقیم اتصال کوتاه ) وصل ( در نظر گرفت. LED با آشنایی- ۶-۳-۱ LED ها ظاهرا به شکل المپ های کوچکی هستند که با برقراری جریان مستقیم در آنها ، نور تولید می کنند. ولی در واقع ساختار آنها شباهتی به المپهای رشته ای ندارد. LEDها دو پایه دارند ، یکی منفی و یکی مثبت. پایه بلندتر مثبت است که باید به ولتاژ مثبت تر متصل شود تا LED روشن شود . در غیر این صورت روشن نخواهد شد . LEDها از خانواده دیود ها هستند و چون با عبور جریان از آنها ، نور تولید می شود ، در مدارات الکترونیکی کاربرد زیادی دارند. بعضی وقتها هدف مدار به نحوی روشن کردن LED ها می باشد ولی گاهی نقش آنها صرفا نمایش عبور جریان از یک شاخه است و معموال برای روشن شدن کامل به حداقل ولتاژ ۳ ولت مستقیم احتیاج دارند. نکته ۱ : هیچ گاه LED را بدون اینکه با یک مقاومت مناسب سری کرده باشید ، مستقیما به منبع ولتاژ وصل نکنید زیرا باعث کاهش طول عمر و سوختن آن میشود. نکته ۲ : برای اینکه LED نوردهی مناسبی داشته باشد ، بهترین جریان گذرنده از آن ۲۰ میلی آمپر است و در این حالت بسته به منبع تغذیه ، افت ولتاژی که دو سر LED می افتد بین ۲٫۲ تا ۳ ولت میتواند باشد که ما مقدار این افت ولتاژ را ۲٫۵ ولت در نظر می گیریم. بنابراین با در نظر گرفتن این نکته و از رابطه RI=V ) قانون اهم ( میتوان مقدار مقاومت مناسب را محاسبه کرد. آشنایی با منابع تغذیه برای راه اندازی مدارهای الکترونیکی در صورت امکان بهتر است از منابع تغذیه آزمایشگاهی استاندارد استفاده نمود که توانایی تولید جریان DC را با ولتاژهای مختلفی دارا هستند البته قیمت آن نسبتا زیاد است. اگر منبع تغذیه در اختیار نبود می توان از آداپتورهای موجود در بازار استفاده کرد که قیمت ارزان تری دارند. همچنین میتوان از باتری با جریان دهی مناسب و یا از پورت USB کامپیوتر نیز استفاده نمود. آداپتور دستگاهی است که ولتاژ متناوب برق شهر را می گیرد و ولتاژ آن را کم می کند و سپس آن را یکسو میکند)یعنی به ولتاژ DC تبدیل می کند( ولتاژ برق شهر ۲۲۰ ولت است و چنانچه به بدن اتصال پیدا کند ، خطر مرگ دارد ولی ولتاژ خروج آداپتور در حدود ۳-۱۲ ولت است و برای بدن هیچ ضرری ندارد و با آرامش می توانید با آن کار کنید. تمام قطعات الکتریکی ماشینها با ولتاژ ۱۲ولت کار می کنند که در صورت تماس با بدن انسان ، خطر جانی نداشته باشد. روی آداپتور ها اصوال این موارد را می نویسند: Input : 220v AC 50/60Hz به معنی ولتاژ برق شهر است Output : 3-12 V DC به معنی ولتاژ خروجی اداپتور است mA1000 به معنی جریان خروجی آداپتور است که هر چقدر بیشتر باشد ، آداپتور قوی تر بوده و می تواند وسایل بزرگتری را تغذیه کند. برای مثال المپ چشمک زن ماشین ۵۰۰ میلی آمپر جریان نیاز دارد ؛ المپ های خطر ماشین ۱۸۰۰ میلی آمپر نیاز دارد و المپهای چراغ جلو در حدود ۸۰۰۰ میلی آمپر جریان نیاز دارد . در نتیجه با یک آداپتور ۱۰۰۰ میلی آمپر حداکثر میتوان وسیله ای را که به ۱۰۰۰ میلی آمپر برای روشن شدن احتیاج دارد، تغذیه کرد. آداپتوری که در این پروژه استفاده می کنیم ، استفاده های زیادی دارد. و به وسایل مختلفی نظیر ، ضبط ، رادیو ، واکمن و ... وصل می شود )البته با ولتاژ مشخص( بنابراین روی سیم آن فیشهای مختلفی وصل شده که به انواع این وسایل وصل شوند. به صورت کلی آداپتورها دارای دو نوع فیش هستند: §نوع اول - داخل آن مثبت و خارج آن منفی مانند فیش های ۱ و ۲ و ۳ در شکل زیر §نوع دوم - سر آن مثبت و بدنه آن منفی مانند فیش ۴ در شکل زیر با اتصال سیمها به هر کدام از این فیش ها می توانیم مثبت و منفی آداپتور را از آن بگیریم. عموما برای اینکه به سادگی بتوانیم بین مثبت و منفی تمایز قائل شویم ، سیمهای تیره تر )آبی یا سیاه( را به منفی و سیمهای روشنتر ) قرمز یا زرد( را به مثبت وصل می کنیم تا بتوانیم در یک نگاه مثبت و منفی را تشخیص دهیم. سیمها را مطابق شکل به فیشها وصل می کنیم. ۱ - اتصال به فیش نوع اول ۲ - اتصال به فیش نوع دوم نکته : ولتاژ منفی منبع تغذیه را GND ( زمین Ground ) می گویند و ولتاژ مثبت منبع تغذیه را Vcc نامگذاری می کنند. شکل زیر نمادهای مختلف به کار رفته در نقشه های مداری برای Vcc و GND را نشان می دهد. همچنین برای منبع تغذیه مدار به جای آداپتور میتوان از یک باتری کتابی ۹ ولت به همراه یک آی سی رگوالتور ) برای تنظیم ولتاژ خروجی ( استفاده کرد. همچنین می توان از پورت USB نیز برای منبع تغذیه مدار استفاده کرد . در این حالت خروجی پورت USB ،۵ ولت بوده و احتیاجی به رگوالتور نمی باشد. پورت USB دارای ۴ سیم به صورت شکل زیر است که از دو