×

دوره آموزشی غیر حضوری روانشناسی به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
75085 مددکار اجتماعی social worker E-learningA 186 650000
66846 دوره آموزشی PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning 300 799000
65415 مشاور خانواده Family counselor E-learningB 60 450000
63080 روانشناسی ورزشی Sport Psychology E-learningA 70 490000
40564 دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی Introduction to psychology tests E-learningA 70 470000
35789 دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self- cognitive Coaching E-learningB 70 480000
23334 دوره آموزشی روانکاوی Psychoanalysis E-learningB 60 450000
16316 دوره آموزشی مدیریت استرس stress management E-learningB 55 450000
16049 دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learningA 60 450000
14659 دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learningB 50 450000
10919 دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک Childcare techniques E-learningB 45 450000
9569 دوره آموزشی تمرکز حواس Mindfulness E-learning 40 450000
9409 دوره اموزشی ازدواج موفق successful marriage E-learning 60 450000
9243 دوره آموزشی تقویت مغز انسان Strengthening the human brain E-learning 60 480000
9203 دوره آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی Skimming and Strengthening memory E-learningB 60 450000
7982 دوره آموزشی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی Elementary education curriculum E-learning 60 450000
7980 دوره آموزشی روانشناسی رشد Growth Psychology E-learning 40 450000
7978 دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن Learning Disorders and Its Factors E-learningA 40 450000
7975 دوره آموزشی کنترل خشم Controlling Anger E-learning 60 450000
7951 دوره آموزشی روانشناسی کارWork Psychology E-learning 60 450000
7949 دوره آموزشی روانشناسی بازی Game Psychology E-learningB 50 450000
7946 دوره آموزشی روانشناسی سیاسی Political Psychology E-learning 60 450000
7944 دوره آموزشی روانسنجی Psychometric E-learning 80 470000
7940 دوره آموزشی اصول مشاوره Principles of counseling E-learning 60 450000
7934 دوره آموزشی روانشناسی یادگیری Learning Psychology E-learningB 50 450000
7932 دوره آموزشی آسیب شناسی روانی Psychopathology E-learningB 50 450000
7930 دوره آموزشی روانشناسی تربیتی Pedagogy Psychology E-learningB 50 450000
7879 دوره آموزشی روانشناسی مدیریت Management Psychology E-learning 40 450000
7877 دوره آموزشی خودشناسی Self Knowledge E-learning 50 450000
7875 دوره آموزشی مهارتهای سبک زندگی سالم healthy life style skills E-learning 60 450000
7858 دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب Controlling depression and anxiety E-learningB 60 450000
7856 دوره آموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر Strengthening memory and concentrating on thought E-learning 50 450000
7168 دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده Family Sociology E-learning 40 450000
3552 دوره آموزشی پرورش استعداد در کودکان Nurturing Talent in Children E-learningB 50 450000
2519 دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد Addiction Psychology E-learning 50 450000
2515 دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ Child and Maturity Psychology E-learningB 60 450000
980 دوره آموزشی روانشناسی ازدواج The Psychology of Marriage E-learning B 50 450000
975 دوره آموزشی بهداشت روانی Mental Health E-learningB 50 460000
972 دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی Social Psychology E-learning 50 450000
946 دوره آموزشی روانشناسی عمومی General Psychology E-learningB 80 470000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کتاب های الکترونیکی دانلود رایگان :

آخرین دانلودهای رایگان