@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

مدیریت شایستگی

2048

1- دوره آموزشی مدیریت شایستگی

دوره مدیریت شایستگی در حال حاضر به عنوان برترین دوره مدیریتی شناخته شده است و از آن به عنوان آموزش شایستگی مدیریت یاد می شود. با توجه به روند جهانی شدن و حق برخورداری همه افراد از دانش مدیریت برای فعالیت در عرصه جهانی دوره های شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا با این هدف فعالیت خود را آغاز کرده و گسترش داده است. ეს კურსი არის მეცნიერული საფუძველი " მსოფლიო დონის მენეჯმენტი" მსოფლიო დონის მენეჯმენტი اعلام شده است. این سطح اولین مرحله از دوره آموزشی مدیریت شایستگی می باشد که از آن به عنوان دانش عمومی یاد می شود....