×

دوره آموزشی غیر حضوری روانشناسی به همراه مدرک معتبر

کد دوره نام دوره مدت دوره معادل شهریه ثبت نام جزئیات
66846 PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning 300 612500
65415 مشاور خانواده Family counselor E-learning 60 343750
63080 روانشناسی ورزشی Sport Psychology E-learning 70 286250
40564 دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی Introduction to psychology tests E-learning 70 245000
35789 دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self-Knowledge Coaching E-learning 70 246250
23334 دوره آموزشی روانکاوی Psychoanalysis E-learning 60 250000
16316 دوره آموزشی مدیریت استرس stress management E-learning 55 244375
16049 دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learning 60 244375
14659 دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learning 50 247875
10919 دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک Childcare and childcare techniques E-learning 45 244375
9569 دوره آموزشی تمرکز حواس Mindfulness E-learning 40 239125
9409 دوره اموزشی ازدواج موفق successful marriage E-learning 60 247875
9243 دوره آموزشی تقویت مغز انسان Strengthen the human brain E-learning 60 239125
9203 دوره آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی Strengthen memory and readability E-learning 60 239125
7982 دوره آموزشی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی Elementary education curriculum E-learning 60 247875
7980 دوره آموزشی روانشناسی رشد Developmental Psychology E-learning 40 239125
7978 دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن Learning Disorders and Its Factors E-learning 40 239125
7975 دوره آموزشی کنترل خشم Anger control E-learning 60 239125
7951 دوره آموزشی روانشناسی کارWork Psychology E-learning 60 244375
7949 دوره آموزشی روانشناسی بازی Game Psychology E-learning 50 248125
7946 دوره آموزشی روانشناسی سیاسی Political Psychology E-learning 60 239375
7944 دوره آموزشی روانسنجی Psychometric E-learning 80 290625
7940 دوره آموزشی اصول مشاوره Principles of counseling E-learning 60 248125
7934 دوره آموزشی روانشناسی یادگیری Learning Psychology E-learning 50 239125
7932 دوره آموزشی آسیب شناسی روانی Psychopathology E-learning 50 239125
7930 دوره آموزشی روانشناسی تربیتی Educational Psychology E-learning 50 238125
7879 دوره آموزشی روانشناسی مدیریت Management Psychology E-learning 40 247875
7877 دوره آموزشی خودشناسی Self Knowledge E-learning 50 239125
7875 دوره آموزشی مهارت های زندگی Life Skills E-learning 60 239125
7858 دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب Controlling depression and anxiety E-learning 60 239125
7856 دوره آموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر Strengthen memory and concentration of thought E-learning 50 239125
7168 دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده Family Sociology E-learning 40 239375
3552 دوره آموزشی پرورش استعداد در کودکان Nurturing Talent in Children E-learning 50 239125
2519 دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد Addiction Psychology E-learning 50 247500
2515 دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ Child and Maturity Psychology E-learning 60 236250
980 دوره آموزشی روانشناسی ازدواج The Psychology of Marriage E-learning 50 247500
975 دوره آموزشی بهداشت روانی Mental Health E-learning 50 247500
972 دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی Social Psychology E-learning 50 247500
946 دوره آموزشی روانشناسی عمومی General Psychology E-learning 80 247500
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

آخرین دانلودهای رایگان