سیم آن برای تغذیه استفاده می شود. تذکر : هیچگاه نباید دو سر منبع تغذیه به هم وصل شود زیرا باعث سوختن آن می گردد. رگوالتور یا تنظیم کننده ولتاژ: در اکثر سیستم های الکتریکی و الکترونیکی نیازمند داشتن ولتاژ ورودی ) منبع تغذیه ( با ولتاژ ثابت هستیم اما با افزایش جریانی که مدار می کشد ، ولتاژ منبع تغذیه ورودی کاهش پیدا می کند . برای داشتن ولتاژی تنظیم شده و ثابت از المانی به نام رگوالتور ( Regulator ( که دارای سه پایه به صورت شکل زیر است استفاده میشود . در واقع این آی سی از نوسانات ولتاژی جلوگیری کرده و خروجی دقیق و تمیز به ما می دهد . نام گذاری این آی سی ها به صورت ۷۸XX می باشد که در آن ۲ رقم سمت راست که به صورت XX نشان داده شده نشان دهنده ولتاژ خروجی است. مثال رگوالتور ۷۸۰۵ ، دارای ولتاژ خروجی ۵ ولت می باشد .برای اینکه این آی سی خروجی تمیز و دارای نوسان پایین بدهد معموال ورودی آن را بیشتر از ۵ ولت ) مثال ۱۲ ولت( در نظر می گیرند. آشنایی با سون سگمنت سون سگمنت یک قطعه الکترونیکی است که برای نمایش اعداد و گاهی هم برای نمایش ساده تعدادی از حروف انگلیسی بکار می رود. حتی کسانی که با الکترونیک سر و کار ندارند هم این قطعه را بارها در وسایل الکترونیکی دیده اند. مثل مایکروویو ، ترازوی دیجیتال ، آسانسور و... سون سگمنت در واقع ۷ تا LED است که یکی از پایه های آنها با هم یکی شده. هر سون سگمنت به طور معمول ۱۰ پایه دارد. دو تای آنها مثل هم هستند و نقش پایه مشترک را دارند ) استفاده از یکی از آنها کافی است ( ۷ پایه هم به تک تک LED ها اختصاص دارد و یک پایه هم متعلق به نقطه ای است که در گوشه صفحه سگمنت قرار گرفته و اگر الزم باشد بعنوان ممیز از آن استفاده می شود. این نقطه هم در واقع یک LED دیگر است. انواع سون سگمنت : ۱ - آند مشترک )در این نوع ، پایه مثبت همه LED ها یکی شده است( ۲ - کاتد مشترک )در این نوع ، پایه منفی همه LED ها یکی شده است( برای درک بهتر ، در شکل زیر مدار داخلی یک سون سگمنت کاتد مشترک را نشان داده شده است. در سون سگمنت های آند مشترک ، پایه مشترک را به یک مقاومت مناسبی در حدود یک کیلو اهم )برای محدود کردن جریان( وصل کرده و سر دیگر مقاومت را به سر مثبت منبع تغذیه وصل می کنند. حال اگر هر کدام از پایه های دیگر به منفی منبع تغذیه متصل گردد ، LEDمربوط به آن پایه روشن می شود. در سون سگمنت های کاتد مشترک هم همین قانون حاکم است فقط باید توجه نمود که پایه مشترک از طریق مقاومت به مثبت منبع تغذیه وصل شود و پایه های دیگر به منفی. پایه های بکار رفته در سون سگمنت ها بصورت شکل زیر هستند نکته مهم : سون سگمنت برای نور دهی مناسب نیاز به ولتاژ حدود ۳ ولت و جریان تقریبی ۲۰ میلی آمپر برای هر سگمنت دارد. در نتیجه برای محدود کردن ولتاژ و جریان در سون سگمنت یک راه استفاده از مقاومت بین پایه مشترک و منبع تغذیه است و راه دیگر استفاده از دیود بین پایه مشترک و منبع تغذیه است. آشنایی با ترانزیستور ترانزیستورها یکی از مهمترین و پرکاربردترین قطعات الکترونیکی می باشند که از پیوندهای مواد نیمه رسانا ) مانند سیلیسیم و ژرمانیم ( به صورت pnp یا npn تشکیل شده است. ترانزیستورها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: ترانزیستورهای اتصال دوقطبی (BJT (و ترانزیستورهای اثر میدانی(FET. ( ترانزیستور را میتوان همانند دو دیود به هم چسبیده در نظر گرفت. یک ترانزیستور BJT دارای سه پایه به نام های بیس ( Base ، ( کلکتور ( Collector ( و امیتر Emitter( (می باشد. در عمل وقتی از روبرو به قسمت صاف ترانزیستور نگاه می کنید ، پایه سمت چپ امیتر است. در مدارهای آنالوگ، ترانزیستورها به عنوان تقویت کننده جریان یا ولتاژ استفاده میشوند و در مدارات دیجیتال از آنها بعنوان یک سوئیچ الکترونیکی استفاده میشود. شکل زیر مدل یک ترانزیستور دو قطبی ، هنگامی که بعنوان کلید در مدارهای دیجیتال استفاده میشود را نشان می دهد. در این حالت جریان گذرنده از کلکتور-امیتر توسط جریان بیس کنترل می شود و ترانزیستور bjtتنها بین دو حالت ۰ و ۱ ( قطع و وصل ( کار می کند. آشنایی با آی سی حروف اختصاری IC از دو کلمه انگلیسی circuit integrated به معنی مدار مجتمع گرفته شده است. مدارهای دیجیتال با استفاده از آی سی که یک نیمه هادی از جنس سیلیکون است ، ساخته می شوند. آی سی از قطعات الکترونیکی متعددی تشکیل شده است که از داخل به هم مرتبط هستند. این مجموعه "تراشه" یا "chip "نامیده می شود. تراشه در داخل یک بسته سیاه رنگ قرار گرفته و ما هیچ گونه دسترسی به آن نداریم. اصوال نیازی هم نداریم که به داخل آی سی دسترسی داشته باشیم یا حتی بدانیم از چه قطعاتی تشکیل شده است. ارتباط آی سی با فضای بیرون از طریق تعدادی پایه فلزی برقرار است که به آنها پین هم گفته می شود. اصوال ما با ساختار داخل آی سی ها کاری نداریم و آنها را فقط به عنوان یک جعبه سیاه در نظر می گیریم. چیزی که برای ما مهم است و در طراحی و ساخت مدار باید به آن توجه کنیم ، فقط پایه ها هستند. تعدا پایه ها ممکن است از ۸ پایه برای آی سی های کوچک تا ۶۴ پایه و بیشتر برای آی سی های بزرگ متغییر باشد.