آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com https://iranelearn.com Thu, 13 May 2021 10:39:22 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.2 https://iranelearn.com/wp-content/uploads/2021/04/ebama-favicon-100x100.gif آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com https://iranelearn.com 32 32 تخفیف ویژه عید سعید فطر ۱۴۰۰ https://iranelearn.com/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0.html https://iranelearn.com/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0.html#respond Thu, 13 May 2021 10:17:24 +0000 https://iranelearn.com/?p=86805 اخبار باماشوال هلالش چو به اثبات رسیده است یاران، رمضان رفت که امشب شب عید است ای مطرب ما خوش بنواز از سر شادی عید آمد و ما را به جهان نور امید است یاران همگی نغمه شادی بسرایید این عید سعید است و سعید است و سعید است حلول ماه شوال و عید سعید فطر […]

The post تخفیف ویژه عید سعید فطر ۱۴۰۰ appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b7%d8%b1-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b0.html/feed 0
پیاده سازی ایزو تخصصی صنعت چوب ۳۸۲۰۰ ISO Specialized ISO of Wood industry (ISO 38200) E-learningA https://iranelearn.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b3%db%b8%db%b2%db%b0%db%b0-iso-special.html https://iranelearn.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b3%db%b8%db%b2%db%b0%db%b0-iso-special.html#respond Sat, 13 Mar 2021 06:56:51 +0000 https://iranelearn.com/?p=79913 ISOپیاده سازی ایزو تخصصی صنعت چوب ۳۸۲۰۰ ISO Specialized ISO of Wood industry (ISO 38200) E-learning A ایزو ۳۸۲۰۰ استاندارد جهانی و معتبر بین المللی می باشد که برای برای زنجیره محصولات چوب و محصولات مبتنی بر چوب استفاده می شود. ایده استفاده از ISO، (سازمان برتر جهانی استانداردها)، استاندارد محصولات چوبی در سال ۲۰۱۳ […]

The post پیاده سازی ایزو تخصصی صنعت چوب ۳۸۲۰۰ ISO Specialized ISO of Wood industry (ISO 38200) E-learningA appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8-%db%b3%db%b8%db%b2%db%b0%db%b0-iso-special.html/feed 0
طراحی صنعتی https://iranelearn.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c.html https://iranelearn.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c.html#respond Thu, 04 Feb 2021 06:12:06 +0000 http://iranelearn.com/?p=60408  هنر در دورۀ پارینه سنگی شواهد زمین نشناسی نشان می دهد که در اواخر دورهٔ پارینه سنگی(حدود ۱۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰سال پیش از میلاد) آب و هوای کره زمین دچار تغییر و سردتر شده است، این تغییرات در اروپا شدیدتر بود و بر روی نحوهٔ زندگی انسان و حیوانات اثر گذاشت و باعث شد در بعضی […]

The post طراحی صنعتی appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c.html/feed 0
آموزش نیروی کار ماهر گلخانه Skilful Greenhouse Work Force E-learningA https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-skilful-greenhouse-work-fo.html https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-skilful-greenhouse-work-fo.html#respond Mon, 11 Jan 2021 10:37:41 +0000 https://iranelearn.com/?p=79253 niroye kar maher golkhanehآموزش نیروی کار ماهر گلخانه : دوره های آموزش مجازی و مقاله های آموزشی گلخانه نیروی کار ماهر گلخانه یکی از نیازهای اساسی برای یک گلخانه می باشد.گل‌خانه یا گیاه‌خانه یا گرمخانه محلی برای کشت انوع مختلف گل یا گیاه است، که سقف و دیواره‌های آن به‌وسیله پوشش‌های شفاف پوشیده شده‌است. پوشش گلخانه باعث ایجاد اثر گلخانه‌ای و محبوس شدن انرژی خورشیدی درون گلخانه می‌گردد. گلخانه‌ها گیاهان را […]

The post آموزش نیروی کار ماهر گلخانه Skilful Greenhouse Work Force E-learningA appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-skilful-greenhouse-work-fo.html/feed 0
آموزش حرفه ای مدیریت کافی شاپ ( مستر باریستا) Coffee Shop Management Professional (Master Barista)E-learningA https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1.html https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1.html#respond Mon, 11 Jan 2021 10:35:08 +0000 https://iranelearn.com/?p=79277 آموزش حرفه ای مدیریت کافی شاپ ( مستر باریستا) Coffee Shop Management Professional (Master Barista)E-learningAآموزش حرفه ای مدیریت کافی شاپ ( مستر باریستا) Coffee Shop Management Professional (Master Barista)E-learningA مستر باریستا به کسی گفته می شود که تخصص‌ش قهوه بوده وبه صورت حرفه‌ای به آماده کردن قهوه‌های مختلف مشغول است.  باریستا در اصل شخصی (خانم یا آقا) حرفه ای است که در کافه مسئولیت تهیه نوشیدنی های گرم و سرد […]

