@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ارزیابی پیامد های زیست محیطی

2041

1- دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی(EIA)

در حال حاضر بدلیل دستیابی به توسعه پایدار در کشور و به منظور پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ، کلیه فعالیت های عمرانی و توسعه ای در کشور با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی صورت می گیرد . بر همین اساس پیش از اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی و توسعه ای ، پیامدها و اثرات اینگونه طرح ها بر محیط زیست منطقه شناسایی و پیش بینی گردیده و اقدامات لازم به منظور کنترل و کاهش آنها بکار بسته می شود که طرح های تو.سعه ای مربوط به نفت و گاز نیز از آن جمله می باشند.    ...


تخفیف شهریه به مناسبت روز ملی ایمنی در زلزله

2- تخفیف شهریه به مناسبت روز ملی ایمنی در زلزله

...ت نام نمایند 20% تخفیف شهریه در نظر گرفته است. دوره های مرتبط به شرح زیر می باشد: * مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001 : 2007 * دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی(EIA) * دوره آموزشی آشنایی با...


15 خرداد روز جهانی محیط زیست

3- 15 خرداد روز جهانی محیط زیست

... ارائه شده به شرح زیر دعوت به شرکت می نماید: * دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(HSE-MS) * دوره آموزشی ارزیابی پیامد های زیست محیطی(EIA) * مباحث مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004...