@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

მომხმარებლის ელექტროენერგიის და მაგნეტიზმის

درباره ی الکتریسیته و مغناطیس

1- მომხმარებლის ელექტროენერგიის და მაგნეტიზმის

این مقاله آموزشی جهت آشنایی دانشجویان آموزش مجازی در رابطه با الکتریسیته و مغناطیس ارائه گردیده است، امیدوار است کلاس های مجازی، آموزش های از راه دور، مقالات آموزشی، کتاب های معرفی شده و کلیه ی فعالیت های خدماتی ما برای شما عزیزان مفید واقع گردد. درباره ی الکتریسیته و مغناطیس اثرهای ساده الکتریکی و مغناطیسی را از زمانهای قدیم می...