@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

کارشناس قارچ های خوراکی

آموزش مجازی کارشناس قارچ های خوراکی

1- פטריות מאכל הכשרת מומחה

השימוש בפטריות מאכל על ידי שחרור מאפיינים רבים תחת בעולם מזון Vdarvyy יש Azrvnq מיוחד. در پرورش قارچ فروش محصول به نوعی تضمین شده است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد به این دلیل که تولید قارچ در ایران نسبت به کشورهای دیگر در سطحی پایین تر از مصرف قرار دارد که همین امر پرورش قارچ را به شغلی درآمد زا تبدیل نموده است. پرورش قارچ خوراکی با وجود اینکه در داخل کشور از بازار بسیار خوبی برخوردار است از پتانسیل بسیار خوبی در زمینه صادرات نیز برخوردار است که این موضوع ما را برای ارائه این دوره آموزشی مطمئن تر میکند....


کارشناس قارچ های خوراکی

2- کارشناس قارچ های خوراکی

מבוא: تقسیم بندی قارچ ها از نظر نوع دریافت مواد غذایی: אלף) تجزیه کننده اولیه. עם)تجزیه کننده ثانویه. تقسیم بندی قارچ ها از نظر نوع زندگی: אלף) انگل. עם) همزیستی. C) ساپروفیت(گندروی): 1- ضعیف(دکمه ای). 2- قوی(صدفی). مزایای کشت قارچ خوراکی نسبت به دیگر محصولات کشاورزی: 1- اطمینان از سالم بودن قارچ. 2- جلوگیری از آلودگی محیط زیست. 3- کنترل شرایط محیطی. 4- ایجاد اشتغال زایی بالا. 5- استفاده مفید از واحد سطح. گونه های زراعی قارچ دگمه ای: 1- Agaricus bisporus : سفید رنگ و سرما دوست. 2- Agaricus bitorquis : گرما دوست و مقاوم به بیماری ها. 3- Agricus brunnescens : قهوه ای رنگ و سرما دوست. تعریف کمپوست: انواع کمپوست مصنوعی:אלף) مصنوعی. עם) طبیعی. مواد تشکیل دهنده کمپوست: אלף) مواد اصلی: کاه و کلش گندم، برنج، ذرت، باگاس، تفاله زیتون و ..... עם) مکمل های غذایی: کودهای اسبی و کود مرغی. C) مواد غذایی: کنسانتره سبوس گندم، سبوس جو و پوسته های برنج. D) کودهای ازته: سولفات آمونیوم...


آموزش مجازی کارشناس قارچ های خوراکی

3- آموزش مجازی کارشناس قارچ های خوراکی

آموزش مجازی کارشناس قارچ های خوراکی...