×

گواهینامه ممبرشیپ حرفه ای اساتید WTG

گواهینامه ممبرشیپ حرفه ای اساتید WTG

گواهینامه ممبرشیپ حرفه ای اساتید WTG

این گواهینامه WTG Professional Membership ویژه اساتید برجسته با بررسی رزومه تخصصی متقاضیان قابل اعطاء می باشد.

کمپانی WTG با نام کامل WORLD Technology Groupدر سال ۲۰۱۱ در کشور گرجستانو با هدف توسعه تجارت های خود دراتحادیه اروپا، فعالیت خود را در زمینه آموزش مجازی و ارائه خدمات آموزشی و سیستم های مدیریت کیفیت آغاز نموده و با افتخار تحت مدیریت و نظارت مستقیم هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان TEDSA Holding و ریاست این مجموعه می باشد.

قیمت: 498000 تومان

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