@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

برای طراحی و راه اندازی وبسایت یا پایگاه مجازی داده ها و خدمات، با توجه به محتوا، مخاطبان و نیازهای متقاضی سایت، می توان از این نمونه بهره برد

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

این قرارداد مابین … که از این پس به آدرس اینترنتی www…. به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود به نشانی: ….. و از طرف دیگر آقا/ خانم / شرکت یا موسسه …………… مجری پروژه طراحی وب به نشانی قانونی : …. منعقد می گردد و طرفین با امضاء این قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعایت اجرای کامل و تمام مفاد آن می دانند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

اجرای پروژه طراحی وب سایت ( نوع وب سایت از نظر ایستا یا پویا باید در این جا مشخص شود ) تحت عنوان طراحی وب سایت …. (اگر سایت زیر شاخه هایی داشته باشد در این جا مشخص شود).

ماده ۲- مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع این قرارداد ……………………… بوده و از تاریخ ……………………….. شروع و در تاریخ ………………. خاتمه می پذیرد.

تبصره ۱: مجری مکلف است طرح را در زمان پیش بینی شده اجراء نماید. تمدید مدت اجرای طرح تنها در صورتی مقدور است که مجری طرح دلایل و مدارک موجهی ارائه نماید و سفارش دهنده ( به جای نقطه چین اسم طرف قرار داد نوشته شود) رسیدگی لازم را انجام و عذر مجری را در خصوص تاخیر موجه تشخیص دهد. در این صورت در طول مدت اجراء فقط یک بار طول مدت اجراء قابل تمدید بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

ماده ۳- تعهدات طراح وب سایت و … ( به جای نقطه چین اسم طرف قرار داد نوشته شود)

۱-۳ ) انجام فعالیتهای طراحی مرتبط با موضوع این قرارداد توسط طراح و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام بموقع پروژه.

۲-۳ ) رعایت امانت و حفظ اموال و مدارکی که …. در اختیار طراح قرار می دهد و استفاده بهینه از آن برای انجام موضوع قرارداد.

۳-۳ ) عدم ارائه اسناد و مدارک و اطلاعاتی که به مناسبت انجام طراحی کسب می نماید به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر، اسناد ومدارک و اطلاعاتی که بمناسبت انجام طراحی کسب می گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ندارد مگر با کسب اجازه کتبی از …… در غیر این صورت ……… جهت استیفای حقوق خود ادام قانونی علیه طراح معمول خواهد داشت.

۴-۳ ) طراحی و پیاده سازی کافی در چهارچوب اصول و موازین علمی( სტანდარტული) و رعایت اصول طراحی در انجام پیاده سازی موضوع قرارداد.

۶-۳ ) ………. نمی تواند پیمان را کلا یا جزاً به غیرواگذار نمایید.

۷-۳) ………. نمی تواند تا مدت گارانتی و پرداخت مبلغ قرارداد پشتیبانی سایت را به غیر ولگذار کند.

ماده ۴- نوع وب سایت

საიტი ………. به صورت ایستا Static طراحی شده است و قابلیت های وب سایت بانک اطلاعاتی را ندارد لذا در صورت درخواست طراحی آن باید مبلغ جداگانه پرداخت گردد. ( اگر سایت پویا است باید در این ماده نوشته شود )

ماده ۵- مبلغ قرارداد

مبلغ کل این قرارداد ریال است. ( طبق تعرفه قانونی طراحی وب در سال ۱۳۸۶) البته تعرفه سایت به صورت توافقی انجام گرفته شده است و مبلغ طراحی سایت …………………….. است .

ماده ۶- مراحل پرداخت

۱- مبلغ ریال به عنوان پیش پرداخت پس از تایید پیش نویس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت می باشد .

