@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

kids 5

10009

1- קורסי שפת אנגלית לילדים ילדים 5

کتاب مربوط به این دوره first friends3 می باشد که درس 6-1 כיסויים . ( מחצית מהספר) firstfriends3- קורס זה מתאים למתחילים ולילדים בגילים עד לבית הספר היסודי. לאחר תקופה זו, ילדים לומדים מילות פשוטות באנגלית, מילות יפות, ללמוד, ולתקשר באנגלית גם ללמוד את היסודות של שפת ברכה וברכה והשיחה תהיה. תנאי מוקדם: קורס זה הוא תנאי הכרחי kids4 המחצית השנייה של הספר מציגה friends2 הראשון. ...