@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

ISO 10002

آموزش مجازی مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

1- תלונות לקוחות בנושאים ISO 10002

תקן ISO 10002 راهنمایی هایی را در درباره فرآیند رسیدگی به شکایات در مورد محصولات سازمان شامل طرح ریزی ، طراحی ، اجرا ، نگهداری و بهبود سیستم ارائه میدهد . תקן זה הוא לפתור את מחלוקות שמקורן מחוץ לארגון או לעובדים הנוגעים בדבר אינו ישימים . هدف اصلی این استاندارد رسیدن به رضایت مشتری بوسیله ایجاد یک محیط مشتری مدار و آماده پاسخ گویی به شکایت مشتریان و حل مشکلات آنها می باشد . מחויבות הנהלה היא הציר המרכזי של דרך כדי להפעיל את המערכת. سازمان هنگامی که شکایتی را از مشتری دریافت می کند این شکایات می تواند فرصت های زیادی را برای بهبود در محصولات و فرایندها در اختیار سازمان قرار دهد و در صورتیکه فرآیند رسیدگی به شکایات به درستی انجام شود ، اعتبار و شهرت سازمان نیز خواهد سازمان دولتی یا خصوصی...


بسته آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه

2- מערכות משולבות ניהול הדרכת חבילה

این بسته شامل 3 دوره میباشد: 1.ניהול איכות ISO סטנדרטית 9001 2.مدیریت زیست مجیطی ISO 14001 3.בריאות תעסוקתית וניהול בטיחות ISO 18001 4.תלונות לקוחות בנושאים ISO 10002 5....


آموزش مجازی مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

3- آموزش مجازی مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

آموزش مجازی مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002...