@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نمونه عزل نامه

عزل کننده ( موکل ) : ……………………………………………………………. ………….. .

عزل شده ( وکیل ) : …………………………………………………………………………..

مورد عزل : وکالت نامه شماره ( تمام حروف ) مورخ   /   /   13 تنظیمی دفترخانه شماره… ………… که از این تاریخ وکیل مزبور به موجب این سند رسمی از انجام وکالت فوق الذکر عزل گردیده است .

تاریخ : …………………………………

 محل امضاء :

Print Friendly

نمونه عزل نامه رسمی توسط 46 کاربر تایید شده است امتیاز 5 / 5
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دوره آموزشی کشت و پرورش گیاهان آپارتمانی
دوره آموزشی مديريت امور شهري
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM
دوره آموزشی کلیات علم اقتصاد
دوره آموزشی ایمنی در انبارها
دوره آموزشی نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک
دوره آموزشی مدیریت افزایش کارایی کارکنان
دوره آموزشی مناسک حج
دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس