@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

سوله

آموزش مجازی مدیریت بحران

1- بحران و مديريت بحران آثار مثبت و منفی بحران در سازمانها

...وانند و بايد خود و سازمان خود را از گرداب بحرانهاي مختلف آن گونه نجات دهند تا کمترين آسيب متوجه سازمانشان شود. نبايد فراموش کرد که بيشتر بحرانهاي بزرگ که بسياري از غولهاي اقتصادي جهان را به ورشکستگي کشانده است، به طوراتفاقي و تصادفي رخ نداده اند. بلکه بحرانهايي بوده اند که مديران و افراد هيأت مديره شان در رويدادن بحرانها به طور سهو دخالت داشته اند. در اين باره مي توان به زهرآلوده شدن کپسولهاي شرکت تاي لنول (TYLENOL - 1982) و يا سقوط پنج هواپيماي آمريکايي در مدت پنج سال اشاره کرد. بحران و شرايط بحرانی هنگامي که مجموعه شرايط خاصي، روال متداول و پيش بيني شده جريان کار، فعاليت، توليد، خدمت رساني، زندگي، ارتباطات، تامين نيازهاي عمومي، سلامت، محيط زيست و يا افکار عمومي را تغيير يکباره مي دهد، در اين حالت شرايط بحراني بروز کرده است. اين مطلب را خانم يزدان پناه در پاسخ به نخستين پرسش ما مطرح کردند. وي در...


آموزش مجازی سیستم های اعلام و اطفای حریق

2- اطفای حریق

...عه را در زمان نبودن برق فراهم مي آورد. دتكتوردتكتورهاي خاص اعلام حريق داراي قابليت تشخيص دود - گازهاي قابل انفجار و حرارت بوده و با توجه به ساختار سيستم امكان هر گونه خطا را كاملا از بين ميبرد. اعلام كننده ها الف - اعلام كننده صوتي با قدرتهاي مختلف ب - اعلام كننده نوري با قابليت اعلام بصورت كلي يا تفكيك مناطق ج - تلفن كننده با قابليت ارسال پيام به شماره هاي داده شده اطفاء حريقالف – كپسولهاي دستي اطفاء كه داراي انواع زير ميباشد 1- پودري 2- گازCO2 ب – سيستمهاي اتوماتيك اطفاء با قابليت دستور پذيري از مركز اعلام حريق و يا با عملكرد مستقل كه داراي انواع زير ميباشد 1- پخش كف 2- پخش آب 3- پخش گاز CO2 انواع مواد اطفا حریق خاموش كننده هاي پودري : در گذشته نحوه استفاده از پودر شيميايي بدين ترتيب بود كه تعدادي قوطي يا ظروف به اشكال مختلف را از پودر پر مي كرد ند و در جا هاي مناسب قرار مي داد ند و ب...


emani

3- آموزش ایمنی کار در ارتفاع

...ز اضافه کردن خودسر طول طناب کمربند خودداری کنید. Lineطناب نجات یکی از مهمترین تجهیزات ایمنی برای کار در ارتفاع lifelineطناب نجات میباشد .طناب نجات محل اتصال کمربند ایمنی full body harness می باشد که کمربند توسط لنیارد وکارابین به آن متصل میشود .2 نوع طناب نجات داریم : 1. طناب نجات افقی horizontal lifeline بیشتر برای کار در روی سقف،تراسها ،خرپای سوله ها وساختمانها بکار میرود .حداقل قطر کابل فلزی آن 8 میلیمتر می باشد .در بعضی از انواع آن از ریل فلزی استفاده میشود که توسط حلقه گوی فلزی به کارابین وهارنس وصل میشود. 2.طناب نجات عمودی vertical lifeline بیشتر برای بالارفتن ایمن از نردبان ،برجهای مخابراتی ،فرستنده های تلویزیون،پلهای فلزی و... بکار میرود. در نوع rail block مانندنوع lifeline افقی با حرکت گوی لغزان در ریل فلزی به کارابین وهارنس وصل میشود ضمنا گیره های یک یا دو...


MBA

4- MBA

... اول زير نظر وزارت تعاون شهري و تعاونهاي تشكيلاتي مي باشد زير نظر آنها تعاون ديگري تحت عنوان تعاون روستايي و كشاورزي وجود دارد قسمت دوم خريد نهادهاي كشاورزي به دو بخش بصورت تضميني دولت بصورت تضمين خريد گندم را دارد بصورت نيز تضميني سازمان تعاون روستايي به اعمال وظايف دولت در امور كشاورزي است اينها سياست دولت را در امر كشاورزي انجام مي دهند . مشخصات انبار ابعاد انبار اصلي (سوله) (20 ×180) متر و ارتفاع ديوارهاي جانبي 6 متر - ارتفاع راس 17 متر - گالري فوقاني به عرض 2 متر در طول انبار در تراز 5/12 متري - گالري تحتاني به عرض 2 متر و ارتفاع 2/2 متر در طول انبار - برج كار به ابعاد (6×3) متر در طبقات مختلف - عمق برج كار حدود 6 متر مي‌باشد. حفره تخليه كاميون به ظرفيت حدود 70 تن در ابعاد (4 ×10) متر و عمق قيف 3 متر - بونكر صادرات به ظرفيت 60 تن - بونكر خاك و فضولات به ظرفيت 8 متر مكعب مي‌باشد. انبار مكانيزه انبار مكانيزه در جنب سيلو ...


نمونه قرارداد ساخت و نگهداري سوله اسكلت فلزي

5- نمونه قرارداد ساخت و نگهداري سوله اسكلت فلزي

نمونه قرارداد ساخت و نگهداري سوله اسكلت فلزي ماده 1: اين قرارداد در تاريخ             في مابين                                  به نمايندگي به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان كارفرما از يك طرف و                به               نمايندگي آقاي                    به شماره شناسنامه             صادره از                  كه طبق نامه / آگهي                            رسماً معرفي گرديده است و منبعد پيمانكار ناميده مي شود و طرفين ملزم به اجراي كليه شرايط و مفاد آن مي باشد . ماده 2- موضوع قرارداد : الف : موضوع اين قرارداد عبارت است از ساخت و نگه داري سوله اسكلت فلزي شامل پاي...