به منظور شناسائی هر آی سی ، روی آن شماره ای چاپ می شود و تولید کنندگان کتابچه هایی چاپ می کنند که اطالعات مربوط به هر آی سی در آن وجود دارد. یک راه دیگر دستیابی به اطالعات هر آی سی ، جستجو در اینترنت )خصوصا در سایت گوگل( است. بدین ترتیب می توان توضیحات و اطالعات مربوط به هر آی سی را در متنی با عنوان Datasheet پیدا کرد. چه انگیزهای باعث اختراع ICشد؟ پیش از اختراع IC ، مدارهای الکترونیکی از تعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل میشدند. این مدارات فضای زیادی را اشغال میکردند و توان الکتریکی باالیی نیز مصرف میکردند. و این موضوع ، امکان بوجود آمدن نقص و عیب در مدار را افزایش میداد. همچنین سرعت پایینی هم داشتند. IC ،تعداد زیادی عناصر الکتریکی را که بیشتر آنها ترانزیستور هستند، در یک فضای کوچک درون خود جای داده است و همین پدیده است که باعث شده امروزه دستگاههای الکترونیکی کاربرد چشمگیری در همه جا و در همه زمینهها داشته باشند. انواع آی سی : آی سی ها در انواع و اندازه های متفاوتی در بازار موجود هستند. طراحان و سازندگان مدارات الکترونیکی با توجه به کاربرد و توانایی های هر آی سی ، دست به انتخاب می زنند. خانواده های متفاوتی از نظر تکنولوژی ساخت آی سی در بازار موجودند که مشهورترین آنها خانواده TTL و خانواده CMOS هستند. این نامها بصورت مخفف متداول هستند و در اصل به این صورت می باشند: TTL : Transistor-Transistor-Logic CMOS : Complementary Metal-Oxide Semiconductors در ساخت آی سی های سری TTL از ترانزیستورهای BJT و در آی سی های خانواده CMOS ، از ترانزیستورهای اثر میدانی ) FET ) استفاده شده است که سریع تر و کم مصرف تر از BJT هستند. البته بسیاری از آی سی ها هم در بازار موجود هستند و استفاده از آنها متداول است، ولی در هیچ کدام از این دو خانواده قرار نمی گیرند. ) pcb ( چاپی مدار برد pcb مخفف board circuit printed و به معنای برد مدار چاپی می باشد. بُرد مدار چاپی که در کیت های آموزشی ، برد های صنعتی و یا هر دستگاه الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد، شامل مجموعه ای از مدارهای الکتریکی بوده و میتواند یک طرفه )یک الیه مس(، دو طرفه )دو الیه مس( و یا حتی چند الیه باشد؛ بطوریکه قطعات الکترونیکی مانند مقاومت، خازن، آی سی و ... بر روی آن مونتاژ شده و جهت استفاده در تجهیزات الکترونیکی بکار می رود. شکل زیر یک نمونه pcb قبل از سوارشدن قطعات و مونتاژ آنها را نشان می دهد. المان های نصب سطحی ) smd) SMD مخفف device mount Surface و به معنی قطعات نصب شده روی سطح می باشد. قطعات نصب سطحی ؛ قطعات الکترونیکی هستند که به مدار چاپی به روش فناوری نصب سطحی-Surface technology mount متصل شده اند. اکثر المان های مداری از قبیل خازن ، مقاومت ، سلف ، آی سی و... عالوه بر بسته بندی دارای پایه ) DIP ، ) بسته بندی SMD نیز دارند. شکل زیر انواع مختلف المان های SMD را نشان می دهد. آشنایی با کریستال یکی از قطعه های به کار رفته در مدارهای دیجیتال می باشد. همانطور که از اسم آن مشخص است درون این قطعه یک ماده کریستالی همانند کوارتز قرار دارد که با برقراری ولتاژ دو سر آن شروع به نوسان می کند. از این قطعه در تولید موج دیجیتالی با فرکانس معین استفاده می شود. مثال از کریستال ساعت ) ۳۲۷۶۸ هرتز ( برای تولید دقیق یک ثانیه استفاده می شود. شکل زیر انواع کریستال ها را نشان می دهد. با قرار دادن یک کریستال در مدار ، فرکانس خاص آن کریستال تولید می شود. این فرکانس خاص بر روی بدنه کریستال )با در نظر گرفتن دقت آن( قید شده است. به عنوان مثال کریستالی با ارقام ۰۰۰٫۴ مگاهرتز ، فرکانس ۴ مگاهرتز را تولید می کند که تا رنج کیلوهرتز دقیق عمل می کند، اما در رنج هرتز دارای درصدی خطا می باشد )به صفر ها دقت کنید، اگر ۶ صفر بود به این معنا بود که کریستال تا رنج ۱ هرتز نیز دقیق عمل می کند(. مثال فرکانس تولیدی ۴۰۰۰۲۰۸ هرتز خواهد بود که ۲۰۸ هرتز خطا دارد.
ادامه مطلب
مدیریت هتلداری

