@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ISO სტანდარტი 10002

آموزش مجازی مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

1- مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

ISO სტანდარტი 10002 راهنمایی هایی را در درباره فرآیند رسیدگی به شکایات در مورد محصولات سازمان شامل طرح ریزی ، طراحی ، اجرا ، نگهداری و بهبود سیستم ارائه میدهد . ეს სტანდარტი არის ის, რომ დავების რომ წარმოიშვა გარეთ ორგანიზაცია ან თანამშრომლის მიმართ არ გამოიყენება . هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار و آماده پاسخ گویی به شکایت مشتریان و حل مشکلات آنها می باشد . تعهد مدیریت یرای اجرای این سیستم رکن اصلی می باشد. سازمان هنگامی که شکایتی را از مشتری دریافت می کند این شکایات می تواند فرصت های زیادی را برای بهبود در محصولات و فرایندها در اختیار سازمان قرار دهد و در صورتیکه فرآیند رسیدگی به شکایات به درستی انجام شود ، اعتبار و شهرت سازمان نیز خواهد سازمان دولتی یا خصوصی...