The post آموزش حرفه ای مدیریت کافی شاپ ( مستر باریستا) Coffee Shop Management Professional (Master Barista)E-learningA appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1.html/feed 0
آموزش حرفه ای مدیریت رستوران ( مستر چف) Restaurant Management (Master Chef) E-learningA https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%86%d9%81-restauran.html https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%86%d9%81-restauran.html#respond Sun, 10 Jan 2021 06:55:27 +0000 https://iranelearn.com/?p=79220 chef decorating plateآموزش حرفه ای مدیریت رستوران ( مستر شف) Restaurant Management (Master Chef) E-learningA مستر شف کسی است که در آشپزخانه رستوران ها و هر جایی که غذا سرو می شود خدمت می کنند . مستر شف ها وظیفه دارند تا کلیه فعالیت ها و عملکرد کارکنان آشپزخانه را زیر نظر داشته باشند و بر مراحل آماده […]

The post آموزش حرفه ای مدیریت رستوران ( مستر چف) Restaurant Management (Master Chef) E-learningA appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%da%86%d9%81-restauran.html/feed 0
داستان جذاب کسب و کاری که با معجزه تولید محتوا متحول شد https://iranelearn.com/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af.html https://iranelearn.com/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af.html#comments Thu, 31 Dec 2020 09:55:57 +0000 https://iranelearn.com/?p=79029 rujeldi reshteیکی از معروف ترین داستان های موفقیت در کسب و کار متعلق به کسب و کاری رو به سقوطی است که توانست با ورود به فضای مجازی و استفاده از تولید محتوا متحول شود. قهرمان این داستان، سازنده ای به نام مارکوس شریدان است. داستانی که مخاطبان زیادی با خواندن آن، دیدگاهشان نسبت به کسب و […]

The post داستان جذاب کسب و کاری که با معجزه تولید محتوا متحول شد appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af.html/feed 2
دانشگاه علمی کاربردی چیست؟ https://iranelearn.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f.html https://iranelearn.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f.html#respond Thu, 17 Dec 2020 09:33:14 +0000 https://iranelearn.com/?p=77037 دانشگاه علمی کاربردی چیست؟دانشگاه علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مراکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی می باشند تشکیل و نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی […]

The post دانشگاه علمی کاربردی چیست؟ appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f.html/feed 0
آشنایی با زبان اسپانیایی https://iranelearn.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c.html https://iranelearn.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c.html#respond Tue, 01 Dec 2020 08:21:31 +0000 https://iranelearn.com/?p=78930 zaban espaniyayiمعرفی زبان اسپانیایی: زبان اسپانیایی یا کاستیلی زبانی از خانوادهٔ زبان‌های رومی و یکی از پُرگویشورترین زبان‌های جهان است.[۴] طی آمار سال ۲۰۱۴ میلادی زبان اسپانیایی با ۴۷۰ میلیون نفر گویشور زبان مادری، دومین زبان پرگویشور جهان بعد از زبان چینی است. کشور مکزیک بزرگترین کشور اسپانیایی‌زبان از لحاظ شمار گویشوران است. در سال ۱۹۹۹، […]

The post آشنایی با زبان اسپانیایی appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c.html/feed 0
نکات مهم در مکالمه زبان انگلیسی https://iranelearn.com/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c.html https://iranelearn.com/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c.html#respond Tue, 01 Dec 2020 05:31:39 +0000 https://iranelearn.com/?p=78927 mokaleme zaban englishمعرفی زبان انگلیسی: زبان انگلیسی یکی از زبان‌های هندواروپایی از شاخهٔ زبان‌های ژرمنی غربی است که اولین بار در انگلستان در عهد آنگلوساکسون‌ها مورد استفاده قرار گرفت و انگلیسی باستان شکل گرفت. بعدها پس از تهاجم سزار به بریتانیا و سپس حمله نرمن‌ها به انگلستان، انگلیسی میانه شکل گرفت و بعدها با تبدیل انگلستان به […]

The post نکات مهم در مکالمه زبان انگلیسی appeared first on آموزش مجازی | مدرک معتبر | ایباما: IranElearn.com.

]]>
https://iranelearn.com/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c.html/feed 0