×

معرفی رشته زبان فرانسه

شما اینجا هستید :

منابع طبیعی و آبخیزداری

تاثیر آلودگی هوا بر سلامت گیاهان

بازدید : 28 دسته :
مقدمه تا قبل از انقلاب صنعتی آلودگی هوا ناشی از فعالیت های طبیعی مانند آتش فشان ها، گرد و غبار، آتش سوزی های طبیعی و نمک دریاها بوده ، اما با ورود انسان به عصر صنعت و کشف ذغال سنگ و سوخت های فسیلی تعریف جدیدی از آلودگی هوا ارائه گردید. آلودگی هوا ناشی از ورود یک یا چند ماده آلوده کننده به هوا می باشد به صورتی که کیفیت هوا را به زیان انسان، حیوان و گیاه تغییر دهد.دامنه آسیب های وارده و میزان تاثیر آن ها کاملاً شناخته نشده است زیرا در آزمایشگاه ها اثرات یک ماده آلاینده به تنهایی بررسی می شود در حالی که در طبیعت همواره ترکیب چندین ماده آلاینده موجود زنده را تحت تاثیر قرار می دهد. از آن جا که گیاهان مانند جانوران تحرک ندارند و زیستگاه مشخص تری دارند مطالعه آن ها آسان تر بوده و تاثیرات محیطی را بهتر از جانوران منعکس می کنند و به دلیل بیوماس بیشتر تاثیر گیاهان بر محیط زیست فیزیکی بیشتر است و آخر آن که گیاهان منبع غذا و انرژی دیگر موجودات زنده از جمله انسانند(قربانلی،۱۳۸۱). عوامل موثر در رشد گیاهان عبارتند از : ۱-عامل فیزیوگرافی یا شکل سطحی زمین ۲-عامل آب و هوایی ۳-عامل خاک که شامل فیزیک خاک، شیمی خاک، رطوبت و دما و موجودات زنده خاک می باشند. هریک از عوامل فوق می تواند باعث استقرار و یا مانع از استقرار گیاه در محیط طبیعی گردد.اگر شرایط محیطی مناسب برای گیاهان فراهم گردد آن ها توانایی گسترش در سراسر کره خاکی را خواهند داشت. گیاهان سبز اولین حلقه از زنجیره اکوسیستم می باشند، هرگونه تاثیر زیان باری بر گیاهان، حیات و سلامت سایر حلقه های این زنجیره را به خطر می اندازد.از عمده ترین آلاینده های موجود در هوا می توان به دی اکسید سولفور(SO2)، دی اکسید نیتروژن(NO2 سرب(pb)، ازن(O3)، ترکیبات فلورین، دوده و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون اشاره نمود(نظامی و همکاران،۱۳۹۶).  
 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی منابع طبیعی و آبخیزداری با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴


    مواد و روش ها این تحقیق به روش توصیفی صورت گرفته است و در آن به تاثیرات آلودگی هوا بر گیاهان توجه گردیده است.تا کنون تحقیقات متعددی در رابطه با اثر آلودگی های محیطی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مرفولوژیکی گیاهان مختلف انجام گرفته است.به عنوان مثال در تحقیقاتی اثر آلودگی هوا بر اکالیپتوس در دو منطقه پاک و آلوده در جنوب غربی ایران بررسی و نتایج نشان دادند در منطقه آلوده غلظت کربو هیدرات های محلول و میزان پرولین موجود در برگ افزایش یافته و آلودگی هوا سبب آسیب برگ ها و روزنه ها و پیری زودرس و کاهش فعالیت های فتوسنتزی و در نتیجه کاهش رشد گردیده است(Agbaire&Esiefarienrhe,2009). بررسی اثر آلودگی های محیطی منطقه اطراف کارخانه مس سرچشمه بر ویژگی های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گونه های کاج Pinus nigra وelderica  Pinus نشان دادند آلودگی محیطی این منطقه بر فرایندهای زیستی گیاهان موثر است به طوری که باعث کاهش رنگیزه های فتوسنتزی در هر دو گونه گردید(علومی و همکاران،۲۰۱۶). یکی از دلایل کاهش میزان رنگیزه های فتوسنتزی نظیر کلروفیل وجود فلزات سنگین در تنش آلودگی می باشد.گیاهان با وجود آن که در کاهش آلودگی هوا تا اندازه ایی موثرند ولی آلودگی هوا اغلب با کاهش میزان رنگیزه های فتوسنتزی می تواند بازده فتوسنتز و ظرفیت تصفیه هوای آن ها را که علاوه بر زیبایی فضای شهری یکی از اهداف توسعه فضاهای سبز در کلان شهرها است را تقلیل دهد(ظفری و همکاران،۱۳۹۵). یکی از آلودگی های هوا که در سال های اخیر گاهی در مناطق غرب، جنوب غرب و اخیراً مرکز ایران شاهد آن بوده ایم پدیده گرد و غبار است.در چند سال اخیر در اثر گسترش بیابانها و فعالیت های انسانی که موجب خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها و جابجایی توده عظیمی از خاک دانه ریز در کشورهای عراق، سوریه و عربستان شد و به صورت جبهه ایی از گرد و غبار باعث آلودگی شدید هوا در مناطق گسترده ایی از ایران گردیده است(چوپانی،۱۳۸۸). بیش از ۵۶ درصد ذرات گرد و غبار اندازه ایی کوچکتر از ۲۵۰ میکرون دارند که موجب اختلال در فتوسنتز گیاهان و کاهش سرعت شیره آن ها و در نتیجه توقف رشد و کاهش قدرت دفاعی آن ها در برابر آفات و بیماری ها می شوند(Kumar,1992). تاثیر آلودگی هوا بر گیاهان ۱-اثر مستقیم: در صورتی که مواد آلاینده دارای تراکم زیاد و فراتر از آستانه تحمل گیاه باشند با توجه یه سن و عوامل اکولوژیکی، تعادل جامعه گیاهی بر هم خورده و ترکیب فلور و پراکنش گونه ها برهم خورده و علاوه بر آن اندام های گیاه قدرت رشد و نموی خود را از دست می دهند، همچنین در سطح سلولی نیز تغییراتی مانند تغییر در متابولیسم و کند شدن اعمال آنزیمی و تغییر در رنگدانه ها پدید می آیند. ۲-اثر غیر مستقیم: از بین رفتن حشرات و پرندگانی که در گرده افشانی گیاهان مهم می باشند.  تاثیر آلودگی بر گیاهان از نظر مدت زمان قرار گیری در معرض آلودگی نیز به سه دسته تقسیم می شود: ۱-تماس حاد: وارد شدن میزان زیاد آلودگی هوا در مدت زمان کم که منجر به رنگ پریدگی گیاه و از بین رفتن شاخه ها و جوانه هایی می شود که در مراحل ابتدایی رشد خود هستند.مانند تاثیر ۷۵۰ تا ۸۰۰ میکروگرم دی اکسید گوگرد برای مدت ۶ تا ۲۴ ساعت بر فضای سبز ۲-تماس مزمن: تاثیر مقادیر پایین آلودگی در مدت زمان طولانی بر گیاه که باعث می شود گیاه واحد فتوسنتزی خود را که مهمترین واحد برای ادامه حیات می باشد از دست بدهد و گیاه دچار ریزش برگ و پیری زودرس شود.مانند تاثیر ۴۰۰ تا ۶۰۰میکروگرم دی اکسید گوگرد برای چند روز متوالی بر فضای سبز. ۳-تماس نامحسوس: آلودگی هوا با غلظت های کم و مدت زمان طولانی بر گیاه تاثیر می گذارد که واکنش گیاه وابسته به نوع آلاینده می باشد. نتایج در مناطق شهری فضای سبز به ویژه درختان در کاهش آلودگی هوا نقش مهمی دارند.هر هکتار جنگل کاری می تواند تا حدود ۶۸ تن گرد و غبار را در خود رسوب دهد وبا تولید ۵/۲ تن اکسیژن نیاز ۱۰ نفر انسان به اکسیژن در یک سال را تامین نماید.اما به دلیل آلودگی هوا طبیعتی که عامل تعدیل و کاهش آلودگی هوا می باشد در حال نابودی می باشد. در فضاهای شهری با انواع آلوده کننده ها سرو کار داریم و مشخص نمی باشد که در نابودی فضای سبز دی اکسید گوگرد تاثیر بیشتری دارد یا اکسید های نیتروژن.اما آن چه مشخص است در بین مواد مضر در هوا آثار دی اکسید گوگردSo2 و ترکیبات فلوئور بر روی گیاهان دارای اهمیت بیشتری می باشد.این گازها قادرند از طریق روزنه ها وارد گیاهان شده و در آن جا با آب موجود ترکیب و تولید اسید سولفوریک نمایند.این اسید سبب مسمومیت های موضعی در گیاه می گردد.هر گیاه فقط تا غلظت بخصوصی از این گاز را تحمل می کند و پس از عبور از آستانه تحمل گیاه منجر به مرگ آن می شود.دی اکسید گوگرد حتی با غلظت کم بر روی تنفس و فتوسنتز گیاه موثر بوده و باعث مرگ سلول های گیاهی بخصوصی در برگ گیاه می شود(بخشی خانیکی،۱۳۹۶). از دیگر آلاینده های مهم گاز اوزون می باشد که طی یک سری واکنش های فتوشیمیایی و در اثر تخلیه الکتریکی در هوا و اشعه فرا بنفش خورشید در استراتوسفر تولید می شود.افزایش غلظت این گاز در سطح زمین برای گیاهان مضر بوده و در مجاورت با No2های خروجی از اگزوز خودروها تشکیل مه دود شیمیایی می دهد.از علائم خسارت این گاز در گیاهان می توان به علائمی همچون ظهور لکه های ریز سیاه و روشن و یا برنزه شدن بر سطح برگ ها اشاره نمود. از آناتومی گیاهان، علاوه بر استفاده در سیستماتیک، در بیان حضور آلودگیهای هوا استفاده میشود. تغییرات آناتومی گیاه به عنوان یک تکنیک آگاه کننده و نشانگر آلودگی های زیست محیطی میباشد. برگ گیاهان نسبت به عوامل خارجی، ازجمله آلاینده های هوا، از سایر قسمتهای گیاه حساستر است برگ با داشتن سطح وسیع، باعث جذب و تجمع آلاینده ها میشود تا سطح آلاینده ها را در محیط کاهش دهد. برگها به علت داشتن روزنه فراوان، مستعدترین قسمت گیاه برای آسیب حاد هستند که اجازه نفوذ آلاینده های هوا را به بافتهای حساس میدهند. مقاومت لایه سطحی برگ اولین مانع آلاینده های گازی هوا برای ورود به برگ است که نسبت به سرعت و میزان باد وشکل و جهت برگها متغیر است. در سرعت های بالاتر باد، کاهش مقاومت لایه سطحی اجازه ورود بیشتر آلاینده ها را به برگ میدهد. سلول هایی که بیشتر در معرض آلاینده های هوا هستند سلول های اپیدرمی میباشند. اما موم کوتیکول یک مانع بالقوه برای بیشتر گازهای آلاینده است . به هر حال گازهای اسیدی میتوانند با مومهای کوتیکول واکنش داده و آن را جدا کنند و از طریق نفوذ به کوتیکول آسیب دیده وارد برگ شوند میزان آسیب هایی که آلاینده های هوا در گیاهان ایجاد میکنند به ورود آلاینده ها به برگ و میزان واکنش پذیری محصولات آلاینده ها با ترکیبات اصلی سلول بستگی دارد. بنابراین بررسی آناتومی و مورفولوژی برگ در شناسایی اثرات آلاینده ها موثر است . جذب آلودگی، به ساختار برگها وابسته است موم کوتیکول و کرک های برگ، مناطقی اصلی برای اثر گذاری هستند. روزنه ها مکانهایی برای جذب آلودگی هستند . تعداد ، اندازه، تراکم و فراوانی روزنه نشان دهنده مقاومت برگ ها به آلودگی میباشند. تعداد کرک، خصوصیت بسیار مهمی در اصطلاح جنبه های محیطی گیاه  است . مطالعات متعدد نشان داده است که بعضی از گونه ها مانند چنار، دارای سطح برگی مومدار در اپیدرم تحتانی هستند که میتواند گرد وغبار و دیگر آلاینده ها را برای کاهش آلودگ ی هوا جمع آوری کند. غلظت نسبتا بالای آلاینده ها از طریق روزنه ها جذب میشود که مسیر اولیه ورود آنها به سلولهای مزوفیل میباشد تنش آلودگی هوا، اندازه و ساختار برگ را تغییر می دهد و در حقیقت با تغییر در اندازه سلولهای برگ در جهت کنترل جذب آلاینده های گیاهی رفتار میکند(امینی و همکاران،۱۳۹۴). پاسخ گیاهان به آلاینده های هوا ممکن است بسیار متفاوت وگسترده باشد و اختلاف این پاسخ ها میتواند به وسیله فاکتورهایی از قبیل اختلاف در غلظت آلایندهها و توزیع زمانی آنها، منشا ژنتیکی و فعالیت فیزیولوژیکی گیاهان، عوامل هواشناسی، وضعیت تغذیه گیاه و اثرات دیگر فاکتورهای محیطی ایجاد شود . وجود گیاهان اقاقیا و عرعر در پارکها، حاشیه خیابانها، بزرگراهها و جاده های شهر اراک و ماندگاری آنها در این محیط تا حدودی موید مقاومت احتمالی این گیاهان در برابر آلاینده های این شهر صنعتی است. عدم تغییر قطر پارانشیم های اسفنجی برگ اقاقیا، افزایش طول پارانشیم نردبانی برگ عرعر،افزایش طول کرک و عدم تغییر گشودگی روزنه، انواعی از ساز وکار را در گیاهان اقاقیا و عرعر، نسبت به آلودگی هوای منطقه نشان میدهد که نشان دهنده مقاومت نسبی این گیاهان میباشد. در حقیقت عرعر از طرفی با افزایش طول کرک و تعداد روزنه نوعی سیستم دفاعی ایجاد کرده تا هم ما نع کاهش فعالیت های فتوسنتزی شود هم مانع آسیب به روزنه ها گردد(امینی و همکاران،۱۳۹۴). بحث بیشترین میزان انتشار آلاینده ها در شهرها به بخش های صنعت، حمل و نقل، خانگی، تجاری و عمومی تعلق دارد.نصرالهی و همکاران(۱۳۸۹) معتقدند که رابط مثبت بین انتشار آلودگی و مصرف انرژی، ارزش افزوده و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات وجود دارد.این امر به دلیل استفاده از ماشین آلات و تجهیزات پس از سپری شدن عمر مفید آن ها و پایین بودن سطح فن آوری ها در صنایع می باشد. انتقال صنایع آلاینده به خارج از شهرها، استفاده از فن آوری های نوین ، از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده و کاستن تراکم جمعیت شهرها، توسعه فضای سبز و جنگل کاری در داخل و اطراف شهرها در کاهش میزان آلودگی هوا موثر می باشد. گیاهان دارویی نیز ضمن خواص درمانی در کاهش آلودگی هوای شهرها موثرند و باید نگاه جدی تری به استفاده از این گیاهان در فضای سبز شهری داشته باشند.ایران با داشتن ۱۰هزار گونه گیاهی از نظر تنوع گیاهی در دنیا برتری داشته و این رقم معادل کل گونه گیاهی در اروپا می باشد.در بین گیاهان پرچین، گیاهی به نام ترون(شبیه شمشاد) وجود دارد که نقش بسیار مهمی در پالایش هوای آلوده شهرها دارد.گیاه تاتوره نیز علاوه بر نیاز آبی کم و دارا بودن گل های زیبا می تواند سموم کارخانجات آلومینیوم، گرد وغبار و سایر سموم را جذب و هوا را پالایش نماید. فرهنگ سازی،مواظبت و صیانت و احیای محیط زیست و توسعه فضای سبز در تمامی نقاط شهری و ترجیح مسائل محیط زیستی به توسعه بدون برنامه شهرها می تواند محیط زندگی را برای انسان ها، حیوانات و گیاهان مناسب نماید.  
ادامه مطلب
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه

