×

دوره آموزشی غیر حضوری روانشناسی به همراه مدرک معتبر

کد دورهنام دورهمدت دوره معادلشهریهثبت نامجزئیات
75085مددکار اجتماعی social worker E-learningC186 650000
66846دوره آموزشی PBA مدیریت مهارت زندگی PBA Life Skills Management E-learning300 799000
65415مشاور خانواده Family counselor E-learningB60 450000
63080روانشناسی ورزشی Sport Psychology E-learningB70 490000
40564دوره آموزشی آشنایی با آزمون های روانشناسی Introduction to psychology tests E-learningB70 470000
35789دوره آموزشی مربیگری خودشناسی Self- cognitive Coaching E-learningB70 480000
23334دوره آموزشی روانکاوی Psychoanalysis E-learningB60 450000
16316دوره آموزشی مدیریت استرس stress management E-learning55 450000
16049دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه Secondary education counseling and planning E-learningC60 450000
14659دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی Life Skills Coaching E-learningB50 450000
10919دوره آموزشی فنون نگه داری و مراقبت از کودک Childcare techniques E-learningB45 450000
9569دوره آموزشی تمرکز حواس Mindfulness E-learning40 450000
9409دوره اموزشی ازدواج موفق successful marriage E-learning60 450000
9243دوره آموزشی تقویت مغز انسان Strengthening the human brain E-learning60 399125
9203دوره آموزشی تقویت حافظه و تندخوانی Skimming and Strengthening memory E-learningB60 450000
7982دوره آموزشی برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی Elementary education curriculum E-learning60 450000
7980دوره آموزشی روانشناسی رشد Growth Psychology E-learning40 399125
7978دوره آموزشی اختلالات یادگیری و عوامل آن Learning Disorders and Its Factors E-learningB40 450000
7975دوره آموزشی کنترل خشم Controlling Anger E-learning60 450000
7951دوره آموزشی روانشناسی کارWork Psychology E-learning60 450000
7949دوره آموزشی روانشناسی بازی Game Psychology E-learningB50 450000
7946دوره آموزشی روانشناسی سیاسی Political Psychology E-learning60 450000
7944دوره آموزشی روانسنجی Psychometric E-learning80 470000
7940دوره آموزشی اصول مشاوره Principles of counseling E-learning60 450000
7934دوره آموزشی روانشناسی یادگیری Learning Psychology E-learning50 450000
7932دوره آموزشی آسیب شناسی روانی Psychopathology E-learning50 450000
7930دوره آموزشی روانشناسی تربیتی Pedagogy Psychology E-learning50 450000
7879دوره آموزشی روانشناسی مدیریت Management Psychology E-learning40 450000
7877دوره آموزشی خودشناسی Self Knowledge E-learning50 450000
7875دوره آموزشی مهارتهای سبک زندگی سالم healthy life style skills E-learning60 450000
7858دوره آموزشی کنترل افسردگی و اضطراب Controlling depression and anxiety E-learning60 450000
7856دوره آموزشی تقویت حافظه و تمرکز فکر Strengthening memory and concentrating on thought E-learning50 450000
7168دوره آموزشی جامعه شناسی خانواده Family Sociology E-learning40 450000
3552دوره آموزشی پرورش استعداد در کودکان Nurturing Talent in Children E-learningB50 450000
2519دوره آموزشی روانشناسی اعتیاد Addiction Psychology E-learning50 450000
2515دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ Child and Maturity Psychology E-learningB60 450000
980دوره آموزشی روانشناسی ازدواج The Psychology of Marriage E-learning50 450000
975دوره آموزشی بهداشت روانی Mental Health E-learningB50 460000
972دوره آموزشی روانشناسی اجتماعی Social Psychology E-learning50 450000
946دوره آموزشی روانشناسی عمومی General Psychology E-learningB80 470000
سبد خرید
تعداد خدمات در خواستی :
مجموع مبلغ کارت شما :

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

۱: ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
۲: دریافت بسته آموزش و مطالعه محتوا
۳: شرکت در ارزیابی و ارسال پروژه
۴: دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

اطلاعات تماس با کارشناسان بنیاد:

کارشناس آموزش ۱:

۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴

کارشناس آموزش ۲:

۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴

کارشناس آموزش ۳:

۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

کارشناس آموزش ۴:

۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴

کارشناس آموزش ۵:

۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸

واحد صدور و استعلام:

۰۹۳۳۰۰۷۷۲۸۴

مدیر بازرگانی|نمایندگی:

۰۹۳۳۰۰۴۴۲۸۴

مدیر انتشارات دیجیتال|محتوا:

۰۹۳۳۰۰۵۵۲۸۴

مدیر روابط عمومی:

۰۹۱۹۳۶۰۰۲۵۲

هلدینگ توسعه دهندگان:

۰۲۱۲۸۴۲۸۴

کارت ویزیت

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کتاب های الکترونیکی دانلود رایگان :