@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

نوع سند : اقرار و گذشت

اینجانب : ………………………… فرزند آقای ……………………. و نام مادر خانم ………….. ……… دارای شناسنامه شماره : …………………… صادره از : …………………….. متولد : …. ………… ساکن : ……………. ……………. …………………….. ……………………………………. ………………………. …. در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : ……………… مطروحه در  دادگاه کیفری ……. شعبه ………………… تهران علیه خانم / آقای : …. ……. ……. ……………………. راجع به صدور چک بلامحل شماره : ……………….. ………….. بانک : ………  ……………. شعبه : ………….. ………. بموجب این سند رسمی اقرار به تحصیل حقوق خود نموده و اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه دعوی در این مورد علیه نامبرده اعم از حقوقی و جزائی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و بنابر این از دادگاه محترم تقاضای موقوفی تعقیب ( یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به : ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ : …………………… ماه یکهزار و سیصد و ……………………… 13 شمسی .

محل امضاء

Print Friendly

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید :

دیدگاه ها

دوره آموزشی کتیا (CATIA)
دوره آموزشی مديريت امور شهري
دوره آموزشی بازرسی جوش
دوره آموزشی علوم تربیتی(مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
دوره آموزشي NETWORK+
دوره آموزشی اصول بهینه سازی سایت (SEO)
دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی
دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس
دوره آموزشی حسابداری حرفه ای