@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

صرفه قیمت

مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

1- مقاله آموزشی برآورد قیمت و ارزش برند BRAND

...بی آن را دارد به کار گرفته شود.که از برآورده شدن همه نیازها اطمینان به عمل آید. اشکال این روش آنست که ارزش ممکن است ارتباط کمی با واقعیت اقتصادی یا سایراهداف داشته باشد(Abratt & Bick,2001). روش‌های موجود برای ارزش‌گذاری نام ونشان تجاری به طور کلی عواملی که در زمان ارزش گذاری نامهای تجاری می بایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: در یک شرایط عادی چه میزان صرفه قیمت[۴۳] اضافی می توان در نظر گرفت؛ چه میزان سهم بازار اضافی می‌توان به دست آورد؛ چه میزان صرفه‌جویی می‌توان از اعمال کنترل بیشتر برکانال توزیع بدست آورد؛ چه منافعی می توان از طریق اعطای امتیاز[۴۴] و گسترش نام تجاری[۴۵] به دست آورد؛ میزان هزینه‌های اضافی بازاریابی در فراهم کردن تمایز چقدر     می شود(Schweihs & Reilly,1999). ۱) روشهای مبتنی بر بهای تمام شده ۱-۱) ارزش گذاری نام ...


ایزو ۱۰۶۶۸-ارزش گذاری برند

2- ایزو ۱۰۶۶۸-ارزش گذاری برند

...آنرا به زمان حال در می آوریم. ۵٫۲٫۲٫تعیین جریانهای نقدی ۵٫۲٫۲٫۱٫ کلیات نقدینگی (یا معیار دیگری از درآمدهای برند) مورد استفاده در ارزش گذاری برند باید به طور معقول قابل استناد به آن برند  باشد. روشهای مختلفی برای تعیین جریانهای نقدی وجود دارد که در ۵٫۲٫۲٫۲ تا ۵٫۲٫۲٫۷ تشریح شده است. ۵٫۲٫۲٫۲٫  روش صرفه قیمت در این روش تخمین می زنیم که برند ما را قادر می سازد تا چه حد قیمت کالا را نسبت به قیمت واقعی اش بالاتر قرار دهیم. قیمت کالا یا خدماتی که با برند خاصی به فروش می رسد باید ترجیحا با قیمتی که برای محصولی عمومی یعنی بدون برند پرداخت می شود مقایسه شود. برای دستیابی به جریان نقدی اضافه مرتبط با برند، باید عوامل دیگر را که مالک برند به واسطه آنها می‌تواند کالا یا خدمات مورد بحث را با قیمتی بالاتر بفروشد شن...