مدیریت هتلداری

بازدید : 1584

                                                                     مدیریت هتلداری

مقدمه : در جامعه امروزی صنعت گردشگری به دلیل گستردگی خاصی که به وجود آورده است باعث حضور پر تعداد افراد شاغل در این صنعت شده و روز به روز بر ارزش آن افزوده می¬شود، به گونه ای که صنعت گردشگری بزرگترین و پر مخاطب ترین صنعت در دنیا معرفی شده است. افراد شاغل در این صنعت افرادی هستند با آداب و رسوم، زبان، فرهنگ و رفتارهای گوناگون که همه آن ها با یک زبان مشترک یعنی زبان گردشگری با یکدیگر در ارتباط هستند. امروزه یکی از پایه های اصلی اقتصاد بسیاری از کشورها وابسته به صنعت گردشگری است. صنعت گردشگری در آغاز مبتنی بر تجربه افراد بود اما رشد سریع این صنعت باعث شد مباحث گردشگری و رشته های وابسته به آن به جمع رشته های تحصیلی در دانشگاه ها اضافه گردد و نیرو های متخصصی را در جامعه گردشگرپذیر پرورش دهد. ایران یکی از ۱۰ کشور نخست در صنعت گردشگری معرفی شده است که تاکنون نتوانسته به جایگاه اصلی خود در این صنعت دست یابد. حال با توسعه علمی گردشگری در دانشگاه های ایران و تحصیل دانشجویان در رشته های مرتبط می توان قدم های مثبتی در توسعه صنعت گردشگری برداشت. هتلداری که یکی از زیربناهای اساسی جذب و توسعه توریسم و گردشگری است رشته ی مدیریت هتلداری را پدید آورده است و افراد مدیر و ماهری را در جهت پیشرفت و توسعه اهداف گردشگری آموزش می دهد. دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت هتلداری : دانشگاه هایی که در ایران رشته مدیریت هتلداری را در مقطع کارشناسی ارائه می-دهند عبارتند از: دانشگاه علامه طباطبایی (تهران)، مؤسسه آموزش عالی مازیار (رویان) و مؤسسه غیر انتفاعی قشم (جزیره قشم). مقطع کاردانی این رشته در مؤسسه غیر انتفاعی فردوسی طوسی (مشهد) و بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات دیگر (در دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش موجود است) ارائه می شود. مقطع کارشناسی ارشد مدیریت هتلداری در ایران وجود ندارد و افراد علاقه¬ مند به ادامه تحصیل در این رشته می¬توانند در دانشگاه های مالزی یا دیگر کشورهای خارجی مهارت های خود را تکمیل نمایند. دوره های رشته مدیریت هتلداری : دوره کارشناسی مدیریت هتلداری ۴ ساله بوده و تعداد کل واحد های درسی قابل ارائه ۱۳۲ واحد است. نظام آموزشی این دوره ها ترمی واحدی است که کلیه دروس نظری و عملی آن در ۸ نیمسال تحصیلی ارائه می شود. دوره کاردانی مدیریت هتلداری نیز ۲ساله بوده و تعداد کل واحدهای درسی قابل ارائه ۸۲ واحد است که کلیه دروس نظری و عملی آن در ۴ نیمسال تحصیلی ارائه می-شود. دروس رشته مدیریت هتلداری : دانشجویان رشته مدیریت هتلداری طی گذراندن ترم¬های آموزشی در مقطع کارشناسی در دروس خود با موضوعات زیر آشنا و آگاه می¬شوند: تاریخچه سفر، انواع مراکز اقامتی، اصول مدیریت، رزرواسیون، شناخت انواع غذاها و شیرینی ها، چگونگی ارائه خدمات به مشتریان، بهداشت در محیط کار، اصول تغذیه، شناخت بخش تاًسیسات هتل، شناخت بخش خانه داری هتل و ظایف افراد شاغل در آن، شناخت بخش فرانت آفیس و قسمت های مهم آن مانند صندوق، مدیر غذا و نوشابه و پرسنل مربوط به خدمات رستوران، حسابرسی اموال هتل و رسیدگی به حساب صندوق های بخش های مختلف در هتل، جذب مشتری، بازاریابی، برنامه ریزی برای کسب سود، روش های مدیریت، شناخت کشورهای توریستی و جاذبه های گردشگری آنها، شناخت صنایع دستی و جاذبه های تاریخی و طبیعی ایران، تاًثیرات مثبت و منفی گردشگری، کار با رایانه و نرم افزارهای مرتبط با هتلداری، چگونگی نگهداری مواد غذایی، شناخت فرهنگ و روحیات ملل، مسائل اجتماعی مرتبط با هتل، قوانین و مقررات در صنعت گردشگری، قوانین کار، اقتصاد، چگونگی