@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

first friends 1

آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان kids1

1- קורסי שפת אנגלית לילדים kids1

הספר על החברים הראשונים 1 כי שיעורים 1-6 כיסויים . ( מחצית מהספר) firstfriends1-. לאחר תקופה זו, ילדים לומדים מילות פשוטות באנגלית, מילות יפות, ללמוד, ולתקשר באנגלית גם ללמוד את היסודות של שפת ברכה וברכה והשיחה תהיה. ...


آموزش مجازی زبان انگلیسی کودکان kids 2

2- קורסי שפת אנגלית לילדים ילדים 2

הספר על החברים הראשונים 1 כי שיעורים 12-6 כיסויים . ( מחצית מהספר) firstfriends1-B קורס זה מתאים למתחילים ולילדים בגילים עד לבית הספר היסודי. לאחר תקופה זו, ילדים לומדים מילות פשוטות באנגלית, מילות יפות, ללמוד, ולתקשר באנגלית גם ללמוד את היסודות של שפת ברכה וברכה והשיחה תהיה. תנאי מוקדם: קורס זה הוא תנאי הכרחי kids1 .   بنياد آموزشهاي مجازي ايرانيان (במה), באמצעות הלמידה מרחוק (E) מתן הכשרה והנפקת תעודות תואר מוסמך בתחומי ניהול, מכירות, פרסום, אמנות, חשמל, מכניקה, מחשבים, מטלורגיה, ספרות, אנגלית, משפטים, פסיכולוגיה והלמידה הווירטואלית וקורסים וירטואליים .