@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

آموزش روانشناسی کودک

آموزش مجازی روانشناسی کودک و بلوغ

1- دوره آموزشی روانشناسی کودک و بلوغ

آموزش روانشناسی کودک : کودکان وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. მაგრამ თუ შეგიძლიათ ცხოვრება ტოლერანტობის, იგებენ, მოთმინება. თუ შეგიძლიათ ცხოვრება წახალისება ნდობის, ვისწავლოთ. ბონუსი, თუ შეგიძლიათ ცხოვრება მიღების და ვისწავლოთ იყოს ნიჭიერი. თუ გიყვარს უნდა ვისწავლოთ ცხოვრება აღიარება. თუ შეგიძლიათ ცხოვრება თქვენი საყვარელი სასწავლო ხელშეკრულება. იმ შემთხვევაში, თუ დამტკიცდა ცოცხალი ცხოვრების მიზანი ვისწავლოთ. اگر با صداقت زندگی...