@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

5s

نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش سازمانهای دانش آفرین

1- התפקיד של TQM בחינוך, בארגוני ידע יוצר.

ללא ספק דר עבר תואר אבירות על ידי Shadan Jahani, Kievit כאילו כמו הגורם Tathir گ מרץ AST. פיתוח של תעשייה ומסחר, אינטגרציה כלכלית העולמית, צמיחה ורוויה בשוק, תפקיד עיקרי באיכות ואחד הגורמים החשובים ביותר של התחרותיות והצלחה בשווקים לאומיים, הוא אחד האזורי ועולמי. از این رو بنیاد آموزش های مجازی ایرانیان این مقاله ارزشمند را برای استفاده همگان و آموزش های بنیادین منتشر نموده است، لازم به ذکر است افرادی که تمایل به کسب دانش بیشتری در رابطه با مدیریت و انواع دوره های آموزش مدیریت هستند می توانند به سربرگ امور آموزش مراجعه نمایند و در دوره آموزشی مد نظر ثبت نام نموده و در پایان مدرک معتبر آموزشی دریافت نمایند. תהליך גלובליזציה של שווקים ואת הצורך ליצור מודלים חדשים של ניהול איכות הוא תחרותי. Mdirit Kievit פרה گ ar פילוסופיה כאילו כמו, התאוריה ודר רוש Hnasa נו Mdirit Kievit וNzamha ی מקור گ rvath BL ...


اعطای نوبل پزشكی به دانشمندان آمریكایی و آلمانی

2- הפרס נובל לרפואה למדענים אמריקאים והגרמניים

...7e1dDk4vQVkyvNPdXMkeyOBI4wAoCfd4HPp/COeAO2K5vyH1PUUt402KxJaUjGV7kDr/kV0mY47NnlbauPzqvothKv2nUpklRGl+zR+aT1xvIwfYD8venCfKmxtGtHDDHBFCgaOKNSilOqg8Ejnrjoeo7EZpGT55opZJIwqhbgCMfKu0KVH8XQKuBjcTt57r5hXBR2VgchlJBB9QRyD71XCoqiMDCKB8q8AYBA46dCRWcX3E0TFDJFzKw3o023y0JOPmYk9T86kDJIJDHAxgjrIkzqbgsRI8bHy0G4K5HHHy85+7t4OOnFRuPKEr73+UvHuLD94VUAgZOSNoAx1PAAzTYn3TvmTf8AM2SGDAncSSCODyTyKbVkCPQ/AFwUjvLVjx8sij9Cf/Qa68yc15/4Pl8rVdx/jhdB+an/ANlrsTcjPWvSwta1JJng45clZyXU8JiPm3tsox80yDn/AHhV+ybMY24xgVgLctC6yp95CGXPqOa6GEJBFGoOSZJVJHTCbOf/AB+qzOPws9LBaJo1VtnL20ZDKJnCByp2gnpz3OMnHpg9xVNZYils53gTgsoG3gAAnqwJ4PbPvinsYoZ2f5zM0rbNpwSVKksW7AErgc+nQE00LGIWWSRkx8o82YAKNqn+JuSVZflXmvIUTtCG5EVykkbAOrBkO5W5GD1UkHGQDgnB4qtd3epPKT5sUoJDMWTYWIJI3beo5Pp17YpTtWRjkjEPmsGxniISYAHsQM0x5tvpVJWd0hbmdc3GpsBE0+EYg7IQQvC9/Yc9T2+lO06xeT7VOVLyjALMny/NjGSTk9Scfn3rThtri92pFGTu6cYB+pNa2mCBldIiJEiJTzO0pHUqP7oOBTlVtGyQW1uZcESwryo44AI9utRNAJnDu+1M8nHU+gHf+XuK0rqEQL5twDhjlIuct7n0H6n9aht4FmRr6+JW0U4ABwZCP4V9AO57duemal1AdHDG0JuJT9lsYuDNjMkjD+FPf6cDjOTjORez3OpyRJbxeRbQH9xCpyF9WJ7sccn6DoAKnubibVrpSyhIIxtiiUYVV9AP8/nWlaww26+ZJ8qqMk078i8xruyrHIoVmkQ4jUllHc9l9iThfxFMC7kPl7ZXX5CVyQz70BIHBx8+B6lSQSMGklikuLmS6IKlhhY/Qf40RqkhO9kVcHcz5wo7njn3wOTwACeKcWgaGSKPLlWACSRlYMUbKqgUFgQOoy7gnoNrZBzxOkSi4kIjd4QzRwYODMwcLkHHvuwBnoM/xCKRomi2AW6MWILTOAYwqqVI+bG45YkHOOB7mUJCDM3lRFnV5SpJwsaqWAPOc5+UZ7K/cqatvQk6LQi8OoKHUoyB8qRgrxjBHryK3mvRu+9XM2O21dNhCqIj8o7ZIx0/3TUrX3PWujDr3TycYrzPLPMyK6GwuvMtLUjGIwy464J2g/oiH8a5UScVp6FdILz7NLyshBQZwN3px6jPTqQBXrY6l7Slp0OjDy5J69...


2066

3- دوره آموزشی نظام آراستگی 5S (مدیریت ژاپنی )

5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی 5S پیشگیری از اتلاف است . این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S استاجرای 5S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد .شروع چنین حرکتی را به ژاپن نسبت می دهند اما امروزه بسیاری از کشور ها ، این نظام را به اجرا در آورده اند . به ویژه کشور سنگاپور که نظام آراستگی را به عنوان یک نهضت ملی شروع کرده است . سيستمي تحت عنوان 5S ، براي اولي...


مقاله آموزشی مدیریت ژاپنی

4- مقاله آموزشی مدیریت ژاپنی

تاریخچه شكل گیری 5S یا مدیریت ژاپنی: نظام 5S برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شكل گرفت ولی ایده اولیه این سیستم ژاپنی نمیباشد. ژاپنی ها در هنگام بازدید از برخی صنایع آمریكا (همچون كارخانه های مهمات سازی ، كبریت سازی ، داروسازی ، مواد غذایی ، تجهیزات پزشكی و ... ) התופעה של שמירה על הבית (למשק בית או תעשייתי ) נפגש. نظام 5S برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن شكل گرفت ولی ایده اولیه این سیستم ژاپنی نمیباشد. ژاپنی ها در هنگام بازدید از برخی صنایع آمریكا (همچون كارخانه های مهمات سازی ، كبریت سازی ، داروسازی ، مواد غذایی ، تجهیزات پزشكی و ... ) התופעה של שמירה על הבית (למשק בית או תעשייתי ) נפגש. مواردی همچون نظافت ، بهداشت ، نظم و ترتیب ، رعایت كامل ایمنی و جلوگیری از حوادث ...