رفتار با مشتری، تشریفات و وظایف آن، شناخت انواع منو و منونویسی، روابط عمومی و … دانشجویان مدیریت هتلداری علاوه بر یادگیری زبان انگلیسی به یادگیری و تسلط بر یک زبان خارجی پر کاربرد دیگر همچون زبان فرانسوی، زبان آلمانی و یا زبان عربی می پردازند. همچنین درس کارآموزی را طبق برنام های که توسط مرکز آموزش عالی تدوین شده است به انجام می رسانند. مهارت ها در رشته مدیریت هتلداری : مهارت هایی که دانشجویان در دوره کارشناسی فرا می گیرند بسیار گسترده است به همین علت به برخی از آن ها در زیر اشاره می کنیم: – مدیرت بخش های مختلف هتل اعم از: مدیریت غذا و نوشابه، مدیریت فرانت آفیس، مدیریت خانه داری، مدیریت حسابداری، مدیریت روابط عمومی، مدیریت تشریفات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بخش بازاریابی و فروش، مدیر شب، مدیر داخلی، مدیر ایمنی و… که دانشجویان طی دوره آموزشی، تمامی وظایف و مسؤلیت های هر یک از قسمت های گوناگون نام برده شده در یک هتل را فرا گرفته و به آن تسلط می یابند. – به کاربستن روش های سودآور و کنترل آن برای هتل – ارتباط با مشتریان و جذب آنها جهت فروش اتاق ها – توانایی ارتباط با مهمانان خارجی – توانایی تهیه انواع غذاها و شیرینی های داخلی و خارجی – کار با رایانه و نرم افزار تخصصی پذیرش در هتل – چیدمان میز و سفره آرایی – توانایی سرویس دهی به روش های مختلف – رسیدگی به امور مراسم، جشن ها و تشریفات – اجرای اصولی روش های خانه داری – حسابرسی صندوق های مختلف در هتل – اجرای برنامه هایی برای ارتباط بهتر بخش روابط عمومی با مشتریان – تبلیغات، بازاریابی و فروش – منو نویسی – انتخاب اصولی در خرید وسایل هتل. فرد تحصیل کرده در این رشته می تواند با فراگیری مهارت ها، تحقیق، کار و به دست آوردن تجربه کافی به سمت معاونت و ریاست یک هتل منصوب شود. بازار کار : بدیهی ترین موقعیت شغلی دانش آموختگان رشته مدیریت هتلداری اشتغال در یک هتل خواهد بود، همچنین اشتغال در زمینه های تخصصی صنعت هتلداری از جمله اشتغال در واحد¬های پذیرایی و اقامتی چون کافی شاپ، رستوران، مجموعه ها و آژانس های جهانگردی را می توان نام برد. دانش آموختگان این رشته می توانند به عنوان کارشناس اطلاعات هتلداری برای مؤسسات ملی و جهانگردی و به عنوان مهماندار برای شرکت‌های حمل و نقل هوایی اشتغال یابند و یا در مؤسسات آموزشی جهانگردی و هتلداری به آموزش بپردازند. مدیریت هتلداری : دانشجویان مدیریت هتلداری با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی، اصول و معیارهای انتخاب، شناخت و خرید وسایل و تجهیزات لازم برای مؤسسات پذیرایی، تقسیم کار دراین گونه مؤسسه‎ها، رزرواسیون، منوشناسی و منونویسی، شناخت مواد غذایی و انرژی ‎غذایی آنها، چگونگی نگهداری مواد غذایی، تهیه انواع غذاها، پیش غذاها وشیرینی‎ها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و در کل هرآنچه برای اداره ومدیریت صحیح و مناسب یک هتل، متل، رستوان و موارد مشابه ضروری است، آشنا می‎شوند. با عنایت به قانون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و با امعان نظریه اهمیت ویژه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در کسب درآمدهای غیرنفتی و ارتقاء سطح تفاهم بین ملتها و تحکیم مبانی وحدت ملی در کشور و ارائه شناختی اصولی از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به جهانیان و نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف و همچنین در راستای اجرای مصوبه سیصدمین جلسه شورای عالی انقلاب و ارشاد اسلامی طرح مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری تهیه و تدوین گردید. نظر به تاکید صریح قران کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری تاسیس می گردد.  

