@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

آزمون های ورزشی

دوره آموزشی آزمون های ورزشی

1- دوره آموزشی آزمون های ورزشی

وقتی کسی دچار درد قلبی می‌شود ممکن است نوار قلب چیز خاصی را نشان ندهد، اما شک بالینی پزشک به این سمت است که رگهای قلب بیمار گرفتگی دارند. در این موارد با انجام تست ورزش تا حد زیادی صحت و سقم این مطلب روشن می‌شود. به عبارت دیگر تست ورزش آزمونی است که تغییرات نهفته نوار قلبی را از طریق تحمیل ورزش و فعالیت بدنی شدید به فرد آشکار می‌سازد. انواع مختلفی از آزمون های میدانی وجود دارد که می تواند برای برآورد آمادگی قبلی تنفسی استفاده می شود. برای اجرای این آزمون ها به وسایل خاصی نیاز نیست ، در هر جا انجام می شود و می توان از فعالیت های ساده ای مانند راهپیمایی و یا دویدن بهر جست.در آزمون های میدانی بر اساس سرعت حرکت و مسافت طی شده  به ارزیابی آمادگی قلبی تنفسی می پردازیم.در  این دوره به انواع این آزمون ها می پردازیم ....


دوره آموزشی آزمون های ورزشی

2- دوره آموزشی آزمون های ورزشی

دوره آموزشی آزمون های ورزشی...


دوره آموزشی آزمون های ورزشی

3- دوره آموزشی آزمون های ورزشی

دوره آموزشی آزمون های ورزشی...