مشاوره تحصیلی

بازدید : 30 دسته :
مقدمه اصلی ترین راه رسیدن به موفقیت مشخص کردن هدف است و برای یک دانش آموز کنکوری، یک دانشجو ، یک کارمند و ... در زنگی کاری مهم تر از هدف وجود ندارد . قبل از حرکت و انجام کار باید هدفش را از آن کار مشخص کند وگرنه موتور وجودی او حرکت نمی کند یا اینکه اگر حرکت کند زود متوقف می شود و گرفتار سکت می شود. به لحاظ علم روانشناس امروزه اثبات شده است افرادی که دارای هدف هستند دارای عمر طولانی تری دارند. افرادی که هدف ندارند. گرفتار عوارض زیادی می شوند و اصلا خودِ همین بی هدفی عارضه ی بزرگی است که به لحاظ تحقیقات میدانی ۹۷ % مردم جهان هدف ندارند. برای مثال نویسنده کتاب از صحبت کردن در جمع می ترسید. به لحاظ روانشناسی بهترین راه حل، مواجهه کردن است. یعنی در مسئله ای که از آن می ترسید خود را در آن بیندازد. نویسنده محترم همین کار را انجام دادند و موفق هم شدند. اینکه شخص نمی تواند انشاء بنویسد بهترین راه حل آن نوشتن بود و با همین فرمول به موفقیت رسید. وقتی این مسئله را بررسی می کنید متوجه می شوید نویسنده از ( نداشتن اعتماد به نفس و خود باوری ) رنج می برد برای خودش هدف کوتاه مدتی به همراه تمرین و پشت کار مشخص کرد و نهایتاً هم به موفقیت رسید با این مقدمه مختصر با توجه به خلاصه کتاب ، مباحث آموزشی ، روانشناسی و تجربیات خود در سالهای گذشته می پردازیم.   گام اول برای یک دانش آموز خودشناسی براساس (علم و آگاهی – مشورت – استعداد – علاقه) است. خودشناسی باعث انتخاب عالی و دقیق در تمام امور می شود. حتی راه رسیدن به خداوند هم از چهارچوب خودشناسی و معرفت نفس پیش می رود. بسیاری از انتخابات غلط، شکست ها، ناامیدی ها ... به خاطر عدم خودشناسی است. هر فردی در ابتدای کار برای رسیدن به موفقیت باید ۳ مرحله را به صورت جامع و دقیق بررسی کند. ۱-نوشتن تمام نقاط مثبت و موفقیت های قبلی و مرور کردن آنها (اگر فرد به ویژگی های مثبت و موفقیت های خود در گذشته را مرور نکند. گرفتاری بی تفاوتی، عادت زدگی و احساس نامفید بودن می کند و معمولا چنین افرادی گرفتار استرس یا عدم اعتماد به نفس می شوند. ۲-نوشتن تمام نقاط ضعف و شکست ها و برای آخرین دفعه مرور کند (انسان باید واقع بین باشد و خیال پردازی ممنوع، نقاط ضعف و دلایل شکست های خود رابررسی کند و آنها را تصحیح کند.) ۳-مشخص کردن هدف (انسانهایی که هدف ندارند همیشه هدف انسان های هدفمند می شوند و هیچ وقت نمی توانند دارایی ها و استعداد های خودرا شکوفا کنند) البته در بحث هدف جلوتر توضیح خواهیم داد. اگر شخص با این ۳ مقوله و مشورت از مشاوران متخصص و متعهد دست به انتخاب بزند . موفقیت او حتمی است البته به شرط عمل و پشتکار و برنامه ریزی داشته باشد.  
 