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مدیریت هتلداری بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی مدیریت هتلداری با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

   
ادامه مطلب

دوره آموزشی کنترل پروژه با ام‌اس پروجکت (Microsoft Project) درجه ۱ (مقدماتی)

بازدید : 1947
رایانه کار درجه ۱ نرم افزار کنترل پروژه PROJECT- MS کسی است که علاوه بر مهارت رایانه کار درجه ۲ نرم افزار کنترل پروژه PROJECT- MS بتواند از عهده پیاده سازی – برنامه ریزی منابع – زمانبندی محاسبه و هزینه های یک پروژه بر آید. در این دوره شما خواهید آموخت چکونه پروژه ها را پیاده سازی نموده منابع در دسترس خود را برنامه ریزی نمایید ، هزینه و زمان را تبادل نمایید ، پیشرفت پروژه را پیگیری نمایید.
ادامه مطلب

طراح و تحلیگر عمومی سیستمها General Systems Designer and Analyst E-learning

بازدید : 1538
طراح و تحلیلگر عمومی سیستمها به کارشناسی گفته می شود که بر حسب نیازهای سیستم Design و Object Model  را تولید نماید. مفایم اساسی تولید شده توسط UML را استخراج نماید. با استفاده Unified Process  تحلیل و طراحی مستندات نرم افزاری را انجام دهد و با معرفی موقعیت ها آنها را طراحی نماید. برای تعریف مجدد تحلیل ها و طراحی مدلها نمونه های آزمایش شده را اجرا کند . و در نهایت طرحهای قابل آزمایش و سازکاری را تولید نماید. همچنین طراح و تحلیلگر عمومی سیستمها باید با تیم های دیگر مهندسی کامپیوترنرم افزار و سخت افزار و IT در خصوص مراحل انجام پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری همکاری لازم را انجام دهد. طراح و تحلیلگر عمومی سیستم ها توانایی رهبری تیم های طراحی و تحلیلگر عمومی سیستمها را دارد.
ادامه مطلب

کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control)

بازدید : 1002
کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control) از شایستگی های حوزه فناوری اطلاعات می باشد. ایمن نگه داشتن کودکان در فضای سایبر برای والدین، همیشه کار آسانی نیست. مخصوصاً والدینی که با فضای IT چندان آشنا نیستند. ویژگی Parental Control در سیستم عامل Windows، گامی بزرگ در این جهت محسوب می گردد. این ویژگی به افراد بالغ امکان می دهد تا بر فعالیت های کودکان نظارت داشته و آن ها را مدیریت نمایند، بدون آنکه مجبور باشند از پشت شانه های آن ها به تماشای کارهایشان بپردازند.
ادامه مطلب

رایانه کار CIW

بازدید : 1450
هدف این دوره تربیت افراد جهت طراحی و تولید صفحات وب در شرکت ها و موسسات و مراکز IT است.
ادامه مطلب

متخصص داده کاوی با Rapid Miner

بازدید : 1308
متخصص داده کاوی با Rapid Miner از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات می باشد. از شایستگی های این شغل می توان آشنایی با محیط و ابزارهای نرم افزار Rapid Miner، کار با Rapid Miner، کا با پارامترها و عملگرهای پر کاربرد، آماده سازی داده ها و مدلسازی پروژه ها را نام برد. داده کاوی با کلیه مشاغل که صحبت از داده است، مرتبط و کاربردی خواهد بود. برخی کاربردهای داده کاوی در محیط های واقعی عبارتند از: کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مخابرات، بیمه، بانکداری، پزشکی، خورده فروشی و غیره. این شغل با کلیه مشاغل تحلیل سیستم ها، مدیریت پروژه ها و مدیریت دانش در ارتباط است.
ادامه مطلب

برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری)

بازدید : 1410
برنامه نویسی Scratch (بازی سازی و شبیه سازی کامپیوتری) در حوزه شایستگی های فناوری اطلاعات می باشد. از کارهای این شایستگی می توان کار با محیط برنامه نویسی اسکرچ، طراحی Story Board، ساخت بازی در اسکرچ، صدا گذاری در اسکرچ، انجام محاسبات در زبان برنامه نویسی اسکرچ و ایجاد و بکارگیری اسکرچ نام برد. با استفاده از نرم افزار اسکرچ می توان به ساخت بازی های کامپیوتری و انمیشن پرداخت. این نرم افزار در امور مهندسی کامپیوتر کاربرد دارد و با مشاغل مهندسین برنامه نویس در ارتباط می باشد.
ادامه مطلب

آموزش مجازی پر مخاطب

مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش Computer Engineer in Knowledge Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management (CRM) E-learning CRM