۲- مبلغ ریال در تاریخ پس از ارائه گزارش اول طراحی و تایید سفارش دهنده

۳- مبلغ ریال در تاریخ پس از ارائه گزارش تحویل و آغاز گارانتی و تایید سفارش دهنده

۴- مبلغ ریال در تاریخ پس از ارائه دو نسخه گزارش نهایی طراحی و مورد تایید سفارش دهنده و همچنین ارائه گزارش نهایی بصورت نوشتاری و همین طور فایل نرم افزار Word یا ‍PDF ارائه کند.

ماده ۷- تعهدات اصلی سفارش دهنده

تسلیم مدارک مورد نیاز طراحی وب سایت به طراح و پرداخت مبلغ قرارداد .

ماده ۸- حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، موضوع توسط حکم (داور) مرضی الطرفین آقاق/ خانم / موسسه یا شرکت……….. بررسی و تصمیم آن برای طرفین لازم الرعایه می باشد.

ماده ۹ – حقوق مالکیت مادی و معنوی :

کلیه حقوق مادی، علمی و معنوی طرح متعلق به ………. می باشد و مجری و همکاران پس از کسب اجازه از سفارش دهنده می توانند از نتایج مذکور استفاده نمایند.

ماده ۱۰- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفین قرارداد میسر خواهد بود.

ماده ۱۱- فسخ قرارداد

فســخ یک جانبه قرارداد از سوی هریک از طرفین قرارداد به جزء موارد ذکر شده در تبصره ۱ این ماده و و ماده ۱۲ قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و مورد مذکور در تبصره یک ماده پنج، امکان پذیر نیست.

تبصره ۱ : خروج از چارچوب پروژه ، عدم گزارش پیشرفت کار و عدم ارائه نسخه نهایی کار در زمانی پیش بینی شده و همچنین مشاهده و احراز هر اشکالی غیرقابل رفع در وبسایت طراحی شده، علاوه بر ایجاد حق فسخ برای سفارش دهنده، طراح را مکلف به تأمین کلیه خسارت های مالی و غیر مالی با تصمیم داور می نماید. درصورت عدم تمکین طراح ،‌ سفارش دهنده حق دارد خسارت وارده را به هر طریق که مصلحت بداند تأمین و وصول کند.

ماده ۱۲- شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد ویا تمام آن غیرممکن گردد، هر یک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مرتب را به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

ماده ۱۳- მისამართი

آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.

ماده۱۴- گارانتی و پشتیبانی سایت

سایت ……………. به مدت ۲ ماه گارانتی از طرف طراح می باشد.جهت انجام فعالیت های پشتیبانی و … بعد از مدت گارانتی سفارش دهنده باید قراردادی جهت خدمات پشتیبانی مدیریت وب سایت با طراح و یا با هر کس دیگر منعقد کند.

ملاک انجام کامل موضوع قرارداد این است که وب سایت از کیفیت مناسب با نظر نماینده سفارش دهنده برخوردار بوده، عاری از نقص، همه بخش های آن قابل استفاده و دسترسی باشد و وب سایت با استفاده از همه Web Browser ها قابل مشاهده است و در مدت زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.

ماده ۱۵- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هرنظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده۱۶- نسخه های قرارداد

این قرارداد در ۱۶ ماده، یک پیوست، به زبان فارسی و در سه نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند./

نام ونام خانوادگی مدیر پروژه (سفارش دهنده) مجری طرح مهروامضاء مهر و امضاء

Print Friendly

نمونه قرارداد طراحی وب سایت By 40 პროფაილი დადასტურებული რეიტინგული 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

აზრი

دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
მეწარმეობის ტრენინგის
სასწავლო ინჟინერიის კურსები
دوره آموزشی آشپزی غذاهای دریایی
ნიკი სასწავლო (Cátia)
دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی-بهداشت-محیط زیست(HSE-MS)
دوره آموزشی مناسک حج
دوره آموزش تدابیر و مبانی طب سنتی
მენეჯმენტის სასწავლო კურსი ურბანული საქმეთა