جهت ثبت نام در دوره آموزشی مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشیمشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دوره متوسطه با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
انتخاب رشته انتخاب رشته باید برای یک شخص، کاملا شخصی سازی شده باشد وگرنه به شکست منجر می شود. عوامل زیادی در تعیین رشته از جمله (والدین – محیط –علاقه – استعداد –بازار کار و...) مهم است. ولی باید بعد از تمام این جمع بندی ها و تحقیقات لازم و مشورت از مشاورین انتخاب نهایی را به خود دانش آموزان واگذار کنیم. در تعیین رشته نقش والدین با توجه به تجربه ، علم و آگاهی و دلسوزیشان بسیار کلیدی است اما نباید این مسئله  باعث انتخاب جبری برای دانش آموزان شود. والدین و سایرین باید نظرات خود را به دانش آموز بیان بکنند. اما انتخاب باید با خود دانش آموز باشد. در مقوله ی انتخاب رشته با معضلی مواجه شده ایم و آن هم این است که برخی از والدین دوست دارند دانش آموزانشان رشته هایی را انتخاب کنند و به دانشگاه هایی ورود پیدا کنند که خودشان در آن زمینه ناموفق بوده اند و این بسیار غلط است. مقوله ی دیگری که با آن مواجه هستیم پدیده ی مقایسه کردن است برخی از والدین دوست دارند فرزندانشان مانند فرزند عمو، دایی ، همسایه و... حتما پزشک ، مهندس شود و این هم باز خیلی غلط است . شاید اگر ان اصرارها و مقایسه ها نبود فرزندانشان خلاقیتها ، شکوفایی های بسیار بیشتری داشتند اما امان از مقایسه و انتخاب های غیرعالمانه ... یادتان باشد بگذارید فرزندانتان عاقلانه و با اختیار خود البته به وسیله مشورت با شما و مشاور به انتخابات  خود بپردازند. و گرنه اتفاقات بدی ممکن است رخ دهد. لازم است برای انتخاب رشته در یک دانشگاه اطلاعات لازم و کامل داشته باشید و گرنه با انتخاب غلط، یک عمر گرفتار می شوید. یادتان باشد تنها راه موفقیت رسیدن به دانشگاه نیست اما یکی از راههای موفقیت قطعا رفتن با دانشگاه های خوب  است. پیشنهاد نویسنده این است که اگر یک شخصی به هر دلیلی نتوانست به دانشگاه راه یابد میتواند از مؤسسات علمی و کاربردی استفاده کند . نگاهتان به یک رشته مطلق نباشد . چون هررشته ای ممکن است گرفتار و دستخوش تغییراتی شود و اگر برای اهداف خود چند اولویت مشخص کنید و به ترتیب به آن اولویت ها برسید. خیلی خوب است البته بیش از سه اولویت مشخص کردن اشتباه است چون باعث پراکندگی وتشتت فکری ... می شود. در انتخاب رشته یادتان باشد دنیای امروز دنیای کار پشت میز نشستن نیست بلکه داشتن شغل منوط  به داشتن مهارت است. هیچوقت در انتخاب رشته مشکلات و احساسات زود گذر و غیرعالمانه را دخالت ندهید و برای فرار از خانواده و مشکلات  و.... انتخاب اجباری نکنید.   عوامل مهم در تصمیم گیری ۱-آگاهی و اطلاعات : داشتن آگاهی یکی از موارد مهم تصمیم گیری است برای اینکه تصمیم های مناسبی بگیرید. باید درمورد مسأله یا موقعیتی که می خواهید راجع به آن تصمیم بگیرید اطلاعات کافی داشته باشید. ۲-فشارهای اجتماعی : دیدگاه ها و ارزش های جامعه ، اطرافیان ، خانواده در انتخاب رشته بسیار مهم است. بسیاری از دانش آموزان هستند که به خاطر اجبار والدین و اطرافیان رشته ای را انتخاب می کنند. ۳- موقعیت ها: موقعیت ها در تصمیم گیری ها و انتخابات بسیار مهم است در انتخاب  یک رشته به پیامدها و نتایج آن اشراف داشته باشید . سعی کنید عجولانه و از روی احساس و عصبانیت و.. انتخابی را انجام ندهید. سعی کنید برای پیشرفت بهتر کاری خود، انتخاب خود را حتما به چالش بکشانید و از مشاورین استفاده کنید. شاید بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید اگر این کار را نکنید ممکن است با یک عمر سوخته مواجه شوید. راهی را انتخاب کنید که قابلیت اجرایی داشته باشد و کمترین هزینه و بیشترین بازده را داشته باشد. حتما در انتخاب رشته منفعت خود- خانواده و جامعه را در نظر بگیرید تا کار شما ارزشمندتر شود. یادتان باشد تصمیم گیری خوب همیشه آسان و لحظه ای نیست. خلاصه: سعی کنید از کانال صحیح به خواسته های خودبرسید . آن وقت با یک نتیجه عالی و پربار رو به رو می شوید. اما اگر عاقلانه و با مشورت و عالمانه انتخاب های خود را انجام ندهید با گرفتاری های زیادی مواجه می شوید. روش های معمول در تصمیم گیری ۱-تصمیم گیری احساسی : در این تصمیم گیری فرد بر اساس احساسات خود نسبت به یک موقعیت یا مسأله و نیز بر اساس پیش داوری های خود تصمیم گیری می کند. ۲-تصمیم گیری لحظه ای: فرد در یک لحظه و بدون تفکر زیاد تصمیم می گیرد. این افراد معمولا به پیامدهای کار خود زیاد فکر نمی کنند. ۳-واگذاری تصمیم گیری به دیگران: این افراد به دلیل نداشتن آگاهی و اعتماد به نفس لازم از مسئولیت و انتخاب ها فرار می کنند و همیشه دیگران به جای آنها تصمیم می گیرند. ۴-پشت گوش انداختن: این افراد به دلایل تنبلی – بی حوصلگی – ترس و... مرتب تصمیمات خود را به عقب می اندازند و تا زمان اجبار ، شروع به کار نمی کنند. ۵- تصمیم گیری منطقی و عاقلانه : این نوع تصمیم گیری براساس تجزیه وتحلیل موقعیت  بررسی مزایا و معایب راه های مختلف ، ارزیابی نقاط  ضعف و قوت انتخابهای مختلف انجام می شود. تصمیم گیری پس از ارزیابی و بررسی تمام راه حل های ممکن بهترین روش تصمیم گیری است. انگیزه بزرگترین هنر یک انسان ، حفظ مدام انگیزه است . اگر این کار را تمام و کمال انجام دادید موفقیت می آید. افزایش انگیزه اکتسابی است و نیاز دارد که دائم انسان خود را شارژ کند. یادتان باشد هیچ آدم  تمام و کمالی وجود ندارد هرکسی از طریقی انگیزه او زیاد می شود. سعی کنید دلایل زیادی برای بالابردن انگیزه خود داشته باشید  و آنها را مکتوب کنید و هر وقت گرفتار کمبود انگیزه شدید آنها را مرور کنید و انگیزه بگیرید . کسب نتیجه کوتاه مدت و موفقیت های کوچک ولی به صورت مستمر در حفظ انگیزه بسیار مؤثر است. فهمیدن مطلب ، مشوق بسیار خوبی برای ادامه راه و داشتن انگیزه می باشد. علاقه فرد به یک درس یا یک موضوع برای بالا بردن انگیزه بسیار مفید است. به لحاظ روانشناسی در درون خود یک والد حامی داریم که اگر آن را تشویق کنیم باعث افزایش انگیزه می شود. استفاده از ویس ها و نوشته های انگیزشی بسیار مؤثر و عالی است. حتما کتابهای روانشناسی رشد و دوره های موفقیت و (NLP) های موفقیت در کسب انگیزه بسیار مفد است. وقتی کار نیمه کاره است شما باید به کار انرژی بدهید و آن را به اتمام برسانید و وقتی کار نیمه کاره تمام شد کار تمام شده به شما انرژی می دهد پس اگر خواهان انرژی مثبت و انگیزه هستید حتما کارهای نیمه کاره را به اتمام برسانید . انگیزه موتور محرک وجود انسان است. سعی کنید همیشه سوخت لازم را به آن بدهید و گرنه از حرکت متوقف می شوید. اجمالا مراحل ایجاد کردن انگیزه را به کمک گرفتن از علم منطق به صورت مختصر توضیح می دهیم : ۱-تصور : فکر کردن درباره مشکلات ، نتایج، موانع ، ابزار لازم، رنج ها و.. درباره موضوع مورد نظر بسیار مهم است و باید خوب تجزیه و تحلیل شود. ۲-تصدیق : بعد از تصور نوبت به تصدیق می رسد تصدیق ینی حکم کردن و قطعیت بخشیدن به تصور است. ۳-عزم کردن (با یک تعهد کاری ، شخص کمر همت می بندد و به خود تعهد کاری می دهد. و مانع را حذف و شرایط را ایجاد می کند.) ۴-عزم بر عزم (با یک مبارزه با نفسِ مجاهدانه و استوارانه خود را آماده می کند که عمل را فراهم کند. مرحله ۴ از مرحله ۳ شدیدتر است و به عمل نزدیک تر است و در این مرحله یک شوق مؤکد که کلید انفجار و عمل را رقم می زند را باید بوجود آورد. ۵-عمل (آخرین مرحله، مرحله عمل است)  اگر عمل آمد موفقیت و انگیزه لازم هم می آید. یادتان باشد متحرک نیاز به محرک دارد هرچه محرک ها قوی تر باشد تحرک و حرکت بیشتر است و هر چه حرکت عاقلانه و برنامه ریزی شده باشد انسان به موفقیت می رسد و انگیزه می آید. در آخر یادتان باشد انگیزه آوردنی است بیخود منتظر لحظه های عالی نباشید همین لحظات را عالی کنید. نقش ویژگی های فردی و خانوادگی در رشد تحصیلی (عوامل موفقیت) در گذشته امپراطوری­ای حاکم بود که موفقیت را به (هوش ذاتی) اختصاص می داد اما امروزه این امپراطوری کاملا منقرض شده است و موفقیت مولد مسائل دیگری از جمله (پشتکار – برنامه ریزی – خانواده –مدرسه ....) می باشد در این قسمت به صورت مختصر به ۱۴ عامل موفقیت اشاره می کنیم.
 • افزایش سرعت مطالعه: سرعت عبارت است تعداد کلمات خوانده شده بر واحد زمان، اما یادتان باشد سرعت مطالعه در هر درس با درس دیگر متفاوت است. سرعت زیاد و بیخودی در بحث مطالعه لازم نیست . بلکه اگر عوامل هواس پرتی یا عواملی که باعث کندخوانی می شود مانند: (وسواس در مطالب بازخوانی به جای بازیابی، پرت شدن ذهن ...) را نداشته باشیم سرعت ما مطلوب است.
 • متن شناسی(هرمنوتیک) : توانایی تبدیل یک متن به ( واژگان کلیدی ) و فهم منظور اصلی نویسنده و جداکردن حاشیه های آن.، به نوعی خلاصه اصلی پاراگراف یا یک موضوع است. در آخر این قسمت یا پاراگراف منظور و تحلیل کامل نویسنده را متوجه می شویم.
 • عادت به مطالعه : اصل عادت کردن مطالعه در طول روز به صورت مستمر و منظم بسیار مهم است. طبق آخرین تحقیقات انجام شده سرانه مطالعه در کشور بسیار ضعیف و زیر ۲ دقیقه است ای کاش بجای رفیق های گوشتی ما را با رفیقهای کاغذی(کتاب) عادت می دانند. امام علی(ع) می فرماید: اگر کسی با کتاب آرامش پیدا کرد هیچ چیزی را از دست نداده است می توانید در زمینه های خودشناسی و روانشناسی مطالعات را انجام دهید.
 • کاربردی کردن مطالب: اینکه فرد فقط مشغول خواندن جزوه و درسنامه کتاب کمک آموزشی شود لازم است اما کافی نیست و مطالب باید بصورت حل مسئله و تمرین و تست زنی کاربردی شود تا اینکه به موفقیت لازم برسیم.
 • برنامه ریزی: برنامه ریزی بسیار مهم است ، شکست افراد بدون برنامه ریزی قطعی و همیشگی است مختصرا به چند نکته به بحث برنامه ریزی می پردازیم.
 • برنامه ریزی باید متنوع باشد
 • برنامه باید قابلیت اجرایی داشته باشدو انعطاف داشته باشد.
 • شخصی سازی و متناسب با هر فردی باشد.
 • برنامه باید حجمی زمانی اولویتی باشد.
 • مبتنی بر جبران عقب ماندگی باشد.
 • دروس تخصصی و عمومی در کنار هم باشند.
 • بازخورد از خود گرفتن
 • عدم دوباره کاری در برنامه
 • برای برنامه ریزی حتما تخمین زمانی بزنید.
 • برنامه ریزی های کلی و بیخودی ممنوع
 • پیش نیاز هر درس رعایت شود
 • برنامه براساس کار مضاعف باشد
 • حل تست های مروری و پوشش لازم است.
 • بررسی مشکلات بوجود آمده و برطرف کردن آن در برنامه
 • استراحت بین دروس رعایت شود.
 • برنامه حتما باید در دفتر برنامه ریزی نوشته شود.
 • اهداف خود از این درس و برنامه ریزی را مشخص کنید.
 • ایمان و اعتقاد داشتن به برنامه خود
 • برنامه ریزی را به واحدهای (کوتاه مدت –میان مدت و بلند مدت تقسیم کنید)
 • درس هر روز را همان روز مطالعه کنید.
 • تمرکز:
بسیاری از ناکامی ها، از عدم تمرکز ناشی می شود. هرچه انسان بر اهداف ، خواسته ها و برنامه ریزی خود بیشتر تمرکز کند به موفقیت دست می یابد. به صورت مختصر راه های رسیدن به تمرکز اشاره می کنیم.
 • کشف و حذف عوامل حواس پرتی
 • آنقدر تمرکز کنید که بتوانید تمرکز کنید، یعنی تمرین کنید.
 • شرط اصلی تمرکز علاقه است.
 • شیوه ی مطالعه صحیح هر درس را فرا بگیرید.
 • برای خود هدف تعیین کنید.
 • نوشتن در تمرکز خیلی مهم است.
 • به مکان و زمان شرطی شوید الا دلیل خاصی برای تغییر داشته باشید.
 • مطالعه باید بواسطه (تست –سؤال و.. ) فعالانه باشد.
 • تنوع دروس بین (۳تا۵) درس باعث تمرکز می شوید.
 • حجم بالا در زمان کم باعث می شوید ذهن به تنبلی و پرت شدن گرایش پیدا نمی کند.
 • در حال زندگی کنید تابهترین استفاده ها را از زمان ببرید.
 • کار و مطالعه را جدّی دنبال کنید و اهداف را از خودتان دور نبینید.
 • تنوع در مطالعه ایجاد کنید در تمرکز مؤثر است البته شرطی شدن مقدم است.
 • اگر تایم خاصی را به درس دادید و نتوانستید آن را تمام کنید و آن را قطع کنید و بعدا جبران کنید.
 • برنامه حجمی زمان اولویتی باشد . که خود به خود در افزایش تمرکز فوق العاده مؤثر است که در کتاب خود انشاءالله کامل توضیح می دهیم.
 