دوره آموزشی طراحی ساختمان با اسکچاپ Building Design with SketchUp E-learning

دوره آموزشی آشنایی با بازاریابی بیمهIntroduction to Insurance Marketing E-learning

حسابداری پتروشیمی ها Petrochemical Accounting E-learning

مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک Microtic network engineering E-learning

مباحث سیستم مدیریت بقای تجارت Business Survival Management System Topics E-learning ISO 22301

دوره آموزشی مربیگری بیلیارد Billiards Coaching E-learning

دوره آموزشی Microsoft Certified IT Professional E-learning MCITP

سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولیدSupervisor of production planning and control E-learning

دوره آموزشی جامع ویندوز سرور Windows Server E-learning

دوره آموزشی مدیریت گلخانه Greenhouse Management E-learning

دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین Supply Chain Management (SCM) E-learning SCM

مسئول استعلامات و مناقصات Responsible for inquiries and tenders E-learning

دوره آموزشی حسابداری صنعتیIndustrial Accounting E-learning

فناوری های نوین ساختمانی Learning new technologies in construction E-learning

ارزیابی و خود ارزیابی مالی بر اساس مدل تعالی کیفیت Evaluation and financial self-evaluation based on quality excellence model E-learning

مدیریت تغییر و تحول سازمانیOrganizational Change Management E-learning

دوره آموزشی الکترومغناطیس Electromagnetism E-learning

دوره آموزشی تئوری های سازمان و مدیریت Organization Control and Management E-learning

دوره آموزشی تجهیزات شبکه CCNA Network Equipment E-learning CCNA

مهندس در توسعه وب های Enterprise با Engineer in Enterprise Web Development with ASP.NET E-learning ASP.NET

دوره آموزشی امنیت سیستم های کنترل صنعتی Security of industrial control systems E-learning

دوره آموزشی کارشناس آبیاری و زهکشی Watering and Drainage Expert E-learning

نماینده فروش ( صنایع ) Sales Representative (Industry) E-learning

مدیریت کسب و کار- سطح ۲ – MBA level 2 -E-learning

دوره آموزشی اصول فقه Jurisprudence Principles E-learning

مباحث صلاحیت آزمایشگاه های آزمون General requirements for the competence of testing and calibration laboratories ISO/IEC 17025 E-learning ISO 17025

دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنیPhysical Education Management and Planning E-learning

دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی Turkish language Istanbul E-learning

دوره آموزشی اکسس Access E-learning

توانایی اندازه گیری تقاضا در بازار Ability to measure market demand E-learning

دوره آموزشی مدیریت سرپرستی سازمانOrganization Control and Management E-learning

دوره آموزشی لینوکس اوبونتو Linux Ubuntu E-learning

دوره آموزشی آشنایی با پروانه سانان (پروانه شناسی) Introduction to Lepidoptera (Lepidoptera Study ) E-learning

دوره آموزشی نرم افزار سالید ورک Solid Work E-learning

فن ورز ( تکنسین ) بیمه های مهندسی Craftsman ( Technician )   Engineering Insurance E-learning

دوره آموزشی اف ال استودیو FL Studio E-learning

دوره آموزشی زبان عربی Arabic language E-learning

تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها Preparation and regulation of financial reports in cooperatives E-learning

دوره آموزشی سیستم عامل ویندوز Windows OS E-learning

دوره آموزشی روابط صنعتیindustrial relationships E-learning

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی Financial Management for Non-Financial Managers E-learning

دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنانIncrease staff efficiency management E-learning

دوره آموزشی مهارت عمومی برنامه نویسی Basic programming skills E-learning

مهندس برنامه نویس J2EE Program Engineer E-learning J2EE

کاربر رایانه (کار و دانش) Computer User (ICDL) E-learning

دوره آموزشی مدیریت ایمیل با Email Managment with Outlook E-learning Outlook

حسابداری کارخانجات تولید آجر Accounting factories Brick production E-learning

مهندس بین شبکه ای میکروتیک MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مهمانداران English Language Specialist Hostess E-learning

مربی آموزش الکترونیکی E-learning instructor

طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش) Computer Graphic Designer E-learning

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی هوانوردی Specialized Aviation English E-learning

کارپرداز Supplier E-learning

حسابداری طلا و جواهر فروشی ها Accounting for jewelry stores E-learning

دوره آموزشی گره چینی Chinese knot E-learning

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت صنعتیProfessional and Business Management DBA Industrial Management Tendency E-learning

مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و Manager of Productivity Engineering of Computer and IT Manpower E-learning IT

آموزش تخصصی خوشنویسی Professional Calligraphy Training E-learning

دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learning

دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل transportation planning E-learning

دوره آموزشی باغبانی Horticulture E-learning

دوره آموزشی مدیریت اماکن ورزشی Management of Sports Venues E-learning

دوره آموزشی میکروکنترلر AVR Microcontroller E-learning AVR

دوره آموزشی آشنایی با تدوین سینما و تلویزیون Cinema and TV editing E-learning

دوره آموزشی مدیریت بیمهInsurance Management E-learning

دوره آموزشی کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار Control of harmful chemical agents in the workplace E-learning

