@iranelearn ما را در تلگرام دنبال کنید

پرورش کبک

آموزش مجازی پرورش کبک

1- دوره آموزشی پرورش کبک

کبک از پرندگانی است که به سهولت قابل پرورش بوده و در صورت تولید انبوه, שיעור פריון גבוה. כך שהבשר יכול להיות מוצע. کبک را می توان با به کار گیری تکنیک های مدیریتی ویژه و استفاده از سیکل نوری معین, בכל ימות השנה גדל. בהנחת עדר המגדל הוא הנחת, نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای بیش از حد, חשוב. باید به خاطر داشت که اگر تخم ها برای مدت طولانی در دمای زیر۴۰ درجه فارنهایت باقی بمانند ممکن است قابلیت رشد خود را از دست داده و از سوی دیگر در دمای تقریبی ۸۰ درجه فارنهایت شروع به رشد (تش...


پرورش کبک از تخم تا جوجه

2- پرورش کبک از تخم تا جوجه

پرورش کبک از تخم تا جوجه   کبک از پرندگانی است که به سهولت قابل پرورش بوده و در صورت تولید انبوه, שיעור פריון גבוה. כך שהבשר יכול להיות מוצע. کبک را می توان با به کار گیری تکنیک های مدیریتی ویژه و استفاده از سیکل نوری معین, בכל ימות השנה גדל. پرورش: قبل از هر چیز, בהנחת עדר המגדל הוא הנחת, نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای بیش از حد, חשוב. باید به خاطر داشت که اگر تخم ها برای مدت طولانی در دمای زیر۴۰ درجه فارنهایت باقی بمانند ممکن است قابلیت رشد خود را از دست داده و از سوی دیگر در دمای تقریبی ۸۰ درجه فارنهایت شروع به رشد (تشکیل جنین) می نمایند که مطلوب به نظر نمی رسد زیر...


آموزش مجازی پرورش کبک

3- آموزش مجازی پرورش کبک

آموزش مجازی پرورش کبک...