 • روش صحیح خواندن دروس : گاهی با دواطلبانی مواجه می شویم که دروس تحلیلی محاسباتی را با دروس توصیفی حفظی به یک سبک و روش می خوانند یادتان باشد نحوه مطالعه درس ریاضی با ادبیات خیلی با هم فرق دارد فنون مطالعه هر درس را یاد بگیرید.
 • خانواده : خانواده متعادل و ناظر و پیگیر و بدون تنش و مهم بودن و فضای علمی در یک خانواده بسیار مهم است. یادتان باشد ادیسون بسیار کند ذهن بود و با هنرمندی مادرش به این جایگاه بزرگ رسید.
 • مشاور: امام علی (ع) می فرماید : هیچ پشتیبانی برای انسان همچون مشاوره نیست . از مشاوران خبره و متعهد و متخصص استفاده بکنید . بادتان باشد یک مشاور خبره و کاردان دانش آموز را از صفر می تواند به ۱۰۰ برساند و مثالهای واقعی زیادی هم است البته اگر خود دانش آموز بخواهد.
۱۰- اساتید و معلمین دانش آموز: یکی از اشخاصی که در موفقیت تحصیلی اخلاقی دانش آموز بسیار تأثیر گذار است اساتید او هستند. معلمی که به داشن آموز خود بعنوان پسر نگاه کند قطعا زمینه موفقیت دانش آموز را در حد توانش فراهم می کند.
 • اعتماد به نفس: اعتماد به نفس یعنی طرز تفکر و باوری خاص که بر شخص حاکم است و باعث می شود شخص به توانایی های خودش باور و تکیه داشته باشد. و احساس خود ارزشمندی انسان را زیاد می کند. برخی از عواملل اعتماد به نفس عبارتند از :
 • تغییر باور
 • یادتان باشد اعتماد به نفس اکتسابی است و با تمرین بدست می آید.
 • خواستن به صورت جدی به اینکه صاحب اعتماد به نفس شوید.
 • احساس شایستگی کنید.
 • کارهای ارزشمند انجام دهید.
 • دارایی ها و موفقیت های قبلی خود را مرور کنید.
 • شکست ها را و تلخی را جز برای عبرت گرفتن مرور نکیند.
 • بخشش خود بجای سرزنش بیخودی
 • به دنبال کسب موفقیت های کوچک باشید.
 • مسئولیت پذیر باشید.
 • توجیه نکنید و اشتباه پذیر باشید.
 • مانند افرادی رفتار کنید که اعتماد به نفس دارند.
 • با ترس های خود مواجه شوید و نترسید.
 • موفقیت و صاحب اعتماد بنفس شدن خود را به دیگران مشروط نکنید.
 • به قضاوت های دیگرا اعتنا نکنید کار خود را به صورت منطقی و معقولانه انجام دهید.
 • هدف : افرادی که هدف ندارند همیشه هدف انسانهای هدف مند می شوند . برای خودتان اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت ) مشخص کنید. هدف آن چیزی است که می خواهید در آینده به آن برسید هدف ویژگی هایی دارد.
 • صریح و شفاف باشد.
 • قابلیت اندازه گیری باشد.
 • منطبق بر ارزش های خود باشد.
 • مورد علاقه باشد.
 • باور پذیر باشد.
 • تا امکان دارد اهداف کتمان شود.
 • آگاهانه و عالمانه باشد.
 • اولویت ها مشخص شود.
 • استرس : نداشتن استرس و افکار منفی و کنترل مدیریت بحران از شروط اصلی موفقیت است به اختصار به برخی از راهکارهای دفع و رفع استرس اشاره می کنیم.
 • کمال گرایی ممنوع
 • وسواس گونه عمل کردن و افکار استرس آلود ممنوع
 • برنامه ریزی و عمل به آن
 • گذشته را رها کنید و در حال باشید.
 • مقایسه کردن ممنوع
 • خواب و غذای خود را کنترل کنید.
 • قدرت (نه) گفتن را تقویت کنید.
 • از مکان ها و افراد استرس آلود فرار کنید.
 • انعطاف داشتن
 • توکل به خداوند
 
