@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

kids 4

آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان kids 4

1- קורסי שפת אנגלית לילדים ילדים 4

זהו הספר שfriends2 שיעורים ראשון 12-6 כיסויים . ( מחצית מהספר) firstfriends2-B קורס זה מתאים למתחילים ולילדים בגילים עד לבית הספר היסודי. לאחר תקופה זו, ילדים לומדים מילות פשוטות באנגלית, מילות יפות, ללמוד, ולתקשר באנגלית גם ללמוד את היסודות של שפת ברכה וברכה והשיחה תהיה. תנאי מוקדם: קורס זה הוא תנאי הכרחי kids3. ...