×

بسته آموزشی سیستم مدیریت آموزش

بسته آموزشی سیستم مدیریت آموزش

این بسته شامل 3دوره میباشد:

1.سیستم مدیریت آموزش ISO 10015

2.مدیریت کیفیت مراکز آموزشی IWA2

3.کیفیت مراکز آموزشی ISO 29990

برای مشاهده جزئیات هرکدام از دوره ها روی نام دوره کلیک نمایید

قیمت بسته آموزشی 314000 تومان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما نسبت به این موضوع چیست ؟

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