 • تقویت اراده و تنبلی نکردن :
از معضلات بزرگ جامعه ی جهانی و افراد دانش آموز این رذیله اخلاقی تنبلی و ضعف اراده و بی حوصلگی است. و اختصارا به راهکارهای آن اشاره می کنیم.  
 • به نتایج و ضررهایی که از طریق تنبلی نصیب شما شده است تفکر کنید.
 • موانع تنبلی را بررسی کنید و آن را حذف کنید.
 • با افراد تنبل مجاورت نکنید ، مجاورت مشابهت می آورد.
 • تعهد و قرارداد کاری برای خود داشته باشیید.
 • سحرخیزی و صبح خیز باشید.
 • عادت کردن از کاری به کار دیگر و همت مضاعف
 • برنامه ریزی
 • عمل کردن به موقع و عقب نینداختن کار
 • عادت کردن به مطالعات و مجلان موفقیت و مطالعه زندگی افراد موفق
 • قدرت (نه ) گفتن خود را تقویت کنید.
 • کمال گرایی را ترک کنید.
 • عقلانی فکر کردن بجای احساسی فکر کردن
 • از خداوند استمداد طلبیدن برای از بین بردن این رذیله
 • تشویق و تنبیه
 • اولویت بندی در کارها
        فواید برنامه ریزی: برنامه ریزی باعث می شود که انسان به موارد زیر دست پیدا کند:
 • باعث رسیدن به هدف است.
 • صرفه جویی در وقت و هزینه
 • جلوگیری از رفتن در مسیر اشتباه
 • سازمان دهی ذهن
 • برنامه ریزی باعث فهمیدن مشکلات می شود.
 • ایجاد آرامش
 • به نظم و تعادل رسیدن
 • افزایش تمرکز
 • ایجاد بازتاب شرطی شدن و رسیدن به موفقیت
 • برنامه داشتن عادت کردن به مطالعه را افزایش می دهد
 • اضطراب و استرس را کم می کند.
 • موجب تقویت اراداه می شود.
 • جبران عقب ماندگی با برنامه ریزی میسر است.
 • برنامه به خودمدیریتی انسان کمک می کند.
 • برنامه صحیح و درست به انسان شور و اشتیاق می دهد.
 • بهترین روش برای سازماندهی دا را به اطلاعات است.
 • برنامه ریزی باعث می شود ناخودآگاهتان هم به خدمت شما در آید.
 • یک برنامه ریزی دقیق به شما آزادی و رسیدن به تمام امور را می دهد.
 • جلوگیری از خستگی جسمی و ذهنی ورد می شود.
 • برنامه داشتن و عمل به آن سبب اعتماد به نفس و تمرکز می شود.
  برنامه ریزی یعنی چه؟ فرآیند دارای حجم مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات و برای زمان حال یا آینده انجام می شود. در برنامه ریزی حتما باید نیاز سنجی های لازم انجام شود تا طرح با شکست مواجه نشود. در این مرحله نیازها باید شناسایی و تحلیل شوند و عاقلانه تصمیم گرفته شود.   مراحل برنامه ریزی الف) شناخت وضع موجود : برنامه ریزان باید قبل از هرچیز باید امکانات ، توانایی ها و محدودیت ها  را بشناسد و با تکیه بر اطلاعات بدست آمده ، تصمیمات معقولانه و منطقی  را اتخاذ کند. ب)تعیین هدف : پس از بررسی وضع موجود بوسیله تعیین اهداف به کلیه فعالیت ها و تصمیم گیری های بعد ی جهت دهی می دهید. ج) اجرای آزمایشی: بعد از این مراحل نوبت به آزمون و خطا می شود. این کار به قصد اعتبار بخشی به برنامه و کسب اطمینان از وسایل مختلف انجام می گیرد. در ضمن می توان اصلاحات لازم را در آن انجام دهیم. د) ارزشیابی : ارزشیابی، تلاش منظم و مستمری است برای رسیدن موفقیت های سنی ها و مشکلات در دستیابی به اهداف مورد نظر در این مرحله به سلامت سیستم پی می بریم. مراحل فرآیند آموزش : فرآیند آموزش چهارچوب و طرح خاص خود را دارد. سه مرحله در فرآیند آموزش وجود دارد. که عبارتند از : ۱)مرحله طرح ریزی: طرح ریزی آموزش ، تصمیم گیری درمورد این است که هرچه می خواهید بدست آورید. و چگونه آن را بدست خواهید آورد این مرحله اساسا فرآیند برنامه ریزی آموزشی است و حکم زیربنایی را دارد. ۲) مرحله اجرا : شامل آنچه برای بدست آوردن اهداف و مقاصدضروری است، می باشد. اجرا فرآیند تبدیل برنامه آموزشی به عمل است . در این مرحله برنامه آموزش به شکل فعالیت در می آید. یادتان باشد آموزش را باید با محتوایی و روش هایی که مشخص کرده اید، هدایت نمایید. ۳)مرحله ارزشیابی: ارزشیابی، بررسی درمورد این است که معلوم شود آیا در رسیدن به اهداف آموزشی موفق بوده اید یا خیر؟ در این مرحله نقاط قوت تقویت می شود. و نقاط ضعف باید حذف شود تا سیستم بهترین باز خورد را داشته باشد. نیاز یعنی چه؟ نیاز وضعیتی است بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد یا بین آنچه که هست و آنچه مطلوب تر است. نیاز یک مشوق کلیدی رفتار است  و باید موذرد توجه واقع شود. تقسیم بندی نیازها
 • نیازهای هنجاری : زمانی که یک نیاز را هنجاری می نامیم که بین یک معیار مطلوب و معیاری که عملا وجود دارد، فاصله یا شکاف وجود داشته باشد. فرد یا گروهی که از سطح و معیار مطلوب تنزل می کنند. نیازمند است.تشخیص این کار به عهده متخصصین است.
 • نیازهای محسوس: نیاز محسوس ، نیازی است که فرد موردنظر ضرورت آن راا حس کرده باشد.مثلا یک دانش آموز ممکن است نیاز به آموزش درمورد را رسیدن به موفقیت در یک رشته خاص را لازم داشته باشید.
 • نیازهای تقاضایی: نیاز محسوسی است که به صورت خواسته یا تقاضایی بیان شده درآمده است مثلا تقاضا برای برگزاری کلاس های آموزش تست زنی، تندخوانی و ... از نیازهای بیان شده است.
 • نیازهای تطبیقی: نیازهای تطبیقی در آموزش و ارتقای سطح علمی، با مقایسه گروه هایی که حدمات را دریافت می کنند و گروه هایی که آن خدمات را دریافت نمی کنند تعریف می شود.
  اصول تعیین اهداف آموزشی  
 • اهداف باید متناسب با شرایط و امکانات جامعه و با توجه به نیازهای آن تعیین شود.
 • اهداف برنامه آموزشی باید با شرایط و امکانات فراگیرنده هماهنگ باشد و با توجه به نیازهای آنی وآتی او تعیین گردد.
 • اهداف برنامه آموزشی باید انعطاف پذیر باشد.
 • در تعیین اهداف، باید حتی الامکان به تفاوت های فردی توجه شود.
 • اهداف باید با یکدیگر هماهنگی لازم را داشته باشند.
 • اهداف باید از صراحت و شفافیت کافی برخوردار باشد.
 • اهداف باید قابلیت اجرایی را داشته باشند.
 • اهداف باید در حیطه های سه گانه (شناختی- عاطفی – روانی) حرکتی طبقه بندی و ارائه داده شود.
 • اهداف باید در کنار زمان مطرح شود.
 • اهداف باید کاملا آگاهانه ، متخصصانه و بدور از احساسات مطرح گردید.
  منابع تعیین اهداف آموزشی:  
 • نیاز فراگیران :
بر اساس تعاریف یادگیری و آموزش، تمام تلاش نظام های آموزش باید بر تبدیل رفتارهای نامطلوب یا نسبتا مطلوب فراگیران بر رفتارها و عملکردهای مطلوب اجتماعی ، فرهنگی و علمی متمرکز شود. در این مرحله باید به ویژگی های فراگیران و احتیاجاتشان ، علائق و توانایی های آنان اولویت خاصی داده شود. شناخت نیازهای فراگیران بسیار مهم است.
 • نیاز جامعه :
هنگامی که نیازهای جامعه به منظور تدارک و تنظیم اهداف آموزشی مطالعه می شود. باید وضع اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جامعه در آن زمان گذشته، حال و آینده بررسی و اهداف آموزشی را براساس نیازهای آن جامعه تنظیم کرد و بعد تصمیم گیری شود.  
 • دیدگاه های متخصصان:
برای تعیین اهداف آموزش درس روانشناسی یادگیری باید با یافته های جدید، نظریه های نو و اصول  و قوانین کشف شده توجه شود. همیشه نگاه، متخصصان جامعه در رشته های مختلف مهم و تعیین کننده است.
ادامه مطلب
گلکاری

نکات ماثر در گلکاری

بازدید : 27 دسته :
اصول گلکاری، پرورش و نگهداری گیاهان در آپارتمان آپارتمانی نقلی ولی سبز یا حیاطی کوچک اما پر گل، علاوه براینکه به زیبایی خانه کمک می‌کند‌ اثر مثبتی نیز بر روحیه و روان افراد‌ بر جای می‌گذارد‌. اگر گل و گلدانی در آپارتمان یا باغچه‌ای کوچک در حیاط منزلتان دارید برای آن که خانۀ خود را به بوستانی زیبا بدل کنید و از باغبانی لذت ببرید، بهتر است ابتدا اطلاعات اولیه در این باره را از ادامه مطلب فرا بگیرید و به محض شروع، افزایش روحیه را از این طریق ببینید. تقسیمات گلکاری گیاهان را برحسب نوع استفاده به چند دسته و گروه می‌توان تقسیم کرد: ▪ گیاهان زینتی هوای آزاد این گیاهان باید دورهٔ گل‌دهی طولانی داشته و با حداقل هزینه امکان تکثیر و تولید وسیع آنها وجود داشته باشد مانند اطلسی، جعفری ▪ گل‌های شاخه بریده گل‌های شاخه بریده باید پس از جدا شدن از پایه مادری بتوانند مدت زیادی در شرایط مصنوعی به سر برده و شادابی و طراوت خود را حفظ کنند. ضمناً دارای دم‌گل قوی و نسبتاً بلندی باشند مانند آماریلیس و دم‌گل آنها منفرد بوده و هر جام بر روی یک دم‌گل منفرد قرار داشته باشد. هم‌چنین دارای گل آذین منفرد بوده و در هر گل آذین فقط یک گل وجود داشته باشد، در صورتی‌که دارای گل آذین منفرد نباشد باید بتوان آن را به وسیلهٔ غنچه‌گیری به‌صورت گل آذین منفرد در آورد مانند داوودی. هم‌چنین این گل‌ها باید دارای تنوع رنگ و فرم باشند. ● گیاهان آپارتمانی این گیاهان ابتدا در داخل گلخانه پرورش می‌یابند و سپس در منزل مورد استفاده قرار می‌گیرند. این گیاهان در هر سیکل رویشی فقط یک‌بار گل داده و از نظر شکل ظاهری و رنگ فرم گل‌ها زیبا و عامه‌پسند هستند مانند سیکلامن، نگونسار، سینرر، گوشی (کیفی) لاله، سنبل، کلوکسینیا برخی از گیاهان آپارتمانی به خاطر زینتی بودن برگ‌هایشان قابل توجه هستند و گل‌های چندانی ندارند. برگ‌های زینتی این گیاهان زیبائی خاصی به آنها می‌دهند. مثل دیفن‌باخیا، انواع سرخس‌ها، انواع فیکوس‌ها، کروتن (کرچک هندی)، سانسوریا ● حمامی زیبا با گیاهان آپارتمانی حدود ۱۲ درصد از گیاهان آپارتمانی در حمام نگهداری می‌شوند. عامل مهم نگهداری در حمام وجود رطوبت بالا است. اصولاً سرخس‌ها، برگ انجیری و پتوس‌ها برای نگهداری در حمام مناسب‌ترین هستند. اما قطرات شامپو برای برگ‌ها مضر است. همیشه پس از حمام کردن، برگ‌ها را بشوئید. در هر صورت اگر حمام نسبتاً بزرگی دارید برای تزئین آن می‌توانید از گیاهان آپارتمانی استفاده کنید. دقت کنید که گیاه مورد نظر به رطوبت بالا نیاز داشته باشد تا طراوت و شادابی خود را در حمام حفظ کند. هم‌چنین حمام شما باید پنجره‌ مناسبی داشته باشد تا نور کافی به گیاه برسد و در غیر این صورت باید از نور مصنوعی استفاده نمائید.
    آموزش مجازی گلکاری تخصصی

