@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

FISCAM

آموزش مجازی مباحث استاندارد بانکداری اینترنتی ISO 21188

1- مباحث استاندارد بانکداری اینترنتی ISO 21188

...>”، “روشهای وارسیو “محرمانگی اطلاعات بانکی” می‌باشد. ISO სტანდარტი 21188 ჩარჩო საჯარო გასაღები ინფრასტრუქტურა (PKI) در سرویسهای مالی تعیین می‌Slow. همچنین راه‌حل‌های مبتنی بر گواهیهای امنیتی را در زمینهی بانکداری اینترنتی بیان می‌Slow. FISCAM جهت ارزیابی کنترلهای کاربردی و عمومی برای سیستمهای مالی طراحی شده‌است. این استاندارد برای طراحی و تولید یک نرمافزار و یا برنامهی کاربردی امنیتی بسیار مفید است. ...