@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

استاندارد آموزش

آموزش مجازی دروه آموزشي تجهيزات شبكه CCNA

1- دروه آموزشي تجهيزات شبكه CCNA

اين دوره  بيانگر توانايي شخص در نصب ،پيکر بندي ،پيادهسازي و عيب يابي شبکه هاي در مقياس متوسط ،در زمينه Routing، Switching و شبکه هاي با ارتباطات راه دهد که از سرويس هاي مخابراتي استفاده ميکنند مي باشد .استاندارد آموزشي اين دوره شامل پروتکل هاي Routing (RIP وEIGRP وOSPF ) پياده سازي شبکه هاي Frame Relay و Access Control List مي باشد.  ...


مقایسه میان متدهای آموزش حضوری و غیرحضوری

2- مقایسه میان متدهای آموزش حضوری و غیرحضوری

...    معتبر: ندارد 2-غیرحضوری : دارد (متاسفانه در آموزشگاه ها به دلیل محدودیت زمانی به تمامی سوالات دانشجو پاسخ داده نمی شود و نهایتا به تعدادی سوالات مشترک دانشجویان پاسخ داده می شود.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ویژگی: وجود سيستم  يكپارچه و استاندارد آموزشی نوع آموزش و آموزشگاه : 1-حضوری : •    غیر معتبر: ندارد •    معتبر: ندارد 2-غیرحضوری : دارد (یکی از بنیادی ترین مطلب در امر آموزش اصولی محسوب می شود که متاسفانه در بیشتر آموزش های حضوری این امر نادیده گرفته می شود.) --------------------------------------------------------------------------------------------------- ویژگی: ا...


بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر

3- بازار کار رشته مهندسی کامپیوتر

...%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1.html"> دروه آموزشی تجهیزات شبکه CCNA این دوره بیانگر توانایی شخص در نصب ،پیکر بندی ،پیادهسازی و عیب یابی شبکه های در مقیاس متوسط ،در زمینه Routing، Switching و شبکه های با ارتباطات راه دهد که از سرویس های مخابراتی استفاده میکنند می باشد .استاندارد آموزشی این دوره شامل پروتکل های Routing (RIP وEIGRP وOSPF ) پیاده سازی شبکه های Frame Relay و Access Control List می باشد.     دوره آموزشی NETWORK+ Network که به فارسی به آن شبکه میگویند معنی لغوی آن شبکه کاری هست (Net = شبکه – Work = کار). زمانی که دو یا چند کامپیوتر ...


قرارداد خريد خدمات آموزشي

4- قرارداد خريد خدمات آموزشي

............................  كه ازاين پس مجري ناميده مي‌شود، از طرف ديگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذيل منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند . ماده 2 – نشاني مجري قرارداد : الف – نشاني دفتر مجري : ب – نشاني محل اجراي آموزش : ماده 3 - موضوع قرارداد: آموزش ........................  نفر- ساعت معادل ............................  نفر-  دوره كارآموز براساس استاندارد آموزشي مهارت........................................................كد ......................................داراي.................   ساعت آموزش عملي و ...................ساعت آموزش نظري ( مجموعاً ..................................... ساعت ) كه يك نسخه استاندارد آموزشي مهارت موردتوافق به امضاء طرفين قرارداد رسيده  و جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود. تبصره  :  برگزاري دوره آموزشي فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد. ماده 4 - مـدت قـرارداد :     مدت اين قرارداد از تاريخ  ..............