@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

آموزش غیرحضوری

مقایسه میان متدهای آموزش حضوری و غیرحضوری

1- مقایسه میان متدهای آموزش حضوری و غیرحضوری

...-------------------------------------------------------------------------- ویژگی : وجود تمرینات عملي نوع آموزش و آموزشگاه : 1-حضوری : •    غیر معتبر: دارد •    معتبر: دارد 2-غیرحضوری : دارد (تمرین عملی مطالب آموزشی یکی از موثرترین راه های به خاطر سپاری و تسلط بر مطالب است در آموزش غیرحضوری به دلیل نبود محدودیت زمانی تمرینات بیشتری به دانشجو ارائه می گردد.) -------------------------------------------------------------------------------------------------- ویژگی: پاسخ دهي به تمامي سوالات دانشجويان و  برطرف سازي همه نياز های  آنان  در تمامي سطوح نوع آموزش و آموزشگاه : 1-حضوری : •    غیر معتبر: ندارد •    معتبر: ندارد 2-غیرحضوری : ...