جهت ثبت نام در دوره آموزشی گلکاری بر روی تصویر فوق کلیک نمایید

دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد

پس از پایان گواهی و مدرک معتبر دوره آموزشی گلکاری قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید

مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴

 
    گلدان گلدان‌ها انواع مختلفی دارند که آنها را از نظر جنس و اندازه می‌توان بررسی نمود. از نظر جنس گلدان‌ها به انواع سفالی، پلاستیکی، فیبری، پیتی، فلزی و پلاستیک کاشت تقسیم می‌گردند. از نظر اندازه می‌توان به استکانی ۵ الی ۷ سانتی‌متری، نشائی ۱۰ الی ۱۲ سانتی‌متری، فرنگی ۱۴ الی ۱۵ سانتی‌متری، خیاری ۱۷ الی ۲۰ سانتی‌متری، لب‌شتری ۲۲ الی ۳۰ سانتی‌متری اشاره کرد. ▪ گلدان سفالی این گلدان، ارزان‌قیمت و رایج است. گلدان سفالی از خاک رس تهیه می‌شود و تهویه در آن به خوبی صورت می‌گیرد. اما در گلدان‌های سفالی لعاب‌دار تهویه به خوبی انجام نمی‌پذیرد. این گلدان‌های سفالی وزن زیادی داشته و شکننده می‌باشند. اگر شما این نوع گلدان را انتخاب نمودید توجه کنید که بعد از مدتی آبیاری خلل و فرج آن مسدود شده و تجمع مواد سمی در دیوارهٔ آن زیاد می‌شود که برای ریشه گیاه مضر است. برای رفع این مشکل گلدان را به مدت یک روز در آب قرار دهید. ▪ گلدان پلاستیکی گلدان‌های پلاستیکی فاقد خلل و فرج هستند بنابراین حتماً زهکش ته آنها را بررسی کنید. این گلدان‌ها وزن کمی دارند و نمی‌شکنند. رطوبت در آنها زیاد حفظ می‌شود و برای گیاهان رطوبت دوست انتخاب مناسبی هستند. ▪ گلدان‌های پیتی یا توربی جنس این گلدان‌ها از مواد آلی است. یعنی این گلدان‌ها از خاک پیت یا تورب ساخته شده‌اند و هنگام انتقال گیاه به محل اصلی احتیاج به تعویض گلدان نمی‌باشد و گلدان خود منبع غذائی کمکی برای گیاه بوده و در واقع پس از مدتی گلدان جذب خاک خواهد شد. ▪ گلدان‌های فلزی به دلیل تجمع مواد مضر درون این گلدان‌ها، گیاه در آنها می‌پوسد. بعضی افراد به دلیل زیبائی ظاهری این گلدان‌ها به آنها علاقمند هستند اما اگر به سلامت گیاه خود اهمیت می‌دهید از این گلدان‌ها استفاده نکنید یا حتی‌المقدور یک گلدان سفالی کوچک درون آنها قرار داده و گیاه را در آن بکارید. ▪ پلاستیک کاشت کیسه‌های پلاستیکی برای انتقال نشا و قلمه‌های ریشه‌دار به بازار استفاده می‌شوند. در هنگام استفاده، زهکش کیسه‌ها را بررسی کنید. در زمان کاشت گیاه، کیسه را خارج نموده و یا در اطراف پلاستیک چند شکاف ایجاد نمائید. خرید گیاه قبل از این‌که برای خرید گیاه به گل فروشی و یا گلخانه بروید بودجه خود را تخمین زده و نور، درجه حرارت و رطوبت محل زندگی خود را بررسی نمائید. کلیه شرایط محیطی را به فروشنده بگوئید تا گلدان مناسبی به شما معرفی نماید. نام علمی گیاه را یادداشت نموده تا در صورت نیاز بتوانید اطلاعاتی را از اینترنت یا کتب مختلف کسب نمائید. قبل از خرید، برگ‌ها، ساقه، گل‌ها و خاک گیاه را به دقت بازدید نمائید و اگر کوچک‌ترین اثری از آثار و بقایای آفات و علوفه هرز مشاهده نمودید از خرید گلدان خودداری نمائید. اگر تصمیم گرفتید یک گیاه گلدار مانند آزالیا خریداری نمائید گیاهی را انتخاب کنید که پر غنچه بوده غنچه‌های آن هنوز باز نشده و یا تعداد کمی از آنها شکفته شده باشند. در هنگام خرید گیاه موادغذائی مصنوعی مایع یا جامد محلول در آب، مخصوص گیاهان زینتی را خریداری نموده و نحوه استفاده از آن را خواستار شوید. حمل و نقل گلدان خصوصاً در زمستان به دقت زیادی نیاز دارد. از گل‌ فروش بخواهید که گلدان را در دو لفافهٔ کاغذی پیچیده تا تغییرات شدید در رطوبت و حرارت به گیاه لطمه‌ای نزند. نور به جرأت می‌توان گفت که بسیاری از گیاهان خانگی از لحاظ نور در محل مناسب خود قرار نگرفته‌اند. البته گیاهانی که موطن اصلی آنها جنگل‌های انبوه و تاریک است به نور زیادی نیاز ندارند اما گیاهانی که موطن آنها حاشیه جنگل‌ها است یا گیاهان گل‌داری که موطن آنها فضای باز جنگل‌ است به نور متوسط یا نور غیرمستقیم آفتاب نیاز دارند. در نتیجه گیاهان خانگی با منشأ سه‌گانه بالا احتیاجات نوری متفاوتی از خود نشان داده و شرایط خاصی را طالبند. ● علائم کمبود نور ▪ برگ‌های گیاه رنگ‌پریده شده و برگ‌های جدید بی‌رنگ هستند. ▪ گیاه خسته به‌نظر می‌رسد. ▪ ساقه‌های علفی و ترد و شکننده، طول دمبرگ‌ها درازتر از معمول، غنچه‌ها کوچک، گل‌ها کم‌رنگ و کم‌پشت ▪ ساقه‌ها دراز شده و فاصله بین دو برگ زیاد است. ● علائم زیاد بودن نور ▪ لکه‌های سوخته روی برگ‌ها علامت تابش نور زیاد است ▪ لکه‌های سوختهٔ زنگ مانند، علامت عبور نور از شیشه و برخورد آن با برگ‌ها است. ـ توجه: قطرات آب هم مانند شیشه، نور را از خود عبور می‌دهند پس گیاه را در آفتاب غبارپاشی نکنید چون قطرات آب مانند ذره‌بین عمل کرده و باعث ایجاد لکه‌های سوخته روی گیاه می‌شوند. ● بهترین محل برای نگهداری گیاه از لحاظ نور کم نزدیک پنجره با شیشه‌های تمیز بهترین مکان برای نگهداری اکثر گیاهان است. از پرده‌ها می‌توان به‌عنوان عامل زیاد و کم کننده شدت نور استفاده کرد. برگ‌ها و ساقه‌ها تمایل به نور داشته و خود را به طرف آن متمایل می‌نمایند. لگدان را هر ۱۵ روز یک‌بار ۹۰درجه بچرخانید تا کلیه اندام گیاه از نور با شدت یکسان بهره‌مند گردد. با ابری شدن هوا گلدان‌ها را به شیشه نزدیک‌تر نمائید اما دقت کنید که در شب‌های سرد زمستان برگ‌ها با شیشه‌ تماسی نداشته باشند. انتقال گیاه از محل پر نور به سایه به یک‌باره می‌تواند صورت بگیرد اما انتقال از سایه به آفتاب باید تدریجی باشد. گیاهان گلدار به نور بیشتری نیاز دارند. گیاهانی که برگ‌های رنگی دارند نیز به نور بیشتری نیازمندند. اما تابش مستقیم آفتاب خصوصاً از پشت شیشه برگ‌ها را می‌سوزاند بنابراین از یک پرده نازک برای تنظیم نور استفاده نمائید. در صورت نیاز به نور مصنوعی لامپ فلورسنت پیشنهاد می‌گردد. گیاهان زینتی را از لحاظ نور می‌توان به چهار دسته تقسیم نمود: ▪ گیاهان سایه‌دوست: این گیاهان به نور کمتری نیاز دارند و باید دور از نور مستقیم خورشیدی قرار گیرند مثل فیلودندرون، پتوس، عشقه یا پاپیتال، برگ عبائی، مارانتا، سانسوریا، نوعی از سرخس‌ها و ... ▪ گل‌های آفتاب‌دوست: این گل‌ها به نور زیادی احتیاج دارند و باید آنها را در مکان‌های آفتاب‌گیر کشت و نگهداری کرد. البته این نور نباید خیلی شدید باشد. این گیاهان برای نگهداری در کنار پنجره جنوبی مناسبند مانند گل سرخ، داوودی، گلایول، میخک، شمعدانی، کاکتوس‌ها، بنت‌القنسول و ... ▪ گل‌های سایه، آفتاب‌دوست: این گیاهان نیاز نوری متوسطی دارند، گیاهانی که برگ‌های ابلق و رنگی دارند جزو این دسته هستند مانند بنفشه، کروتون، بگونیا، دراسنا، حسن‌یوسف، پتوس‌ابلق، فیکوس، بنجامین‌ابلق و ... ▪ گل‌های غیرحساس: این گیاهان می‌توانند شدت نورهای متفاوتی را تحمل نموده و به رشد خود ادامه دهند مانند یاس زرد، زرشک و ... ● مدت تابش نور مدت تابش نور در فصول مختلف متفاوت است. طول روز در شد و گل‌دهی بسیاری از گیاهان اثرات متفاوتی دارد. گل‌های مختلف برای گل‌دهی به طول روزهای مختلفی احتیاج دارند. از این‌ لحاظ گل‌های زینتی را به سه گروه می‌توان تقسیم کرد: ▪ گیاهان روز بلند: این قبیل گیاهان برای گل‌دهی به روز بلند و شب کوتاه احتیاج دارند. طول روز معمولاً ۱۴ الی ۱۶ ساعت متغیر است مانند شب‌بو، میمون، اطلسی، ختمی، ناز و کاهو ▪ گیاهان روز کوتاه: این گیاهان به شب‌های بلند و روزهای کوتاه برای گل‌دهی نیاز دارند. طول مدت روشنائی ممکن است بر حسب انواع مختلف از ۸ الی ۱۱ ساعت متغیر باشد و زمان تاریکی بین ۱۳ الی ۱۶ ساعت می‌باشد. مانند بگونیا، گل کاغذی، داوودی، بنت‌القنسول، جعفری، کاکتوس، کالانکوئه، کراسولا ▪ گیاهان بی‌تفاوت: این قبیل گیاهان برای گل‌دهی احتیاج به طول روز ندارند مانند گل سرخ، بگونیای پیازی، کوکب، بنفشه آفریقائی، میخک و ... پرورش گیاهان زینتی در خانه پرورش گل در منزل یکی از بهترین و لذت‌بخش‌ترین سرگرمی‌هاست. گیاهان زینتی می‌توانند قسمت عمده تزئینات داخل منزل را تشکیل دهند. خصوصاً کسانی که به گل‌کاری علاقمندند و باغی در اختیار ندارند می‌توانند با گل‌کاری در منزل به خواستهٔ خود برسند. برای پرورش گیاهان زینتی در منزل ابتدا باید گیاهانی را که از نظر برگ یا گل زینتی قابل نگهداری در منزل هستند شناسائی و انتخاب کنید، سعی کنید مجموعه‌ای از گیاهان را جمع‌آوری کنید که شرایط رشد آنها در منزل با شرایط طبیعی زندگیشان تفاوت زیادی نداشته باشد در این‌صورت شانس سازگاری آنها با محیط منزل بیشتر خواهد بود. پس از انتخاب باید با شیوه نگهداری و احتیاجات آنها آشنا شوید. به‌عنوان مثال دسته‌ای از گیاهان در تطبیق با بعضی شرایط محیطی مانند خاک، رطوبت، نور و خشکی هوا سازگارتر و کم توقع‌ترند و در قبال تغییرات غالباً عکس‌العمل مناسب‌تری دارند در صورتی‌که ارقام دیگر حساس‌ترند و در صورت تغییرات زیاد شرایط زیستی از بین می‌روند. اگر گیاه انتخابی شما جنگلی است (مانند سیلامن، بنفشه آفریقائی، سرخس‌ها، آفلاندرا و گیاهان خانواده آناناس) برای نگهداری از آن به محیط مرطوب نیاز دارید. اما کاکتوس و سایر گیاهان گوشتی که بافتی ضخیم داشته و بیابانی هستند و در مناطق خشک و گرم و در روشنائی شدید به عمل آمده‌اند نیاز به نگهداری در پشت پنجره و آبیاری به میزان کم دارند. بافت گیاهان گوشتی در محیط مرطوب نرم شده و این گیاهان سلامت خود را از دست می‌دهند. به‌طور کلی سازگاری با محیط بسیار مهم است و عدم توجه به آن باعث از بین رفتن گیاه می‌شود. ● رنگ پائیزه رنگ پائیزه فقط مختص به برگ‌ها نیست بلکه بعضی گل‌ها نیز رنگ پائیزه دارند همین‌طور می‌توان از پیازهائی مانند کلشیکوم که در پائیز گل می‌دهند استفاده کرد. گل‌های یک‌ساله نیز معمولاً تا اواخرپائیز گل می‌دهند. گل کلم دارای برگ‌های توری شکل است که شبیه گلبرگ‌های یک شکوفه بزرگ به رنگ سفید یا بنفش روشن است و می‌توان آن را تناول نمود. وقتی گل‌های تابستانه پژمرده شدند و شاخ و برگ پائیزه ظاهر شد میوه‌ها به باغ شما رنگ می‌بخشد برخی از آنها تا پائیز و زمستان دوام خواهند داشت
ادامه مطلب
استاندارد ایزو 9001