رییس فروش ( عمده فروش ) صنایع Head of Sales (Wholesale) of Industries E-learning

دوره آموزشی کنترل خشم Anger control E-learning

رایانه کار ICDL درجه۲ Computer Operator ICDL Grade 2 E-learning

دوره آموزشی اس کیو ال سرور SQL SERVER E-learning

دوره آموزشی اقتصاد حمل و نقل Transport Economics E-learning

آموزش نرم افزار مکانیکال دسکتاپ Mechanical Desktop Software E-learning

مدیر کسب و کار الکترونیکی E-Business Manager E-learning

کاربر نرم افزار کپتیویت Adobe Captivate software Operator E-learning

دوره آموزشی صنایع غذایی Food Industry E-learning

تعمیرکار عمومی رایانه شخصی General PC repairman E-learning

دوره آموزشی خاتم سازی Inlaid Work E-learning

دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک Childcare and childcare techniques E-learning

دوره آموزش گرافیک کامپیوتری Computer Graphic E-learning

دوره آموزشی تکنیک های بازاریابی و تبلیغات نوین انتخاباتیMarketing Techniques and Elections Modern Advertising E-learning

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ Doctor of Business Administration (DBA) – Strategic Management E-learning

مدیر بازی های شبکه ای Network Games Manager (GAME NET) E-learning

کارور Flash MX (کار و دانش) Flash MX Operator E-learning

مباحث مدیریت امنیت شبکه Network security E-learning ISO 27033

دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم Breeding silkworm E-learning

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت عمومی MBA Business Management Public Management Tendency E-learning

کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه Expertise and assessment of car insurance in insurance E-learning

دوره آموزشی VRay در تری دی مکس VRay on 3Max E-learning

دوره آموزشی تکنولوژی بتن پیشرفته Advanced concrete technology E-learning

دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی English Grammar E-learning

کارشناس بیمه خودرو Auto Insurance Expert E-learning

دوره آموزشی سیستمهای برقی جریان ضعیفLow current electric systems E-learning

مباحث مدیریت کیفیت مراکز آموزشی Quality Management of Training Centers E-learning IWA2

دوره آموزشی پرورش بلدرچین Quail Breeding E-learning

دوره آموزشی مدیریت رفتار سازمانی در ورزشOrganizational Behavior Management in Sport E-learning

مدیریت فروشگاه های زنجیره ایSupply Chain Management E-learning

دوره آموزشی کارشناس بازاریابی خدمات Service Marketing Expert E-learning

دوره آموزشی کار با نرم افزار آرشیکد ArchiCAD software E-learning

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کلیپ های آموزشی مرتبط با برندسازی:

لحظات حساس و لحظه گل بازی ایران و مراکش جام جهانی ۲۰۱۸

چگونه موز سیاه شده را زرد کنیم

کلید موفقیت چیست؟ ثابت قدمی

چرا مدرسه ای بر روی ابر ها باید ساخته شود؟

ایا ضریب هوشی ما بیشتر از نیاکانمان است؟

چگونه از مغز ها یاد بگیریم؟

چگونه پس انداز کنیم؟

چگونه گاز طبیعی را به انرژی تبدیل کنیم؟

چگونه به گرسنگی پایان دهیم؟

چگونه سیاره ای شاد داشته باشیم؟

جرا ما به اکتشاف نیاز داریم؟

جگونه درک متفاوتی ازخوشبختی داشته باشیم؟

چگونه یک چنگل بسازیم؟

پیشرفت در عصر تصاویر سه بعدی

چگونه فناوری تغییر شکل اینده را تغییر میدهد؟

چگونه به کودکان کار با کامپیوتر را اموزش دهیم؟

چگونه جرم ها با هواپیما جابجا میشوند؟

چگونه بچه ها را به یاد گیری تشویق کنیم؟

چگونه طراحی بهتری داشته باشیم؟

چرا طراحی پرچم ها طاحی بدی دارند؟

چگونگی رفتن به درون کامپیوتر و برداشتن یک پیکسل

چگونه فقر را کاهش دهیم؟

چگونه اینده ای بدون ترافیک داشته باشیم؟

اثر معماری که حس میکند و پاسخ میدهد

چگونه وسایل دور ریختنی را به اسباب بازی تبدیل کنیم؟

چگونه میتوان از مواد خام توستر ساخت؟

چگونه مسایل پیچیده را اسان کنیم؟

ساخت گوش مصنوعی

فرم درخواست مشاوره رایگان :

اهدافی که تمایل دارید بنیاد در راه رسیدن به آن ها مشاور شما باشد :

در هر کسب و کاری که هستید ما به شما کمک می کنیم تا رزومه فردی و رزومه بنگاه اقتصادی خود را تقویت نمایید و فروش خود را افزایش دهید:

مزایای اخذ مدرک ایزو معتبر :

تسهیل شرایط اخذ مجوزهای گوناگون

ارتقاء سطح سازمان و افزایش رضایت

کسب امتیاز در مناقصه و مزایده ها

افزایش نفوذ تبلیغات و تقویت برند

فروش و مشتریان خود را افزایش دهید

اولین نرم افزار بانک اطلاعات مشاغل دارای مجوز در کشور

اطلاعات مشاغل بیش از ۲ میلیون بنگاه اقتصادی

جستجوی پیشرفته | امکان سفارشی سازی | امکان ارسال پیامک