@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

kids 6

آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان kids 6

1- קורסי שפת אנגלית לילדים ילדים 6

کتاب مربوط به این دوره first friends3 می باشد که درس 12-6 כיסויים . ( מחצית מהספר) firstfriends3-B קורס זה מתאים למתחילים ולילדים בגילים עד לבית הספר היסודי. לאחר תקופה זו, ילדים לומדים מילות פשוטות באנגלית, מילות יפות, ללמוד, ולתקשר באנגלית גם ללמוד את היסודות של שפת ברכה וברכה והשיחה תהיה. תנאי מוקדם: קורס זה הוא תנאי הכרחי kids5 . ...


آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان kids 6

2- آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان kids 6

آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان kids 6...