استاندارد ایزو ۹۰۰۱

بازدید : 34 دسته :
استاندارد ISO 9001 شامل ۸ بند اصلی می باشد که به شرح زیر است : ۱- دامنه کاربرد : مثلا تولید انواع رزین های صنعتی . دامنه کاربرد هر شرکت در گواهینامه ISO که بعد از ممیزی خارجی دریافت میکند درج می شود . ۲- استاندارد مرجع شامل الزامات استاندارد ISO 9001 می باشد. ۳-اصطلاحات و تعاریف : در این استاندارد به شرکتی که سیستم ISO را اجرا می نماید سازمان و به شرکتها یا افرادی که از آنها مواد یا خدمات خریداری می شود تامین کننده گویند . ۴- نظام مدیریت کیفیت : منظور از این بند تهیه مستندات و سوابق لازم برای اجرای سیستم می باشد . مستنداتی که باید برای اجرای سیستم تهیه شوند عبارتند از : خط مشی کیفی : مدیر عامل سازمان مقاصد و سیاستهای کلی کیفی شرکت را معمولا در یک صفحه به تمام پرسنل خود اعلام می کند . اهداف کیفی : با توجه به خط مشی کیفی تهیه شده شاخصهای کیفی قابل اندازه گیری تعیین می شود و برای سالهای بعد هدف گذاری گردد .مثلا درصد ضایعات اگر در حال حاضر%۲٫۵ است هدف سال بعدمیتواند %۲ باشد .برای رسیدن به این اهداف باید برنامه ریزی نمود . نظامنامه : کلیه الزامات استانداردبه طور خلاصه درنظامنامه آورده می شود.این مدرک به صورت کتابچهای تهیه میگردد که با مطالعه آن نحوه اجرای سیستم در آن شرکت از آن استنباط می گردد . روش اجرایی : در ISO 9001 حداقل ۶ روش اجرایی باید تدوین گردد . روش اجرایی بیان می کند که فعالیتی را چه کسی ، چه وقت و کجا یا به عبارت دیگر ( کی ، کی ، کجا ) انجام دهد . این روشهای اجرایی الزامی عبارتند از ۱ -کنترل مدارک ۲- کنترل سوابق ۳-کنترل محصول نا منطبق ۴- اقدام اصلاحی ۵- اقدام پیشگیرانه ۶- ممیزی داخلی. دستور العمل : بسته به پیچیدگی فرایندهای سازمان برای اطمینان از نحوه انجام صحیح کار باید دستورالعمل تهیه گردد. دستورالعمل نحوه چگونگی انجام کار را بیان می کند (مانند دستورالعمل نحوه کار با دستگاه تزریق یا دستگاه جوش CO2.) نقشه های فرایند: فرایند فعالیتی است که با استفاده از منابع لازم ورودی را به خروجی تبدیل می نماید . تمام فرایندهای تولیدی، خدماتی و مدیریتی باید ورودی های و خروجی ها ی آنها و منابعی که برای اجرای آنها لازم است ، مشخص گردد . این منابع شامل نیروی انسانی یا تجهیزات و امکانات می باشد . نقشه فرایند نمایانگر فرایندها ، ورودی ، خروجی ، منابع و کنترلهای که روی فرایندها صورت می گیرد می باشد . فرمها : برای اجرای نظام کیفی ISO 9001 باید تمام فعالیتهایی که انجام می شود شامل تولید ،بازرسی ،آزمایش و… در فرمهای مربوطه که متناسب هر سازمانی طراحی می گردد،ثبت گردد. ثبت فعالیتها در فرمها کمک می کند که بتوان سوابق کلیه محصولاتی که تولید شده است را ردیابی نمود . بند ۵- مسؤلیت مدیریت : مسؤلیت ،اختیارات و شرح وظایف هر شخص بایدمشخص گردد . مدیریت ارشد باید تعهد خود را به برآورده نمودن الزامات مشتری و الزامات قانونی و دولتی اثبات نماید . مدیر عامل یکی از مدیران خود را به عنوان نماینده مدیریت در کیفیت به منظور اطمینان ازاثر بخشی نظام مدیریت کیفیت بر می گزیند . کلیه گزارشهایی که واحد های مختلف شرکت به همدیگر یا به مدیر عامل ارائه می نمایند باید به صورت دوره ای مشخص گردد. جلسه ای تحت عنوان جلسه بازنگری مدیریت با حضورمدیر عامل و سایر مدیران برگزار می گردد . این جلسه معمولا سالانه ۳ یا ۴ دفعه برگزار می گردد. هدف از این جلسه بازنگری مدیریت کیفیت و پیگیری رسیدگی به مشکلات کیفی ، ضایعات ،شکایات مشتریان ،بهبود مستمر و … می باشد. بند ۶ – مدیریت منابع : منابع بر ۲ نوع است : ۱- منابع انسانی که همان نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام کلیه فعالیتها است . ۲- زیر ساختار که منظور تجهیزات ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ، ساختمان ،‌فضا و … است . مدیر ارشد سازمان باید منابع کافی را بدین منظور فراهم نماید . سازمان باید از پرسنل شایسته (Competent )‌برای فعالیتهای مؤثر بر کیفیت استفاده نماید . شایستگی پرسنل به ۴ عامل زیر بستگی دارد : ۱- آموزش ۲- تجربه ۳- تحصیلات ۴- مهارت برای افزایش شایستگی پرسنل سازمان باید برنامه آموزشی برای کلیه پرسنل تدوین نماید . این آموزشها می تواند داخل یا خارج از شرکت برگزار گردد. بند ۷ – پدید آوری محصول کلیه فرایندهای در ارتباط با مشتری باید شناسایی گردد و نیاز مندیهای مربوط به محصول باید بازنگری گردد. فرایند خرید یکی از فرایندهای مهم محسوب می گردد . کلیه تامین کنندگان که از آنها مواد یا خدماتی خریداری می گردد مانند فروشندگان ، تولیدکنندگان مواد ، شرکتهای باربری ، تعمیر کاران خارج از شرکت و … ابتدا باید ارزیابی شوند . معمولا تامین کنندگان بر اساس درجه A وBوC تقسیم بندی می شوند . در فرایند خرید قبل از تحویل مواد توسط انبار ابتدا باید مواد ورودی مورد بازرسی و آزمایش قرار گرفته و تایید شوند سپس در کاردکس انبار ثبت گردد. کلیه مواد موجود درانبار باید دارای کد شناسایی و ردیابی باشند و وضعیت بازرسی آنها یعنی تایید یا مردود یا تایید مشروط مشخص گردد. شرایط نگهداری کلیه کالاها اعم از مواد یا محصول باید مشخص گردد . این شرایط شامل دمای مورد نیاز، فضای انبار ، رطوبت و … می باشند . سازمان باید از انبارهای مناسب بدین منظور برخوردار باشد . کلیه دستورالعملهای تولیدی درحدی که نیاز باشد باید تدوین گردد . همانگونه که قبلا نیز بیان شد دستورالعمل ؛چگونگی انجام کار را توضیح می دهد . برای اطمینان از سرویس دهی خوب باید تعمیرات پیشگیرانه ( Preventive maintenance ) بر روی کلیه تجهیزات و دستگاههای شرکت به صورت دوره ای صورت گیرد. هر گونه تعمیرات چه به صورت دوره ای یا اتفاقی باید در فرمهای مربوطه ثبت گرند. بند ۸- اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود کلیه فرایندها می بایست بر اساس نقشه فرایندهای مربوطه کنترل و مورد پایش (Monitoring )قرار گیرند . یکی از موارد مهم که باید اندازه گیری گردد ، میزان رضایت مشتری است که می تواند از طریق فرمهایی به صورت مصاحبه یا تکمیل توسط مشتریان تعیین گردد. اهداف کیفی که برای ماهها و سالهای بعد تعیین شده اند باید به صورت دوره های تعریف شده مثلا هر سه ماه یک بار مورد پایش قرار گیرند . قبل از ممیزی خارجی توسط مؤسسه گواهی دهنده (Certification body) باید سیستم مدیریت کیفیت توسط چند نفر از پرسنل شرکت که معمولا همان اعضای کمیته راهبری ISO هستند ، تحت ممیزی داخلی قرار گیرد . این ممیزان توسط مشاور ؛آموزش داده می شوند . اجرای ممیزی داخلی معمولا سالیانه ۲ یا ۳ بار در سال باید صورت گیرد. گواهی که توسط مؤسسه گواهی دهنده صادر می شود تا ۳ سال اعتبار دارد ولی مؤسسه گواهی دهنده هر سال یا ۶ ماه یکبار سیستم کیفی شرکت را ممیزی مراقبتی می نماید . سازمان به منظور بهبود سیستم کیفیت شرکت باید کلیه موارد عدم انطباقی که درسسیتم پیش می آید را با اقدام اصلاحی و پیشگیرانه رفع نماید . همچنین باید پروژه هایی را تحت عنوان پروژه های بهبود مستمر به منظور ارتقاء روند کیفی محصولات خود تعریف و اجرا نماید .
  جهت ثبت نام در دوره اموزشی ایزو ۹۰۰۱ بر روی تصویر فوق کلیک نمایید دوره غیر حضوری است و محتوای الکترونیکی در قالب CD یا DVD به آدرستان ارسال می گردد پس از پایان گواهی و مدرک معتبر ایزو ۹۰۰۱ با قابلیت ترجمه رسمی دریافت می نمایید مشاوره رایگان: ۰۲۱۲۸۴۲۸۴ و ۰۹۱۳۰۰۰۱۶۸۸ و ۰۹۳۳۰۰۲۲۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۳۳۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۸۸۲۸۴ و ۰۹۳۳۰۰۹۹۲۸۴ ISO 9000 در سال ۱۹۷۸انگلستان استاندارد مدیریت کیفیت BS5750 را برای سازمانهای خود جهت افزایش کیفیت معرفی نمود. سپس در سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۴ این استاندارد توسط اداره استاندارد جهانی بازنگری و تحت نام استاندارد ISO9000 مشهور گردید . این استاندارد توسط کشورهای دنیا پذیرفته شد و به عنوان مرجعی برای استاندارد کردن فعالیتهای مدیریت کیفیت معرفی شد و تا کنون در هزاران سازمان کوچک و بزرگ دنیا استقرار یافته است .
ادامه مطلب

دوره های آموزش مجازی دارای مدرک رایگان:

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مشتری محوری

دوره آموزشی آمار و احتمالات مهندسی

دوره آموزشی تاریخ ادبیات

مباحث استاندارد مصالح ساختمانی BES6001

نرم افزار PSpice

دوره آموزشی طراحی سازه های فولادی

مباحث مدیریت کیفیت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001

دوره آموزشی حقوق تجارت

دوره آموزشی ریاضی مهندسی

طراح گرافیک رایانه ای (کار و دانش)

دوره آموزشی بازاریابی و مدیریت بازار

دوره آموزشی اسنک ها و لقمه ها

نماینده فروش بیمه

دوره آموزشی مدیریت مدارس هوشمند

مدیر کسب و کار الکترونیکی

دوره آموزشی مدیریت سازمانهای پیچیده

دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(HSE-MS)

نرم افزار حقوق و دستمزد

دوره آموزشی برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین

دوره آموزشی مباحث سیستم پیاده سازی شش سیگما ISO 13053

مدیر تضمین کیفیت

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی ارتباطات و IT

دوره آموزشی تری دی مکس ۳DMax

دوره آموزشی آشنایی با شنوایی سنجی (ادیومتری)

دوره آموزشی مدیریت و نظارت چاپ

دوره آموزشی حسابداری صنعتی

دوره آموزشی اتوماسیون و ابزار دقیق

دوره آموزشی زبان انگلیسی تخصصی مهمانداران

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش صنایع غذایی

دوره آموزشی کالیبراسیون

مشاور ارشد تجاری سازی فناوری و نوآوری

مدیریت شبکه های توزیع

کاربر امور بانکی

مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی ISO 26000

مباحث سیستم مدیریت یکپارچه ISO 90006

مباحث سیستم مدیریت انرژی ISO 50001

دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی

دوره آموزشی میکروکنترلر AVR

دوره آموزشی اتوکد الکتریکال Autocad Electrical 2015

تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

دوره آموزشی اتوکد

دوره آموزشی تاریخ جهان

مدیر ممیزی داخلی

مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب

دوره آموزشی کتیا (CATIA)

مباحث کیفیت مراکز آموزشی ISO 29990

دوره آموزشی اینترنت و اشتغال (کسب درآمد از اینترنت)

دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ

دوره آموزشی غواصی در آب های آزاد

مدیر حسابرسی

دوره آموزشی تقاضا در حمل و نقل

دوره آموزشی کارشناس سم شناسی

مدیر فروشگاه اینترنتی

دوره آموزشی اصول پرورش گاوهای شیرده

دوره آموزش آشپزی بین المللی

دوره آموزشی برنامه نویسی اسمبلی ویندوز

سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولید

مباحث کیفیت جوشکاری ISO 3834

دوره آموزشی +CompTIA A

توسعه دهنده وب با PHP 

دوره آموزشی روانشناسی رشد

دوره آموزشی مدیریت جهانگردی

آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA

دوره آموزشی مدیریت استراتژیک

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت مالی ,بانکداری و سرمایه گذاری

دوره آموزشی مدیریت ITIL

رایانه کار حسابداری مالی

دوره آموزشی اکسس

دوره آموزشی مزاج شناسی

دوره آموزشی تکنیک های ارتباط غیر کلامی

دوره آموزشی مدیریت گلخانه

دوره آموزشی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA گرایش مدیریت منابع انسانی

دوره آموزشی دریافت نشان IFS

دوره آموزشی متون فقه

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال

کارشناس ارزیابی بیمه خودرو

رفتار سازمانی

کارمند امور خرید داخلی

دوره آموزشی حشره شناسی

کاربر بانک اطلاعاتی SQL Server، Access

مهارت های زندگی آنلاین

دوره آموزشی کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

دوره آموزشی حقوق بین‌الملل خصوصی

مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT

شهروند الکترونیکی (E-Citizen)

دوه آموزش بهداشت و سلامت مواد غذایی

مباحث مدیریت زیست محیطی ISO 14001

حسابدار(عمومی مقدماتی)

دوره آموزشی تاسیسات حرارتی

دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک

دوره آموزشی داوری بین المللی

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA گرایش مدیریت بازاریابی

دوره آموزشی حسابداری مالی

دوره آموزشی گره چینی

دوره آموزشی ساخت قالب های تزریق

دوره آموزشی روانشناسی بازی

دوره آموزشی نقاشی با مدادرنگی

دوره آموزشی مدیریت جامع کیفیت (TQM)

دوره آموزشی جامع زبان HTML5

دوره آموزشی طراحی روشنایی و نور پردازی با نرم افزار دیالوکس DIALux

راهنمای شرکت در دوره های مجازی:

آیا میدانید شما می توانید مرتبط با علاقه خود در دوره های آموزش مجازی بنیاد شرکت و بسته های آموزشی جامع درب منزل دریافت نموده و پس از پایان دوره برای خود مدرک معتبر ملی و بین المللی اخذ نمایید ؟

01 ثبت نام آنلاین در دوره های مورد نظر
02 دریافت بسته آموزشی و مطالعه محتوا
03 شرکت در ارزیابی آنلاین و ارسال پروژه
04 دریافت مدرک پایان دوره درب منزل

مدارک معتبرقابل اعطاء به شما:

آیا میدانید تنها با گذراندن یک دوره . آموزش مجازی در همین رابطه شما می توانید بیش ا ز ۲۰ نوع مدرک معتبر آموزشی ملی و بین المللی اخذ نمایید؟

کلیپ های آموزشی مرتبط با برندسازی:


Warning: file_get_contents(http://channel.tedsa.com/feed/show/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 210

Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'String could not be parsed as XML' in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php:211 Stack trace: #0 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php(211): SimpleXMLElement->__construct('') #1 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/catart.php(149): include('/home/ebama/pub...') #2 /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/category.php(17): include('/home/ebama/pub...') #3 /home/ebama/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include('/home/ebama/pub...') #4 /home/ebama/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/ebama/pub...') #5 /home/ebama/public_html/index.php(17): require('/home/ebama/pub...') #6 {main} thrown in /home/ebama/public_html/wp-content/themes/iranelearn/sidbar/sidbar1.php on line 211